Genealogie project persoon weergeven


Pieter Adrichem van Dorp

voor 1720 - voor 1720


10-03-1694:
alle kinderen en kintskinderen van de erflaters; ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Jan minderjarig
Cornelis minderjarig
Johannes minderjarig
Aelbert Arijans Langevelt (reeds overleden)
Arijaentje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden), erflater
Pietertie Arijens Duijndam (reeds overleden), erflater
een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (omvang 2 morgen; waarde 2130 guldens)

Andries Danielsz van Roon partner van Pieternelletie Cornelis van Diest;
Engel Mighielsz partner van Neeltje Cornelis van Diest;
Claes Clase van der Veldt partner van Marijtje Cornelis van Diest;
Jan kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Cornelis kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Johannes kind van Aelbert Arijans Langevelt en Arijaentje Cornelis van Diest;
Jan Gerritsz Broerse partner van Neeltje Willems Duijndam;
Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertie Arijens Duijndam;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Jan;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Cornelis;
Claes Clase van der Veldt - voogd van - Johannes;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Cornelis;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Johannes;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Jan;
Dominicus Arijensz Langevelt - voogd van - Johannes;
Jan Gerritsz Broerse - lasthebber van - Crijn Willems van Duijndam;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Jan;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Cornelis;
Andries Danielsz van Roon - voogd van - Johannes;
d heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Pieternelletie Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert (en overige erfgenamen);
Claes Clase van der Veldt - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Andries Danielsz van Roon - koper van - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Margarietenlaan - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
de Haarlemer Treckvaert - belend aan - een huijs en erff mitsgaders thuijn ofte boomgaert;
Jaepie Cornelis van Diest;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 3208-11-1695:
ten huijse van Jan Cornelis Roobol waart int Wapen van Vrieslandt vercocht, tesamen voor 3025 gulden
Huijbert Claas van Sgravemade (reeds overleden)
Guertje Cornelis Erffoort (reeds overleden)
een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen met een schoone welbeplante boomgaerd en thuijn
hoij of weijlandt (omvang 9,5 morgen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Claes Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Cornelis Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Gerrit Huijberts kind van Huijbert Claas van Sgravemade en Guertje Cornelis Erffoort;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Claes Huijberts;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Cornelis Huijberts;
Dirck Claesz van Sgravemade - oom en voogd van - Gerrit Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Claes Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Cornelis Huijberts;
Jan Cornelis Erffoort - oom en voogd van - Gerrit Huijberts;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - schuldig aan - Claes Huijberts (en overige erfgenamen 2016 gulden 13 stuijvers 5 1/3 penningen sijnde twee derde part, in aparte akte dd 8-11-1695);
Claes Huijberts - verkoper van - een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen (en overige erfgenamen);
Claes Huijberts - verkoper van - hoij of weijlandt (en overige erfgenamen);
Cornelis Gerritsz van Schravemade - koper van - een huijsmans wooningh schuur berg en kaarnmolen;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - koper van - hoij of weijlandt;
Cornelis Gerritsz van Schravemade - belend aan - hoij of weijlandt;
den heer Pieter Adrichem van Dorp - belend aan - hoij of weijlandt;
den heer Nicolaes Tjark - belend aan - hoij of weijlandt;
Michiel van Rijn - belast - hoij of weijlandt (7 1/2 mergen met 47 gulden erffpacht sjaars);
de Wildernis - belend aan - hoij of weijlandt;
de Treckvaert - belend aan - hoij of weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5700-00-1720:
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden), tot Haarlem
land 2 (omvang x hont xxxix roeden)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Antoni van den Bogaart - gebruiker van - land 2;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 2;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 300-00-1720:
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oetjens Weijde land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - Oetjens Weijde land 255;
d Erfgenamen - eigenaar van - Oetjens Weijde land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6600-00-1720:
de heer Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont)

de heer Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliv roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 258;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 259;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6700-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 260;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6800-00-1720:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 261;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 6800-00-1720:
de heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 268a (omvang iv morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

de heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Hubertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 268a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7000-00-1720:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
de Laagte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiv roeden x voet)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - de Laagte van Kies land 283a;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Laagte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7300-00-1720:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Tuijls Land land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - Tuijls Land land 284;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tuijls Land land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7400-00-1720:
den heer van Dorp voorn (reeds overleden)
land 285a (omvang ii morgen v hont lxxxiv roeden xxx voet) uijt dese ende volgende massa

den heer van Dorp voorn - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - land 285a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 285a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7400-00-1720:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 288b (omvang ii morgen xxv roeden)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7407-12-1723:
den weledelen heer Adriaan van Adrichem van Dorp wonend tot Haarlem
den weledelen heere Pieter van Adrichem van Dorp (reeds overleden)
vouwe Eva Maria de Kies van Wissen (reeds overleden)
den weledelen heere mr Jan Six heere van Vromade, Hillegom etc, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
een snipper of strookje land (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 15 gulden 15 stuijvers) met eenige elst, gemeen met ende aan de Hillegommer duijnen , aan de loosterkant, in desen ambagte

