Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Willems Visscher

voor 1658 - voor 1684
Relatie met: Lijsbeth Jacobs Claverweijde
Trouwen 13-01-1658: Cornelis Willemsz jm wonende tot Warmont met Lijsbeth Jacobsd jd van Hillegom
Bron: Hillegom Tr Ref 1644-1692 Afb. 58

Kinderen:

Maria
- Relatie met: Govert Davids de Nijs
Doop 12-03-1662: Marij, kind van Cornelis Wilhemsz en Lijsbeth Jacobs Getuigen: Jan Dircksz en Maertje Wilhemsd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 19


Cornelis
- Relatie met: naam niet gevonden
- Relatie met: Catharina Adriaans van der Mij
Doop 27-09-1665: Cornelis, kind van Cornelis Willemsz en Lijsbeth Jacobsd Getuigen: Jan Willemsz en Claesje Willemsd
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 23


Claas
Doop 05-02-1673: Claes, kind van Cornelis Vis en Lijsbet Jacobs Getuigen: Guertje Claes
Bron: Hillegom Do Ref 1644-1692 Afb. 29


Willem
- Relatie met: Stijntje Aalberts Pijckaerdt

Leendert

16-05-1659:
Geertge Marcelis wed woonende tot Lisse
Huijbert Cornelis (reeds overleden), wagemaecker
Cornelis Willems Visser tot Hillegum
een huijs met een erff (waarde 900 caroli guldens)

Huijbert Cornelis partner van Geertge Marcelis;
Pr Jans Poll - assisteert - Geertge Marcelis;
Cornelis Willems Visser - schuldig aan - Geertge Marcelis (450 car guldens);
Geertge Marcelis - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Arijen Willems - belend aan - een huijs met een erff;
Cornelis Willems Visser - koper van - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4528-05-1659:
lant (omvang 1,5 roede (omtrent); waarde 25 guldens)

Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - lant;
Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - lant;
Cornelis Willems Visser - koper van - lant;
den Heerenwech - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4607-08-1659:
Dirck Pieters Brouwer lindewever woonende alhier
een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke (waarde 150 car guldens) wort opgetimmert tot een weefplaets

Dirck Pieters Brouwer - koper van - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Cornelis Willems Visser - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Arij Willems - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
Cornelis Willems Visser - verkoper van - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;
den Heerenwech - belend aan - een gedeelte van een huijs sijnde een keucken met een erffke;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4925-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6431-05-1662:
Arij Willems van Schravemade (reeds overleden)
een huijs met een erff (waarde 795 gulden) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Willems van Schravemade partner van de wed;
Claes Dircxs van Schravemade - schuldig aan - Cornelis Willems Visscher (795 gulden in apparte acte dd 31 mei 1662);
Cornelis Willems Visscher - verkoper van - een huijs met een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - koper van - een huijs met een erff;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erff;
de wed - belend aan - een huijs met een erff;
Dirck Pieters Brouwer - belend aan - een huijs met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9911-04-1663:
Adriaen Florisz timmerman
een erff (omvang 15 roeden (omtrent); waarde 185 guldens) met een oudt huijsje daarop

Cornelis Willems Visscher - belend aan - een erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - belend aan - een erff;
Claes Dircxs van Schravemade - verkoper van - een erff;
Adriaen Florisz - koper van - een erff;
den Heerenwech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11003-05-1663:
Wijnandt van der Maes apotecarius woonende in sGravenhage
Cornelis Cornelisz schipper
Michiel Dielofsz kleermaecker
een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant (waarde 1320 guld) staende ende gelegen inde dorpe ende ambachte van Hillegom

Cornelis Gerritsz Langevelt partner van Neeltge Huijgen;
Wijnandt van der Maes partner van joffv Clara van Lijbaert;
joffv Clara van Lijbaert - schuldig aan - Cornelis Gerritsz Langevelt (1320 guldens in aparte acte dd 3 mei 1663);
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
sr Jan Benedictus - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Cornelis Cornelisz - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Michiel Dielofsz - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Cornelis Gerritsz Langevelt - verkoper van - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
joffv Clara van Lijbaert - koper van - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
Claes Cornelis van Schravemade - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;
den Heerewech - belend aan - een huijs met een erff mitsgaders een crochtgen teelant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11303-07-1663:
d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen licentiaet inde rechten woonende tot Haerlem
een huijs ende erff onderpand van de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen (800 guld);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs ende erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Graeffelicheijts Duijne - belend door - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12103-01-1665:
huijs ende erff onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Barents Picquaert (300 guldens);
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Dircxsz Roubergen (150 guldens);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - huijs ende erff;
Jan Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
Huijbertje Willems - belend aan - huijs ende erff;
Joost Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Arij Florisz - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14429-04-1665:
Barent Hermans (reeds overleden)
sr Joost Diericq burger trot Haerlem
een huijs met een erve ende boomgaert (waarde 2300 guldens) staende & leggende inden dorpe van Hillegom

