Genealogie project persoon weergeven


Jan Hendriks Molesteeg

voor 1674 - na 1724


Ouders:Relatie met: Marijtje Willems Akersloot


Relatie met: Cornelia Dirks s'Gravenmade
18-10-1674:
een huijs met een erff (waarde 425 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Wouters de Moor - verkoper van - een huijs met een erff;
Dirck Pieters van Nerevelt - koper van - een huijs met een erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs met een erff;
Corstiaen Arijens - belend aan - een huijs met een erff;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een huijs met een erff;
de Kercksteech - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26500-00-1676:
acte den 20 junij 1674
Jan Hendricks Molesteech 1659
Leendert Meesz Lange Bulte Oostkmp land 195b (omvang i morgen)

Jan Hendricks Molesteech - eigenaar van - Leendert Meesz Lange Bulte Oostkmp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5100-00-1676:
den 20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendricks Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5124-05-1678:
Annitje Floris wed
Pieter Joris Cole (reeds overleden)
Nellitge Pieters (reeds overleden)
Ariaentge Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 810 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole partner van Annitje Floris;
Pieter Joris Cole partner van Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Joris Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Nellitge Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Jacob Gerrits - voogd van - Annitje Floris;
Jan Floris - voogd van - Annitje Floris;
Philps Clase van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Cornelis Hendricx van Leeuwen - voogd van - Joris Pieters;
Herman Engelsz Trussel - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen, in aparte akte dd 25-05-1678);
Dirck Dircxs van Santen - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen540 caroili guldens, in aparte akte dd 25-05-1678);
Philps Clase van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
Annitje Floris - verkoper van - een huijs metten erve;
Herman Engelsz Trussel - koper van - een huijs metten erve (voor deene helft);
Dirck Dircxs van Santen - koper van - een huijs metten erve (de wederhelft);
Pieter Jans van Bourgoinge - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis Achius;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3000-05-1679:
ongedateerd en ongetekend
Cornelis Reijers (reeds overleden)
de helft van een huijs en erff (waarde 400 gulden) waer van de wederhelft den selve van Zanten toecomt, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de wed;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;
de wed - belend aan - de helft van een huijs en erff;
Dammis Achias - verkoper van - de helft van een huijs en erff;
Dirck Dirckse van Zanten - koper van - de helft van een huijs en erff;
de Molesteech - belend aan - de helft van een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4100-00-1680:
20 junij 1674
Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - Leendert Meesz Lange Bulte Oostkamp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hend Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
Jan Hend Molesteech bij erffenis den 13 junij 1674
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Hend Molesteech - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5201-01-1682:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), in sijn leven timmerman alhier
een huijs ende erff (waarde 600 gulden (de belasting)) staende ende gelegen inde Molesteech alhier

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Maerten Willems van Sgravemade - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - verkoper van - een huijs ende erff;
Leendert Aelberts van Tent - koper van - een huijs ende erff (belast met 600 guldens);
Dirck Dircxs van Zanten - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Apsalon Meijnderts - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8719-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
de diakene van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
een huijs & boomgaert (waarde 865 guldens) mits den ouden boomgaert, swingelkot schuer ende drie regels fruijtboomen langs de Beeck heen tot aen Jacob Joosten erff

Stijntie Pieters kind van Pieter Gjisbertsz;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diakene;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Cornelis Hendricxs Molesteech - koper van - een huijs & boomgaert (den cooper sal eeuwich en erffelijck behouden een voetpadt bij het huijs van Jacob Joosten heen over den draeij tot opt hoocht van t school);
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een huijs & boomgaert (en overige erfgenamen);
Jacob Joosten - heeft - d Erffgenamen;
Dirck Jansz Croon - belend aan - een huijs & boomgaert;
mevrouw Vrijbergen - belend aan - een huijs & boomgaert;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs & boomgaert;
Jan Cornelis de Moor;
Jan Hendricxsz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9719-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9819-05-1682:
Cornelis Reijers (reeds overleden)
de helft in een huijs metten erve (waarde 360 guldens) waervan de wederhelft den cooper in eijgen toecomt staende ende gelegen inde Molesteech vant dorpe van Hillegom

Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Harmen Engels Trussel - verkoper van - de helft in een huijs metten erve;
Dirck Dircxse van Zanten - koper van - de helft in een huijs metten erve;
Pieter Jansz van Bourgoinje - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
Erffgen - belend aan - de helft in een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - de helft in een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10019-05-1682:
Dirck Jans Croon bloedvoogd
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
een huijs schuer & erff (waarde 630 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jan Philps kind van Philps Claes van der Veldt en Trijntje Janse Croon;
Cornelis Reijers partner van de wed;
Dirck Jans Croon - voogd van - Jan Philps;
Pieter Janse van Bourgoinje - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxse Molesteech - belend aan - een huijs schuer & erff;
de wed - belend aan - een huijs schuer & erff;
Dirck Dircxs van Zanten - verkoper van - een huijs schuer & erff;
Philps Claes van der Veldt - koper van - een huijs schuer & erff;
Erffgen - belend aan - een huijs schuer & erff;
de Molesteech - belend door - een huijs schuer & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10116-05-1683:
Maertie Pieters van Zijp weduwe
Dirck Pieters van Nerevelt (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 410 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Pieters van Nerevelt partner van Maertie Pieters van Zijp;
Jacob Pietersz van Zijp - voogd van - Maertie Pieters van Zijp (haren broeder);
Dammis Achias van Dijck - schuldig aan - Maertie Pieters van Zijp (410 guldens in aparte akte ongetekend en ongedateerd);
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een huijs ende erff;
Maertie Pieters van Zijp - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achias van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Hillegond Jacobs - belend aan - een huijs ende erff;
de Kercksteech - belend door - een huijs ende erff;
de Buerwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11516-05-1683:
Maertie Pieters van Zijp weduwe
Dirck Pieters Nerevelt (reeds overleden)
een cleijn strookje lant (waarde 5 gulden) breet vijff voet van de paeltis aff tot sijn Molesteech, cooper in desen, eigen greppel streckende van Kercksteech of Buerweg tot aen gront van Gerrit Janse Bosvelt

Dirck Pieters Nerevelt partner van Maertie Pieters van Zijp;
Jacob Pieters van Zijp - assisteert - Maertie Pieters van Zijp (haren broeder);
Maertie Pieters van Zijp - verkoper van - een cleijn strookje lant;
Jan Hendricxs Molesteech - koper van - een cleijn strookje lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11600-00-1684:
20 junij 1674
Leendert Meessen Lange Bulte Oostkamp land 195b (omvang i morgen)

Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - Leendert Meessen Lange Bulte Oostkamp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14600-00-1684:
20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14600-00-1684:
Jan Hendrixsz Molesteech bij erffenis den 13 junij 1674
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Hendrixsz Molesteech - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14710-01-1686:
vercocht tesamen voor 3150 guldens
Annetie Gerrits bejaerde dochter wonende tot Haerlem
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
mr Jan Verwer (reeds overleden)
d heer ten Hove pensionaris
Willem Adriaensz van Velsen (reeds overleden)
mr Francoij Valck (reeds overleden)
de Oustkamp lant (omvang 14 hondt (omtrent)) gelegen in Hillegom
t andere parthij lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom

Lambert Cornelisz Rijckaert - voogd van - Annetie Gerrits;
d heer Jan Six - belend aan - de Oustkamp lant;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
d heer ten Hove - belend aan - t andere parthij lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - de Oustkamp lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - t andere parthij lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - de Oustkamp lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - t andere parthij lant;
Willem Adriaensz van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgen;
mr Francoij Valck - heeft - d Erffgen;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
mr Jan Verwer - heeft - Erffgenamen;
Erffgenamen - belend aan - de Oustkamp lant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oustkamp lant;
den Heerewech - belend aan - de Oustkamp lant;
Erffgen - belast - de Oustkamp lant (11 stuijvers 12 penningen);
d Erffgenamen - belend aan - t andere parthij lant;
d Erffgen - belend aan - t andere parthij lant;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - t andere parthij lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13923-05-1687:
Philips Claes van der Velt (reeds overleden)
Trijntie Jans Croon (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 650 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Philips van der Velt kind van Philips Claes van der Velt en Trijntie Jans Croon;
Dirck Jansz Croon - oom en voogd van - Philips Claes van der Velt;
Jeroen Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Nanning Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Jan Philips van der Velt - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem Jansz van der Laen - koper van - een huijs metten erve;
Sijmon Pieters van Bourgoinje - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Leendert Aelberts van Tent - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15700-00-1688:
Jan Hendricxs Molesteech 1674
Leendert Meessen Lange Bulte Oostkamp land 195b (omvang i morgen l roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - Leendert Meessen Lange Bulte Oostkamp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 5200-00-1688:
20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 5200-00-1688:
Jan Hendricxs Molesteech bij erffenis den 13 junij 1674
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 5315-06-1688:
Cornelia Jacobs bejaerde dochter
Jacob Pietersz van Zijp (reeds overleden)
Neeltge Jans Croon (reeds overleden)
een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert (waarde 1100 guldens) vlashuijs vlas oven en swingelkot
de elstwal staende langs de vinckesloot

Leendert van Teijlingen partner van Marija Jacobs;
Jan Lamberts van der Laan partner van Pieternelle Jacobs;
Cornelia Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Marija Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Pieternelle Jacobs kind van Jacob Pietersz van Zijp en Neeltge Jans Croon;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Cornelia Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Marija Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Pieternelle Jacobs - verkoper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Jan Hendricxs Molesteech - koper van - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
Jacob Joosten van Bockholte - heeft - de Kinderen;
Erffgenamen - belast - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert (een erffhuer van elff stuijvers acht penningen sjaars);
de elstwal - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
sekere gemeene laan - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
de Kinderen - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;
de Hillegomer Beeck - belend aan - een huijs metten erve een thuijn en welbeplante boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16615-09-1689:
tesamen voor 2250 guldens
juffrouw Ermgaert de Leeuw weduwe
d heer Petrus de Vrij (reeds overleden)
juffrouw Margareta van der Velde weduwe
Martinus de Leeuw (reeds overleden), in sijn leven predicant tot Sutphen
Johannes Rampius (reeds overleden)
Cornelis Duijvens (reeds overleden)
een hofstede als huijsinge potinge & plantinge (omvang 7 morgen (omtrent)) staende ende gelegen eens deels inden banne van Hillegom ende ander deels inden heerlicheijt van de Vennip
een partije lant (omvang 10,5 hondt) gelegen inden ambachte van de Vennip & Hillegom

d heer Petrus de Vrij partner van juffrouw Ermgaert de Leeuw;
Martinus de Leeuw partner van juffrouw Margareta van der Velde;
Cornelia de Leeuw kind van juffrouw Margareta van der Velde;
Pieternella de Leeuw kind van juffrouw Margareta van der Velde;
Maria de Leeuw kind van juffrouw Margareta van der Velde;
Abigael de Leeuw kind van juffrouw Margareta van der Velde;
Maria Cornelia de Leeuw kind van juffrouw Margareta van der Velde;
Cornelis Duijvens partner van de wed;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - erfgenaam van - Johannes Rampius (de hofstede & landen becomen bij scheijdinge vande boedel);
de wed - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
Claes Claesz Sgrama - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een partije lant;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een partije lant;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een partije lant;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - belend aan - een partije lant;
juffrouw Ermgaert de Leeuw - verkoper van - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
juffrouw Margareta van der Velde - koper van - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;
Vinckenbrouckerlaan - belend aan - een hofstede als huijsinge potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 18229-05-1690:
kopie akte voor notaris wijnant Mens te Hillegom, de kinderen van Jan Henrikse sullen eerelijk ende naar behooren werden onderhouden ende gealimenteert, ende dat ter tijt toe dat deselve kinderen sullen sijn gekomen ter ouderdom van vijf en twintig jaren, huwelijk of andere geapprobeerden state, en de vader sal moeten uijtkeeren een somme van vijf hondert karolij guldens
den eersame Jan Henrikse Molesteeg wonende tot Hillegom
Marijtje Willems Akersloot (reeds overleden)
Hendrik Janse Molesteeg minderjarig
Willem Janse Molesteeg minderjarig
Pieter Janse Molesteeg minderjarig
Steijntje Janse Molesteeg minderjarig

den eersame Jan Henrikse Molesteeg partner van Marijtje Willems Akersloot;
Hendrik Janse Molesteeg kind van den eersame Jan Henrikse Molesteeg en Marijtje Willems Akersloot;
Willem Janse Molesteeg kind van den eersame Jan Henrikse Molesteeg en Marijtje Willems Akersloot;
Pieter Janse Molesteeg kind van den eersame Jan Henrikse Molesteeg en Marijtje Willems Akersloot;
Steijntje Janse Molesteeg kind van den eersame Jan Henrikse Molesteeg en Marijtje Willems Akersloot;
den eersame Jan Henrikse Molesteeg partner van Neeltje Dirks s'Gravenmade;
Sijvert Clase Erffort - oom en voogd van - Hendrik Janse Molesteeg;
Sijvert Clase Erffort - oom en voogd van - Willem Janse Molesteeg;
Sijvert Clase Erffort - oom en voogd van - Pieter Janse Molesteeg;
Sijvert Clase Erffort - oom en voogd van - Steijntje Janse Molesteeg;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15007-06-1690:
een huijsmans woningh (omvang 2,5 morgen; waarde 2630 guldens) belast met een erffpacht van 4 gulden 4 stuijvers 6 penningen sjaars

