Genealogie project persoon weergeven


Pieter Jorise Cole

voor 1658 - voor 1678
Relatie met: Annetje Florise


Relatie met: Ariaantje Hendriks van Leeuwen

Kinderen:

Nelletje
- Relatie met: Dirck Dirks van Santen

Joris

07-06-1658:
een erffken (omvang 8 roeden 9 voeten; waarde 61 guld 5 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegum

Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een erffken;
Pieter Jans Bourgoigne - koper van - een erffken;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een erffken;
Pr Joris Cole - belend aan - een erffken;
Pieter Jans Bourgoigne - belend aan - een erffken;
het kerckhoff - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3216-06-1658:
een erffke (omvang 21 roeden 3 voeten; waarde 148 guld vijftien stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegum

Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Pieter Joris Cole - koper van - een erffke;
Pieter Jans Bourgoigne - belend aan - een erffke;
de Molestewech - belend aan - een erffke;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3203-12-1658:
een erffken (omvang 16 roeden 7 1/2 voet; waarde 160 guldens 7 stuijvers 8 pen) gelegen in de ambachte van Hillegum

Hendrick Meesse Molesteech - verkoper van - een erffken;
Cornelis Reijers - koper van - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
de Molesteech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3903-09-1664:
Abraham Cornelisz Rijckaert kleermaecker woonende alhier
Pieter Joris Cole backer
huijs ende erve staende ende gelegen inden dorpe aldaer, onderpand voor de schuld

Abraham Cornelisz Rijckaert - schuldig aan - Pieter Joris Cole (400 guldens);
Abraham Cornelisz Rijckaert - eigenaar van - huijs ende erve;
Maerten Willems - belend aan - huijs ende erve;
Corn Coertsz - belend aan - huijs ende erve;
Grietje Claes - belend aan - huijs ende erve;
Lijsbeth Cornelis de Jager - belend aan - huijs ende erve;
de Gemene Buijerwech - belend aan - huijs ende erve;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14129-04-1665:
een erffken (omvang 12 roeden; waarde 180 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom tuschen de voorn. comparanten aen d eene ende Jerroen Jansz van der Velden aen d ander zijde

Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - verkoper van - een erffken;
Pieter Joris Cole - koper van - een erffken;
den Heerenwech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15008-07-1665:
Aelbert Barentsz Picquaert biersteecker tot Hillegom
Johan Vogel (reeds overleden), zal
de Olijphant tot Haerlem
huijsinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - sr Gerrit Schouten (600 guldens);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Aelbert Barentsz Picquaert;
sr Gerrit Schouten - brouwer in - de Olijphant;
Jan Willemsz van der Linde - belend aan - huijsinge & erve;
Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - huijsinge & erve;
Pieter Jorisz Colijn - belend aan - huijsinge & erve;
Johan Vogel - heeft - de Erffgen;
Jan Barentsz Picquaert - belend aan - huijsinge & erve;
Cornelis Jans van Bredenrode - eigenaar van - huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - huijsinge & erve;
de Erffgen - belend aan - huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15711-01-1666:
Cornelis Jansz van Bredenrode woonende alhier
jonchr Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Drije Roskammen huijsinge & erve gelegen tot Hillegom daer hij comparant jegenwoordich woont, onderpand voor de schuld

Arij Floris partner van de wed;
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - heeft - de minderjarige kinderen;
Cornelis Jansz van Bredenrode - schuldig aan - de minderjarige kinderen (550 guldens over restant van duijnpachten daerinne hij comparant albereijts bij den hove van Hollandt is gecondemneert);
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
de wed - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
Pieter Jorisz Cole - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Erffgen - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Pastoorslaen - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - de Drije Roskammen huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16321-04-1667:
Jeroen Jansz van der Velde woonende tot Hillegom
Cornelis Willemsz Visscher woonende tot Hillegom
een huijs & erff (waarde 2430 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visscher - koper van - een huijs & erff;
joffvrou Mechelina van Buijtenwech - belend aan - een huijs & erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft - d Erffgenamen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een huijs & erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17702-05-1667:
Catharina Jans weduwe
Gerrit Gerrits Schouten (reeds overleden), zalr
Arij Floris (reeds overleden)
de Vergulde Leeuw tot Hillegom
den Oliphant tot Haerlem
een huijs daer jegenwoordig in woont, als onderpand voor de schuld
noch een huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Gerrits Schouten partner van Catharina Jans;
Arij Floris partner van de weduwe;
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Catharina Jans (800 guldens (30 meij 1669 afgelost 400 guldens, 8 november 1698 nogh affgelost 400 guldens bij Corn Visch aen Joacob Schouten));
Cornelis Willems Visscher - waard in - de Vergulde Leeuw;
Gerrit Gerrits Schouten - gewezen brouwer in - den Oliphant;
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs;
joffv Buijtenwech - belend aan - een huijs;
d heer van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - noch een huijs;
Huijbertje Willems - belend aan - noch een huijs;
Willem de Haes - belend aan - noch een huijs;
de weduwe - belend aan - noch een huijs;
de heer Wijnandt van der Maes - belend aan - noch een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - noch een huijs;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - noch een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17803-06-1671:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
Reijer Reijers rietdecker
een huijs & erff staende ende gelegen inde Molesteech vande dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (600 caroli guldens);
Reijer Reijers - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Kinderen;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb 22700-00-1672:
Pr Joris Coole 1656
land 346c (omvang xxi roeden)

