Genealogie project persoon weergevenJoost Huijchs Cooningsbrugge

voor 1695 - na 1702


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Marijtje Pieters Ousthoorn

Kinderen:

Johannes
Doop 15-06-1695: Joannes, kind van Joost Huige en Marijtje Pieters; Hillegom. Getuigen: Theis Huige en Maritje Huige
Bron: Vogelenzang Do OLV 1668 - 1697 Afb. 88


12-05-1696:
d Johannes Swalmius predicant alhier
een rogge molentie (waarde 1975 gulden) staende opt duijn int noortwesten vant dorp van Hillegom, belast met een erffpacht van 2 gulden sjaars

Gerrit Matheusz Lindenburgh is verkoper van een rogge molentie;
Joost Huijgen is koper van een rogge molentie;
d Johannes Swalmius belast een rogge molentie (met 500 guldens);
de Graefflicheijt is rondom belend aan een rogge molentie;
de Diakenij Armen belast een rogge molentie (met 1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6412-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen is schuldig aan domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn schoonvader van Joost Huijgen;
Joost Huijgen is eigenaar van een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn is eigenaar van een huijs ende erf;
Joost Huijgen bewoond een huijs ende erf;
Arent van der Bijl is noord west belend aan een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck is noord oost belend aan een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman is zuid west belend aan een huijs ende erf;
de Graeflicheijt is rondom belend aan een koornmolentie;
den Heerenwech is zuid oost belend aan een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6511-02-1698:
Cornelis Gangelofsz Romeijn woont op de Glip
een rogge molentie (waarde 2050 caroli guldens) staende opt duijn int noortwesten van het dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden s'jaers
de Dijakenij Armen tot Hillegom

Joost Huijgen Coningsbrugge is verkoper van een rogge molentie;
Cornelis Gangelofsz Romeijn is koper van een rogge molentie;
de Graeflicheijt is rondom belend aan een rogge molentie;
de Dijakenij Armen belast een rogge molentie (1000 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7502-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge gemagtigd door Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman borg voor Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama borg voor Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman is zuid west belend aan een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl is noord west belend aan een huijs metten erve;
Dammis van Dijck is noord oost belend aan een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge is verkoper van een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh is koper van een huijs metten erve;
den Heerewech is zuid oost belend aan een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 118