den weledelen heer Adriaan van Adrichem van Dorp kind van den weledelen heere Pieter van Adrichem van Dorp en vouwe Eva Maria de Kies van Wissen;
den weledelen heer Adriaan van Adrichem van Dorp - verkoper van - een snipper of strookje land (gekomen van sijn ouders ende hem bij scheijdinge aanbedeelt);
den weledelen heer Adriaan van Adrichem van Dorp - belend aan - een snipper of strookje land (met de waterdam van sijn land);
den weledelen heere mr Jan Six - koper van - een snipper of strookje land;
den weledelen heere mr Jan Six - belend aan - een snipper of strookje land (met sijn duijnen ende wildernissen);
Cornelis Gerritse Sgravenmade - belend aan - een snipper of strookje land (met sijn elstwalletje);
den weledelen heer Adriaan van Adrichem van Dorp - belend aan - een snipper of strookje land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 11615-12-1723:
Claas Claasse van der Veld den oude onsen inwoner
den weledelen heer mr Jan Six heere van Hillegom, Vromade etc, raad en burgemeester der stad Amsterdam
de heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Jacob Henrikse Sprokkelenburg (reeds overleden)
een huijs ende erve (omvang 2 morgen) tuijn of boomgaard, over duijn aan de trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden in desen ambagte, voor de helft onderpand voor de schuld
de Hoekweij een weijland (omvang 2 morgen) over duijn aan de trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden in desen ambagte, voor de helft onderpand voor de schuld

Claas Claasse van der Veld de jonge kind van Claas Claasse van der Veld den oude;
Claas Claasse van der Veld den oude - schuldig aan - den weledelen heer mr Jan Six (vier hondert en vijftig guldens, te sake van penningen tot betalinge van verschuldigde landpagtes van sijn sone, geroijeert op den 14 januarij 1728);
Claas Claasse van der Veld den oude - eigenaar van - een huijs ende erve (voor de helft);
de heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen Adrichem van Dorp;
Claas Claasse van der Veld den oude - eigenaar van - de Hoekweij een weijland (voor de helft);
Jacob Henrikse Sprokkelenburg - heeft - de Erfgenamen Sprokkelenburg;
de Erfgenamen Adrichem van Dorp - belend aan - een huijs ende erve;
Margrieten Laan - belend aan - een huijs ende erve;
de Trekvaart - belend aan - een huijs ende erve;
Margrieten Laan - belend aan - de Hoekweij een weijland;
de Erfgenamen Sprokkelenburg - belend aan - de Hoekweij een weijland;
de Erfgenamen Sprokkelenburg - belend aan - de Hoekweij een weijland;
de Trekvaart - belend aan - de Hoekweij een weijland;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 11800-00-1724:
van den Boogaard voorn
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden), tot Haarlem
land 2 (omvang x hont xxxix roeden)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
van den Boogaard - gebruiker van - land 2;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 2;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 9700-00-1724:
de heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Elisabet Fits wed
Henrik Janse van Roon (reeds overleden)
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxviii roeden)

Henrik Janse van Roon partner van Elisabet Fits;
de heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Elisabet Fits - gebruiker van - land 21a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10200-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Jan Willems Beijk (reeds overleden)
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

Jan Willems Beijk partner van de wedue;
den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wedue - gebruiker van - land 29;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10400-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Jan Willems Beijk (reeds overleden)
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

Jan Willems Beijk partner van de wedue;
den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wedue - gebruiker van - land 30;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10400-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Elisabet Fits wed
Henrik Jan van Roon (reeds overleden)

Henrik Jan van Roon partner van Elisabet Fits;
Elisabet Fits - gebruiker van - de Lage Made land 31b;
den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Lage Made land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 10400-00-1724:
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oetjens Weijde land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Jan Janse van der Voord - gebruiker van - Oetjens Weijde land 255;
d Erfgenamen - eigenaar van - Oetjens Weijde land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16000-00-1724:
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Jan Janse van der Voord - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
d heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256e (omvang i hont lxi roeden)

d heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - d Erfgenamen;
Jan Janse van der Voord - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256e;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliv roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - land 258;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - land 259;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16100-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - land 260;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16200-00-1724:
Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - land 261;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16200-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 268a (omvang iv morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Janse van de Voord - gebruiker van - land 268a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16400-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
de Laagte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiv roeden x voet)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - de Laagte van Kies land 283a;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Laagte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16700-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
Jan Willemse Beijk voorn
Tuijls Land land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - Tuijls Land land 284;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tuijls Land land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16800-00-1724:
den heere van Dorp voorn (reeds overleden)
land 285a (omvang ii morgen v hont lxxxiv roeden xxx voet) uijt dese ende volgende massa

den heere van Dorp voorn - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - land 285a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 285a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16800-00-1724:
den heer van Dorp voorn (reeds overleden)
land 285e (omvang i morgen v hont lixvi roeden xxxiv voet)

den heer van Dorp voorn - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse Beijk - gebruiker van - land 285e;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 285e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16800-00-1724:
den heer Pieter Adrichem van Dorp (reeds overleden)
land 288b (omvang ii morgen xxv roeden)

den heer Pieter Adrichem van Dorp - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 16800-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden), tot Haarlem
van den Boogaard voorn
land 2 (omvang x hont xxxix roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
van den Boogaard - gebruiker van - land 2;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 2;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 300-00-1728:
de heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxviii roeden)

de heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse van Roon - gebruiker van - land 21a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 800-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willems Beijk (reeds overleden)
land 29 (omvang viii hont vi roeden)

