Genealogie project persoon weergeven


Claas Claase van der Veldt

voor 1688 - na 1692
Relatie met: Maartje Cornelise van Diest
00-00-1688:
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Joost Cornelis van Diest - eigenaar van - t Santvoorder Landt land 129;
Claes Claes van der Velt - gebruiker van - t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3600-00-1688:
Claes Claes van der Velde 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Claes Claes van der Velde - gebruiker van - land 131;
Joost Corn van Diest - eigenaar van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3616-07-1688:
dese naergenoemde percelen van landen en huijsen na waerde dese tijts getaxeert Geestland 11400 Treslong 41200 --------- 52600 1/4 part 13150
het Bijltje (omvang 820 roeden; waarde 400)
de hofstede van Treslong (omvang 3 morgen 2 hondt; waarde 10500) noch onder begrepen de elst buijten de muer
thuijn 1 (omvang 8 hondt; waarde 3000) metten geheelen opstal soo binnen als buijten de slooten met het het laantie aende noortwestsij van de Heerenwech
thuijn 2 (omvang 2 morgen; waarde 1800) alleen het landt sonder den opstal en heijningh langs den Heerenwech tot de poort met de elst aende suijtsij van dito poort op den Heerenwech
Vrouwen Croft (omvang 8 hondt; waarde 800) met het tuijntie met het hoeckie elstland van dito thuijntie tot de poort van de bleeck met het hoeckje op den hoeck vande laen aende Heerenwech volgens de roijng vande sloot van Vrouwen Croft gelegen langs de laan
de thuijnlanden bij den bleeck (omvang 2 morgen 2 hondt; waarde 1600) met den opstal
de bleeck (omvang 3 morgen 3 hondt; waarde 3000) met het huijs, daer bij getrocken de laen tot op den Heerenwech met het hoeckje elstlant aende suijtsijde van de bleeck tegen de duijn
Treslong Duijn Met Geestland (omvang 4 morgen; waarde 600) met geestlant, met het hoeckje elstland soo breed als de bleeck leggende voor dito duijn
Baltens Croft thuijn 3 (omvang 7 hond; waarde 1100) met den opstal
Jongs Croft (omvang 5 hond; waarde 600) aen den Heerwech
het elstland (omvang 10 morgen (na gissinge); waarde 4200) met de pastoorslaan
de woningh naest Treslongh (omvang 30 morgen; waarde 14000) met de landen daer onder hoorende, met het hoeckje elstlant dat daer is bijgekomen door het verleggen van den wech
de woningh aen de geest (omvang 32 morgen; waarde 11000) met de landen daer onder hoorende

Marten van Loon - verzoekt taxatie van - de hofstede van Treslong;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - thuijn 1;
Claes Claes van der Veldt - gebruiker van - thuijn 1;
Joost van Diest - gebruiker van - thuijn 2;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - thuijn 2;
Claes Claes - gebruiker van - Vrouwen Croft;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - Vrouwen Croft;
Claes Claes - gebruiker van - de thuijnlanden bij den bleeck;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - de thuijnlanden bij den bleeck;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - Treslong Duijn Met Geestland;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - Baltens Croft thuijn 3;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - het elstland;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - de woningh naest Treslongh;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - de woningh aen de geest;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - de woningh aen de geest;
Jan Arijens - gebruiker van - het Bijltje;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - het Bijltje;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - de bleeck;
Marten van Loon - verzoekt taxatie van - Jongs Croft;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17322-02-1690:
Marijtie Philps minderjarige dochter
Philps Claes van der Veldt (reeds overleden)
Aechie Cornelis van Leeuwen (reeds overleden)
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
een erfje (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 42 guldens)

