Genealogie project persoon weergeven


Dirck Simons

voor 1544 - na 1564


Deze persoon komt voor in het verhaal Het morgenboek van Hillegom 1544


00-00-1544:
Willem van Berckenroede tot Haerlem
land 1 (omvang viii morgen)

Willem van Berckenroede - eigenaar van - land 1;
Dirck Sijmonszoon - gebruiker van - land 1;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 100-00-1544:
land 37 (omvang viii hont lxxii roeden)

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 400-00-1544:
land 58 (omvang iiii morgen iii hont xlvii roeden)
die Barnaerdijten tot Heemsrtede

Dirck Sijmons - gebruiker van - land 58;
die Barnaerdijten - eigenaar van - land 58;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 500-00-1544:
land 60 (omvang x hont iiii roeden) aen beijden zijden daer aen

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 60;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 500-00-1544:
Aelbrecht Adriaenszoon tot Haerlem
land 61 (omvang ii morgen v hont xliii roeden)

Aelbrecht Adriaenszoon - eigenaar van - land 61;
Dirck Sijmonszoon - gebruiker van - land 61;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 600-00-1544:
Marijtgen weduwe
Gherijt (reeds overleden)
land 95 (omvang ii morgen v hont lxx roeden)

Gherijt partner van Marijtgen;
Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 95;
Marijtgen - gebruiker van - land 95;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 98 (omvang vii morgen lii roeden)
die Barnaerdijten tot Heemstede

Dirck Sijmonszoon - gebruiker van - land 98;
die Barnaerdijten - eigenaar van - land 98;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 800-00-1544:
land 119 (omvang v morgen ii hont lxxii roeden)

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 119;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1000-00-1544:
land 134 (omvang v morgen iii hont)

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 134;
Machtelt van Noortich - eigenaar van - land 134;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1100-00-1544:
Dirck Sijmonszoon met nogh twintigh roeden in Pieter Sijmonszoon croft
land 142 (omvang v hont xxviii roeden) aen de venepperlaen

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 142;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1100-00-1544:
Cornelis opt eijnde
land 151 (omvang ii morgen i hont vii roeden)

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 151;
Cornelis - gebruiker van - land 151;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1200-00-1544:
land 192 (omvang ii morgen lxxxvi roeden) an den Heerewech

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 192;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1600-00-1544:
land 206 (omvang ii morgen ii hont xxvii roeden)
dat Convent van Zijl tot Haerlem

Dirck Sijmonszoon - gebruiker van - land 206;
dat Convent van Zijl - eigenaar van - land 206;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 1700-00-1544:
land 299 (omvang ii hont x roeden)

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2400-00-1544:
land 307 (omvang vii hont xv roeden)
die Baernaerdijten tot Heemstede

Dirck Sijmonszoon - gebruiker van - land 307;
die Baernaerdijten - eigenaar van - land 307;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2500-00-1544:
land 327 (omvang iiii hont lxx roeden) bij noortwesten aen den Heerewech

Dirck Sijmonszoon - eigenaar van - land 327;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1544 Afb. 2600-00-1564:
land 37 (omvang viii 1/2 hont)

Dirck Sijmons - eigenaar van - land 37;
Claes Dircx - gebruiker van - land 37;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 400-00-1564:
land 60 (omvang x hont)

Dirck Sijmons - zwager van - Claes Dircx;
Dirck Sijmons - eigenaar van - land 60;
Claes Dircx - gebruiker van - land 60;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 500-00-1564:
land 119 (omvang v morgen ii 1/2 hont)

Dirck Sijmons - eigenaar van - land 119;
Jacob Dircx - gebruiker van - land 119;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 900-00-1564:
land (omvang iiii morgen i hont)

Dirck Sijmons - eigenaar van - land;
Claes Dircx - gebruiker van - land;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 1000-00-1564:
land 151 (omvang ii morgen i hont)

Dirck Sijmons - eigenaar van - land 151;
Sijmon Dircx - gebruiker van - land 151;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 1200-00-1564:
land 299 (omvang ii hont)

Dirck Sijmons - eigenaar van - land 299;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1564 Afb. 23