Genealogie project persoon weergeven


Frans Aalbertse Kroon

voor 1692 - voor 1709
Relatie met: Leuntje Jooste van Diest


Relatie met: naam niet gevonden
00-00-1692:
Francoijs Aelberts Croon 9 junij 1688
land 157 (omvang i hont lxv roeden)

Francoijs Valck - eigenaar van - land 157;
Francoijs Aelberts Croon - gebruiker van - land 157;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13900-00-1692:
Joost Cornelis van Diest den oude 11 junij 1687
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Joost Cornelis van Diest den oude - eigenaar van - de Haverweij land 163;
Frans Aelberts Croon - gebruiker van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14100-00-1692:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Francoijs Valck - eigenaar van - land 174;
Frans Aelberts Croon - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14300-00-1692:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
Verlorenkost land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aelberts Croon - eigenaar van - Verlorenkost land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14429-05-1692:
de heer Nicolaes Valck cum socijs
Jan Jacobs de Vlieger (reeds overleden)
een huijs boomgaert thuijn (omvang 3 hond; waarde 985)

Willem Cornelis Visch - boedel curator van - Jan Jacobs de Vlieger;
Wijnandt Mens - boedel curator van - Jan Jacobs de Vlieger;
joff Duijvens - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
Dirck Claes van Schravemade - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de heer Nicolaes Valck - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs boomgaert thuijn;
Willem Cornelis Visch - verkoper van - een huijs boomgaert thuijn;
Frans Aelberts Croon - koper van - een huijs boomgaert thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - een huijs boomgaert thuijn;
de stad Haerlem - belast - een huijs boomgaert thuijn (met 5 gulden sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1903-10-1692:
een ijcker schuijt (omvang 10 lasten) met mast en seijl ende alle verder gereetschappen van dien, te vervolgen waer het vaert ofte seijlt

Jacob Cornelisz Croon - schuldig aan - Frans Aelberts Croon (350 gulden);
Jacob Cornelisz Croon - koper van - een ijcker schuijt;
Frans Aelberts Croon - verkoper van - een ijcker schuijt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2230-10-1692:
Ariaentie Gijsen wonende inde Vogelesangh
Jan Willems van Velsen (reeds overleden)
een stuck weij off hoijlant (omvang 1 morgen 37 roeden (omtrent); waarde 630 gulden)

Willem Joosten van Diest - voogd van - Ariaentie Gijsen;
Neeltie Willems - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
Arij Jans van Velsen - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
Jan Willems van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Ariaentie Gijsen - verkoper van - een stuck weij off hoijlant;
Frans Aelberts Croon - koper van - een stuck weij off hoijlant;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weij off hoijlant;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck weij off hoijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2323-01-1695:
joff Duijvens (reeds overleden)
Joost Cornelis van Diest (reeds overleden)
Neeltje Willems van Velsen (reeds overleden)
de helft in een huijs en land (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 900 gulden) gelegen in Hillegom
de helft van land (omvang 5 morgen (omtrent); waarde 725 gulden) gelegen inde Vennip

Arij Willems Erffoort - belend aan - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
joff Duijvens - heeft - d Erffgen;
joff de Leeuw - heeft - Kinderen;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft in een huijs en land;
Joost Cornelis van Diest - heeft in boedel - de helft van land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Frans Aelberts Croon - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Floris Jansz Opmeer - verkoopt/ruilt - de helft van land;
Willem Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
Willem Joosten van Diest - belend aan - de helft van land;
Cornelis Joosten van Diest - koopt/ruilt - de helft in een huijs en land;
den Heerenwech - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Beeck - belend aan - de helft in een huijs en land;
de Meer - belend aan - de helft van land;
Kinderen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Kinderen - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft van land;
de Beeck - belend aan - de helft van land;
d Erffgen - belend aan - de helft in een huijs en land;
Neeltje Willems van Velsen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4800-00-1696:
Frans Aalberts Flooris 9 junij 1694
land 145c (omvang lxxxx roeden)

Frans Aalberts Flooris - eigenaar van - land 145c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3900-00-1696:
Francsoijs Aelberts Croon 9 junij 1688
land 157 (omvang i hont lxv roeden)

