Genealogie project persoon weergeven


Beatris Pieters van Oudean

voor 1675 - na 1683


Ouders:Relatie met: Jan Gerrits van Sgravemade
29-01-1675:
Beatris Pieters wed, het land bij erffenis van haer vader door lotinge tusschen haer @ desselffe suster ten deelen gevallen
Jan Gerritsz van Sgravemade (reeds overleden)
Trompetters Laechte een stuck land (omvang 3 morgen (ruim); waarde 2500 guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Jan Gerritsz van Sgravemade partner van Beatris Pieters;
Jan Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Pieter Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Gerrit Jans van Sgravemade kind van Jan Gerritsz van Sgravemade en Beatris Pieters;
Beatris Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
Maritge Pieters kind van Pieter Dircxsz Oudaen;
joffvrou Magdalena Wouters - schuldig aan - Beatris Pieters (en aan de kinderen, in aparte akte dd 29-01-1675 (ongetekend, is contant betaald));
Beatris Pieters - verkoper van - Trompetters Laechte een stuck land (en overige erfgenamen);
joffvrou Magdalena Wouters - koper van - Trompetters Laechte een stuck land;
joffvrou Magdalena Wouters - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
d heer Josephus Kies - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Wildernis - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;
de Treckvaert - belend aan - Trompetters Laechte een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27220-05-1683:
op den 6 januarij 1683 inde Vergulde Leeuw vercocht
Beatris Pieters van Oudean weduwe
Jan Gerrits van Sgravemade (reeds overleden)
d heer Druijvesteijn gecommitterde raedt
weijlandt (omvang 10 morgen; waarde 2800 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Gerrits van Sgravemade partner van Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan Lintelo - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Kies van Wissen - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Blauw - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
Jan Jans Bierman - schuldig aan - de heer Johan Lintelo (en overige curatoren 2800 guldens in aparte akte, ongedateerd en ongetekend);
de heer Johan Lintelo - verkoper van - weijlandt (en overige curatoren);
Jan Jans Bierman - koper van - weijlandt;
Claes Apsalon - belend aan - weijlandt;
d heer Druijvesteijn - belend aan - weijlandt;
d heer Marcelis - belend aan - weijlandt;
s Graeffelickheijts Wildernisse - belend aan - weijlandt;
de Leijtse Treckvaert - belend aan - weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 111