Genealogie project persoon weergeven


Pieter Cornelise Huijsman

voor 1616 - na 1620
Relatie met: naam niet gevonden
00-00-1616:
de Bijl land 92a (omvang x hont xxxv roeden)

Pieter Cornelis Huijsman - eigenaar van - de Bijl land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11300-00-1616:
land 94 (omvang ii morgen lxxix roeden)

Cornelis Gerritszoon - eigenaar van - land 94;
Pieter Huijsmans - gebruiker van - land 94;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1616 Afb. 11400-00-1620:
Pinxen als vooren
land 87 (omvang iiii morgen i hont vi roeden)

Pinxen - eigenaar van - land 87;
Pieter Cornelis Huijsman - gebruiker van - land 87;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2400-00-1620:
Pinxen als vooren
land 88 (omvang x morgen iii hont i roeden)

Pinxen - eigenaar van - land 88;
Pieter Cornelis Huijsman - gebruiker van - land 88;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2400-00-1620:
Pinxen als vooren
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Pinxen - eigenaar van - land 89;
Pieter Cornelis Huijsman - gebruiker van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2500-00-1620:
Pieter Cornelis Huijsman een vierde paert
de Bijl land 92a (omvang i morgen iiii hont xxxiii roeden)

Pieter Cornelis Huijsman - eigenaar van - de Bijl land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 2500-00-1620:
land 294 (omvang vi hont xxv roeden)

Pieter Corn Huisman - eigenaar van - land 294;
Corn Banceraets - eigenaar van - land 294;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 7200-00-1620:
land 338b (omvang i morgen)

Pieter Cornelisz Huijsman - eigenaar van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1620 Afb. 8200-00-1628:
Pr Huijsman een deel
de Bijl land 92a (omvang i morgen iiii hont xxxiii roeden)

Pr Huijsman - eigenaar van - de Bijl land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 10100-00-1628:
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Pieter Huijsman - eigenaar van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 11900-00-1628:
land 328a (omvang i morgen iii hont) d een helft

Pieter Cornelisz Huijsman - eigenaar van - land 328a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 13600-00-1628:
land 338b (omvang i morgen)

Pieter Cornelisz Huijsman - eigenaar van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1628 Afb. 13800-00-1640:
land 92a (omvang x hont)

Pieter Huijsman - eigenaar van - land 92a;
Aris Tonisz - gebruiker van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2400-00-1640:
land 96 (omvang iiii hont xv roeden)

Pieter Huijsman - eigenaar van - land 96;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 2500-00-1640:
Pieter Huijsman (reeds overleden)
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Pieter Huijsman - heeft - Erfgen;
Pieter Cornsz Cort - gebruiker van - land 216;
Erfgen - eigenaar van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 5400-00-1640:
land 328a (omvang i morgen iii hont) de een helft

Pieter Cornsz Huijsman - eigenaar van - land 328a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 8100-00-1640:
land 338b (omvang i morgen)

Pieter Cornsz Huijsman - eigenaar van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1640 Afb. 8300-00-1644:
Pieter Cornelis Huijsman (reeds overleden)
land 92a (omvang x hont) het resterende vierdepaert

Pieter Cornelis Huijsman - heeft - Erfgen;
Jan Adriaens Langevelt - gebruiker van - land 92a;
Erfgen - eigenaar van - land 92a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 11100-00-1644:
Pieter Huijsman (reeds overleden)
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Pieter Huijsman - heeft - de wedue;
de wedue - eigenaar van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 14200-00-1644:
land 328a (omvang ix hont)

de wedue - eigenaar van - land 328a;
Pieter Cornsz Huijsman - eigenaar van - land 328a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 17100-00-1644:
Pieter Huijsman (reeds overleden)
land 338b (omvang vi hont)

Pieter Huijsman - heeft - Erffgen;
Erffgen - eigenaar van - land 338b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1644 Afb. 17425-06-1676:
kopie akte van 7 januari 1625
Pr Corneliszoon huijsman, onsen inwoonende buerman
Willem Pieterszoon Bulting (reeds overleden)
Maritgen Sijmonsdr (reeds overleden)
Sijmon Pieters (reeds overleden)
den hr Gerrit Ruijchaver woonende binnen der stat Haerlem
jonchr Wolter van der Louwick heere van Tuijl
een stuck lant (omvang 8,5 hont) gelegen aen het getimmerte & boomgaert
landt (omvang 10 hont)
Broecken een hoeckjen landt (omvang 2 morgen) op welke gebout is seeckere huijsinge ofte getimmerte mitsgader bepotinge van seeckeren boomgaert
land (omvang 1,5 hondt) wesende een gedeelte van twee perceeltgens geestlant groot int geheel omtrent negendalf hont
land (omvang 9,5 hont)
land (omvang 5 hont)
een stuck duijnlant (omvang 3 hont (omtrent)) eendeels afgehaelt @ anderdeels onaffgehaelt

Pr Corneliszoon partner van Neeltje Sijmonsdr;
Willem Pieterszoon Bulting partner van Maritgen Sijmonsdr;
Neeltje Sijmonsdr kind van Sijmon Pieters;
Maritgen Sijmonsdr kind van Sijmon Pieters;
Cornelis Dammis kind van Sijtge Dircxdr;
Jan Dammis kind van Sijtge Dircxdr;
Lodewijk Wouterszoon partner van Maritgen Willemsdr;
Cornelis Cornelis van Velsen partner van Trijntje Willemsdr;
Jan Jans partner van Cornelisje Willemsdr;
Claas Willems Balting kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Willem Willems Balting kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Maritgen Willemsdr kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Trijntje Willemsdr kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Cornelisje Willemsdr kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Hillegont Willemsdr kind van Willem Pieterszoon Bulting en Maritgen Sijmonsdr;
Jan Jacobs partner van Hillegont Willemsdr;
Trijntje Willemsdr - voogd van - Hillegont Willemsdr;
Pr Corneliszoon - eigenaar van - land (voor de helft);
Cornelis Dammis - laat gaan - land;
Jan Dammis - laat gaan - land;
jonchr Wolter van der Louwick - verkoper van - een stuck duijnlant;
Pr Corneliszoon - koper van - een stuck duijnlant;
Willem Pieterszoon Bulting - koper van - een stuck duijnlant;
Pr Corneliszoon - eigenaar van - een stuck lant;
Claas Willems Balting - belend aan - een stuck lant (en overige erfgenamen);
Claas Willems Balting - eigenaar van - landt (en overige erfgenamen);
jonchr Wolter van der Louwick - belend aan - landt;
Michgiel Adamszoon - belend aan - landt;
den hr Gerrit Ruijchaver - belend aan - landt;
den hr Gerrit Ruijchaver - belend aan - landt;
Crijn Arijens - belend aan - landt;
de eersaemen Otto van Treslong - laat gaan - Broecken een hoeckjen landt;
den hr Gerrit Ruijchaver - eigenaar van - land;
Pr Corneliszoon - eigenaar van - Broecken een hoeckjen landt (voor de helft);
land - deel van - land;
land - deel van - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6