Genealogie project persoon weergevenMaerten Pauluse van Schooten

voor 1714 - na 1720


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Grietje Adriaans Akersloot
21-11-1714:
kopie akte voor notaris C. Noppers tot Haarlem
een huijs ende erve (waarde 1900 guldens) gelegen aen de kalkovens tot Hillegom met den aankleven van dien als huijsjes, schuren, berg, tuijn en land daer aan gelegen
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim); waarde 750 guldens) en het land daar bij behoorende, staande en gelegen tot Hillegom bij t bovengemelde perceel
drie kalkovens (omvang 5 morgen (ruim); waarde 2650 guldens) met twee leshuijsen, zifthuijs, twee schuren en twee huijsjes, met de werf ende verdere landerijen daar aan behoorende

Maarten Paulisse van Schooten partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Claas Akersloot heeft compagnie met Gerrit Cornelisse Schrama (Claas Akersloot moet voor de helfte transporteren de gespecificeerde effecten tot deselfde prijs en ten gemeene kosten aan Gerrit Schrama die deze tegen de gespecificeerde prijs moet aannemen);
Grietje Adriaans Akersloot heeft de Kinderen;
Maarten Paulisse van Schooten heeft de Kinderen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20005-11-1715:
de helft verkocht voor 2650 guldens
Claas Akersloot onsen inne woonder
Gerrit Cornelisse s'Grama onse inwoonder
een huijs en erve gelegen aande Kalckovens onder desen ambagten met den aankleeven van dien als huijsjes, schuuren, berg, thuijn en land
een huijs met de kerck (omvang 3 morgen (ruim)) en het landt daar bij behoorende, staende en leggende bij t voorz perceel
drie kalkovens met twee leshuijsen (omvang 5 morgen (ruim)) twee scheuren en twee huijsjes met werf en verdere land daar aan hoorende
de thuijn van de Armen Meesteren van Hillegom

Maerten Paulus van Schooten partner van Grietje Adriaense Akersloot;
Maerten Paulus van Schooten heeft de Kinderen van Schooten;
Grietje Adriaense Akersloot heeft de Kinderen van Schooten;
Claas Akersloot heeft een transaktie met de Kinderen van Schooten (eerder gemaackt wegens hun lieder gemeene companie);
d hr van Egten is noord west belend aan een huijs en erve;
d hr van Egten is noord oost belend aan een huijs en erve;
juff Kousebant is zuid west belend aan een huijs met de kerck;
d heer van Dorp heeft de Kinderen van Dorp;
Claas Akersloot is verkoper van een huijs en erve (de helft);
Claas Akersloot is verkoper van een huijs met de kerck (de helft);
Claas Akersloot is verkoper van drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van een huijs en erve (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van een huijs met de kerck (de helft);
Gerrit Cornelisse s'Grama is koper van drie kalkovens met twee leshuijsen (de helft);
de Lijdse Treckvaart is zuid oost belend aan een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan is zuid west belend aan een huijs en erve;
de Graaflijkshijts Laan is noord oost belend aan een huijs met de kerck;
de Lijdse Treckvaart is zuid oost belend aan een huijs met de kerck;
de Oude Watering is noord west belend aan een huijs met de kerck;
de Hillegommer Beek is noord oost belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de thuijn van de Armen Meesteren is zuid oost belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Kinderen van Dorp is zuid west belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;
de Lijdse Treckvaart is noord west belend aan drie kalkovens met twee leshuijsen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11513-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter heeft de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot heeft de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot heeft een transaktie met de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten is noord oost belend aan een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten is noord west belend aan een huijs, erve;
juffrou Kouseband is zuid west belend aan een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp heeft de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot is verkoper van een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot is verkoper van een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot is verkoper van drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade is koper van een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade is koper van een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade is koper van drie kalkoven;
de Trekvaart is zuid oost belend aan een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan is zuid west belend aan een huijs, erve;
de Beek is noord oost belend aan een huijs met de kerk;
de Trekweg is zuid oost belend aan een huijs met de kerk;
de Oude Watering is noord west belend aan een huijs met de kerk;
de Beek is noord oost belend aan drie kalkoven;
den Armen is zuid oost belend aan drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp is zuid west belend aan drie kalkoven;
de Trekvaart is noord west belend aan drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 201