Barent Hermans partner van de wed.;
Willem Daniels de Haes - schuldig aan - sr Joost Diericq (2000 carolus guldens in aparte akte dd 29 april 1665);
sr Joost Diericq - verkoper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Willem Daniels de Haes - koper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Arent Bruijnen - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de wed. - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14821-04-1667:
Jeroen Jansz van der Velde woonende tot Hillegom
Cornelis Willemsz Visscher woonende tot Hillegom
een huijs & erff (waarde 2430 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visscher - koper van - een huijs & erff;
joffvrou Mechelina van Buijtenwech - belend aan - een huijs & erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft - d Erffgenamen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een huijs & erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17702-05-1667:
Catharina Jans weduwe
Gerrit Gerrits Schouten (reeds overleden), zalr
Arij Floris (reeds overleden)
de Vergulde Leeuw tot Hillegom
den Oliphant tot Haerlem
een huijs daer jegenwoordig in woont, als onderpand voor de schuld
noch een huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Gerrits Schouten partner van Catharina Jans;
Arij Floris partner van de weduwe;
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Catharina Jans (800 guldens (30 meij 1669 afgelost 400 guldens, 8 november 1698 nogh affgelost 400 guldens bij Corn Visch aen Joacob Schouten));
Cornelis Willems Visscher - waard in - de Vergulde Leeuw;
Gerrit Gerrits Schouten - gewezen brouwer in - den Oliphant;
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs;
joffv Buijtenwech - belend aan - een huijs;
d heer van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - noch een huijs;
Huijbertje Willems - belend aan - noch een huijs;
Willem de Haes - belend aan - noch een huijs;
de weduwe - belend aan - noch een huijs;
de heer Wijnandt van der Maes - belend aan - noch een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - noch een huijs;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - noch een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17807-05-1667:
Cornelis Willems Vissger woonende inden dorpe & ambachte van Hillegom
een stroockje landt (omvang 3 roeden; waarde 4 caroli guldens) met boomen beplant

Willem Danielsz de Haes - belend aan - een stroockje landt;
Willem Danielsz de Haes - belend aan - een stroockje landt;
Cornelis Willems Vissger - verkoper van - een stroockje landt;
Willem Danielsz de Haes - koper van - een stroockje landt;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - een stroockje landt;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - een stroockje landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17900-00-1668:
acte den 16e junij 1660
Corn Willems Visscher acte den 9e junij 1667
land 126a (omvang viii hont)

Christijntje Vogels - eigenaar van - land 126a;
Corn Willems Visscher - gebruiker van - land 126a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3430-05-1669:
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 1663 guldens) staende ende gelege inden dorpe van Hillegom

Arij Floris partner van de weduwe;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Daniels de Haes - belend aan - een huijs ende erff;
sr Wijnant van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Willems Visscher - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Dircxs Roubergen - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20328-05-1670:
Reijer Reijers rietdecker
Grietje Thijs wed.
Cornelis Jans van Brederode (reeds overleden)
Leendert Reijners van der Groen woonende alhier
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Barents sal met een voetpat tot de pastorislaen toe over coopers erff mogen gaen
Coelenbier vlaschkoopman tot Haerlem
een huijs, stalling & erff (waarde 2300 guldens)
de Oliphant tot Haertlem

