Genealogie project persoon weergeven


Jan Gerrits van Sgravemade

voor 1652 - na 1660
Relatie met: naam niet gevonden


Relatie met: Beatris Pieters van Oudean
00-00-1652:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Jan Gerrits van Schravema - gebruiker van - land 276;
Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertge Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roed)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14500-00-1656:
land 281 (omvang v morgen i hont xii roeden)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 281;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land 310;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land 8;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land 3;

Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1656:
Jan Gerrits Schrama - eigenaar van - land 2;

Bron: Hillegom Landkaart A4665 165600-00-1660:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits Schravema - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7100-00-1660:
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roed)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7200-00-1660:
land 281 (omvang v morgen i hont xii roeden)

Jan Jacobs - eigenaar van - land 281;
Jan Gerrits van Schravemade - gebruiker van - land 281;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7304-05-1661:
Jan Gerrits van Schravemade woonende inde Sijlck
Annetgen Everts bejaerde dochter woonende tot Haerlem
landt (omvang 10 morgen (ruim)) gelegen in Hillegum, onderpand voor de schuld

Jan Gerrits van Schravemade - schuldig aan - Annetgen Everts (7500 car guldens in sijnen nootoorber bekeert);
de heer van Thielt - belend aan - landt;
d heer Francoijs Wouters - belend aan - landt;
Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - landt;
de Graffelicheijtsduijn - belend aan - landt;
de Nieuwe Trekvaert - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6123-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12400-00-1664:
land 276 (omvang iii morgen i hont)

Maertgen Pieters - eigenaar van - land 276;
Jan Gerrits van Schravemade - gebruiker van - land 276;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roed)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16500-00-1664:
land 281 (omvang v morgen i hont xii roeden)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 281;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16600-00-1668:
Jan Gerrits van Schravemade 1652
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7300-00-1668:
Jan Gerrits van Schravemade 1663
Geijtmanscroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - Geijtmanscroft land 281a;
Arij Claes Schravemade - gebruiker van - Geijtmanscroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7400-00-1672:
Jan Gerrits Schravemade 1652
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Gerrits Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16800-00-1672:
Arij Claes Schravemade 1663
land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden)

Jan Gerrits van Schravemade - eigenaar van - land 281a;
Arij Claes Schravemade - gebruiker van - land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16829-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27200-00-1676:
Jan Gerrits Schravemade 1652
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Gerrits Schravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7300-00-1676:
Arij Claes Schravema 1663
Geijtmans Croft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Gerrits van Schravema - eigenaar van - Geijtmans Croft land 281a;
Arij Claes Schravema - gebruiker van - Geijtmans Croft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7400-00-1680:
Jan Gerrits Sgravemade 1652
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Gerrits Sgravemade - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7300-00-1680:
Arij Claes Schravema 1663
Geijtmans Kroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Gerrits van Sgravemade - eigenaar van - Geijtmans Kroft land 281a;
Arij Claes Schravema - gebruiker van - Geijtmans Kroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7420-05-1683:
op den 6 januarij 1683 inde Vergulde Leeuw vercocht
Beatris Pieters van Oudean weduwe
Jan Gerrits van Sgravemade (reeds overleden)
d heer Druijvesteijn gecommitterde raedt
weijlandt (omvang 10 morgen; waarde 2800 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Gerrits van Sgravemade partner van Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan Lintelo - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Kies van Wissen - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Blauw - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
Jan Jans Bierman - schuldig aan - de heer Johan Lintelo (en overige curatoren 2800 guldens in aparte akte, ongedateerd en ongetekend);
de heer Johan Lintelo - verkoper van - weijlandt (en overige curatoren);
Jan Jans Bierman - koper van - weijlandt;
Claes Apsalon - belend aan - weijlandt;
d heer Druijvesteijn - belend aan - weijlandt;
d heer Marcelis - belend aan - weijlandt;
s Graeffelickheijts Wildernisse - belend aan - weijlandt;
de Leijtse Treckvaert - belend aan - weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 111