Barent Corsz partner van Kniertie Jacobs van Alckemade;
Simon Dircxsz Westgeest kind van Cornelisje Simons van Alckemade;
heer Hartichsvelt partner van de weduwe;
Jan Hendricxsz Molesteeg - koper van - een huijsmans woningh;
Simon Dircxsz Westgeest - verkoper van - een huijsmans woningh;
Simon Gerritsz Bronsgeest - belend aan - een huijsmans woningh;
juff: Ooms - belend aan - een huijsmans woningh;
de weduwe - belend aan - een huijsmans woningh;
juff: Ooms - belend aan - een huijsmans woningh;
de weduwe - belend aan - een huijsmans woningh;
Kniertie Jacobs van Alckemade - verkoper van - een huijsmans woningh;
Cornelis van der Linden - belend aan - een huijsmans woningh;
Cornelis van der Linden - belend aan - een huijsmans woningh;
den Heerenweg - belend aan - een huijsmans woningh;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 300-10-1690:
ongedateerd en ongetekend
een crochie land (omvang 1 morgen (omtrent))

Simon Gerritsz Bronsgeest kind van Maertje Jacobs;
Jacob Cornelisz Bommenaer - voogd van - Jacob Cornelis Misgrijp (neef van vaders sijde);
Dirck Gerrits Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Misgrijp (oom van moeders sijde);
Maertje Jacobs - heeft geleend van - Anna Jans;
Simon Gerritsz Bronsgeest - schuldig aan - Jacob Cornelis Misgrijp (180 en 150 gulden);
Willem Pieters Backer - schuldig aan - Jacob Cornelis Misgrijp;
Simon Jacobs Langevelt - heeft - de erfgenamen;
Maerten Willems - belend aan - een crochie land;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een crochie land;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een crochie land;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge en thuijn;
de Graefflicheijtsduijn - belend aan - een huijsinge en thuijn;
den Heerenwech - belend aan - een crochie land;
den Heerenwech - belend aan - een huijsinge en thuijn;
de erfgenamen - belend aan - een huijsinge en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 500-00-1692:
Jan Hendricxs Molesteech 20 junij 1674

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - Leendert Meessen Langebulte Oostkamp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14900-00-1692:
Jan Hendricxs Molesteech 20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14900-00-1692:
Jan Hendricxs Molesteech 13 junij 1674
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14900-00-1692:
Jan Hend Molesteech 14 junij 1690
land 250c (omvang ii morgen)

Jan Hend Molesteech - eigenaar van - land 250c;
Aelbert Jansz Hulp - gebruiker van - land 250c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16323-05-1693:
ten rechthuijse alhier vercocht
Hendrick Gerritsz Mans wonende onder de banne van Sloterdijck
Jan Claesz Swart wonende onder de banne van Sloterdijck
Pieter Willems Backer onmondig kind
Marijtie Willems Backer onmondig kind
Jannetie Gerrits Bronsgeest (reeds overleden)
Cornelis Jansz Koedijck weesman van Sloterdijck
een stuck thuijnlant off boomgaert (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 1240) gelegen in Hillegom

Pieter Willems Backer kind van Willem Pieters en Jannetie Gerrits Bronsgeest;
Marijtie Willems Backer kind van Willem Pieters en Jannetie Gerrits Bronsgeest;
Hendrick Gerritsz Mans - voogd van - Pieter Willems Backer;
Hendrick Gerritsz Mans - voogd van - Marijtie Willems Backer;
Jan Claesz Swart - voogd van - Pieter Willems Backer;
Jan Claesz Swart - voogd van - Marijtie Willems Backer;
Jan Hendricxsz Molesteech - koper van - een stuck thuijnlant off boomgaert;
Cornelis Jansz Koedijck - goedkeuring voor verkoop van - een stuck thuijnlant off boomgaert;
d heer Pieter vander Werff - heeft - d Erffgen;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een stuck thuijnlant off boomgaert;
Simon Gerritsz Bronsgeest - verkoper van - een stuck thuijnlant off boomgaert (en overige erfgenamen);
Bruijn van der Bijl - belend aan - een stuck thuijnlant off boomgaert;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een stuck thuijnlant off boomgaert;
d Erffgen - belend aan - een stuck thuijnlant off boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een stuck thuijnlant off boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2600-06-1693:
ten rechthuijse van de weduwe Visch vercocht, ongetekend en ongedateerd, deze akte is gemaakt om de verantwoording van de 40e penning in deze peroiode te laten vallen. zie ook akte dd 6-1-1694 (Afb 32)
Wijnandt Mens schoudt alhier
Jeroen Pietersz van der Veldt minderjarig
Pieter Jeroensz van der Veldt (reeds overleden)
Marijtge Pieters van Rhijn (reeds overleden)
de Pellekaen tot Haerlem
een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (waarde 2510 guldens) meteen bierstal daeraen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeroen Pietersz van der Veldt kind van Pieter Jeroensz van der Veldt en Marijtge Pieters van Rhijn;
Wijnandt Mens - administrerende voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
Phillips Jeroensz van der Veldt - oom en voogd van - Jeroen Pietersz van der Veldt;
d heer Hendrick Geesteranus - brouwer in - de Pellekaen;
Jeroen Pietersz van der Veldt - verkoper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
d heer Hendrick Geesteranus - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
juffrou Hendrina Ketelaer - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
joffr Duijvens - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (over de Vinckesloot);
Pieter Jansz Timmerman - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2806-01-1694:
ten rechthuijse van weduwe Visch vercocht (18 maart 1693), de lasten ter somme van duijsent guldens opt voorsz vercochte gestaen hebbende sijn uijt de navolgende cooppenningen afgedaen
Wijnandt Mens schoudt alhier
Pieter Jeroensz van der Velde (reeds overleden)
Marijtie Pieters van Rhijn (reeds overleden)
de Pellekaen tot Haerlem
een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (waarde 2510 guldens) met een bierstal daer aen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Jeroensz van der Velde partner van Marijtie Pieters van Rhijn;
Wijnandt Mens - boedel administrateur van - Pieter Jeroensz van der Velde;
Wijnandt Mens - boedel administrateur van - Marijtie Pieters van Rhijn;
den heer Hendrick Geesteranus - brouwer in - de Pellekaen;
Wijnandt Mens - verkoper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
jofft Hendrina Ketelaer - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den heer Hendrick Geesteranus - koper van - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
joff Duijvens - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge (over de Vinckesloot);
Pieter Jans Timmerman - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs erff boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3225-04-1694:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Lourisje Meesen (reeds overleden)
de Oudtskamp een stuck weijlant (omvang 14 hond; waarde 1900 gulden)