Pr Joris Coole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18621-07-1674:
de waterlosingh moet altijd van d erffgen van Willem de Haes ende andere die haer waterlosingh onder de selve steech door hebben blijven loopen over de voornomden cooper sijn gront tot inden Hillegommer Beeck toe
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
een erff (omvang 22 roeden; waarde 212 car guldens 12 stuijvers) gelegen inden dorpe van Hillegom langs de Molesteech, beginnende van Gerrit Jans Bostvelt oostwaerts na t dorp toe

Absalon Meijnderts partner van de wed;
de wed - belend aan - een erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jansz Bosvelt - belend aan - een erff;
Lambert Cornelis Rijckaert - verkoper van - een erff;
Pieter Joris Cole - koper van - een erff;
de Erffgenamen - belend aan - een erff;
de Molesteech - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26305-01-1675:
Jan Bos armenheer van de diaconij armen alhier
Dammis Achias armenheer van de diaconij armen alhier
huijsinge @ erve onderpand voor de schuld, staende @ gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Jan Bos (300 carolij guldens);
Gerrit Jans Bosvelt - schuldig aan - Dammis Achias;
Pieter Joris Coole - belend aan - huijsinge @ erve;
Dirck Pieters van Nerevelt - belend aan - huijsinge @ erve;
Corstiaen Adriaens - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Wildernisse - belend aan - huijsinge @ erve;
de Molesteech - belend aan - huijsinge @ erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27100-00-1676:
Pr Joris Coole 1656
land 346c (omvang xxi roeden)

Pr Joris Coole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 9024-05-1678:
de waterlosinge moet altijt van de erffgen. van Willem den Haas & anderen die hare waterlosinge onde de voors steech door hebben blijven loopen over den voornomde cooper sijn gront tot in de Hillegommer Beeck toe
Annetje Floris weduwe
Pieter Jorisz Cole (reeds overleden)
Cornelis Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Absalon Meijnderts (reeds overleden)
Ariaentje Hendricx (reeds overleden)
een erf (omvang 22 roeden (omtrent); waarde 112 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom, langs den Molesteech

Pieter Jorisz Cole partner van Annetje Floris;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Absalon Meijnderts partner van de weduwe;
Pieter Jorisz Cole partner van Ariaentje Hendricx;
Joris Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Nellitge Pieters kind van Pieter Jorisz Cole en Ariaentje Hendricx;
Jacob Gerrits - voogd van - Annetje Floris;
Jan Florisz - voogd van - Annetje Floris;
Philps Claes van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Philps Claes van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
de weduwe - belend aan - een erf;
Hendrick Mees - heeft - de Erffgenamen;
Gerrit Jans Bosvelt - belend aan - een erf;
Huich Cornelis van Moerkercken - koper van - een erf;
Annetje Floris - verkoper van - een erf (en overige erfgenamen);
de Erffgenamen - belend aan - een erf;
de Molesteech - belend aan - een erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2924-05-1678:
Annitje Floris wed
Pieter Joris Cole (reeds overleden)
Nellitge Pieters (reeds overleden)
Ariaentge Hendricx van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Reijers (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 810 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole partner van Annitje Floris;
Pieter Joris Cole partner van Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Joris Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Nellitge Pieters kind van Pieter Joris Cole en Ariaentge Hendricx van Leeuwen;
Cornelis Reijers partner van de weduwe;
Dirck Dircxs van Santen partner van Nellitge Pieters;
Jacob Gerrits - voogd van - Annitje Floris;
Jan Floris - voogd van - Annitje Floris;
Philps Clase van der Velt - in plaats van - Cornelis Hendricx van Leeuwen (sijn schoonvader);
Cornelis Hendricx van Leeuwen - voogd van - Joris Pieters;
Herman Engelsz Trussel - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen, in aparte akte dd 25-05-1678);
Dirck Dircxs van Santen - schuldig aan - Annitje Floris (en overige erfgenamen540 caroili guldens, in aparte akte dd 25-05-1678);
Philps Clase van der Velt - voogd van - Joris Pieters;
Annitje Floris - verkoper van - een huijs metten erve;
Herman Engelsz Trussel - koper van - een huijs metten erve (voor deene helft);
Dirck Dircxs van Santen - koper van - een huijs metten erve (de wederhelft);
Pieter Jans van Bourgoinge - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
de weduwe - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis Achius;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3000-00-1680:
Pieter Joris Cole 1656
land 346c (omvang xxi roeden)

Pieter Joris Cole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8900-00-1684:
Pieter Joris Cole 1656
land 346c (omvang xxi roeden)

Pieter Joris Cole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18500-00-1688:
Pieter Joris Cole 1656
land 346c (omvang xxi roeden)

Pieter Joris Cole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9100-00-1692:
Pieter Joris Cole 1665
land 346c (omvang xxi roeden)

Pieter Joris Cole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18800-00-1696:
Pr Joris Coole 1665
land 346c (omvang xxi roeden)

Pr Joris Coole - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 9000-00-1712:
Pr Jorisse Colen 1665
land 346c (omvang xxi roeden)

Pr Jorisse Colen - eigenaar van - land 346c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 90