Marijtie Philps kind van Philps Claes van der Veldt en Aechie Cornelis van Leeuwen;
Claes Claes van der Veldt - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Jeroen Claes van der Veldt - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Hendrick Cornelisz van Leeuwen - oom en voogd van - Marijtie Philps;
Marijtie Philps - verkoper van - een erfje;
Lambert Cornelisz Rijckaert - koper van - een erfje;
Simon Pietersz van Bourgondien - belend aan - een erfje;
Lambert Cornelisz Rijckaert - belend aan - een erfje;
de Molesteech - belend aan - een erfje;
de Wildernisse - belend aan - een erfje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 18328-10-1690:
land (omvang 6 hondt 50 roeden; waarde 250 gulden) waer van de wederhelft den cooper eijgen is

Engel Michielsz partner van Neeltge Cornelis;
Neeltge Cornelis kind van Cornelis Joosten van Diest en Pietertie Adriaens;
Marijtie Cornelis kind van Cornelis Joosten van Diest en Pietertie Adriaens;
Claes Claes van der Veldt partner van Marijtie Cornelis;
oude Joost Cornelis van Diest - belend aan - land;
juff Vogels - belend aan - land;
Engel Michielsz - verkoper van - land (voor de helft aan sijn swager);
Claes Claes van der Veldt - koper van - land (voor de helft van sijn swager);
de Leek - belend aan - land;
de Vosselaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 700-00-1692:
Joost Cornelisz van Diest sijn soon 1676
Claes Claes van der Velt 1686
t Santvoorder Landt land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Joost Cornelisz van Diest sijn soon - eigenaar van - t Santvoorder Landt land 129;
Claes Claes van der Velt - gebruiker van - t Santvoorder Landt land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13200-00-1692:
Joost Cornelisz van Diest 1676
Claes Claes van der Veldt 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Joost Cornelisz van Diest - eigenaar van - land 131;
Claes Claes van der Veldt - gebruiker van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13300-00-1692:
joff Maria van Loon weduwe, 14 junij 1690
d heer Corn Nieupoort (reeds overleden)
Claes Claes van der Veldt 1684
Clippen land 340c (omvang i morgen)

d heer Corn Nieupoort partner van joff Maria van Loon;
joff Maria van Loon - eigenaar van - Clippen land 340c;
Claes Claes van der Veldt - gebruiker van - Clippen land 340c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18625-07-1692:
t boedelhuijs (waarde 337:9:0)

Claes Claes van der Veldt - heeft - t boedelhuijs;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2210-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen van de erflaters; ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jan minderjarig
Cornelis minderjarig
Johannes minderjarig
Aelbert Arijans Langevelt (reeds overleden)
Arijaentje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Pietertie Arijens Duijndam (reeds overleden), erflater
een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (omvang 2 morgen; waarde 2130 guldens)

Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Mighielsz partner van Neeltje Cornelis van Diest;
Claes Clase van der Veldt partner van Marijtje Cornelis van Diest;
Jan kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Cornelis kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Johannes kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Jan Gerritsz Broerse partner van Neeltje Willems Duijndam;
Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertie Arijens Duijndam;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Jan;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Cornelis;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Johannes;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Johannes;
Jan Gerritsz Broerse - lasthebber van - Crijn Willems van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes;
d heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (en overige erfgenamen);
Claes Clase van der Veldt - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Andries Danielsz van Roon - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Margarietenlaan - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Haarlemer Treckvaert - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Jaepie Cornelis van Diest;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3210-03-1694:
voorts mutatus mutandus als inde hooft vande derde voorgaende brieff (met daarin vermeld de erflaters en overige verkopers), vercocht ten huijse van Cornelisch Visch
de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt (omvang 2 morgen; waarde 1320 guldens)