Arij Pietersz van Woensel partner van Marijtie Leenderts;
Leendert Aelberts van Tent partner van Lourisje Meesen;
Marijtie Leenderts kind van Leendert Aelberts van Tent en Lourisje Meesen;
Arij Pietersz van Woensel - verkoper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Claes Clase van Sgravemade - koper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
d heer Johannes Verwer - heeft - Erffgenamen;
d heer Jan Six - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Erffgenamen - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de Heerenwech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4101-08-1694:
opten 20 julij 1694 ten huijse van Jan Cornelisz Robol waert int wapen van Vrieslant vercocht, samen voor 3260 gulden
Dirck minderjarig
Mees minderjarig
Marijtie minderjarig
Nelletie minderjarig
Magdaleentie minderjarig
Aaltie minderjarig
Dirck Dircxsz van Santen (reeds overleden), tot Hillegom overleden
Anna Wouters (reeds overleden), tot Hillegom overleden
een huijs erff en boomgaert gelegen inden dorpe van Hillegom
land (omvang 18 roeden) leggende noortwest buijten de heijningh aent duijn bij de heeren raden en mrs van rekeningen

Dirck kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Mees kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Marijtie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Nelletie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Magdaleentie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Aaltie kind van Dirck Dircxsz van Santen en Anna Wouters;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Dirck;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Mees;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Marijtie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Nelletie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Magdaleentie;
Dirck Claasz van Schravemade - voogd van - Aaltie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Dirck;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Mees;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Marijtie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Nelletie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Magdaleentie;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Aaltie;
Simon Joosten van Diest - schuldig aan - Dirck (en overige erfgenamen 3260 guldens in aparte akte dd 1-8-1694);
Dirck - verkoper van - een huijs erff en boomgaert (en overige erfgenamen);
Simon Joosten van Diest - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Bruijn Arents - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Bruijn Leenderts van der Bijl - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
mr Casparus Baes - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Huich Moerkercken - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Dirck Dircxsz van Santen - heeft in erfpacht genomen - land (om negen stuijvers sjaars);
Dirck - verkoper van - land (en overige erfgenamen);
Simon Joosten van Diest - koper van - land;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4508-02-1695:
ten huijse van Jan Cornelis Roobol waert int wapen van Vrieslant vercocht
Joost Cornelisz van Diest (reeds overleden)
Neeltge Willems van Velsen (reeds overleden)
de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (omvang 350 roeden; waarde 1400 caroli guldens)

Claes Simonsz de With partner van Pieternella Joosten van Diest;
Hendrick Jansz Molesteech partner van Maria Joosten;
Pieternella Joosten van Diest kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Maria Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Simon Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Catharina Joosten kind van Joost Cornelisz van Diest en Neeltge Willems van Velsen;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Simon Joosten;
Jan Hendricxsz Molesteech - voogd van - Catharina Joosten;
Bruijn Arents van der Bijl - voogd van - Simon Joosten;
Bruijn Arents van der Bijl - voogd van - Catharina Joosten;
Pieternella Joosten van Diest - verkoper van - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (en overige erfgenamen);
Wijnandt Mens - koper van - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
Willem Joosten - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
Simon Gerritsz - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Diakenij van Hillegom - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de Diakenij van Hillegom - belend aan - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert;
de ed Heeren Raeden En Meesters van Rekeningen - belast - de Hoogewerff een huijs erff en boomgaert (een erffpacht van 15 stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4826-09-1695:
Adriaen Pietersz van Woensel bleijcker tot Bennebroeck
de helft in een huijs ende erve (waarde 150 guldens) staende ende gelegen inde Molensgteech inden dorpe van Hillegom

Adriaen Pietersz van Woensel - verkoper van - de helft in een huijs ende erve;
Jan Cornelisz Beijnsdorp - koper van - de helft in een huijs ende erve;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
Aeltie Claes - belend aan - de helft in een huijs ende erve;
de Molesteech - belend aan - de helft in een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5600-00-1696:
Jan Hendricxs Molesteech 10 junij 1693
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Jan Hendricxs Molesteech - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3800-00-1696:
Jan Hendrixs Molesteech 20 junij 1674
Leendert Meesz Langebulte Oostkamp land 195b (omvang i morgen l roeden)

Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - Leendert Meesz Langebulte Oostkamp land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 5100-00-1696:
Jan Hendrixs Molesteech 20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 5100-00-1696:
Jan Hendrixs Molesteech bij erff 13 junij 1674
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Hendrixs Molesteech - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 5200-00-1696:
Jan Hend Molesteech 14 junij 1690
Aelbert Jans Hulp 1684
land 250c (omvang ii morgen)

Jan Hend Molesteech - eigenaar van - land 250c;
Aelbert Jans Hulp - gebruiker van - land 250c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6505-05-1696:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
den heer mr Pieter Baes raet en oudt burgemeester der stadt Haerlem
d heer Cornelis Duijvens (reeds overleden), in sijn leven burgenmeester der stadt Haerlem
een huijs ende erff (waarde 635 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Claes Schrama - schuldig aan - den heer mr Pieter Baes (423 guldens 6 stuijvers 10 2/3 peningen sijnde twee derde parten in aparte akte ongedateerd en ongetekend);
Dirck Claes Schrama - schuldig aan - sr Cornelis Croon;
den heer mr Pieter Baes - testament executeur van - d heer Cornelis Duijvens;
sr Cornelis Croon - testament executeur van - d heer Cornelis Duijvens;
d heer Hendrick Geesteranus - belend aan - een huijs ende erff;
Floris Huijberts Elstgeest - belend aan - een huijs ende erff (de heijningh streckende van den Heerenwech tot aende Vinckensloot);
Jan Hend Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
den heer mr Pieter Baes - verkoper van - een huijs ende erff;
sr Cornelis Croon - verkoper van - een huijs ende erff;
Dirck Claes Schrama - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6202-05-1697:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jannetie Leenderts weduwe
Jan Cornelisz Beijnsdorp (reeds overleden)
Mees Jans meerderjarig
Aelbert Jans meerderjarig
Claes Apsalons (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 315 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Cornelisz Beijnsdorp partner van Jannetie Leenderts;
Mees Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Aelbert Jans kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts;
Claes Apsalons partner van de weduwe;
Jannetie Leenderts - verkoper van - een huijs ende erff;
Dammis Achiasz van Dijck - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jans van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6921-05-1697:
Aeltje Cornelis Glas weduwe
Claes Apsalons van Keuijere (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 675 gulden) staende ende gelegen inde Molesteech

