Genealogie project persoon weergeven


Neeltje Engels

voor 1682 -


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin
Relatie met: Albert Jans Heemskerck
19-05-1682:
Neeltje Engels weduwe wonende tot Lis
Aelbert Jansz Heemskerk (reeds overleden)
een roggen molentie (waarde 1150 guldens) staende opt duijn int westen van t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden volgens den erffpachtsbrieff in dato den 13 martij 1640

Aelbert Jansz Heemskerk partner van Neeltje Engels;
Arij Aelberts van den Bosch - voogd van - Neeltje Engels;
Gerrit Matheusse Lindenburch - schuldig aan - Neeltje Engels (1150 guldens in aparte akte dd 19-5-1682, als voldaen vertoont opten 26 november 1684);
Neeltje Engels - verkoper van - een roggen molentie;
Gerrit Matheusse Lindenburch - koper van - een roggen molentie;
de Graefflijcheijt - belend aan - een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 102