Genealogie project persoon weergeven


Magdalene Franse Wouters

voor 1668 - na 1672


Ouders: Frans Lamberts WoutersRelatie met: naam niet gevonden


Relatie met: Jan Mattheus
00-00-1668:
Magdalene Wouters bij erffenis 1667
Pr Gerrits 1667
land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalene Wouters - eigenaar van - land 273a;
Pr Gerrits - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1668:
Magdalene Wouters bij erffenisse 1667
Pr Gerrits 1667
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Pr Gerrits - gebruiker van - land 274;
Magdalene Wouters - eigenaar van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1672:
Magdalene Wouters bij erffenis 1667
Pr Gerrits 1667
land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalene Wouters - eigenaar van - land 273a;
Pr Gerrits - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16600-00-1672:
Magdalene Wouters bij erffenisse 1667
Pr Gerrits 1667
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Magdalene Wouters - eigenaar van - land 274;
Pr Gerrits - gebruiker van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16629-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27200-00-1676:
Magdalena Wouters bij erffenis 1667
Pr Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laechte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laechte land 273a;
Pr Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laechte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1676:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
Pr Gerrits 1667
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274;
Pr Gerrits - gebruiker van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1676:
den 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 1675
Trompetters Laeghte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laeghte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laeghte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7200-00-1680:
Magdalena Wouters bij erffenis
Pieter Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laegte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7200-00-1680:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Pieter Gerrits - gebruiker van - land 274;
Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7200-00-1680:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pieter Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7326-10-1682:
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn raedt en oudt schepen der stadt Haerlem
joffvrouw Magdalena Wouters wed
d heer Johan Matheus (reeds overleden)
joffvrouw Alida Vogels wed
de heer Cornelis Duijvens (reeds overleden), in sijn leven raet en burgemeester der stadt Haerlem
een boere woningh (omvang 20 morgen; waarde 12000 guldens) gelegen inde Sillick onder den ambachte van Noortwijckerhout ten deelen leggende aen en achter de woninge onder den ambachte van Noortwijckerhout en ten deele over de Treckvaert onder den ambachte van Hillegom
de lande onder Noortwijckerhout gelegen achter de woninge
de Sillicker Duijn waer inne de vercoopers een sevende gedeelte sijn hebbende, waer van sij mitsdesen ten behoeve van heere Druijvesteijn afstandt doen

Pieter Dircxsz Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Claes Dircxs Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Guertje Claes kind van Claes Maertens en Aelbertine Cornelis;
d heer Johan Matheus partner van joffvrouw Magdalena Wouters;
de heer Cornelis Duijvens partner van joffvrouw Alida Vogels;
Claes Dircxs Aerdenburgh partner van Huijbertje Cornelis;
Hendrick Jacobs Croon - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Guertje Claes;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Guertje Claes;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Guertje Claes;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Guertje Claes;
Pieter Dircxsz Aerdenburgh - verkoper van - een boere woningh (toen hij noch wel bij sijn sinnen was);
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn - koper van - een boere woningh;
Gerrit Claes van Deijl - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
joffvrouw Alida Vogels - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de lande onder Noortwijckerhout gelegen - deel van - een boere woningh;
de Treckvaert - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Sillicker Duijn - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Duijn - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de Graeffelickheijt - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de wech nevens de Treckvaert - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de landen onder Hillegom gelegen - deel van - een boere woningh;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11000-00-1684:
Magdalena Wouters bij erffenis 1667
Pieter Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laegte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16600-00-1684:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
Pieter Gerrits 1667
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274;
Pieter Gerrits - gebruiker van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16600-00-1684:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pieter Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pieter Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16700-00-1688:
Magdalena Wouters bij erffenis 1667
Dammis Jacobsz Laegte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7200-00-1688:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
land 274a (omvang ii morgen iiii hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274a;
Pieter Gerritsz - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7200-00-1688:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7300-00-1692:
Magdalena Wouters bij erffenis
Pieter Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laegte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laegte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16900-00-1692:
Magdalena Wouters 1666
Pr Gerritsz 1667
land 274a (omvang ii morgen iiii hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274a;
Pr Gerritsz - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16900-00-1692:
Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laegte land 276 (omvang iii morgen i hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laegte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laegte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17000-00-1696:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
Pieter Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laagte land 273a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7100-00-1696:
Magdalena Wouters bij erff 1667
land 274a (omvang ii morgen iiii hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7100-00-1696:
juff Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerrits van der Cluft 19 junij 1675
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
Pr Gerrits van der Cluft - gebruiker van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7200-00-1704:
land 274 (omvang vi morgen ii hont li roeden)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13200-00-1704:
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13200-00-1712:
Magdalena Wouters bij erffenisse 1667
Pieter Gerrits 1667
Dammis Jacobsz Laagte land 273a (omvang iii morgen ii hont il roeden iiic voet)