Claes Apsalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Aeltje Cornelis Glas - verkoper van - een huijs ende erff;
Aelbert Jans Beinsdorp - koper van - een huijs ende erff;
Jan Cornelisz Beinsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendrixs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Huijgh Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een huijs ende erff;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7002-02-1698:
ten huijse vande wed van Jan Cornelisz Roobol vercocht
Jan Cornelis Beijnsdorp (reeds overleden)
Jannetje Leenderts van Tent (reeds overleden)
Jan Six heer van Wimmenum en Vromade, oudt burgermeester ende raadt der stadt Amstelredam
d heer mr Pieter Dierquens bailliuw
een stuck weijlandt (omvang 2 morgen 64 roeden; waarde 1335 guldens) gelegen in Hillegom

Mees Jansz kind van Jan Cornelis Beijnsdorp en Jannetje Leenderts van Tent;
Aelbert Jans kind van Jan Cornelis Beijnsdorp en Jannetje Leenderts van Tent;
Lourisje Dircx van Sgravemade kind van Dirck Hendricxsz van Sgravemade en Sijtie Jans van Beijnsdorp;
Adriaan Pietersz van Woensel - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
Jan Hendrixs Molesteech - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
d heer mr Pieter Dierquens - belend aan - een stuck weijlandt;
Gerrit Willemsz Heemskerck - belend aan - een stuck weijlandt;
d heer mr Nicolaes Valck - belend aan - een stuck weijlandt;
Mees Jansz - verkoper van - een stuck weijlandt;
Aelbert Jans - verkoper van - een stuck weijlandt;
Lourisje Dircx van Sgravemade - verkoper van - een stuck weijlandt;
Jan Six - koper van - een stuck weijlandt;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7202-02-1698:
ten huijse van de wed van Jan Cornelis Roobol vercogt
Jan Cornelisz Beijnsdorp (reeds overleden)
Jannetie Leenderts van Tent (reeds overleden)
d heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade oudt burgemeester ende raatd der stadt Amstelredam
een stuck weijlant (omvang 1 morgen 4 hond 23 roeden; waarde 1065 gulden)

Mees Jansz Beijnsdorp kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts van Tent;
Aelbert Jansz kind van Jan Cornelisz Beijnsdorp en Jannetie Leenderts van Tent;
Lourisje Dircx van Sgravemade kind van Dirck Hendricxsz van Sgravemade en Sijtie Jans Beijnsdorp;
Adriaan Pietersz van Woensel - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
Jan Hendricxsz Moolensteech - voogd van - Lourisje Dircx van Sgravemade;
d heer Jan Six - koper van - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
d heer Jan Six - belend aan - een stuck weijlant;
Mees Jansz Beijnsdorp - verkoper van - een stuck weijlant;
Aelbert Jansz - verkoper van - een stuck weijlant;
Lourisje Dircx van Sgravemade - verkoper van - een stuck weijlant;
de Elstbroeckerlaan - belend aan - een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 7304-01-1699:
een huijs ende erff (waarde 400 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - koper van - een huijs ende erff;
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricksz Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8004-01-1699:
een huijs ende erff onderpand voor de schuld
een coorn molentje staende inde graefflicheijts duijn int noortwesten van den dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gangelofsz Romeijn - schuldig aan - Dammis Achias van Dijck (800 gulden in sijn nootoirber ontfangen);
Willem Jansz van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;
Aelbert Jansz Beijnsdorp - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een huijs ende erff;
Cornelis Gangelofsz Romeijn - eigenaar van - een coorn molentje;
de Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8000-00-1704:
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Heijndricxe Moolesteegh - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12100-00-1704:
land 197 (omvang ii morgen xci roeden)

Jan Heijndricxe Moolesteegh - eigenaar van - land 197;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 12130-05-1704:
verkogt tesamen voor 1200 guld
Antie Floris wed, onse inwoonster
Engel Maartse (reeds overleden)
Jan Janse Slingerlant mede woonende alhier
Dirck Jans Croon (reeds overleden)
een huijs mettet erff met een tuijn daer aan (omvang 1 morgen (ruijm)) ende een huijsje off hekel kot daer bij staende
een stroockje lant (omvang 5,5 roede) met de halve Vinckesloot

Engel Maartse partner van Antie Floris;
Dirck Jans Croon partner van wed;
Jan Janse Slingerlant - schuldig aan - Antie Floris (500 caroli guldens in aparte akte dd 30-5-1704);
Jan Hendricxs Molesteegh - belend aan - een stroockje lant;
Cornelis Reijerse - belend aan - een stroockje lant;
Claes Dircxs Sgramade - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
wed - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
de wel ed heere van Zwieten - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
wed - gebruiker van - de Gemene Laen;
Jacob Joostens - heeft - Erffgen;
Jan Hendricxs Molesteegh - gebruiker van - de Gemene Laen;
Antie Floris - verkoper van - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Antie Floris - verkoper van - een stroockje lant;
Jan Janse Slingerlant - koper van - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Jan Janse Slingerlant - koper van - een stroockje lant;
de Vinckesloot - belend aan - een stroockje lant;
de Gemene Laen - belend aan - een stroockje lant;
de Heereweg - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
de Gemene Laen - belend aan - een huijs mettet erff met een tuijn daer aan;
Erffgen - gebruiker van - de Gemene Laen;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 703-02-1705:
opden 11e novemb 1704 ten regthuijse van Hillegom verkog tesamen voor 5625 guldens
Cornelia Jans wed
Claes Claesse s'Grama (reeds overleden)
Guertie Korsse Langevelt (reeds overleden), eerste huijsvr
Arij Willemse Erffoort martschipper van Hillegom op de stadt Haerlem
een huijs schuer hooibergh etc met twee boomgaerden en verdere bepootinge ende beplantinge gelegen inden ambachte van Hillegom
seeve stucken soo weij als hooijlant (omvang 7 morgen 426 roeden) geleegen anden ander, meerendeels inden ambagte van de Vennip ende een cleijn gedeelte in Hillegom, belast met s'heere tijns soo verre t selve verschult mogte sijn

