Genealogie project persoon weergeven


Jan Jans Bierman

voor 1672 - na 1692
Relatie met: Maartje Huijberts
28-04-1672:
een huijs & erff (waarde 1050 caroli guldens) staende & gelegen in den dorpe van Hillegom

Pieter Joris Cole - verkoper van - een huijs & erff;
Jan Jans Bierman de jonge - koper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - een huijs & erff;
Jeroen Jans - gebruiker van - de herberg de Fortuijn;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;
de herberg de Fortuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23206-05-1676:
Trijntge Huijberts hele suster
Cornelis Huijberts Paerdecalff hele broeder
Aeffgen Jans halve suster
Machtelt Huijberts (reeds overleden), erflaatster, gewesene dienstmaecht van Cornelis Gerrits Croon
Maertje Huijberts mede suster
Cornelis Gerrits Croon timmerman tot Hillegom
een rentebrieff (waarde 650 caroli guldens)
een huijs, erve & boomgaert onderpand voor de rentebrief, staande & gelegen inden meergemelten dorpe

Jan Pieters Oushoorn partner van Trijntge Huijberts;
Jan Jans Bierman partner van Maertje Huijberts;
Cornelis Gerrits Croon - heeft gewezen dienstmaagd - Machtelt Huijberts;
Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - een huijs, erve & boomgaert;
Jan Jans Bierman - koper van - een rentebrieff (voor tweederde part);
Trijntge Huijberts - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part);
Cornelis Huijberts Paerdecalff - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part samen met Aeffgen Jans);
Aeffgen Jans - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part samen met Cornelis Huijberts);
Cornelis Gerrits Croon - belast door - een rentebrieff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 115-03-1679:
intendit proclamatie
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
sr Jan Colombier woonende tot Haerlem
huijsinge werff bargh & schuer (waarde 900 gulden) gelegen inde ambachte van Hillegom

Arij Floris partner van wed;
sr Jan Colombier - verkoper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Cornelis Visch - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Jans Bierman - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
wed - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Barents Pickaert - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Jan Vogel - heeft - d Erfgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgen;
joff Agata van Berckenrode - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met een rente van 3 guld 15 stuijvers sjaers);
Jan Cornelis Moerkercken - koper van - huijsinge werff bargh & schuer;
Leendert Reijnderts - bezitter van - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
den Heerenwech - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
de Pastoorslaen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
d Erfgenamen - belend aan - huijsinge werff bargh & schuer;
Erffgen - belast - huijsinge werff bargh & schuer (met 3 grooten sjaers erffhuer);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3417-05-1679:
Jan Cornelis van Moerkercken alias Los
Jan Colombier burger der stadt Haerlem
Arij Floris (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
Cornelis Willems Los borg
Cornelis Maertens van Schravemade borg
de Forthuijn huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Arij Floris partner van wed;
Jan Cornelis van Moerkercken kind van Cornelis Willems Los;
Jan Cornelis van Moerkercken - schuldig aan - Jan Colombier (600 caroli gulden spruijtende uijt coop van sijn huijs genaemt de Forthuijn);
Cornelis Maertens van Schravemade - schoonvader van - Jan Cornelis van Moerkercken;
Jan Cornelis van Moerkercken - koper van - de Forthuijn huijs;
Cornelis Visch - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Forthuijn huijs;
wed - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Barents Pickaert - belend aan - de Forthuijn huijs;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Heerenwech - belend aan - de Forthuijn huijs;
de Pastoorslaen - belend aan - de Forthuijn huijs;
d Erffgenamen - belend aan - de Forthuijn huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4200-00-1680:
26 junij 1680
t Swaensgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - t Swaensgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2203-05-1680:
opten 23 januarij 1680 vercocht
Jacob Jan Stevens (reeds overleden)
Anna Jans (reeds overleden)
Trijntje Jacobs wed
Jan Jans Briole (reeds overleden)
Gerrit Simons (reeds overleden)
Maertje Jacobs (reeds overleden)
Cornelis Jacobs Drooch (reeds overleden)
t Meer Campje (waarde 200 guldens) leggende aende Meer inden ambachte van Hillegom

