Genealogie project persoon weergeven


Arnaud Druijvesteijn

voor 1674 - na 1687


20-02-1674:
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Maertge Claes (reeds overleden)
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn secretaris der stadt Haerlem
Jan Jacobs Langevelt (reeds overleden)
d heer van Sijpesteijn (reeds overleden)
een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (omvang 7 morgen 4 hondt (omtrent); waarde 5100guldens boven de belasting) soo weij hoij als teelandt

Claes Jacobs Claverweijde partner van Guertje Cornelis Glas;
Joost Claes van Diest partner van Neeltge Cornelis Glas;
Claes Absalons van Kuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Guertje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Neeltge Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Aeltje Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Claes Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Leentge Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertge Claes;
Jan Jacobs Langevelt partner van de wed;
d heer van Sijpesteijn partner van de wed;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Claes Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Leentge Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Claes Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Leentge Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn - schuldig aan - Guertje Cornelis Glas (en overige erfgenamen 2550 guldens in aparte akte dd 20 februarij 1674);
de ed heer & mr Aernout Druijvesteijn - koper van - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (den cooper is gehouden opten seven morgen vier hondt voor de tijdt van acht jaren t sijne laste te nemen & te laten een somma van seven hondert guldens);
Guertje Cornelis Glas - verkoper van - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert (en overige erfgenamen);
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
Jan Six - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
Jacob Aris - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;
de wed - belend aan - een wooninge als huijs, barch, schuere & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24805-02-1680:
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen wonende tot Zwol
Arij Willemsz duijnmeijer
d heer Claas van Loon (reeds overleden)
land (omvang 11 hondt 88 roeden (omtrent); waarde 140 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Claas van Loon partner van de wed;
d heer Aernout Druijvesteijn - belend aan - land;
de wed - belend aan - land;
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - land;
Arij Willemsz - koper van - land;
de Oostenderlaen - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5526-10-1682:
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn raedt en oudt schepen der stadt Haerlem
joffvrouw Magdalena Wouters wed
d heer Johan Matheus (reeds overleden)
joffvrouw Alida Vogels wed
de heer Cornelis Duijvens (reeds overleden), in sijn leven raet en burgemeester der stadt Haerlem
een boere woningh (omvang 20 morgen; waarde 12000 guldens) gelegen inde Sillick onder den ambachte van Noortwijckerhout ten deelen leggende aen en achter de woninge onder den ambachte van Noortwijckerhout en ten deele over de Treckvaert onder den ambachte van Hillegom
de lande onder Noortwijckerhout gelegen achter de woninge
de Sillicker Duijn waer inne de vercoopers een sevende gedeelte sijn hebbende, waer van sij mitsdesen ten behoeve van heere Druijvesteijn afstandt doen

Pieter Dircxsz Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Claes Dircxs Aerdenburgh kind van Dirck Pieters Aerdenburgh en Guertje Claes;
Guertje Claes kind van Claes Maertens en Aelbertine Cornelis;
d heer Johan Matheus partner van joffvrouw Magdalena Wouters;
de heer Cornelis Duijvens partner van joffvrouw Alida Vogels;
Claes Dircxs Aerdenburgh partner van Huijbertje Cornelis;
Hendrick Jacobs Croon - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - voogd van - Huijbertje Cornelis;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Gijsbert van Slingelandt - kleinkind van - Guertje Claes;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Hendrick Jacobs Croon - kleinkind van - Guertje Claes;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Dirck Pieters Aerdenburgh;
Dirck Cornelis - kleinkind van - Guertje Claes;
Jacob Pietersz Aerdenburgh - kleinkind van - Guertje Claes;
Pieter Dircxsz Aerdenburgh - verkoper van - een boere woningh (toen hij noch wel bij sijn sinnen was);
d heer en mr Aernould van Druijvesteijn - koper van - een boere woningh;
Gerrit Claes van Deijl - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
joffvrouw Magdalena Wouters - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
joffvrouw Alida Vogels - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de lande onder Noortwijckerhout gelegen - deel van - een boere woningh;
de Treckvaert - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Sillicker Duijn - belend aan - de lande onder Noortwijckerhout gelegen;
de Duijn - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de Graeffelickheijt - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de wech nevens de Treckvaert - belend aan - de landen onder Hillegom gelegen;
de landen onder Hillegom gelegen - deel van - een boere woningh;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11027-05-1687:
Crijn de Jongh bode van Heemstede
Quackenbos land (omvang 11 hondt 88 roeden (omtrent); waarde 400 caroli guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Arnaut Druijvesteijn - belend aan - Quackenbos land;
d heer Adriaen van Loon - belend aan - Quackenbos land;
Arij Willems van Rhijn - verkoper van - Quackenbos land;
Crijn de Jongh - koper van - Quackenbos land;
de Oostenderlaen - belend aan - Quackenbos land;
de Leeck - belend aan - Quackenbos land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 158