Claes Claesse s'Grama partner van Cornelia Jans;
Claes Claesse s'Grama partner van Guertie Korsse Langevelt;
Maertie Claes s'Grama kind van Claes Claesse s'Grama en Guertie Korsse Langevelt;
Neeltie Claes s'Grama kind van Claes Claesse s'Grama en Guertie Korsse Langevelt;
Willem Cornelisse Visch - assisteert - Cornelia Jans;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - Maertie Claes s'Grama;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - Neeltie Claes s'Grama;
Maerte Korsse Langevelt - voogd van - Maertie Claes s'Grama;
Maerte Korsse Langevelt - voogd van - Neeltie Claes s'Grama;
Cornelia Jans - ouder van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Claes Claesse s'Grama - ouder van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Dirck Claesse s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Cornelis Gerrits s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Jan Arijens s'Gramade - voogd van - de Vijff Minderjaerige Kinderen;
Cornelia Jans - verkoper van - een huijs schuer hooibergh etc (en overige erfgenamen);
Cornelia Jans - verkoper van - seeve stucken soo weij als hooijlant (en overige erfgenamen);
Arij Willemse Erffoort - koper van - een huijs schuer hooibergh etc;
Arij Willemse Erffoort - koper van - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Cornelia Jans - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc (en overige erfgenamen);
d heer Valcks - heeft - Erffgen;
juffr de Leeuw - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
juffr de Leeuw - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Jan Hendricx Moolesteegh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Willem Moolesteegh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
Cornelia Jans - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant (en overige erfgenamen);
Arij Willemse Erffoort - schuldig aan - de Vijff Minderjaerige Kinderen (2812 guld 10 stuijv in aparte akte dd 3-2-1705);
Erffgen - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
de Heerewegh - belend aan - een huijs schuer hooibergh etc;
de Haerlemmermeer - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;
de Abdije van Rijnsburgh - belend aan - seeve stucken soo weij als hooijlant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 2000-00-1712:
Jan Hendrikse Molesteegh 10 junij 1693
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Jan Hendrikse Molesteegh - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3800-00-1712:
land 195b (omvang i morgen l roeden)

Jan Hendrikse Molesteegh - eigenaar van - land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 5100-00-1712:
Jan Hendrikse Molesteegh 20 junij 1674
land 196 (omvang ii morgen i hont xliiii roeden)

Jan Hendrikse Molesteegh - eigenaar van - land 196;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 5100-00-1712:
Jan Hend Molesteech 14 junij 1690
Aalbert Janse Hulp 1684
Schout Roelenlant land 250c (omvang ii morgen)

Jan Hend Molesteech - eigenaar van - Schout Roelenlant land 250c;
Aalbert Janse Hulp - gebruiker van - Schout Roelenlant land 250c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6519-05-1712:
op den 11 januarij deeses jaars ten huijse vande wed Cornelis Visch alhier publijkelijk verkogt
Willem Maartense van s'Gramade woonende alhier
Abraham Rijckaert woonende alhier
Leendert Visch woonende alhier
een huijs metten erve (waarde 320 guldens) staande ende leggende in deesen dorpe agter het school

juffrou van Grecken - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxe Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;
Willem Maartense van s'Gramade - verkoper van - een huijs metten erve;
Abraham Rijckaert - koper van - een huijs metten erve;
Leendert Visch - koper van - een huijs metten erve;
het School - belend aan - een huijs metten erve;
de Hillegommer Beek - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 8904-03-1714:
Hendrick Meesse (reeds overleden)
Jan Hendricxse Moolesteegh onse inwoonder
den wel eed heer Willem Adriaen van der Stel heee in out ende nieuw Vorsma, out scheepen der stad Amsterdam etc
de hr Jan Six de oude (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 5 morgen 3 hont; waarde 2600 guldens) leggende in desen ambagte, bestaende in vier partijtiens, belast met een erffpagt van 8 gulde s'jaers

Jan Hendricxse Moolesteegh kind van Hendrick Meesse;
de hr Jan Six de oude - sluit accoord met - Hendrick Meesse (een schrifftelijck accoort over t leggen van een dam tusschen t lant van de heer Six ende des comparants vader gedateert den 7 april 1657);
Jan Hendricxse Moolesteegh - verkoper van - een stuck lant;
den wel eed heer Willem Adriaen van der Stel - koper van - een stuck lant;
de heer Jan Six - belend aan - een stuck lant;
de heer Jan Six - belend aan - een stuck lant;
Claes Claesse van Workum - belend aan - een stuck lant;
Claes Claesse van Workum - belend aan - een stuck lant;
de heer Valck - heeft - Erffgen;
Erffgen - belend aan - een stuck lant;
Erffgen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10314-03-1714:
opden 16 januarij 1714 int regthuijs alhier verkogt
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh bedienaer des goddelijcken woorts binnen de stad Haarlem
juff Eva Voogels wed
sinjr Jan van Grieken (reeds overleden)
een huijs met den erve (omvang 200 roeden (omtrent); waarde 1110 guldens) ende een boomgaert daer agter mitsgaders nogh een kleijn huijsje daer nevens staende
de Kerck alhier

sinjr Jan van Grieken partner van juff Eva Voogels;
d eerwaerde godtsaligen heer Everard Loitingh - schoonzoon van - juff Eva Voogels (en lasthebber);
Jan Hendricxse Moolesteegh - belend aan - een huijs met den erve;
de heer Daniel van Genege - belend aan - een huijs met den erve;
juff Eva Voogels - verkoper van - een huijs met den erve;
deheer Jacob Helma - koper van - een huijs met den erve;
de Heerenwegh - belend aan - een huijs met den erve;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs met den erve;
de Kerck - belend aan - een huijs met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10414-03-1714:
opden 16 januarij 1714 int regthuijs alhier verkogt
d eerwaerde godsaliger heer Everard Loitingh bedienaer des goddelijcken woorts binnen de stadt Haarlem
juffrou Eva Vogels wed
sinjr Jan van Griken (reeds overleden)
Jan Hendricxse Moolesteegh onse inwoonder
een welbeplanten boomgaert (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1030 guldens) met sijne bosschagie daer agter, leggende agter den dorpe van Hillegom

sinjr Jan van Griken partner van juffrou Eva Vogels;
d eerwaerde godsaliger heer Everard Loitingh - schoonzoon van - juffrou Eva Vogels (en lasthebber);
juffrou Eva Vogels - verkoper van - een welbeplanten boomgaert;
Jan Hendricxse Moolesteegh - koper van - een welbeplanten boomgaert;
Jan Hendricxse Moolesteegh - belend aan - een welbeplanten boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een welbeplanten boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een welbeplanten boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een welbeplanten boomgaert;
de Buurwegh - belend aan - een welbeplanten boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10515-03-1716:
Neeltje Pieters van Rhijn wed, woonende alhier
Gijsbert Gerbrants van der Clugt (reeds overleden)
Jan Geijsberts woonende inde Beverwijk
Willem Janze van der Laan woonende alhier
Aelbert Bensdorp (reeds overleden)
een huijs ende zijnen erven (waarde 200 guldens) staande ende leggende inde Moolen steeg in desen dorpen