Francsoijs Valck - eigenaar van - land 157;
Francsoijs Aelberts Croon - gebruiker van - land 157;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4200-00-1696:
Francsoijs Aelberts Croon 9 junij 1688
land 158 (omvang ii morgen lxxxiiii roeden)

Francsoijs Valck - eigenaar van - land 158;
Francsoijs Aelberts Croon - gebruiker van - land 158;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4200-00-1696:
Frans Aelberts Croon 8 junij 1688
land 159 (omvang ii hont xvii roeden)

Francsoijs Valck - eigenaar van - land 159;
Frans Aelberts Croon - gebruiker van - land 159;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4200-00-1696:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1694
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aelberts Croon - eigenaar van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4200-00-1696:
Joost Cornelis van Diest den oude 11 junij 1687
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Joost Cornelis van Diest den oude - eigenaar van - de Haverweij land 163;
Frans Aelberts Croon - gebruiker van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4300-00-1696:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1694
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aelberts Croon - eigenaar van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4500-00-1696:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Francsoijs Valck - eigenaar van - land 174;
Frans Aelberts Croon - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4600-00-1696:
Frans Aelberts Croon 9 junij 1688
Verlooren Kost land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aelberts Croon - eigenaar van - Verlooren Kost land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4610-05-1701:
een huijs erve en boomgaert (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 200 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Cornelisz Bouirgoinje partner van Annetje Joosten van Diest;
Jan Cornelisz Bouirgoinje - zwager van - Frans Aelberts Croon;
Jan Cornelisz Bouirgoinje - verkoper van - een huijs erve en boomgaert (de helft);
Frans Aelberts Croon - koper van - een huijs erve en boomgaert (de helft en de wederhelft is reeds in het bezit van Frans);
Willem Maertsz Schravema - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
Willem Maertsz Schravema - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
Dammis Achias - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs erve en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11000-00-1704:
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11600-00-1704:
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11800-00-1704:
Verloore Kost land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - Verloore Kost land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11803-02-1705:
opden elffden novemb 1704 int regthuijs tot Hillegom verkogt
Gerrit Willems Heemskerck weduwenaer
Arijaentie Arijens van Warmenhoven (reeds overleden)
Jan Willems van Velsen (reeds overleden)
Willem Gerrits Heemskerck minderjarig
Claes Claesse s'Gramade (reeds overleden)
Guertie Corsse Langevelt (reeds overleden)
d hr Dierquens bailliu
twee stucken soo weij als hooijlandt (omvang 4 morgen 3 roeden; waarde 2095 guldens) gelegen neffens de anderen aende Elsbrouckerlaen in deese ambachte