Reijer Reijers partner van Grietje Thijs;
Cornelis Jans van Brederode partner van Grietje Thijs;
Arij Floris partner van de wed;
Leendert Reijners van der Groen - schuldig aan - Reijer Reijers (2300 guldens in aparte akte dd 28 mei 1670);
Cornelis Willems Visch - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de wed - belend aan - een huijs, stalling & erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, stalling & erff;
Jan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Doubleth - heeft - de Erffgenamen;
Reijer Reijers - verkoper van - een huijs, stalling & erff;
Leendert Reijners van der Groen - koper van - een huijs, stalling & erff (1200 guldens zal op het huijs moeten blijven staen);
juffrou Agata van Berckerode - belast - een huijs, stalling & erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaars);
Coelenbier - belast - een huijs, stalling & erff (met 600 guldens);
Gerrit Schoute - brouwer in - de Oliphant;
Aelbert Barents Pickaert - belast - een huijs, stalling & erff;
Gerrit Schoute - belast - een huijs, stalling & erff (met 600 guldens);
den Heerewech - belend aan - een huijs, stalling & erff;
den Heerewech - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs, stalling & erff;
de Erffgenamen - belast - een huijs, stalling & erff (met 3 grooten sjaers erffhuer);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 208 en 21305-06-1670:
Leendert Reijnderts wonende alhier
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs, stallinge & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
de Fortuijn tot Haerlem

Arij Floris partner van de wed;
Leendert Reijnderts - schuldig aan - sr Eduwart van Cralen (400 car guldens);
sr Eduwart van Cralen - brouwer in - de Fortuijn;
de wed - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
Johan Vogel - heeft - de Erffgen;
Leendert Reijnderts - eigenaar van - een huijs, stallinge & erff;
Cornelis Willems Visch - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
de Erffgen - belend aan - een huijs, stallinge & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, stallinge & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21400-00-1672:
geen eigenaar ingevuld
Corn Willems Visscher acte den 9e junij 1667
Floris Louwen Landt land 126a (omvang viii hont)

Corn Willems Visscher - gebruiker van - Floris Louwen Landt land 126a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12928-04-1672:
een huijs & erff (waarde 1050 caroli guldens) staende & gelegen in den dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Jans Bierman de jonge - koper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - een huijs & erff;
Jeroen Jans - gebruiker van - de herberg de Fortuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23200-00-1676:
den 16 junij 1660
Corn Willems Visscher acte den 9e junij 1667
Floris Louwen Landt land 126a (omvang viii hont)

Cristijntje Vogels - eigenaar van - Floris Louwen Landt land 126a;
Corn Willems Visscher - gebruiker van - Floris Louwen Landt land 126a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3415-03-1679:
intendit proclamatie
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
sr Jan Colombier woonende tot Haerlem
huijsinge werff bargh & schuer (waarde 900 gulden) gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Floris partner van wed;
sr Jan Colombier - verkoper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Cornelis Visch - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Jans Bierman - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
wed - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Barents Pickaert - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Vogel - heeft - d Erfgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgen;
joff Agata van Berckenrode - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met een rente van 3 guld 15 stuijvers sjaers);
Jan Cornelis Moerkercken - koper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Leendert Reijnderts - bezitter van - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
de Pastoorslaen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
d Erfgenamen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Erffgen - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met 3 grooten sjaers erffhuer);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3400-05-1679:
ongedateerd en ongetekend
Jan Cornelis Moerkercken alias Los
Jan Coelenbier poorter der stadt Haerlem
Arij Floris (reeds overleden)
huijs, barghuijs, paerdestal ende erve staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Arij Floris partner van wed;
Jan Cornelis Moerkercken - schuldig aan - Jan Coelenbier (600 guldens);
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
wed - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
d Erffgenamen - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Pastoorslaen - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Heerenwech - belend aan - huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3610-05-1679:
opten xi januarij 1679 vercocht
een huijsje (waarde 40 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Abraham Cornelis Rijckaert - koper van - een huijsje;
Joost Joosten de Pauw - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Dammas Achius - diaken van - de Buijten Armen Goederen;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijsje;
Cornelis Willems Visch - regent van - de Buijten Armen Goederen;
Jan Barentsz Pickaert - regent van - de Buijten Armen Goederen;
de Buijten Armen Goederen - verkoper van - een huijsje;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3517-05-1679:
Jan Cornelis van Moerkercken alias Los
Jan Colombier burger der stadt Haerlem
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
Cornelis Willems Los borg
Cornelis Maertens van Schravemade borg
de Forthuijn huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Arij Floris partner van wed;
Jan Cornelis van Moerkercken kind van Cornelis Willems Los;
Jan Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Jan Colombier (600 caroli gulden spruijtende uijt coop van sijn huijs genaemt de Forthuijn);
Cornelis Maertens van Schravemade - schoonvader van - Jan Cornelis van Moerkercken;
Jan Cornelis van Moerkercken - koper van - de Forthuijn huijs;
Cornelis Visch - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Forthuijn huijs;
wed - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Barents Pickaert - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Pastoorslaen - belend aan - de Forthuijn huijs;
d Erffgenamen - belend aan - de Forthuijn huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4200-00-1680:
19 junij 1680
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1900-00-1680:
16 junij 1660
Corn Willems Visscher 9 junij 1667
Floris Louwen Landt land 126a (omvang viii hont)

