Genealogie project persoon weergeven


Pieter Pieters Ousthoorn

voor 1694 - na 1696


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Angnietje Jans

Kinderen:

Marijtje
- Relatie met: Joost Huijchs Cooningsbrugge

30-07-1694:
Pieter Pietersz Ousthoorn wonende op Delffsgauw
een huijs & erff (waarde 1575 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Pietersz Ousthoorn - schuldig aan - Lijsbeth Louris Croon (787 guldens 10 stuijvers in aparte akte dd 30-7-1694);
Jacob Mourisz Sluijt - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft, gereet betaelt);
Lijsbeth Louris Croon - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft);
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs & erff;
Bruijn Arents van der Bijl - belend aan - een huijs & erff;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pietersz Ousthoorn - koper van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4312-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen - schuldig aan - domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn - schoonvader van - Joost Huijgen;
Joost Huijgen - eigenaar van - een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn - eigenaar van - een huijs ende erf;
Joost Huijgen - bewoond - een huijs ende erf;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs ende erf;
de Graeflicheijt - belend aan - een koornmolentie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6502-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - gemagtigd door - Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - koper van - een huijs metten erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 118