Simon Gerrits kind van Gerrit Simons en Maertje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Simons en Maertje Jacobs;
Cornelisje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Trijntje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Maertje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Willems Los partner van Cornelisje Jacobs;
Jan Jans Briole partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Simons van Bronsgeest - oom van - Simon Gerrits;
Pieter Simons van Bronsgeest - oom van - Jannetje Gerrits;
Cornelis Jacobs Drooch - heeft - d Erffgen;
Cornelisje Jacobs - verkoper van - t Meer Campje (en overige erven);
Jan Jans Bierman - koper van - t Meer Campje;
d Erffgen - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6222-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willems Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Wijnandt van der Maes schoudt
Jan Cornelisz Los (reeds overleden)
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot op de Pastoorslaen en de bornput
het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt het wapen van Vrieslandt

Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Jan van den Bosch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Cornelis Willems Visch - boedel curator van - Jan Cornelisz Los;
Arent Arentse Coster de jonge - schuldig aan - Wijnandt van der Maes (en overige curatoren 1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682 (Afb 108), geroyeert op 19 julij 1684);
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Cornelis Willems Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan Jansse Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
juffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Wijnandt van der Maes - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Jan van den Bosch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Cornelis Willems Visch - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Arent Arentse Coster de jonge - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
d Erffgen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal (met 3 grooten);
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erve & paardestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10522-07-1682:
opten xvii junij 1682 ten huijse van Cornelis Willemsz Visch waert inde Vergulde Leeuw vercocht
Jan Cornelis Robol wonende tot Haerlem
het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (waarde 1655 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer uijthangt t wapen van Vrieslandt
een stuckje erff (omvang 6 roeden 3 voeten)
de Gemene Burengang tot aen de Pastoorslaen en bornput

Jan Cornelis Robol - schuldig aan - Arent Arentse Coster de jonge (1655 guldens in aparte akte dd 22-7-1682, geroyeert opten 19 julij 1684);
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Willemsz Visch - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Arij Floris - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een stuckje erff (een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een stuckje erff;
Jan Willemse van der Linde - belend aan - een stuckje erff;
Arent Arentse Coster de jonge - verkoper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (eerder gecocht uijt de geabandoneerde boedel van Jan Cornelis Los);
Jan Cornelis Robol - koper van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
een stuckje erff - deel van - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Gemene Burengang - belend aan - een stuckje erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een stuckje erff;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal;
Erffgenamen - belast - het Wapen van Vrieslandt een huijs erff en paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10720-05-1683:
op den 6 januarij 1683 inde Vergulde Leeuw vercocht
Beatris Pieters van Oudean weduwe
Jan Gerrits van Sgravemade (reeds overleden)
d heer Druijvesteijn gecommitterde raedt
weijlandt (omvang 10 morgen; waarde 2800 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jan Gerrits van Sgravemade partner van Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan Lintelo - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Kies van Wissen - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Wijnandt van der Maes - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
de heer Johan de Blauw - boedel curator van - Beatris Pieters van Oudean;
Jan Jans Bierman - schuldig aan - de heer Johan Lintelo (en overige curatoren 2800 guldens in aparte akte, ongedateerd en ongetekend);
de heer Johan Lintelo - verkoper van - weijlandt (en overige curatoren);
Jan Jans Bierman - koper van - weijlandt;
Claes Apsalon - belend aan - weijlandt;
d heer Druijvesteijn - belend aan - weijlandt;
d heer Marcelis - belend aan - weijlandt;
s Graeffelickheijts Wildernisse - belend aan - weijlandt;
de Leijtse Treckvaert - belend aan - weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11100-00-1684:
26 junij 1680
t Swaensgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - t Swaensgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 11700-00-1684:
land 142a (omvang xl roeden) daer sijn huijs op staet