Andries Danielsz partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Hendrick Sprockenburch - heeft - d Erffgenamen;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
Claes Clase van der Veldt - koper van - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
Andries Danielsz - koper van - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
d Erffgenamen - belend aan - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
d Erffgenamen - belend aan - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
de Haerlemse Treckwegh - belend aan - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;
de Margarietenlaen - belend aan - de Hoeckweij een stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3410-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen en erffgenamen
Jaepie Cornelis van Diest bejaerde dochter
Aelbert Arijensz Langevelt (reeds overleden)
Ariaentie Cornelis van Diest (reeds overleden)
Jacob Adriaens (reeds overleden), sonder desenden overleden
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Trijntje Arijens van Duijndam (reeds overleden), erflater
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn burgemeester der stadt Haarlem
een stuck weij off hoijlandt (omvang 1 morgen; waarde 800 guldens) gelegen inde weerlaander polder

Neeltge Willems Duijndam kind van Willem Adriaens;
Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Michielsz van Dijck partner van Neeltge Cornelis van Diest;
Claes Claesz van der Veldt partner van Maertie Cornelis van Diest;
Jan Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Cornelis Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Johannes Aelbertsz kind van Aelbert Arijensz Langevelt en Ariaentie Cornelis van Diest;
Jan Gerbrants Broerse partner van Neeltge Willems Duijndam;
Crijn Willemsz van Duijndam kind van Willem Adriaens;
Cornelis Joosten van Diest partner van Trijntje Arijens van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan Aelbertsz;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Jan Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Cornelis Aelbertsz;
Dominicus Arijens Langevelt - voogd van - Johannes Aelbertsz;
Jan Gerbrants Broerse - lasthebber van - Crijn Willemsz van Duijndam;
Neeltge Willems Duijndam - nicht en erfgenaam van - Jacob Adriaens;
Crijn Willemsz van Duijndam - neef en erfgenaam van - Jacob Adriaens;
Jaepie Cornelis van Diest - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt (en overige erfgenamen);
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
d heer en mr Arnoldus Druijvesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Cornelis Ascanius van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Verwersloot - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3802-06-1695:
voor schoudt van Akerdam en schepenen inden banne van Tetterode Aelbergh ende Vogelesangh
Jaepje Cornelis bejaerde dochter
de hr Abraham Mens schoudt van Tetrode
de Kinderen minderjarig
de Kinderen minderjarig
de Kinderen minderjarig
een schoone huijsmans wooningh (omvang 15 morgen; waarde 5500 guldens) met sijn huijsinge en landerijen leggende inden banne vande Vogelsangh, belast met een jaerlijcxe brederoodens erffpacht van 4 stuijvers
een stuck landt (omvang 1,5 morgen (omtrent)) gelegen inde oostender polder onder den banne van Hillegom

Maerte Crijnen partner van Trijntje Pieters;
Jan Gerbrants partner van Neeltie Willems;
Maerte Crijnen - boedel curator van - Trijntie Meesen;
Trijntje Pieters - boedel curator van - Trijntie Meesen;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Trijntie Wouters;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Jan Gerbrants;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Trijn Willems;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Claes Claes van der Velt;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Jaepje Cornelis;
Maerte Crijnen - lasthebber van - Andries Daniels;
Maerte Crijnen - lasthebber van - oude Engel Michiels;
Dirck Dirckse van Santen - heeft - de Kinderen;
Dirck Claes Sgravemade - heeft - de Kinderen;
oude Jan Hendricxs Moolesteech - heeft - de Kinderen;
Maerte Crijnen - voogd van - de Kinderen;
Maerte Crijnen - voogd van - de Kinderen;
Maerte Crijnen - voogd van - de Kinderen;
Aelbert Adriaens - heeft - de Onmondige Kinderen;
Maerte Crijnen - verkoper van - een schoone huijsmans wooningh;
de hr Abraham Mens - koper van - een schoone huijsmans wooningh;
Dirck Dammus van Leeuwen - koper van - een schoone huijsmans wooningh;
Huijbert Claes Sgravemade - belend aan - een schoone huijsmans wooningh;
Luijkas van Engelen - belend aan - een schoone huijsmans wooningh;
d hr Petrus van Dorp - belend aan - een schoone huijsmans wooningh;
d hr Petrus van Dorp - belend aan - een stuck landt;
Maerte Crijnen - lasthebber van - de Onmondige Kinderen;
de hr Johan de Kies - belend aan - een stuck landt;
de Wildernisse van Bredenrode - belend aan - een schoone huijsmans wooningh;
een stuck landt - deel van - een schoone huijsmans wooningh;
de Haerlemermeer - belend aan - een stuck landt;
de Dwarswech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7600-00-1696:
Joost Cornelis van Diest sijn zoon 1676
Claes Claes van der Velde 1686
t Santvoorder Land land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Joost Cornelis van Diest sijn zoon - eigenaar van - t Santvoorder Land land 129;
Claes Claes van der Velde - gebruiker van - t Santvoorder Land land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3500-00-1696:
Cornelis van Diest 1676
Claes Claes van der Velde 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Cornelis van Diest - eigenaar van - land 131;
Claes Claes van der Velde - gebruiker van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3500-00-1696:
Engel Michiels 9 junij 1694
And Daniels voor de helft 9 junij 1694
Claes Claes van der Velt voor de wederhelft 9 junij 1694
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden) dit @ een gedeelte van Cornelis Gerrits hier naer volgende

