Genealogie project persoon weergevenAlbert Jans Heemskerck

voor 1668 - voor 1682


Deze persoon komt voor in het verhaal De molen op het duin


Ouders: Jan Alberts HeemskerckRelatie met: Neeltje Engels
05-05-1668:
Kniertje Jans onmondige suster
Jan Aelberts Heemskerck (reeds overleden), zalr
een koren wint molen (waarde 1350 car guldens) staende int duijn tot Hillegom
de Graeffelicheijt rondom belend aan de wint molen

Engel Jacobs van Brouckhuijsen partner van Grietje Jansd;
Aelbert Jans Hemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Pieter Jans Heemskerck kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Grietje Jansd kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Kniertje Jans kind van Jan Aelberts Heemskerck;
Aelbert Jans Hemskerck is verkoper van een koren wint molen;
Pieter Jans Heemskerck is verkoper van een koren wint molen;
Grietje Jansd is verkoper van een koren wint molen;
Kniertje Jans is verkoper van een koren wint molen;
Absalon Meijnderts van Keuijere is koper van een koren wint molen;
de Graeffelicheijt belast een koren wint molen (met 2 guldens sjaers erffpacht, volgens de erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19428-05-1673:
Trijntje Jacobs weduwe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een koren wintmolen (waarde 1350 car guldens) staende aende noordwestsijde vant dorp int duijn van Hillegom, belast met 2 gulden erffpacht sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den xiii martij 1640

Absalon Meijnderts partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Jansz Heemskerck partner van Antje Absalons;
Aelbert Jansz Heemskerck is schuldig aan Pieter Jansz Heemskerck (broeders, 1350 guldens in aparte akte dd 28 mei 1673, Aelbert Jans bekent op dezen brieff noch schuldig te wesen de somma van 140 guldens, actum den 23 junij 1679, geroyeert door Neeltge Engels wed van Aelbert Jans Heemskerck opten 15 december 1684);
Aelbert Jansz Heemskerck is koper van een koren wintmolen;
Trijntje Jacobs is verkoper van een koren wintmolen;
Claes Absalons is verkoper van een koren wintmolen;
Antje Absalons is verkoper van een koren wintmolen;
Heeren van Reekeningen is rondom belend aan een koren wintmolen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24319-05-1682:
Neeltje Engels weduwe wonende tot Lis
Aelbert Jansz Heemskerk (reeds overleden)
een roggen molentie (waarde 1150 guldens) staende opt duijn int westen van t dorp van Hillegom, belast met een erfpacht van 2 gulden volgens den erffpachtsbrieff in dato den 13 martij 1640

Aelbert Jansz Heemskerk partner van Neeltje Engels;
Arij Aelberts van den Bosch is voogd van Neeltje Engels;
Gerrit Matheusse Lindenburch is schuldig aan Neeltje Engels (1150 guldens in aparte akte dd 19-5-1682, als voldaen vertoont opten 26 november 1684);
Neeltje Engels is verkoper van een roggen molentie;
Gerrit Matheusse Lindenburch is koper van een roggen molentie;
de Graefflijcheijt is rondom belend aan een roggen molentie;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 102