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - land 142a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13300-00-1684:
Jan Jans Bierman 9 junij 1683
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16800-00-1684:
Geijtmans Kroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - Geijtmans Kroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16817-07-1684:
Jan Cornelis Robol waert alhier
d heer mr Salomon van Echten oudt schepen der stadt Haerlem
Cornelis Willems Visscher (reeds overleden)
Guertie Jans weduwe
Claes Simons van Alckemade (reeds overleden)
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (waarde 1000 caroli guldens) daer uijthangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher partner van wed;
Claes Simons van Alckemade partner van Guertie Jans;
Jan Cornelis Robol - schuldig aan - d heer mr Salomon van Echten;
Guertie Jans - borg voor - Jan Cornelis Robol;
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jans Biermans - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Arij Floris - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barents Pickaer - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (een rente van 3 gulden 15 stuijvers s'jaers);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12813-09-1684:
Jan Cornelisz Robol waert alhier
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Arij Floris (reeds overleden)
de Twee Gekroonde Starren tot Haerlem
t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal daer uithangt t wapen van Vrieslandt staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visch partner van wed;
Arij Floris partner van wede;
Jan Cornelisz Robol - schuldig aan - d heer Laurens van Campen (600 guldens in sijn nootoirber verstreckt, op den 6 meij 1690 200 gulden afgelost);
joffr Agatha van Berckenroede - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met een rente van 3 gulden 15 stuijvers sjaers);
wed - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Jansz Bierman - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Michiel Claes - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Barentse Pickaert - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Jan Vogel - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgenamen;
d heer Laurens van Campen - brouwer in - de Twee Gekroonde Starren;
wede - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
d Erffgenamen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
Erffgenamen - belast - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal (met 3 grooten);
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
den Heerenwech - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;
de Pastoorslaen - belend aan - t Wapen van Vrieslandt een huijs erff & paerdestal;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12800-00-1688:
26 junij 1680
Swaensgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - Swaensgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2300-00-1688:
land 142a (omvang xl roeden) daer sijn huijs op staet

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - land 142a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3900-00-1688:
Jan Jans Bierman 9 junij 1683
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7400-00-1688:
Geijtmans Kroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - Geijtmans Kroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7415-02-1689:
beide percelen voor 1000 gulden
Aeltje Cornelis Glas wed & boedelhoutster
Claes Apsalons van Keuijere (reeds overleden)
d heer mr Johan Meerman raed ende rentmeester generaal van Noorthollandt
d heer Arnoldus Druijvesteijn burgemeester tot Haerlem
Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt (omvang 16 hondt) met een huijsie daerop staende, sijnde de helft van 5 mergen 2 hond, gelegen in Hillegom
de Twee Halff Mergens (omvang 1 morgen) gelegen in Hillegom inde venen over duijn

Claes Apsalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
Claes Jacobs Claverweijde - voogd van - Aeltje Cornelis Glas;
Aeltje Cornelis Glas - verkoper van - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
d heer mr Johan Meerman - koper van - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
Willem van Loon - heeft - de Erffgenamen;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Twee Halff Mergens;
Jan Jans Bierman - eigenaar van - de Laan;
d heer Arnoldus Druijvesteijn - belend aan - de Twee Halff Mergens;
Aeltje Cornelis Glas - verkoper van - de Twee Halff Mergens;
d heer mr Johan Meerman - koper van - de Twee Halff Mergens;
de Erffgenamen - belend aan - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
de Heeren Staten - belend aan - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
de Heeren Staten - belend aan - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
de Heeren Staten - belend aan - Geest van Arij Thonisz een stuck geestlandt;
de Heeren Staten - belend aan - de Twee Halff Mergens (met het noortoost eijnde van Asselaars duijn);
de Laan - belend aan - de Twee Halff Mergens;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17700-00-1692:
Jan Jansz Bierman 26 junij 1680
Swaensgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - Swaensgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12000-00-1692:
land 142a (omvang iiii roeden) daer sijn huijs op staet

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - land 142a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13600-00-1692:
Jan Jansz Bierman 9 junij 1683
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Jansz Bierman - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17100-00-1692:
Jan Jans Bierman 9 junij 1683
Geijtmans Kroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Jans Bierman - eigenaar van - Geijtmans Kroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 17121-05-1693:
donatio inter vivos
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde wed, sieck van lichame doch haer verstant en vijff sinnen wel machtigh
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
Claes Cornelis Visch minderjarig kind
Arij Cornelis Visch minderjarig kind
mevrouw Maria van der Horn wed
Sipesteijn (reeds overleden)
de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn staende & gelegen inden dorpe van Hillegom daer de goude leeuw uijthangt