Cristijntje Vogels - eigenaar van - Floris Louwen Landt land 126a;
Corn Willems Visscher - gebruiker van - Floris Louwen Landt land 126a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3405-02-1680:
d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen woonende tot Zwol
land (omvang 10 hondt (omtrent); waarde 90 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer mr Emanuel van Tweenhuijsen - verkoper van - land;
Cornelis Visch - koper van - land;
van Delden - belend aan - land;
Arent van der Bijl - belend aan - land;
de Oostenderlaen - belend aan - land;
de Tilbrugge - belend aan - land;
de Leeck - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 5522-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willems Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Wijnandt van der Maes schoudt
Jan Cornelisz Los (reeds overleden)
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot op de Pastoorslaen en de bornput
het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt het wapen van Vrieslandt

Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Cornelis Willems Visch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Arent Arentse Coster de jonge - schuldig aan - Wijnandt van der Maes (en overige curatoren 1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682 (Afb 108), geroyeert op 19 julij 1684);
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Jansse Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
juffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Wijnandt van der Maes - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan van den Bosch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Cornelis Willems Visch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Arent Arentse Coster de jonge - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
d Erffgen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (met 3 grooten);
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10522-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willemsz Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Jan Cornelis Robol wonende tot Haerlem
het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt t wapen van Vrieslandt
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot aen de Pastoorslaen en bornput

Jan Cornelis Robol - schuldig aan - Arent Arentse Coster de jonge (1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682, geroyeert opten 19 julij 1684);
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Arent Arentse Coster de jonge - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (eerder gecocht uijt de geabandoneerde boedel van Jan Cornelis Los);
Jan Cornelis Robol - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10700-00-1684:
19 junij 1680
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11400-00-1684:
16 junij 1660
Floris Louwen Landt land 126a (omvang viii hont)

Christijntie Vogels - eigenaar van - Floris Louwen Landt land 126a;
Corn Willems Visscher - gebruiker van - Floris Louwen Landt land 126a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12917-07-1684:
Jan Cornelis Robol waert alhier
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen der stadt Haerlem
Cornelis Willems Visscher (reeds overleden)
Guertie Jans weduwe
Claes Simons van Alckemade (reeds overleden)
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (waarde 1000 caroli guldens) daer uijthangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher partner van wed;
Claes Simons van Alckemade partner van Guertie Jans;
Jan Cornelis Robol - schuldig aan - d heer mr Salomon van Echten;
Guertie Jans - borg voor - Jan Cornelis Robol;
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jans Biermans - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Arij Floris - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barents Pickaer - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (een rente van 3 gulden 15 stuijvers s'jaers);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12813-09-1684:
Jan Cornelisz Robol waert alhier
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Twee Gekroonde Starren tot Haerlem
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal daer uithangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visch partner van wed;
Arij Floris partner van wede;
Jan Cornelisz Robol - schuldig aan - d heer Laurens van Campen (600 guldens in sijn nootoirber verstreckt, op den 6 meij 1690 200 gulden afgelost);
joffr Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
d heer Laurens van Campen - brouwer in - de Twee Gekroonde Starren;
wede - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12800-00-1688:
19 junij 1680
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Corn Willems Vis - eigenaar van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2022-02-1688:
vercocht in de Vergulde Leeuw, uijtgeseijt een cleijn hoeckje aencomende d heer Lieven van Loon
Jacobus Heijblock rector emeritus vande latijnsche schole tot Amsterdam
Lijsbeth Jacobs weduwe
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
twee stucken hoij ende weijlandt (waarde 730 guldens) gelegen nevens malkanderen inden ambachte van Hillegom aende Dwarswech achter Oostende naest Swaenshoeck t eene leggende tegens de Meer buijten de polder ent ander binnen de polder