Jan Geijsberts kind van Gijsbert Gerbrants van der Clugt;
Aelbert Bensdorp partner van de wed;
Gijsbert Gerbrants van der Clugt partner van Neeltje Pieters van Rhijn;
Geijtie Gijsen kind van Neeltje Pieters van Rhijn;
Willem Janze van der Laan - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
Jan Hendrickse Moolesteeg - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
de wed - belend aan - een huijs ende zijnen erven;
Neeltje Pieters van Rhijn - verkoper van - een huijs ende zijnen erven;
Jan Geijsberts - verkoper van - een huijs ende zijnen erven;
Willem Janze van der Laan - koper van - een huijs ende zijnen erven;
de Moolesteeg - belend aan - een huijs ende zijnen erven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 12422-06-1717:
Sijmon Pieterse Bourgoigne mede onse inwoner
Jan Henrikse Molesteeg onsen inwooner
Cornelis Henrikz Molesteeg (reeds overleden)
Maria Willems Akersloot (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 550 gulden) met een loijerije in desen dorpe, opgedragen op den 1 februarij 1676 aan Cornelis Henrickse Molesteeg

Jan Henrikse Molesteeg partner van Maria Willems Akersloot;
Jan Henrikse Molesteeg - broer van - Cornelis Henrikz Molesteeg (en enige erfgenaam);
Jan Henrikse Molesteeg - verkoper van - een huijs ende erve;
Sijmon Pieterse Bourgoigne - koper van - een huijs ende erve;
Jacob Helma - belend aan - een huijs ende erve;
het Hoogt van T School - belend aan - een huijs ende erve;
de Beek - belend aan - een huijs ende erve;
het Gangpad van de Beek Na T Hoogt - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14921-10-1717:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Jeroenz van Steijn woonende tot Lisse
Guurtje Jans van Dorp meerderjarige dogter
Anna Huijgenz Moerkerken (reeds overleden)
Jan Hugens Moerkerken gesworen bode
Jacob Jacobse van den Berg wonende tot Rijnsburg
Guurtje minderjarig kind
Huijg minderjarig kind
Cornelis Hugens Moerkerken (reeds overleden)
Cornelia Cornelis Duijndam (reeds overleden)
Alijd Hugenz Moerkerken woonende onder Voorhout, wedue
Cornelis Cornelisz Wassenaar (reeds overleden)
Geertruijd meerderjarige dogter
Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden (reeds overleden)
Guurtje Jans Langeveld (reeds overleden)
Abraham Lambertz Rijkaart onsen inwooner
Aalbert Beijnsdorp (reeds overleden)
Willempje Huijgen Moerkerken hadden de ervenisse gerepudieert vermogens acte van repudiatie van dato junij 1717
een afgezand erve (omvang 22 roeden; waarde 41 guldens) in het geest blok in desen dorpe langs de Molesteeg, beginnende van Jan Gerritz Bosveld oostwaart na t'dorpe toe, aan Huig Cornelisz opgedragen op den 24 meij 1678

Adriaan Jeroenz van Steijn partner van Cornelia Hugens Moerkerken;
Guurtje Jans van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp en Anna Huijgenz Moerkerken;
Guurtje kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Huijg kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Cornelis Cornelisz Wassenaar partner van Alijd Hugenz Moerkerken;
Abraham Janz van Dorp kind van Jan Abrahamz van Dorp;
Geertruijd kind van Cornelis Hugens Moerkerken en Cornelia Cornelis Duijndam;
Derk Thamisse Schipper partner van Maria Hugens Moerkerken;
Cornelia Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Anna Huijgenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Cornelis Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Alijd Hugenz Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Maria Hugens Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Aalbert Beijnsdorp partner van wed;
Gerbrand Pieterz van der Straten partner van Willempje Huijgen Moerkerken;
Willempje Huijgen Moerkerken kind van Huijg Cornelisse Moerkerken den ouden en Guurtje Jans Langeveld;
Jan Hugens Moerkerken - oom en voogd van - Guurtje;
Jan Hugens Moerkerken - oom en voogd van - Huijg;
Jacob Jacobse van den Berg - oom en voogd van - Guurtje;
Jacob Jacobse van den Berg - oom en voogd van - Huijg;
Cornelia Hugens Moerkerken - verkoper van - een afgezand erve (en overige erfganamen);
Abraham Lambertz Rijkaart - koper van - een afgezand erve;
wed - belend aan - een afgezand erve;
Jan Hendriksz Molesteeg - belend aan - een afgezand erve;
Jan Gerrits Bosvelt - belend aan - een afgezand erve;
de Molesteeg - belend aan - een afgezand erve;
de Waterlosinge - belend aan - een afgezand erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15808-05-1718:
de Draeij welke voor het huijs over de Beek legt dit huijs in eijgendom toebehoort, soo dat niemand eenig regt heeft om over deselve te passeren, als met gedoogen van den eijgenaar, gelijk ook niemand sonder concent vermag te gaan over het Pad langs de Beek gelegen, maar egter heeft Willem Janse Bierman ende nakomers uijt kragte van sekere koop het regt om het Padt langs de Beek ende Draeij te passeren ende te gebruijken. Ook heeft Jan Henrikse Molesteeg uijt kragte van seker accord van den jare 1688 vollen vrijdom bekomen om de Draeij te passeren en het Pad langs de Beek over te gaaan. Beiden zullen de Draeij voor de helft onderhouden.
Pieter Pieterse de Praam de oude (reeds overleden)
Burgje Na het overlijden van Pieter de Praam de oude getrouwd met Jacob Boukhouten
Eva Barends wed
Aalbert Jacobse van Boukhouten (reeds overleden)
de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi tot Hillegom
een huijs, tuijn (waarde 115 gulden) ende nodweg in desen dorpe afgesand aan de Beek , laatst opgedragen aan Jacob Joosten van Boekhouten op den 15 junij 1635 ende 6 maij 1643.

