Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Engels Brero

voor 1721 - na 1732


Ouders: Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelise WesterbeekRelatie met: naam niet gevonden
15-04-1721:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse, de kinderen Brero hebben ondersogt, gelesen ende overwogen den staat des boedels van Catarina Cornelis Westerbeek, alsook den testamente tussen Engel Cornelis Brero ende Catarina Cornelis Westerbeek gepasseert op den 9 october 1686, de huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Adriaanz Akersloot ende Catarina Cornelis opgeregt op den 22 februarij 1696, ende de vertigtinge ofte vaderlijk bewijs verleden op den 27 februarij 1696, voorts Cornelis Adriaanz Akersloot te hebben voldaan van t gene hem uijt kragte van de voors huwelijkse voorwaarden toe kwam
Cornelis Engelse Brero wonende onder Noordwijkerhout in de Zillik
Joannis Engelse Brero wonende onder Noordwijkerhout in de Zillik
Cornelis Hubertsz Sgravenmade tot Hillegom woonagtig
Engel Cornelis Brero (reeds overleden)
Catarina Cornelis Westerbeek (reeds overleden)
den heer Cornelis Fanius heere van Kortenbos
Willem Joosten van Diest (reeds overleden)
een huis ende erve aan de geest kant int Westeijnde van Hillegom, opgedragen aan Reijer Reijerz

Cornelis Hubertsz Sgravenmade partner van Cornelia Engels Brero;
Cornelis Engelse Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Joannis Engelse Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelia Engels Brero kind van Engel Cornelis Brero en Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelis Adriaanz Akersloot partner van Catarina Cornelis Westerbeek;
Cornelis Engelse Brero - is toebedeeld - een huis ende erve (samen de helft);
Joannis Engelse Brero - is toebedeeld - een huis ende erve (samen de helft);
Maria Jacobs van Nobele - eigenaar van - een huis ende erve (de wederhelft in lijftogt (lijftigt) beseten);
den heer Cornelis Fanius - belend aan - een huis ende erve;
den heer Cornelis Fanius - belend aan - een huis ende erve;
Willem Joosten van Diest - heeft - de Kinderen van Diest;
den Heereweg - belend aan - een huis ende erve;
de Kinderen van Diest - belend aan - een huis ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 23100-00-1732:
loco Jan Bakker
land 348g een erf

Cornelis Engelse Brero - eigenaar van - land 348g;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 18400-00-1736:
loco Jan Bakker
land 348g een erf

Cornelis Engelse Brero - eigenaar van - land 348g;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 90