Genealogie project persoon weergeven


Crijntje Jans

voor 1699 -


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Gerrit Matheuse Lindenburch
29-10-1699:
attestatie dat de deposanten op den vierden augustus deses jaers sijn versocht omme te visiteren seeckere sack die dito pachter van de molen hadde gehaelt off gemerckt was off niet, dat de molenaer sijnde van den voorn pachter wel met harde en schamer woorden is aangesproocken maer niet dat deselve molenaer geroepen heeft bueren off inwoonders van Hillegom
Gerrit Matheusz Lindenburgh molenaer alhier
David Goetval pachter van t gemael over Haerlem

Gerrit Matheusz Lindenburgh partner van Crijn Jans;
David Goetval;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 95