Genealogie project persoon weergeven


juffv Agnieta van Eijha

voor 1677 - na 1679
Relatie met: Nicolaas Uijttenbosch


Relatie met: Johan Ackersloot
18-04-1677:
de wooninge & landerijen zijn bij scheijdinge tussen haer & haere kinderen gewonnen bij de voornoemde Ackersloot aanbedeelt aan Agnieta van Aijtha
Nicolaes Uijttenbosch woonende in Hillegom
d heer Johan Ackersloot (reeds overleden)
Jacob van Ringh advocaet woonende tot Amstd
d heer advocaet Buijs tot Amsterdam
een hofstede & wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden) met het getimmerde potinge & plantinge daer opstaende & de landerijen daer aen behoorende, gelegen inde ambachte van Hillegom, over duijn aende loosterwech, onderpand voor de schuld
het Oude Mannen Huijs tot Haerlem
de Schouwateringe genaamt de Vaert

Nicolaes Uijttenbosch partner van Agnieta van Aijtha;
d heer Johan Ackersloot partner van Agnieta van Aijtha;
Nicolaes Uijttenbosch - schuldig aan - Jacob van Ringh (4000 caroli guldens);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
d heer advocaet Buijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
Agnieta van Aijtha - eigenaar van - een hofstede & wooninge;
de Vaert & T Jaagpad - belend aan - een hofstede & wooninge (ten wedersijde);
het Oude Mannen Huijs - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Duijnen - belend aan - een hofstede & wooninge;
de Schouwateringe - belend aan - een hofstede & wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2028-01-1679:
juffv Agnieta van Eijta weduwe
d heer mr Johan Akersloot (reeds overleden), in sijn leven raedt & out schepen der stadt Haerlem
een wooninge (omvang 23 morgen 5 hond 18 roeden; waarde 10000 caroli guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom over duijn aende Loosterwech, belast met een erffpacht van 9 guld
het Oudemannen Huijs tot Haerlem
de Schouweteringe genaemt de Vaert

Nicolaes Uijttenbos partner van juffv Agnieta van Eijta;
d heer mr Johan Akersloot partner van juffv Agnieta van Eijta;
juffv Agnieta van Eijta - verkoper van - een wooninge;
d heer Maerten Akersloot - koper van - een wooninge;
den advocaet Buijs - belend aan - een wooninge (voorheen Pr Cornelis Son);
het Oudemannen Huijs - belend aan - een wooninge;
de Duijnen van Jonch van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge;
de Schouweteringe - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3230-07-1682:
Pieter Rijke burger ende inwoonder tot Haarlem, gecommitteert tot opsigt ende directie van sekere sestien duijsent gulden
de heer mr Cornelis van Bambeek schepen der stadt Amsterdam, gecommitteert tot opsigt ende directie van sekere sestien duijsent gulden
een huijs en erve (waarde 1000 gulden) gestaen en gelegen op de Breestraet binnen de stadt Amsterdam met een woninge op de Houtgraft
twee schultbrieven (waarde 2000 guldens) gepasseert voor schoudt en schepenen van Hillegom in dato den 19 december 1681 en 15 augustij 1681

Maarten Akersloot - schuldig aan - de heer mr Cornelis van Bambeek (800 gulden in aparte akte dd 21-5-1683 (Afb 120));
Pieter Rijke - verkoper van - twee schultbrieven;
de heer mr Cornelis van Bambeek - koper van - twee schultbrieven;
juff Agnieta van Aijta - komt de vruchten toe van - een huijs en erve;
Maarten Akersloot - belast met - twee schultbrieven (en desselffs wooningh ende lande in Hillegom gelegen);
de heer mr Cornelis van Bambeek - belegt de opbrangst van - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 109