Jacob Joosten van Boukhouten partner van Burgje;
Aalbert Jacobse van Boukhouten partner van Eva Barends;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - erfgenaam van - Pieter Pieterse de Praam de oude;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - erfgenaam van - Burgje;
Jacob Joosten van Boukhouten - broer van - Maria Jacobs van Boekhouten (van halve bedde);
den eerwaarden heere Johannes van Hasfeld - lasthebber van - Eva Barends;
Jan Hermanse van Son - diaken van - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
Gerrit Dirkse van der Laan - schuldig aan - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi (115 guldens in aparte akte dd, geroijeerd op den eersten decemb 1720);
Pieter Pieterse de Praam de jonge - gealimenteerd door - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
den eerwaarden heere Johannes van Hasfeld - predikant van - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
Gerrit Dirkse van der Laan - koper van - een huijs, tuijn;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - een huijs, tuijn;
Jan Dirkse Kroon - belend aan - een huijs, tuijn;
Willem Janse Bierman - belend aan - een huijs, tuijn;
Eva Barends - verkoper van - een huijs, tuijn;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - verkoper van - een huijs, tuijn;
de Beek - belend aan - een huijs, tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 16204-01-1719:
bij publique veijlinge verkogt
Jan Quirinse Vermeulen (reeds overleden)
Claas Jacobse Klaverweijde wonende onder Bennebroek
Jannetje Cornelis Heemskerk meerderjarige ongetroude dogter
jonge Cornelis Reijerse Heemskerk (reeds overleden)
Maria Cornelis Zestraten wed
Claas Gerritse van der Kluft (reeds overleden)
Hendrik Janse Korsten wonende onder Lisse
Maria Pieters Zeestraten (reeds overleden)
Warbout Juriaanse Vreburg wonende onder Lisse
Antonis Juriaanse Vreburg wonende onder Sassenhem
Reijer Janse Vermeulen wonende onder Soeterwoude
een huijs ende erve (waarde 380 guldens) aan de suijd westsijde in dese dorpe, aan den jonge cornelis Reijerse opgedragen op den 31 maij 1662

Reijer Janse Vermeulen kind van Jan Quirinse Vermeulen en Elisabet Reijers Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde kind van Maria Claas Zeestraten;
Reijer Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Jan Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Huig Cornelisse Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Jannetje Cornelis Heemskerk kind van oude Cornelis Reijerse Heemskerk;
Adriaan Cornelisse Bakker partner van Reijmtje Jacobs Valk;
Reijmtje Jacobs Valk kind van Maria Reijers Heemskerk;
Claas Gerritse van der Kluft partner van Maria Cornelis Zestraten;
Maria Cornelis Zestraten kind van Cornelis Clase Zeestraten;
Hendrik Janse Korsten partner van Cornelia Hubertse Heemskerk;
Cornelia Hubertse Heemskerk kind van Agniese Cornelis Zeestraten;
jonge Cornelis Reijerse Heemskerk partner van Maria Pieters Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Reijer Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Jan Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Huig Cornelisse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Jannetje Cornelis Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Adriaan Cornelisse Bakker;
Maria Reijers Heemskerk - erfgenaam van - jonge Cornelis Reijerse Heemskerk;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Maria Cornelis Zestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Claas Adriaanse Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Cornelis Adriaanse Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - lasthebber van - Hendrik Janse Korsten (voor soo veel des noods);
Agniese Cornelis Zeestraten - erfgenaam van - Maria Pieters Zeestraten;
Claas Jacobse Klaverweijde - verkoper van - een huijs ende erve;
Warbout Juriaanse Vreburg - koper van - een huijs ende erve;
Antonis Juriaanse Vreburg - koper van - een huijs ende erve;
Hendrik Janse Korsten - koper van - een huijs ende erve;
Pieter Cornelis van Schagen - belend aan - een huijs ende erve;
Claas Sijmonse de Wit - belend aan - een huijs ende erve;
Jan Hendrikse Molesteeg - belend aan - een huijs ende erve;
Reijer Janse Vermeulen - verkoper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 16700-00-1720:
land 140a (omvang ii morgen i hont)

Henrik Meesen Molesteeg - eigenaar van - land 140a;
Jan Hendrikz Molesteeg - gebruiker van - land 140a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3800-00-1720:
Jan Hendrikz Molesteeg 10 junij 1693
land 140b (omvang i morgen lxxxiiii roeden)

Jan Hendrikz Molesteeg - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3800-00-1720:
Schout Roelenant land 250c (omvang ii morgen)

Jan Henrikse Molesteeg - eigenaar van - Schout Roelenant land 250c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6501-12-1720:
Gerrit Dirkz van der Laan onsen inwoner, weduenaar
Elisabet Lenards Binkhorst (reeds overleden)
Henrik Gerritsz van der Laan (reeds overleden)
Dirkje Gerrits van der Laan minderjarig
Goose Claas schipper tot Woudsend in Vriesland
een huijs, tuijn ende nodweg (waarde 130 guldens 6 st) in desen dorpe, afgezand aan de beek, de draij welke voor het huijs over de beek legt, dit huijs in eijgendom toe behoord

Gerrit Dirkz van der Laan partner van Elisabet Lenards Binkhorst;
Henrik Gerritsz van der Laan kind van Gerrit Dirkz van der Laan en Elisabet Lenards Binkhorst;
Dirkje Gerrits van der Laan kind van Gerrit Dirkz van der Laan en Elisabet Lenards Binkhorst;
Goose Claas - schuldig aan - Gerrit Dirkz van der Laan (125 guldens in aparte akte dd 01-12-1720, geroijeert op den 11 dec 1727);
Gerrit Dirkz van der Laan - verkoper van - een huijs, tuijn ende nodweg (opgedragen op den 8 meij 1718);
Goose Claas - koper van - een huijs, tuijn ende nodweg;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
Jan Dirksz Kroon - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
de Beek - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20700-00-1724:
land 140a (omvang ii morgen i hont)

Jan Henrikse Molesteeg - gebruiker van - land 140a;
Henrik Meese Molesteeg - eigenaar van - land 140a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13200-00-1724:
Jan Henrikse Molesteeg 10 junij 1693
land 140b (omvang i morgen lxxxiiii roeden)

Jan Henrikse Molesteeg - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13200-00-1724:
land 250c (omvang ii morgen)

Jan Henrikse Molesteeg - eigenaar van - land 250c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 159