Genealogie project persoon weergeven


Jan Groenhout

voor 1706 - na 1732


19-03-1706:
opden tweede feb 1706 int regthuijs verkogt
de heer ende mr Jan Bennebroeck woonende tot Haerlem
d hr mr Nicolaes Valck (reeds overleden)
Sijmen Jooste van Diest woont alhier
een schuur met een tuijntie (omvang 50 roeden; waarde 150 guldens) even buijten deses dorpe

de heer ende mr Jan Groenhout - testament executeur van - d hr mr Nicolaes Valck;
de heer ende mr Jan Bennebroeck - testament executeur van - d hr mr Nicolaes Valck;
de heer ende mr Jan Groenhout - verkoper van - een schuur met een tuijntie;
de heer ende mr Jan Bennebroeck - verkoper van - een schuur met een tuijntie;
Sijmen Jooste van Diest - koper van - een schuur met een tuijntie;
Cornelis Reijensse Decker - belend aan - een schuur met een tuijntie;
de Heerewegh - belend aan - een schuur met een tuijntie;
de halve Vinckesloot - belend aan - een schuur met een tuijntie;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3717-03-1708:
opden 9 januarij deses jaers 1708 inde herrebergh het Hoff van Hollant binnen de stadt Haerlem in publijcque veijlinge verkogt, belent als op de caerteninge van Antonij Velse is te zien
de hr en mr Johan van Groenhout advocaet voor de hoove van Hollandt woonende tot Haerlem
Cornelis Bennebroeck minderjarig
mr Johan Benneb (reeds overleden), zalr
Nicolaes Valck (reeds overleden)
Willem Jooste van Diest woonende alhier
Steijnfort een hoffstede (omvang 7 morgen 458 roeden; waarde 4000 guldens) gelegen eve buijten den dorpe van Hillegom aende Heerewegh, met sijn landerijen alsmede heerschaps en boere huijsinge, stallinge boomgaerden bosch en plantagie, 5 morge 560 roeden onder Hillegom en de resterende 1 morgen 498 roeden onder de Vennip

Cornelis Bennebroeck kind van mr Johan Benneb en juff Agatha Catharina van Groenhout;
de hr en mr Johan van Groenhout - voogd van - Cornelis Bennebroeck;
de hr en mr Johan van Groenhout - erfgenaam van - Nicolaes Valck;
Cornelis Bennebroeck - erfgenaam van - Nicolaes Valck;
de hr en mr Johan van Groenhout - verkoper van - Steijnfort een hoffstede;
Willem Jooste van Diest - koper van - Steijnfort een hoffstede;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5223-12-1716:
Boedelverdeling over lange den nagelaten boedel en goederen
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
Claas de Wit wonagtig in de stad Haarlem
Jan Florisse op't Meer meerderjarige
Floris Florisse minderjarige
Floris Janse op't Meer (reeds overleden)
Jan meerderjarige soon
Willem Joosten van Diest (reeds overleden)
Petronella Joosten van Diest (reeds overleden)
een kind (reeds overleden)
Cornelia Jans Wijkerhelt wed
Sijmon Joosten van Diest (reeds overleden)
Joost Cornelisse van Diest (reeds overleden), overleden onder Hillegom
Cornelia Willemse van Velsen (reeds overleden), overleden onder Hillegom op den 18 augusti 1693 (als laatste)
Nicolaas Valk (reeds overleden)
den hr mr Jan Six raad der stad amsterdam
een huijs ende erve (omvang 8 morgen) mitsgaders weij als tuijnland aan de Hillegummerbeek in de Elsbroeker polder, twee margen in Hillegom ende de rest in Vennip
land in de Vennip (omvang 3 morgen (omtrent)) in de voorn Elsbroeker polder
land (omvang 2 morgen 4 hont (omtrent)) mede in desen ambagte in de Elsbroeker polder
twee stukjes weijland (omvang 2 morgen) in de Vennip
nog een land (omvang 1 morgen) in desen ambagte in de Elsbroeker polder
weij of tuijnlaand (omvang 3 morgen) in de Vennip in de Elsbroeker polder
de Hoogewerf een huis ende erve in desen dorpe

Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jan Florisse op't Meer kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Floris Florisse kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Jan kind van Willem Joosten van Diest;
Willem Janse Molesteeg partner van Catarina Joosten van Diest;
Hendrik Janse Molesteeg partner van Maria Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Petronella Joosten van Diest;
een kind kind van Claas de Wit en Petronella Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Sijmon Joosten van Diest partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Leuntje Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Anna Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Cornelis Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Willem Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Catarina Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Maria Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Petronella Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Sijmon Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Claas de Wit - voogd van - Leuntje Joosten van Diest;
Claas de Wit - voogd van - Floris Florisse;
Willem Joosten van Diest - heeft - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Claas de Wit - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Sijmon Pieterse van Bourgoigne - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
juff van Grieken - belend aan - een huijs ende erve (ende anderen);
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - land in de Vennip;
Adriaan Willemse Erffort - belend aan - land in de Vennip;
Nicolaas Valk - heeft - de Erfgenamen Valk;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - land;
Jan Willemse van Velsen - heeft - de Erfgenamen van Velsen;
juff van Grieken - belend aan - land;
juff Egman - belend aan - land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - nog een land;
den hr mr Jan Six - belend aan - nog een land ((mogelijk moet dit zuid west zijn));
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - nog een land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - nog een land;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - weij of tuijnlaand;
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - weij of tuijnlaand;
Jan - belend aan - weij of tuijnlaand;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
den heer Wijnand Mens - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Hillegummerbeek - belend aan - een huijs ende erve;
de Meer - belend aan - een huijs ende erve;
den Heerenweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Erfgenamen Valk - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Erfgenamen van Velsen - belend aan - land;
de Vosselaan - belend aan - twee stukjes weijland;
de Leek - belend aan - twee stukjes weijland;
de Elsbroekerelaan - belend aan - nog een land;
de Abdije van Rijnsburg - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Molesloot - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Elsbroekerelaan - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Minderjarige Nagelaten Kinderen - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Dijaconie in Hillegom - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
den Heerenweg - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Gravelijkheijt - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
Dirk Henrikse Kroon;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12702-07-1721:
Claas Clase van Worcum onsen inwoner
Claas Clase van s'Gravenmade (reeds overleden)
Guurtje Kors Langeveld (reeds overleden)
Cornelia Claas s'Gravenmade (reeds overleden)
Cornelis Gerritse Kroon mede onsen inwoner
den weledelen heere Jan Six heere van vromade, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
den weled heere Willem Adriaan van der Stel heere in oud ende nieu Vosmaas
d heer mr Jan Groenhout tot Haarlem
den heer Cornelis Fannius heere van Kortenbos
twee stukken weij ofte hoijland (omvang 4 morgen 3 roeden) onderpand voor de schuld, aan de Elstbroekerlaan, opgedragen aan Maria ende Cornelia Claas s'Gravenmade op den 3 februarij 1705
de Outscamp een stuk weijland (omvang 2 morgen 200 roeden) onderpand voor de schuld, opgedragen aan Claas Claase van s'Gravenmade op den 25 aprilis 1694
een huijs, erve ende tuijn (omvang 1 morgen (ruim)) onderpand voor de schuld, heden opgedragen, aan de duijnsijde in t Westeijnde van t dorp

Claas Clase van Worcum partner van Maria Clase s'Gravenmade;
Claas Clase van s'Gravenmade partner van Guurtje Kors Langeveld;
Cornelia Claas s'Gravenmade kind van Claas Clase van s'Gravenmade;
Maria Clase s'Gravenmade kind van Claas Clase van s'Gravenmade en Guurtje Kors Langeveld;
Claas Clase van Worcum - schuldig aan - Cornelis Gerritse Kroon (agt hondert guldens, getransporteert aan de roomse armen op den 29 maart 1724, quitantie vertoont op den 10 maij 1742);
den weledelen heere Jan Six - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
den weledelen heere Jan Six - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland (met zijn Vaart);
agend Adriaan Bout - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
den weledelen heere Jan Six - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den weled heere Willem Adriaan van der Stel - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
d heer mr Jan Groenhout - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
den heer Cornelis Fannius - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;
de Elstbroekerlaan - belend aan - twee stukken weij ofte hoijland;
de stad Haarlem - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den Heereweg - belend aan - de Outscamp een stuk weijland;
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve ende tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 1813-05-1722:
bij publique veijlinge verkogt,
de heer ende mr Johan van Groenhout advocaat tot Haarlem
den heer ende mr Nicolaas Valk (reeds overleden)
Claes Dirkz Meijster onse inwoner
Cornelia Willems s'Gravenmade onse inwoner
Jacobus Willemz s'Gravenmade onse inwoner
Maarten Willemz s'Gravenmade onse inwoner
Willem Maartenz s'Gravenmade (reeds overleden), in Hillegom overleden
Quirina Jacobs Langeveld (reeds overleden), in Hillegom overleden
den weledelen heere Lieve Geelvink heere van Castricum, burgemeester ende raad der stad Amsterdam
boomgaard (omvang 400 roeden (omtrent); waarde 360 guldens) in Baltings kroft in desen ambagte, gekomen van de heere Valk ende Willem Maartenz s'Gravenmade