Claes Claes van der Velt - eigenaar van - land 285b;
Engel Michiels - gebruiker van - land 285b;
And Daniels - eigenaar van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7400-00-1696:
Claes Claes van der Velt 9 junij 1694
Engel Michiels 9 junij 1694

Claes Claes van der Velt - eigenaar van - land 285bb;
Engel Michiels - gebruiker van - land 285bb;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7400-00-1696:
juff Maria van Loon weduwe, 14 junij 1690
d heer Corn Nieupoort (reeds overleden)
Claes Claes van der Veldt 1684
de Klippen land 340c (omvang i morgen)

d heer Corn Nieupoort partner van juff Maria van Loon;
juff Maria van Loon - eigenaar van - de Klippen land 340c;
Claes Claes van der Veldt - gebruiker van - de Klippen land 340c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8824-01-1698:
tot Cornelis Visch int rechthuijs alhier vercogt
Grietje Claes weduwe
Willem Claesz Langevelt (reeds overleden)
t kint minderjarig
Cornelis Baas scheepmaker inde Kaagh
een ijker schuijt (omvang 10 lasten; waarde 180 gulden boven de belasting) met sijn toebehooren

Willem Claesz Langevelt partner van Grietje Claes;
t kint kind van Willem Claesz Langevelt en Grietje Claes;
Claes Claesz van der Veldt - voogd van - t kint;
Willem Joosten van Diest - voogd van - t kint;
Cornelis Baas - belast - een ijker schuijt (met 525 gulden);
Grietje Claes - verkoper van - een ijker schuijt;
Willem Joosten van Diest - koper van - een ijker schuijt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7005-03-1700:
Claes de With seijlmaker tot Haerlem
een stuck landt (omvang 2 morgen; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegom

Claes de With partner van Pieternella Joosten van Diest;
Claes de With - verkoper van - een stuck landt;
Willem Maertsz van Schravemade - koper van - een stuck landt;
Claes Claesz van der Veldt - belend aan - een stuck landt;
Claes Claesz van der Veldt - belend aan - een stuck landt;
de Molesloot - belend aan - een stuck landt;
de Vosselaen - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 9627-04-1700:
Verkoop voorwaarden Perceel A en B: met alle het regt den eijgenaar tot en aan de Nijssenlaan soude mogen hebben alsmede het reght en aantaal dat den eijgenaar mede soude mogen hebben tot het houtgewas ende de gront van de poort van de bleeck heenen tot aande dam offte poort van Floris Huijbertses tuijn genaamt de Cleijne Nol. Perceel E: mede met sodanigen reght en aantaal als den eijgenaar t selve alsmeede heefft beseeten gehadt. Vermits deese perceelen leegh leggen sullen deselve aanstonts met het geeven van den palmslagh bij den cooper kunnen werden geaanvaert. Perceel D, G en M: in plaets van een overpad over de bleeck sal in de Vosselaander vaart een brugge gemaakt moeten worden met een reijpat door het stuckje elst heen geteeckent E uijtkoomende in Nijssenlaan. Perceel F: heeft meede sijn notwegh in Nijssenlaan. Peceel G: belast met de verpondingh van een huijsje op het perceel hebbende gestaan alsmede het onderhoud van seecker houten heul leggende inden dam dienende tot waterloosingh. Perceel P: de hr scheepen Willem van Loon is toekomende de halve scheijsloot. Perceel Q: den kooper sal oock soo verre deese tuijn is streckende daaren booven hebben de gront en opstal van elst op de Pastoorslaan. Perceel N: heefft en hout sijn wagenwegt en overpadt gelijck het nu so leijt en is over de perceelen L en K geteeckent. Perceel L: moet gedoogen de wagenwegt van perceel N en heefft een notwegh oock over den dam van letter K. Perceel K: moet gedoogen een notwegh voor de agterleggende twee perceelen letteren N en L. Perceel J en O: den cooper sal oock soo verre dese tuijn is streckende daarenbooven hebben de grondt en opstal van elst als anders op de Pastoorslaan. Het duijntje, tuijntje en geest: de cooper sal hebben een vrije vaart door de Vosselaander vaart.
vrouwe Anna van Loon erfgenaam van alle de perceelen
Maria van Loon wede
de hr en mr Matheus van Valckenburgh (reeds overleden), in sijn leven raed pensionaris der stadt Haarlem
d hr mr Daniel van Genegen cooper van alle de perceelen, als in meijninge daar voor gebooden hebbende de somma van 11290 guldens
den schout van Hillegom
vrouwe Maria van Loon wed
d hr en mr Matheus van Valkenburgh (reeds overleden), raatpensionaris de stat Haarlem
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden), wed
d hr en mr Willem van Loon (reeds overleden), insijn leeven scheepen ende raat der stat Amsterdam
een bleeckerije (omvang 1269 roeden) met een wel doortimmerde huijsinge, washuijs, spoelhuijs ende een bequaame stallinge daarop staande, op de caerte geteeckent A
een tuijn B (omvang 378 rtoeden) geteeckent op de caarte mette letter B
drie houckjens land (omvang 293 roeden) so met elst als willigen beplant langs de Nijssenlaan, op de caerte geteeckent mette letter E
een thuijn D (omvang 580 roeden)
een thuijn G (omvang 310 roeden)
een thuijn M (omvang 481 roeden)
Vrouwe Crofft een perceeltje F (omvang 314 roeden) gelegen aan Nijssenlaan, met de letter F op de caerte geteeckent
Vrouwe Crofft een perceeltje G (omvang 451 roeden)
een tuijn aan de Heerewegh (omvang 890 roeden) geteeckent op de caarte mette letter P
een thuijn meede aan de Heerenwegh (omvang 605 roeden) geteeckent op de caarte mette letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) op de caarte geteeckent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) geteeckent op de caarte mette letter L
de Cleijne Nol een thuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent op de caarte mette letter K
een thuijn geleeghen aande pastoorslaan (omvang 1070 roeden) geteeckent op de caarte mette letter J
een thuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent op de caarte mette letter O
Treslonger Duijn een duijntje als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben

d hr en mr Matheus van Valkenburgh partner van vrouwe Maria van Loon;
d hr en mr Willem van Loon partner van vrouwe Margareta Bas;
vrouwe Anna van Loon kind van vrouwe Margareta Bas;
Jan Janse Ditmer - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Meijndert Declier - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Floris Huijbertse - gebruiker van - een thuijn geleeghen aande pastoorslaan;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een thuijn O;
Job Jacobse - pachte eerder - Treslonger Duijn een duijntje;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn D;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn G;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn M;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje F;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje G;
vrouwe Maria van Loon - eigenaar van - de thuijnen;
Jacob Gerritse Akersloot - gebruiker van - een thuijn meede aan de Heerenwegh;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een tuijn L;
Floris Huijbertse - gebruiker van - de Cleijne Nol een thuijn K;
den schout - eigenaar van - de thuijnen;
Sijmen Gerritse Bronsgeest - eigenaar van - de thuijnen;
Pieter Dircxe Brouwer - gebruiker van - een tuijn aan de Heerewegh;
Cornelis Hendricxe s'Grama;
Maria van Loon;
de hr en mr Matheus van Valckenburgh;
een bleeckerije;
een tuijn B;
drie houckjens land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 1123-06-1702:
op den 27 februarij 1702 vercogt,de verkopers alle nomine uxoris
een stuck lant (omvang 2 morgen 574 roeden; waarde 800 caroli guldens)

Claes Claese van der Velt - erfgenaam van - Jaepie Cornelis van Diest;
Andries Danielsz van Rode - erfgenaam van - Jaepie Cornelis van Diest;
Engel Michiels van Dijck - erfgenaam van - Jaepie Cornelis van Diest;
Aelbert Arijensz Langevelt - heeft - de Onmondige Kinderen;
Arij Janse Langevelt - voogd van - de Onmondige Kinderen;
Dirck Dammisz van Leeuwen - voogd van - de Onmondige Kinderen;
Jaepie Cornelis van Diest - heeft erfgenamen - de Onmondige Kinderen;
Claes Claese van der Velt - verkoper van - een stuck lant (en overige erfgenamen);
Willem Maertsz van Schravemade - koper van - een stuck lant;
Claes Jacobsz Claverweijde - belend aan - een stuck lant;
Willem Maertsz van Schravemade - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven Geelvinck - belend aan - een stuck lant;
de Weerlaan - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11900-00-1712:
Joost Cornelisse van Diest 1676
Claas Claasse van der Velt 12 junij 1688
t Santvoorder Lant land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - t Santvoorder Lant land 129;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - t Santvoorder Lant land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3500-00-1712:
Joost Cornelisse van Diest 1676
Claas Claasse van der Velt 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - land 131;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3500-00-1712:
Claes Claes van der Velt voor de wederhelft 9 junij 1694
Andries Daniels voor de helft 9 junij 1694
land 285b (omvang ii morgen xxvii roeden)

Claes Claes van der Velt - eigenaar van - land 285b;
Andries Daniels - eigenaar van - land 285b;
Engel Michielse - gebruiker van - land 285b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7400-00-1720:
Cornelis van Diest 1676
Claas Claasz van der Veld 12 junij 1686
land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Cornelis van Diest - eigenaar van - land 129;
Claas Claasz van der Veld - gebruiker van - land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3500-00-1720:
Joost Cornelisz van Diest 1676
Claas Claasz van der Veld 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Joost Cornelisz van Diest - eigenaar van - land 131;
Claas Claasz van der Veld - gebruiker van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3500-00-1724:
Cornelis van Diest 1676
Claas Clase van der Veld 12 junij 1686
land 129 (omvang x hont xcvi roeden)

Cornelis van Diest - eigenaar van - land 129;
Claas Clase van der Veld - gebruiker van - land 129;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 12900-00-1724:
Joost Cornelisse van Diest 1676
Claas Clase van der Veld 1684
land 131 (omvang vi hont xlii roeden)

Joost Cornelisse van Diest - eigenaar van - land 131;
Claas Clase van der Veld - gebruiker van - land 131;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 12900-00-1724:
de wed voor de eene helfte
Andries Danielse Rode (reeds overleden)
Claas Clase van der Velde de wederhelfte
land 289a (omvang v hont xcvii roeden xc voet)

Andries Danielse Rode partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 289a;
Claas Clase van der Velde - eigenaar van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 169