Genealogie project


Het morgenboek van Hillegom 1544

(Dit verhaal is niet af en kan ook door voortschrijdend inzicht nog veranderen.)

In 1544 heeft Sijmon Meeuszoon van Edame, gezworen landmeter, in de maanden januari en februari in opdracht van de hoge heemraden van Rijnland alle landen in Hillegom opgemeten en opgetekend in een zogenaamd morgenboek. De morgen is een oude oppervlakte maat en de Rijnlandse morgen is ca 8516 m2 groot en onderverdeeld in 6 hont (hond of honderd) welke weer onder te verdelen is in 100 roeden van 12 bij 12 voet.

In 1544 is de totale som van de landen 995 morgen 5 hont en 45 roeden oftewel ca 850 hectare. Dit is beduidend minder dan de huidige omvang van Hillegom maar dat komt o.a. door het niet meenemen van de "Wildernisse" en het deel van het ambacht Vennip dat op het huidige Hillegoms grondgebied lag.

Van al het gemeten land is circa 50% in handen van 18 eigenaren. Deze eigenaren vind je in onderstaande tabel terug met het aantal hectaren welke zij bezitten en het % wat deze hectaren uitmaken van het totaal gemeten land in Hillegom.

NaamOmvang in ha% van totaal
Willem van Berckenrode80,49,2
Willem Gerrits Langeveld36,14,2
Joris van Treslong33,83,9
Gijsbrecht van Nijenrode33,03,8
Jacob Jans Deijman22,62,6
Willem Jans22,52,6
Huich van Treslong22,22,6
Cornelis Jans22,02,5
Machtelt van Noortich20,82,4
Dirck Simons19,92,3
Floris Gerrits19,42,2
Marijtje, weduwe van Willem Jans16,21,9
de Barnarditen in Heemstede15,11,7
de erfgenamen van Dirck Arise14,81,7
Adriaan Jans14,81,7
de Jacobijnen in Haarlem14,41,7
Cornelis Pieters13,81,6
Adriaan van Treslong13,21,5
Totaal435,050,1

In totaal zijn er ca 135 land eigenaren in Hillegom.