Claes Dirkz Meijster partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartenz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langeveld;
Jacobus Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartenz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langeveld;
Maarten Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartenz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langeveld;
de heer ende mr Johan van Groenhout - neef van - den heer ende mr Nicolaas Valk (ende eenige erfgenaam);
den weledelen heere Lieve Geelvink - koper van - boomgaard;
de heer ende mr Johan van Groenhout - verkoper van - boomgaard (voor de eene helfte);
Cornelia Willems s'Gravenmade - verkoper van - boomgaard (en overige erfgenamen s'Gravenmade, voor de wederhelfte);
den weledelen heere Lieve Geelvink - belend aan - boomgaard;
den weledelen heere Lieve Geelvink - belend aan - boomgaard;
sr David Beuns - belend aan - boomgaard;
de Pastoors Laan - belend aan - boomgaard;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5100-00-1728:
Aaltje Abrahamse van Dorp wed
Gerrit Janse Hogervorst (reeds overleden)
land 166 (omvang iii morgen v hont xx roeden)

Gerrit Janse Hogervorst partner van Aaltje Abrahamse van Dorp;
den heer en mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 166;
Aaltje Abrahamse van Dorp - gebruiker van - land 166;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4400-00-1728:
Aaltje Abrahamse van Dorp wed
Gerrit Janse Hogervorst (reeds overleden)
land 167 (omvang xi hont li roeden)

Gerrit Janse Hogervorst partner van Aaltje Abrahamse van Dorp;
den heer en mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 167;
Aaltje Abrahamse van Dorp - gebruiker van - land 167;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4400-00-1728:
Huijbert Wouterse (reeds overleden)
d heer mr Jan van Groenhout te Haarlem
wed voorn
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Huijbert Wouterse partner van wed;
d heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 174;
wed - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4600-00-1728:
heere mr Jan van Groenhout te Haarlem
wed voorn
Gerrit Janse Hoogervorst (reeds overleden)
land 178 (omvang vi morgen)

Gerrit Janse Hoogervorst partner van wed;
heere mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 178;
wed - gebruiker van - land 178;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4700-00-1732:
land 166 (omvang iii morgen v hont xx roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 166;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 13800-00-1732:
land 167 (omvang xi hont li roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 167;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 13800-00-1732:
den heer mr Jan van Groenhout tot Haarlem
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 174;
Cornelis Aartse v Drift - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 14000-00-1732:
den heer mr Jan van Groenhout tot Haarlem
land 178 (omvang vi morgen)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 178;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 14100-00-1736:
land 166 (omvang iii morgen v hont xx roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 166;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 4400-00-1736:
land 167 (omvang xi hont li roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 167;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 4400-00-1736:
den heer mr Jan van Groenhout tot Haarlem
Cornelis Adriaanse van der Drift (reeds overleden)
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 174;
Cornelis Adriaanse van der Drift - heeft - de Kinderen;
de Kinderen - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 4600-00-1736:
den heere mr Jan van Groenhout voorn tot Haarlem
land 178 (omvang vi morgen)

den heere mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 178;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 4700-00-1740:
land 166 (omvang iii morgen v hont xx roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 166;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 13800-00-1740:
den heer mr Jan van Groenhout als voren
land 167 (omvang xi hont li roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 167;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 13800-00-1740:
den heer mr Jan van Groenhout tot Haarlem
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 174;
Jan Janse Kort - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 14000-00-1740:
den heere mr Jan van Groenhout voorn tot Haarlem
land 178 (omvang vi morgen)

den heere mr Jan van Groenhout - eigenaar van - land 178;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 14100-00-1744:
den heer mr Jan van Groenhout (reeds overleden)
land 166 (omvang iii morgen v hont xx roeden)

den heer mr Jan van Groenhout - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 166;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 4500-00-1744:
den heer mr Jan van Groenhout (reeds overleden)
land 167 (omvang xi hont li roeden)
de Erfgenamen als voren

den heer mr Jan van Groenhout - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 167;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 4500-00-1744:
den heer mr Jan Groenhout (reeds overleden), voorn tot Haarlem
land 178 (omvang vi morgen)

den heer mr Jan Groenhout - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 178;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1744 Afb. 48