Gerrit Willems Heemskerck partner van Arijaentie Arijens van Warmenhoven;
Arij Janse van Velsen kind van Jan Willems van Velsen en Arijaentie Arijens van Warmenhoven;
Willem Gerrits Heemskerck kind van Gerrit Willems Heemskerck en Arijaentie Arijens van Warmenhoven;
Maertie Claes s'Gramade kind van Claes Claesse s'Gramade en Guertie Corsse Langevelt;
Neeltie Claes s'Gramade kind van Claes Claesse s'Gramade en Guertie Corsse Langevelt;
Cornelis Leendertsz Alckemade - voogd van - Willem Gerrits Heemskerck;
Frans Aelberts Croon - voogd van - Willem Gerrits Heemskerck;
Dirck Claasse s'Gramade - voogd van - Maertie Claes s'Gramade;
Dirck Claasse s'Gramade - voogd van - Neeltie Claes s'Gramade;
Maerte Corsse Langevelt - voogd van - Maertie Claes s'Gramade;
Maerte Corsse Langevelt - voogd van - Neeltie Claes s'Gramade;
Maertie Claes s'Gramade - schuldig aan - Gerrit Willems Heemskerck (en overige erfgenamen 300 carolij guldens in aparte akte dd 3-2-1705);
Neeltie Claes s'Gramade - schuldig aan - Gerrit Willems Heemskerck (en overige erfgenamen in aparte akte dd 3-2-1705);
Gerrit Willems Heemskerck - verkoper van - twee stucken soo weij als hooijlandt (en overige erfgenamen);
Maertie Claes s'Gramade - koper van - twee stucken soo weij als hooijlandt;
Neeltie Claes s'Gramade - koper van - twee stucken soo weij als hooijlandt;
d hr Dierquens - belend aan - het eerste stuck;
d hr Jan Six - belend aan - het ander stuck;
d hr Dierquens - belend aan - het ander stuck;
de Elsbroeckerlaen - belend aan - het eerste stuck;
het ander stuck - belend aan - het eerste stuck;
de Groote Sloot - belend aan - het eerste stuck;
de Vaert - belend aan - het ander stuck;
de Elsbroeckerlaen - belend aan - het ander stuck;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 1712-02-1709:
kopie akte voor notaris Wijnand Mens te Hillegom, de comparanten verklaarden voor soo veel de onroerende goederen aangaat te hebben gesteld onder twee letters, omme alsoo, bij blinde lootinge onder hun comparanten half en half te werden verdeelt
Willem Maartense s'Gramade voor de geregte helft mede erfgenaam
Maarten Willemse s'Gramade (reeds overleden)
Krijntje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Pieter Sijmonse Bourgoigne altans meerderjarig, voor de geregte helft mede erfgenaam
Guertje Maartens van s'Gramade (reeds overleden), eerste huijsvrouwe van Sijmon van Bourgoigne
Frans Aalbertse Croon (reeds overleden)
d heer Dircx (is dit Carolus Dircx?)
een tuijn ofte crogt (omvang 400 roeden) gelegen inden ambagte van Hillegom langs de Pastoorslaan
twee huijsen staande naast den anderen inden dorpe van Hillegom
het huijsje ende schuurftje staande neffens de Pastoorslaan
een huijs ende erve staande in desen dorpe op den houk vande Pastoorslaan
een stuk weijland (omvang 1 morgen 300 roeden (omtrent)) leggende inde Vennipper polder
een stuck land (omvang 750 roeden (omtrent)) gelegen inden ambagte van Hillegom inde Weerlaander polder

Willem Maartense s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
Pieter Sijmonse Bourgoigne kind van Sijme Pieterse van Bourgoigne en Guertje Maartens van s'Gramade;
Frans Aalbertse Croon partner van wed;
Guertje Maartens van s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
d heer Willem van Loon - belend aan - een stuck land;
juffr van Grieken - belend aan - een stuck land;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een huijs ende erve;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuk weijland;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuck land;
d heer Carolus Dirkx - belend aan - een tuijn ofte crogt;
Cornelis Teunisse de Baar - belend aan - twee huijsen;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - twee huijsen;
wed - belend aan - twee huijsen;
Neeltje Floris - heeft - het huijsje;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - een tuijn ofte crogt;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - twee huijsen;
Pieter van Schaagen - belend aan - een stuk weijland;
d heer Dircx - belend aan - een stuk weijland;
d heer van Kannenburg - heeft - de Erfgenamen;
de Kaade - belend aan - een stuck land;
de Kerk tot Hillegom - belast - een stuck land (met 4 guldens s'jaars erfpagt);
de Heereweg - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
de Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Gemene Gang - belend aan - een huijs ende erve;
het huijsje - belend aan - een huijs ende erve;
den Arme van Hillegom - belend aan - een stuk weijland;
de Erfgenamen - belend aan - een stuk weijland;
de Weerlaander Vaart - belend aan - een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13102-05-1709:
Willem Maertense s'Gramade onse inwoonder
Claes de Wit zeijlmaecker tot Haerlem
Frans Aelberts Croon (reeds overleden)
een huijs erf en tuijn in de Backom daer hij althans in woont, onderpand voor de schuld
twee huijsen staende naest den andere in dese dorpe, onderpand voor de schuld
een tuijn offte crogt (omvang 400 roeden) langs de pastoorslaan, onderpand voor de schuld

