Genealogie project persoon weergeven


Maartje Pieters Oudaen

voor 1652 - na 1660


Ouders:

00-00-1652:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Jan Gerrits van Schravema - gebruiker van - land 276;
Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1660:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7100-00-1664:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits van Schravemade - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1668:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertge Pieters Oudaen - eigenaar van - land 276;
Pr Dircxs Aerdenburgh - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7200-00-1672:
Pr Dircxs Aerdenb 1666
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertje Prs Oudaen - eigenaar van - land 276;
Pr Dircxs Aerdenb - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16729-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 272