Cornelis Cornelisz Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Govert Davits Denijs partner van Maria Cornelis Visch;
Willem Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Maria Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Leendert Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Claes Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Arij Cornelis Visch kind van Cornelis Willems Visch en Lijsbeth Jacobs van Claverweijde;
Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Claes Cornelis Visch;
Claes Jacobsz Claverweijde - oom en voogd van - Arij Cornelis Visch;
mevrouw Maria van der Horn - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan Jans Bierman - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Lijsbeth Jacobs van Claverweijde - schenkt - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Cornelis Cornelisz Visch - krijgt geschonken - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
Jan van den Bosch - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jacobus Schoute - belast - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn (met 800 guldens);
Jan Robol - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
mr Wouter Convent - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
d heer van Kannenburgh - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;
den Heerenech - belend aan - de Goude Leeuw een huijs, erff en thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2710-03-1694:
voorts mutatus mutandus als t hooft inden voorgaende brieff (met daarin vermeld de erflaters en overige verkopers), vercocht ten huijse van Cornelisch Visch
de Banneweij een stuck hoij off weijlandt (omvang 2 morgen 4 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 935 guldens)

Andries Danielsz partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Cornelis Gerritsz van Sgravemade - koper van - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Jan Jans Bierman - heeft - Erffgenamen;
den heer Jan Marcelis - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Pieter Adriuchem van Dorp - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt (en overige erfgenamen);
de Wildernis - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
de Duijn van de Graefflicheijt - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;
Erffgenamen - belend aan - de Banneweij een stuck hoij off weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3300-00-1696:
Jan Jans Bierman (reeds overleden)
Erfgenamen 8 junij 1695
t Zwaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Jans Bierman - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - eigenaar van - t Zwaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2200-00-1696:
Jan Jans Bierman (reeds overleden)
Erfgenamen 8 junij 1695
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Jans Bierman - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2200-00-1696:
Jan Jans Bierman (reeds overleden)
d Erffgenamen 8 junij 1695
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Jans Bierman - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1696:
Jan Jans Bierman (reeds overleden)
d Erffgenamen 8 junij 1695
Geijtmans Croft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Jans Bierman - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - eigenaar van - Geijtmans Croft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7300-00-1697:
den 1 novemb 1698 ontfangen 4-5-0
twee huijse 4-5-0 en 0-4

Jan Janse Bierman - heeft - de Erff;
de Erff - eigenaar van - twee huijse;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 800-00-1704:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Swaensgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - de Erffgenaamen;
de Erffgenaamen - eigenaar van - Swaensgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1704:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - de Erffgenaamen;
de Erffgenaamen - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 10600-00-1704:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13200-00-1704:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Geijtmans Croft land 281 (omvang v morgen i hont xii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erffgenamen;
d Erffgenamen - eigenaar van - Geijtmans Croft land 281;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13300-00-1712:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
de Erff 8 junij 1695
t Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - de Erff;
de Erff - eigenaar van - t Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2200-00-1712:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
de Erff 8 junij 1695
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - de Erff;
de Erff - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2200-00-1712:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
d Erff 8 junij 1695
land 280 (omvang iiii morgen iiii hont lxxx roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erff;
d Erff - eigenaar van - land 280;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7300-00-1712:
Jan Jans Bierman (reeds overleden)
d Erff 8 junij 1695
Geijtmans Kroft land 281a (omvang iiii morgen v hont lviiii roeden iil voet)

Jan Jans Bierman - heeft - d Erff;
d Erff - eigenaar van - Geijtmans Kroft land 281a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7300-00-1720:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Hendrik Janse van Roon (reeds overleden)
land 280a (omvang iii morgen i hont xxxviii roeden)

Hendrik Janse van Roon partner van d wed;
Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
d wed - gebruiker van - land 280a;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7300-00-1720:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280b (omvang I morgen iii hont lxix roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Engel Michielse - gebruiker van - land 280b;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7300-00-1720:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280d (omvang iii morgen I hont xxxviii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Jan Jacobse Nierop - gebruiker van - land 280d;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7300-00-1720:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280e (omvang I morgen iii hont lxxv roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Willem Janse Bierman - gebruiker van - land 280e;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7305-03-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Janse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerritse Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarwouder Liede, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Tijs Cornelisse (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), eerst wed van Cornelis Henrikz Molesteeg ende daar na huijsvrouwe van Willem Janz Bierman
Cornelis Henrikz Molesteeg (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Wijnant Mens bailliu van Warmenhuijsen, schout ende secretaris van Bennebroek etc
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
land (omvang 3 morgen 200 roeden; waarde 460 guldens) over duijn in desen ambagte, opgedragen aan Jan Janse Bierman op den 20 maij 1683, Willem Janse aanbedeelt van dato 24 januarij 1711
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden

