Genealogie project persoon weergeven


Abraham Guldewagen

voor 1716 - na 1724
Relatie met: naam niet gevonden
07-03-1716:
d heer mr Jan Druijvesteijn regerent scheepen en raad der stadt Haarlem
den wel ed heer Abraham Guldewaage regeerent burgermeester ende raad der stad Haarlem etc
d heer en mr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed hijts leeven mede scheepen en raadt der stad Haarlem
de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt (omvang 2 morgen 5 hondt (omtrent); waarde 500 guldens) gelegen in den ambagten van Hillegom, belast met een erfpagt van twee stuijv en twaalf penningen int jaar

den wel ed heer Abraham Guldewaage partner van Maria Dix;
d heer en mr Francois Druijvesteijn partner van Maria Dix;
Claas Jacobse van Claverewijden - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
d heer mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt (de geregte helft);
den wel ed heer Abraham Guldewaage - koper van - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
de Oostenderlaan - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;
de Leek - belend aan - de Bentweij een stuck weij ofte hooij landt;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12200-00-1720:
den heer mr Abraham Guldewagen burgemr ende raad de stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 marti 1716 van de eene helft ende ook van de andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2100-00-1720:
de heer mr Abraham Guldewage burgemeester der stad Haarlem
Dammes Jacobsens Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont xlix roeden xcvii voet)

de heer mr Abraham Guldewage - eigenaar van - Dammes Jacobsens Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7100-00-1720:
den heere Guldewage voorn
land 274a (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 274a;
Sijmon Adriaanse Langevelt - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7100-00-1720:
land 274b (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7100-00-1720:
den heere Guldewage voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7200-00-1720:
den heere Guldewage denselven
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7200-00-1720:
land 279a (omvang vi morgen v hont)

d hr mr Abraham Guldewage - eigenaar van - land 279a;
Sijmon Adriaanse Langevelt - gebruiker van - land 279a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7200-00-1724:
den heer mr Abraham Guldewagen burgemeester ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdragt van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11500-00-1724:
de heer mr Abraham Guldewage burgem der stad Haarlem
Dammes Jacobsens Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden xcvii voet)

de heer mr Abraham Guldewage - eigenaar van - Dammes Jacobsens Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16500-00-1724:
den heere Guldewage voorn
land 274a (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 274a;
Sijmon Adriaanse Langeveld - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16500-00-1724:
den heere Guldewage denselven
land 274b (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16500-00-1724:
den heere Guldewage voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewage - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16600-00-1724:
den heere Guldewage denselven
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16600-00-1724:
d heer mr Abraham Guldewage voornt
land 279a (omvang vi morgen v hont)

d heer mr Abraham Guldewage - eigenaar van - land 279a;
Sijmon Adriaanse Langeveld - gebruiker van - land 279a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16600-00-1728:
betaalt wordende van wegen den heer Guldewagen na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 10 roeden
den heer mr Abraham Guldewagen burgem ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 2100-00-1728:
de heer mr Abraham Guldewagen burgermeester der stad Haarlem
Dammes Jacobse Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden xcvii voet)

de heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Dammes Jacobse Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7100-00-1728:
den heere Guldewagen voorn
land 274a (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274a;
Sijmon Adriaanse Langeveld - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7100-00-1728:
den heere Guldewagen denselven
land 274b (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7100-00-1728:
den heere Guldewagen voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7200-00-1728:
den heere Guldewage denselven
land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

den heere Guldewage - eigenaar van - land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7200-00-1728:
de heer mr Abraham Guldewage voornt
land 279a (omvang v morgen)

de heer mr Abraham Guldewage - eigenaar van - land 279a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7200-00-1732:
betaalt werdende van wegen den hr Guldewagen na proportie van 1 morgen 2 hont 10 roeden ende van wegen de erfgenamen van Nicolaas de mond van 1 morgen 2 hont 10 roeden
den heer mr Abraham Guldewagen burgemeester ende raad der stad Haarlem, rentmeester van Rijnland, bij opdracht van 7 martij 1716 van de eene helft ende ook posseseur vande andere helft
Bentweij land 76 (omvang ii morgen iv hont liii roeden)

den heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Bentweij land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 11500-00-1732:
de heer mr Abraham Guldewagen burgermeester der stad Haarlem
Dammes Jacobse Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden xcvii voet)

de heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - Dammes Jacobse Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16500-00-1732:
den heere Guldewagen voorn
land 274a (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16500-00-1732:
den heere Guldewagen denselven
land 274b (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16500-00-1732:
den heere Guldewagen voorn
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16600-00-1732:
den heere Guldewage denselven
Kloeklaagte land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

den heere Guldewage - eigenaar van - Kloeklaagte land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16600-00-1732:
de heer mr Abraham Guldewagen voornt
land 279a (omvang vi morgen v hont)

de heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - land 279a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16600-00-1736:
den heere Guldewagen voorn
land 274a (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274a;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7100-00-1736:
den heere Guldewagen denselven
land 274b (omvang ii morgen iv hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - land 274b;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7100-00-1736:
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

den heere Guldewagen - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7200-00-1736:
Kloeklaagte land 277 (omvang ii morgen iii hont liii roeden)

den heere Guldewage - eigenaar van - Kloeklaagte land 277;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - Kloeklaagte land 277;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7200-00-1736:
de heer mr Abraham Guldewagen voornt
land 279a (omvang vi morgen v hont)

de heer mr Abraham Guldewagen - eigenaar van - land 279a;
d heer Francois Arnoud Druijvesteijn - bezitter van - land 279a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 72