Cornelis Willems Visch partner van Lijsbeth Jacobs;
Dirck Claes van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Dammis Achias van Dijck - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Maerten Willemsz van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Willem Jansz Beuijck - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
d heer van Loon - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
Jacobus Heijblock - verkoper van - twee stucken hoij ende weijlandt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16013-01-1689:
wel ed heer Gerard Bicker van Zwieten heer van Zwieten, raedt ende rekenmeester des Graefflicheijt van Hollant, hooge heemraat van Rhijnland ende hooge ingeland van Delfflandt
joffv Buijtenwech (reeds overleden)
een huijs ende erff staende ende gelegen onden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Michiel Claes van der Weijde - schuldig aan - wel ed heer Gerard Bicker van Zwieten (300 guldens);
joffv Buijtenwech - heeft - de Erffgenamen;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Cornelisz Robol - belend aan - een huijs ende erff;
Michiel Claes van der Weijde - eigenaar van - een huijs ende erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17600-00-1692:
Cornelis Willems Visscher 19 junij 1680
Corstiaen Isbrants 1666
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - land 66;
Corstiaen Isbrants - gebruiker van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 11621-05-1693:
donatio inter vivos
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde wed, sieck van lichame doch haer verstant en vijff sinnen wel machtigh
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Claes Cornelis Visch minderjarig kind
Arij Cornelis Visch minderjarig kind
mevrouw Maria van der Horn wed
Sipesteijn (reeds overleden)
de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer de goude leeuw uijthangt

Cornelis Cornelisz Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Govert Davits Denijs partner van Maria Cornelis Visch;
Willem Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Maria Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Leendert Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Claes Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Arij Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Claes Cornelis Visch;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelis Visch;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde - schenkt - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Cornelis Cornelisz Visch - krijgt geschonken - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan van den Bosch - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jacobus Schoute - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jan Robol - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
mr Wouter Convent - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
d heer van Kannenburgh - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
den Heerenech - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2728-03-1694:
ten rechthuijse van Cornelis Visch vercocht
Arij Cornelisz minderjarige
Cornelis Willemsz Visch (reeds overleden)
Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde (reeds overleden)
Annetie Biesen weduwe
Arent van der Bijl (reeds overleden)
een stuck weij off hoij landt (omvang 2 morgen; waarde 415 gulden)

Govert Davitsz Denijs partner van Maria Cornelis;
Willem Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Cornelis Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Maria Cornelis kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Leendert Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Claes Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Arij Cornelisz kind van Cornelis Willemsz Visch en Lijsbeth Jacobsdr van Claverweijde;
Arent van der Bijl partner van Annetie Biesen;
Claes Jacobsz van Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelisz;
den heer Cornelis van Sipesteijn - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
Annetie Biesen - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
Willem Cornelisz - verkoper van - een stuck weij off hoij landt (en overige erfgenamen);
Willem Arijensz Akersloot - koper van - een stuck weij off hoij landt;
Willebort Arijens Akersloot - koper van - een stuck weij off hoij landt;
d heer Willem van Delden - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - belend aan - een stuck weij off hoij landt;
de Oostenderlaan - belend aan - een stuck weij off hoij landt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3400-00-1696:
Cornelis Willems Visscher 19 junij 1680
Corstiaen Isbrants 1666
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - land 66;
Corstiaen Isbrants - gebruiker van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1900-00-1704:
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willemse Visscher - eigenaar van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10500-00-1712:
Maarte Willemse Schrama 15 junij 1693
Huigh Moerkercken 15 junij 1693
Cor Willems Vis 9 junij 1694
Cor van Limmen 9 junij 1694
t Gasthuijs Kamp land 41 (omvang iii morgen iiii hont xl roeden)

Maarte Willemse Schrama - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Huigh Moerkercken - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Cor Willems Vis - gebruiker van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Cor van Limmen - gebruiker van - t Gasthuijs Kamp land 41;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1100-00-1712:
Cornelis Willems Vis 19 junij 1680
Korstiaan Isbrantse 1666
land 66 (omvang x hont xxxiii roeden)

Cornelis Willems Vis - eigenaar van - land 66;
Korstiaan Isbrantse - gebruiker van - land 66;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 19