Frans Aelberts Croon partner van wed;
Willem Maertense s'Gramade - schuldig aan - Claes de Wit (1000 corolij guldens, geroijeert den 20 junij 1726);
de hr Willem Blauw - belend aan - een huijs erf en tuijn;
Cornelis Teunisse de Baar - belend aan - twee huijsen;
wed - belend aan - twee huijsen;
de heer Carolus Diercx - belend aan - een tuijn offte crogt;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - een huijs erf en tuijn;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - twee huijsen;
Willem Maertense s'Gramade - eigenaar van - een tuijn offte crogt;
de hr Willem Blauw - belend aan - een huijs erf en tuijn;
juff van Grike - belend aan - een huijs erf en tuijn;
Neeltie Floris - belend aan - twee huijsen (met het schuurtie of huijsje);
de Backummerlaen - belend aan - een huijs erf en tuijn;
de Heerenwech - belend aan - twee huijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6300-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1688
land 157 (omvang i hont lxv roeden)

Fransoijs Valck - eigenaar van - land 157;
Frans Aalbertse Croon - gebruiker van - land 157;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4200-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1688
land 158 (omvang ii morgen lxxxiiii roeden)

Fransoijs Valck - eigenaar van - land 158;
Frans Aalbertse Croon - gebruiker van - land 158;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4200-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 8 junij 1688
land 159 (omvang ii hont xvii roeden)

Fransoijs Valck - eigenaar van - land 159;
Frans Aalbertse Croon - gebruiker van - land 159;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4200-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1694
Jan Jacobse de Vlieger 1670
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - land 160;
Jan Jacobse de Vlieger - gebruiker van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4200-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1688
land 162 (omvang ix hont)

Christijntje Vogels - eigenaar van - land 162;
Frans Aalbertse Croon - gebruiker van - land 162;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4300-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1694
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4500-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 1688
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Francoijs Valck - eigenaar van - land 174;
Frans Aalbertse Croon - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4600-00-1712:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1688
Verlore Kost land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - Verlore Kost land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4623-12-1716:
Boedelverdeling over lange den nagelaten boedel en goederen
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
Claas de Wit wonagtig in de stad Haarlem
Jan Florisse op't Meer meerderjarige
Floris Florisse minderjarige
Floris Janse op't Meer (reeds overleden)
Jan meerderjarige soon
Willem Joosten van Diest (reeds overleden)
Petronella Joosten van Diest (reeds overleden)
een kind (reeds overleden)
Cornelia Jans Wijkerhelt wed
Sijmon Joosten van Diest (reeds overleden)
Joost Cornelisse van Diest (reeds overleden), overleden onder Hillegom
Cornelia Willemse van Velsen (reeds overleden), overleden onder Hillegom op den 18 augusti 1693 (als laatste)
Nicolaas Valk (reeds overleden)
den hr mr Jan Six raad der stad amsterdam
een huijs ende erve (omvang 8 morgen) mitsgaders weij als tuijnland aan de Hillegummerbeek in de Elsbroeker polder, twee margen in Hillegom ende de rest in Vennip
land in de Vennip (omvang 3 morgen (omtrent)) in de voorn Elsbroeker polder
land (omvang 2 morgen 4 hont (omtrent)) mede in desen ambagte in de Elsbroeker polder
twee stukjes weijland (omvang 2 morgen) in de Vennip
nog een land (omvang 1 morgen) in desen ambagte in de Elsbroeker polder
weij of tuijnlaand (omvang 3 morgen) in de Vennip in de Elsbroeker polder
de Hoogewerf een huis ende erve in desen dorpe

Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jan Florisse op't Meer kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Floris Florisse kind van Floris Janse op't Meer en Anna Joosten van Diest;
Jan kind van Willem Joosten van Diest;
Willem Janse Molesteeg partner van Catarina Joosten van Diest;
Hendrik Janse Molesteeg partner van Maria Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Petronella Joosten van Diest;
een kind kind van Claas de Wit en Petronella Joosten van Diest;
Claas de Wit partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Sijmon Joosten van Diest partner van Cornelia Jans Wijkerhelt;
Leuntje Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Anna Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Cornelis Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Willem Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Catarina Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Maria Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Petronella Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Sijmon Joosten van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest en Cornelia Willemse van Velsen;
Claas de Wit - voogd van - Leuntje Joosten van Diest;
Claas de Wit - voogd van - Floris Florisse;
Willem Joosten van Diest - heeft - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Claas de Wit - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Sijmon Pieterse van Bourgoigne - voogd van - de Minderjarige Nagelaten Kinderen;
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve;
juff van Grieken - belend aan - een huijs ende erve (ende anderen);
Leuntje Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Anna Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Cornelis Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Joosten van Diest - is aanbedeeld - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - land in de Vennip;
Adriaan Willemse Erffort - belend aan - land in de Vennip;
Nicolaas Valk - heeft - de Erfgenamen Valk;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - land;
Jan Willemse van Velsen - heeft - de Erfgenamen van Velsen;
juff van Grieken - belend aan - land;
juff Egman - belend aan - land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Claas de Wit - belend aan - twee stukjes weijland;
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - nog een land;
den hr mr Jan Six - belend aan - nog een land ((mogelijk moet dit zuid west zijn));
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - nog een land;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - nog een land;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - weij of tuijnlaand;
den hr en mr Joan van Groenhout - belend aan - weij of tuijnlaand;
Jan - belend aan - weij of tuijnlaand;
Catarina Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Maria Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Petronella Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
Sijmon Joosten van Diest - is aanbedeeld - de Hoogewerf een huis ende erve;
den heer Wijnand Mens - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Hillegummerbeek - belend aan - een huijs ende erve;
de Meer - belend aan - een huijs ende erve;
den Heerenweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve in desen dorpe van Hillegom;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Meer - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land in de Vennip;
de Erfgenamen Valk - belend aan - land in de Vennip;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Elsbroekerelaan - belend aan - land;
de Erfgenamen van Velsen - belend aan - land;
de Vosselaan - belend aan - twee stukjes weijland;
de Leek - belend aan - twee stukjes weijland;
de Elsbroekerelaan - belend aan - nog een land;
de Abdije van Rijnsburg - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Molesloot - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Elsbroekerelaan - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Minderjarige Nagelaten Kinderen - belend aan - weij of tuijnlaand;
de Dijaconie in Hillegom - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
den Heerenweg - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
de Gravelijkheijt - belend aan - de Hoogewerf een huis ende erve;
Dirk Henrikse Kroon;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12702-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmons de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Jan Denies onsen inwooner
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 333 guldens 4 stuijvers) in desen dorpe, gekomen van Claas Hugense van Houten ende Grietje Claas, hebbende regt van water halen uijt een pomp ofte put van Leuntje Joosten van Diest

Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Cornelis Antonise de Baar - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - een huijs ende erve (opgedragen aan Maarten Willemse s'Gravenmade op den 24 maj 1680, bij scheijdinge aanbedeelt op den 12 februarij 1709);
Jan Denies - koper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13602-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Willem Maartense s'Gravenmade wed
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gerdijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobse Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een kroft land (omvang 400 roeden; waarde 392 guldens) met sijn boomgaard ende beplantinge, in de Vennipper polder in desen ambagte, gekomen van Floris Franse daar na van Willem Adriaanse s'Gravenmade

Jacob Janse Gerdijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - een kroft land (Willem Maartens aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Claas Sijmonse de Wit - koper van - een kroft land;
den heer mr Carolus Dieriks - belend aan - een kroft land;
den heer mr Carolus Dieriks - belend aan - een kroft land;
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - een kroft land;
de Pastoorslaan - belend aan - een kroft land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13816-06-1717:
bij publique veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Pieter Adriaanse Reijnaarde onse inwooner
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs stallinge hooijberg ende werf (waarde 343 guldens) in desen dorpe

Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartensz s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van de wed;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartensz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartensz s'Gravenmade - verkoper van - een huijs stallinge hooijberg ende werf (hem Willem Maartense aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Pieter Adriaanse Reijnaarde - koper van - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
Cornelis Antonise de Baar - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
de wed - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
Jan Denijs - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
een pleijn met een gemene nodweg - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14516-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Lenard Cornelisse Vis onse inwoner
Pieter Sijmonse van Bourgoigne onse inwoner
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
een huijs ende erve met een schuur (waarde 166 guldens 12 stuijvers) in desen dorpe, met regt van Waterhalen uijt een pomp ofte put van Leuntje Joosten van Diest

Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Willem Maartense van s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartense van s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - koper van - een huijs ende erve met een schuur;
Willem Maartense van s'Gravenmade - verkoper van - een huijs ende erve met een schuur (hem Willem Maartense aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
Lenard Cornelisse Vis - koper van - een huijs ende erve met een schuur;
een pleijn met een gemeene nodweg - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14600-00-1720:
juffr Vogels voorn
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertz Kroon (reeds overleden)
land 127 (omvang ix hont lxii roeden)

Frans Aalbertz Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
juffr Vogels - eigenaar van - land 127;
Leuntje Joosten van Diest - gebruiker van - land 127;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3400-00-1720:
Francoijs Aalbertz Kroon 9 junij 1688
land 157 (omvang i hont lxv roeden)

Francoijs Valk - eigenaar van - land 157;
Francoijs Aalbertz Kroon - gebruiker van - land 157;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4200-00-1720:
Frans Aalbertz Croon 9 junij 1688
land 158 (omvang ii morgen lxxxiv roeden)

Francoijs Valk - eigenaar van - land 158;
Frans Aalbertz Croon - gebruiker van - land 158;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4200-00-1720:
Frans Aalbertz Croon 9 junij 1688
land 159 (omvang ii hont xvii roeden)

Francoijs Valk - eigenaar van - land 159;
Frans Aalbertz Croon - gebruiker van - land 159;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4200-00-1720:
Frans Aalbertz Kroon 9 junij 1694
Jan Jacobz de Vlieger 1670
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aalbertz Kroon - eigenaar van - land 160;
Jan Jacobz de Vlieger - gebruiker van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4200-00-1720:
Joost Cornelisz van Diest 11 junij 1687
Frans Aalbertz Croon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Joost Cornelisz van Diest - eigenaar van - de Haverweij land 163;
Frans Aalbertz Croon - gebruiker van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4300-00-1720:
Frans Aalbertz Croon 9 junij 1694
Joost Cornelise Diest 1668
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertz Croon - eigenaar van - land 171;
Joost Cornelise Diest - gebruiker van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4500-00-1720:
Frans Aalbertz Croon 1688
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Francoijs Valk - eigenaar van - land 174;
Frans Aalbertz Croon - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4600-00-1720:
Frans Aalbertz Croon 9 junij 1688
land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aalbertz Croon - eigenaar van - land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4600-00-1720:
Schout Roelenant land 250e (omvang I morgen ii hont xvi roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - Schout Roelenant land 250e;
Hubert Wouterse - gebruiker van - Schout Roelenant land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6520-01-1723:
Pieter Sijmonse van Bourgoigne onsen inwoner
Lenard Cornelisse Vis (reeds overleden), (na de koop overleden)
Cornelis van der Cocq wonende tot Leijden
Cornelis Vis onsen inwoner
Maria Vis onsen inwoner
Magdalena Vis onsen inwoner
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs ende erve met een schuur (waarde 137 gulden 10 stuijvers) in desen dorpe, opgedragen aan Pieter Sijmonse van Bourgoigne voor de eene helfte ende aan Lenard Cornelisse Vis voor de weder helfte op den 16 junij 1717

Cornelis van der Cocq partner van Elisabet Vis;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Elisabet Vis - erfgenaam van - Lenard Cornelisse Vis;
Cornelis Vis - erfgenaam van - Lenard Cornelisse Vis;
Maria Vis - erfgenaam van - Lenard Cornelisse Vis;
Magdalena Vis - erfgenaam van - Lenard Cornelisse Vis;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - verkoper van - een huijs ende erve met een schuur (de helft);
Lenard Cornelisse Vis - koper van - een huijs ende erve met een schuur (de helft);
Elisabet Vis - krijgt opgedragen - een huijs ende erve met een schuur (en overige erfgenamen, de helft);
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
een pleijn met een gemene notweg - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 6900-00-1724:
juffr Vogels voorn
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
land 127 (omvang ix hont lxii roeden)

Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
juffr Vogels - eigenaar van - land 127;
Leuntje Joosten van Diest - gebruiker van - land 127;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 12800-00-1724:
Francois Aalbertse Kroon 9 junij 1688
land 157 (omvang i hont lxv roeden)

Francois Valk - eigenaar van - land 157;
Francois Aalbertse Kroon - gebruiker van - land 157;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13600-00-1724:
Francois Aalbertse Kroon 9 junij 1688
land 158 (omvang ii morgen lxxxiv roeden)

Francois Valk - eigenaar van - land 158;
Francois Aalbertse Kroon - gebruiker van - land 158;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13600-00-1724:
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1694
Jan Jacobse de Vlieger 1670
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 160;
Jan Jacobse de Vlieger - gebruiker van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13600-00-1724:
Joost Cornelisse van Diest 11 junij 1687
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - de Haverweij land 163;
Frans Aalbertse Kroon - gebruiker van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13700-00-1724:
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1694
Joost Cornelisse van Diest 1668
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 171;
Joost Cornelisse van Diest - gebruiker van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13900-00-1724:
Frans Aalbertse Kroon 1688
land 174 (omvang viii hont viii roeden)

Francoijs Valk - eigenaar van - land 174;
Frans Aalbertse Kroon - gebruiker van - land 174;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 14000-00-1724:
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1688
land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 14000-00-1724:
land 250e (omvang i morgen ii hont xvi roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 250e;
Huijbert Wouterse - gebruiker van - land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 15900-00-1728:
Aalbert Roosenburg (reeds overleden)
Papeland land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Aalbert Roosenburg partner van de wed;
Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - Papeland land 128;
de wed - gebruiker van - Papeland land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 3500-00-1728:
Leuntje Joosten van Diest (reeds overleden)
land 145c (omvang lxxxx roeden)

Leuntje Joosten van Diest - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - eigenaar van - land 145c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 3900-00-1728:
Leuntje Joosten de Diest (reeds overleden), wed
Frans Aalbertse Croon (reeds overleden)
Huijbert Wouterse van der Vlugt (reeds overleden)
land 160 (omvang ii hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon partner van Leuntje Joosten de Diest;
Huijbert Wouterse van der Vlugt partner van de wed;
Leuntje Joosten de Diest - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 160;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 160;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4200-00-1728:
Joost Cornelisse van Diest 11 junij 1687
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - de Haverweij land 163;
Frans Aalbertse Kroon - gebruiker van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4300-00-1728:
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1694
Joost Cornelisse van Diest 1668
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 171;
Joost Cornelisse van Diest - gebruiker van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4500-00-1728:
Frans Aalbertse Croon 9 junij 1688
land 175 (omvang v hont liii roeden)

Frans Aalbertse Croon - eigenaar van - land 175;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 4600-00-1728:
land 250e (omvang i morgen ii hont xvi roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 250e;
Huijbert Wouterse - gebruiker van - land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6500-00-1732:
Aalbert Roosenburg (reeds overleden)
t Papeland land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Aalbert Roosenburg partner van de wed;
Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - t Papeland land 128;
de wed - gebruiker van - t Papeland land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 12900-00-1732:
Joost Cornelisse van Diest 11 junij 1689
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1688
de Haverweij land 163 (omvang ix hont xx roeden)

Frans Aalbertse Kroon - gebruiker van - de Haverweij land 163;
Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - de Haverweij land 163;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 13700-00-1732:
Frans Aalbertse Kroon 9 junij 1694
Joost Corn van Diest 1668
land 171 (omvang iii hont)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - land 171;
Joost Corn van Diest - gebruiker van - land 171;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 13900-00-1736:
t Papeland land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - t Papeland land 128;
Aalbert Franse Kroon - gebruiker van - t Papeland land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 3500-00-1740:
t Papeland land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Frans Aalbertse Kroon - eigenaar van - t Papeland land 128;
Aalbert Franse Kroon - gebruiker van - t Papeland land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1740 Afb. 129