Cornelia kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis Henrikz Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Jan Janse Bierman - broer van - Willem Janse Bierman;
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Jan Pieterse Langeveld - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - vervangt - Pieter Janse Langeveld (overmits desselfs ouderdom ende swakheijd);
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - land (namens alle erfgenamen);
Wijnant Mens - koper van - land;
Cornelis Gerritse s'Gravenmade - belend aan - land;
de heer Marcelis - belend aan - land;
Cornelis Janse Bierman - heeft - de Boedel;
Jan Jacobse Nierop - huurder van - land (om 48 guldens s'jaars tot kersmis 1727);
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
de Graaflijkheijds Half Margen - belend aan - land;
de Boedel - belend aan - land;
de Trekvaart - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7505-03-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Cornelis Gerritse Kroon onse inwoonder
Jan Pieterse Langeveld onse inwoonder
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Clase Valkoog mede onsen inwoner
Cornelis Jacobse Droog (reeds overleden)
het Meer Campje weijland (waarde 10 guldens) bij de Weerlander polder buijtens polder kade in desen ambagte, aan Jan Jans Bierman opgedragen op den 3 meij 1680, Cornelis Janse Bierman aanbedeelt van 24 januarij 1711

Cornelis Janse Bierman - broer van - Jan Janse Bierman;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen tot Hillegom;
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen tot Hillegom;
Cornelis Jacobse Droog - heeft - de Erfgen Droog;
Henrik Janse Molesteeg - huurder van - het Meer Campje weijland (huur 16 gl s'jaars tot kersmisdage 1725);
Jan Clase Valkoog - koper van - het Meer Campje weijland;
Cornelis Janse Bierman - heeft erfgenaam - de roomse Armen tot Hillegom;
de Erfgen Droog - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de Meer - belend aan - het Meer Campje weijland;
de roomse Armen tot Hillegom - verkoper van - het Meer Campje weijland;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7601-05-1723:
Cornelis Gerritse Kroon onse inwoonder
Jan Pieterse Langeveld onse inwoonder
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
den weledelen heere mr Jan Six heere van Vromade, ambagtsheer van Hillegom etc, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
Claas Wouters van der Veld (reeds overleden)
een huijs en landen (omvang 6 morgen 400 roeden (omtrent); waarde 900 guldens) overduijn, geboud door Jan Janse Bierman de jonge, op landen aan hem opgedragen op den 20e maij 1683, aan Cornelis Janse Bierman aanbedeelt bij scheijdinge van dato 24 januarij 1711
de Trekvaart tussen de steden Haarem ende Leijden

Claas Wouters van der Veld partner van de wed;
Cornelis Janse Bierman - broer van - Jan Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Janse Bierman - heeft erfgenaam - de roomse Armen van Hillegom;
den heer Wijnand Mens - belend aan - een huijs en landen;
den weledelen heere mr Jan Six - belend aan - een huijs en landen (met t Half Marge);
den heer Francoijs Druijvesteijn - heeft - de Erfgenamen Druijvesteijn;
Jan Jacobsz Nierop - huurder van - een huijs en landen (tot kersemis 1727, tot sestig guldens s'jaars);
de wed - huurder van - een huijs en landen (tot seventig guldens s'jaars);
den weledelen heere mr Jan Six - koper van - een huijs en landen;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
de Erfgenamen Druijvesteijn - belend aan - een huijs en landen;
de Trekvaart - belend aan - een huijs en landen;
de roomse Armen van Hillegom - verkoper van - een huijs en landen;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9600-00-1724:
Hendrik Janse van Roon (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280a (omvang iii morgen i hont xxxviii roeden)

Hendrik Janse van Roon partner van de wed;
Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 280a;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16700-00-1724:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280b (omvang i morgen iii hont lxix roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Engel Michielse - gebruiker van - land 280b;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16700-00-1724:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280d (omvang iii morgen i hont xxxviii roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Jan Jacobse Nierop - gebruiker van - land 280d;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16700-00-1724:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280e (omvang i morgen iii hont lxxv roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Willem Janse Bierman - gebruiker van - land 280e;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 167