Magdalena Wouters - eigenaar van - Dammis Jacobsz Laagte land 273a;
Pieter Gerrits - gebruiker van - Dammis Jacobsz Laagte land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7100-00-1712:
Magdalena Wouters bij erff 1667
Pieter Gerritse 1667
land 274a (omvang ii morgen iiii hont)

Magdalena Wouters - eigenaar van - land 274a;
Pieter Gerritse - gebruiker van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7100-00-1712:
juff Magdalena Wouters 19 junij 1675
Pr Gerritse van der Klugt 19 junij 1675
Trompetters Laagte land 276 (omvang iii morgen i hont)

juff Magdalena Wouters - eigenaar van - Trompetters Laagte land 276;
Pr Gerritse van der Klugt - gebruiker van - Trompetters Laagte land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7219-02-1716:
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn raad en regeerendt scheepen der stadt Haarlem
den hr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn leven mede raad en scheepen der stadt Haarlem
den heer mr Aarnout Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed leeven raad en president burgermeester der stadt Haarlem
vrouwe Maria Wouters (reeds overleden)
vrouwe Magdalena Wouters (reeds overleden), weduwe
de heer Jan Mattheus (reeds overleden)
den heer Jan Janssoon Romswinkel woondende tot Amste
den hr Laakeman burgm
een boerewooning (omvang 25,5 morgen (omtrent); waarde 5000 guldens) met desselfs stallingh paardestaal, sheur en twee hooij bergen met soo weij als hooij landt, staende ende leggende inde Vos en Weerlaanderpolder onder dessen ambagten
de Kerkelaan van Hillegom

d weled heer en mr Jan Druijvesteijn kind van den heer mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
den hr Francois Druijvesteijn kind van den heer mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
de heer Jan Mattheus partner van vrouwe Magdalena Wouters;
Francois Wouters kind van Lamberto Wouters;
Pedro Wouters kind van Lamberto Wouters;
vrouwe Maria Wouters kind van Francois Wouters;
vrouwe Magdalena Wouters kind van Francois Wouters;
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn - erfgenaam van - vrouwe Magdalena Wouters;
d hr Cornelis Ascanus van Sijpesteijn - belend aan - een boerewooning;
d hr Cornelis Ascanus van Sijpesteijn - belend aan - een boerewooning;
den hr Laakeman - belend aan - een boerewooning (zie akte op afb 119);
d weled heer en mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - een boerewooning;
den heer Jan Janssoon Romswinkel - koper van - een boerewooning;
de Kerkelaan - belend aan - een boerewooning;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11719-02-1716:
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn raad en regeerende scheepen der stad Haarlem
den hr Francois Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn leven mede raad en scheepen der stad Haarlem
den hr en mr Aarnout Druijvesteijn (reeds overleden), in zijn ed leeven raad en president burgermeester der stad Haarlem
vrouwe Maria Wouters (reeds overleden)
vrouwe Magdalena Wouters (reeds overleden)
Jan Matheus (reeds overleden)
den heer Willem Lakeman raad en burgrmr der stad Haarlem
een hoefsteeden (omvang 7,5 morgen (omtrent); waarde 5000 guldens) met zijn heeren huijs, tuijnmans huijs, speelhuijs, stallingen, koets en wagenhuijs, staende ende leggende inden banne van Hillegom inde Vos en Weerlaander polder

d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
den hr Francois Druijvesteijn kind van den hr en mr Aarnout Druijvesteijn en vrouwe Maria Wouters;
Jan Matheus partner van vrouwe Magdalena Wouters;
vrouwe Maria Wouters kind van Francois Wouters;
vrouwe Magdalena Wouters kind van Francois Wouters;
Francois Wouters kind van Lamberto Wouters;
Pieter Wouters kind van Lamberto Wouters;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - erfgenaam van - vrouwe Magdalena Wouters;
den heer Willem Lakeman - schuldig aan - d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn (5000 guldens in aparte akte dd 19-02-1716, geroijeert op den 30 nov 1717);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer Jan Janzoon Roemswinkel - belend aan - een hoefsteeden (zie akte op afb 117);
den heer van Loon - belend aan - een hoefsteeden;
d wel ed heer en mr Jan Druijvesteijn - verkoper van - een hoefsteeden;
den heer Willem Lakeman - koper van - een hoefsteeden;
de Heereweg - belend aan - een hoefsteeden;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 119