Jan Willems Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 29;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1000-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willems Beijk (reeds overleden)
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

Jan Willems Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 30;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1000-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Pieter Hendrikse v Roon voorn

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse v Roon - gebruiker van - de Lage Made land 31b;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Lage Made land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 1000-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oetjes Weijde land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgravenmade - gebruiker van - Oetjes Weijde land 255;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oetjes Weijde land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6600-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256c (omvang i morgen i hont)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256c;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliv roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 258;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 259;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6700-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 260;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6800-00-1728:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gravenmade - gebruiker van - land 261;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 6800-00-1728:
Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 268a (omvang iv morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijberts s'Gravenmade - gebruiker van - land 268a;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7000-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willemse Beijk (reeds overleden)
de Laagte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiv roeden x voet)

Jan Willemse Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - de Laagte van Kies land 283a;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Laagte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7300-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willemse Beijk (reeds overleden)
Tuijlsland land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

Jan Willemse Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - Tuijlsland land 284;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tuijlsland land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7400-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willemse Beijk (reeds overleden)
de Erfgenamen voorz
land 288a (omvang ii morgen iii hont)

Jan Willemse Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 288a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7500-00-1728:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Willemse Beijk (reeds overleden)
land 288b (omvang ii morgen xxv roeden)

Jan Willemse Beijk partner van de wed;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de wed - gebruiker van - land 288b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1728 Afb. 7500-00-1732:
de heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxviii roeden)

de heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse van Roon - gebruiker van - land 21a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 10200-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Pieter Hendrikse van Roon voorn

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse van Roon - gebruiker van - de Lage Made land 31b;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Lage Made land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 10400-00-1732:
de heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oetjes Weijde land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - Oetjes Weijde land 255;
de heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oetjes Weijde land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16000-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwen Land land 256c (omvang i morgen i hont)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gramade - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256c;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwen Land land 256d (omvang ii hont)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gramade - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256d;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliv roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 258;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 259;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16100-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 260;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16200-00-1732:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 261;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16200-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 268a (omvang iv morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijberts Sgramade - gebruiker van - land 268a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16400-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
de Laagte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiv roeden x voet)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jacob Joppe Gordijn - gebruiker van - de Laagte van Kies land 283a;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Laagte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16700-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Tuijlsland land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jacob Joppe Gordijn - gebruiker van - Tuijlsland land 284;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tuijlsland land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16800-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
de Erfgenamen voorz
land 288a (omvang ii morgen iii hont)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jacob Joppen Gordijn - gebruiker van - land 288a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16900-00-1732:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 288b (omvang ii morgen xxv roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jacob Joppen Gordijn - gebruiker van - land 288b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1732 Afb. 16900-00-1736:
de heer Pieter van Adrichem van dorp (reeds overleden), tot Haarlem
Antonij van den Boogaard voorn
land 2 (omvang x hont xxxix roeden)

de heer Pieter van Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Antonij van den Boogaard - gebruiker van - land 2;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 2;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 300-00-1736:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 21a (omvang i morgen iii hont lxxviii roeden)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse van Roon - gebruiker van - land 21a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 21a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 800-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 29 (omvang viii morgen vi roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Erffort - gebruiker van - land 29;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 29;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1000-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 30 (omvang v hont lxxviii roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Erffort - gebruiker van - land 30;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 30;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1000-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Pieter Hendrikse van Roon voorn

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Pieter Hendrikse van Roon - gebruiker van - de Lagemade land 31b;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Lagemade land 31b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 1000-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oetjes Weijde land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - Oetjes Weijde land 255;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oetjes Weijde land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6600-00-1736:
d heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwen Land land 256c (omvang i morgen i hont)

d heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - d Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse s'Gramade - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256c;
d Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Floris Louwen Land land 256d (omvang ii hont)

Cornelis Huijbertse s'Gramade - gebruiker van - Floris Louwen Land land 256d;
den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
de Erfgenamen - eigenaar van - Floris Louwen Land land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Oud Arkel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - Oud Arkel land 257;
de Erfgenamen - eigenaar van - Oud Arkel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliv roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 258;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 259;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6700-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 260;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6800-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 261;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 6800-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 268a (omvang iv morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Cornelis Huijbertse Sgramade - gebruiker van - land 268a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7000-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
de Laagte van Kies land 283a (omvang v morgen i hont xxxiv roeden x voet)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Erffort - gebruiker van - de Laagte van Kies land 283a;
de Erfgenamen - eigenaar van - de Laagte van Kies land 283a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7300-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
Jan Leendertse Erffort voorn
Tuijlsland land 284 (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Erffort - gebruiker van - Tuijlsland land 284;
de Erfgenamen - eigenaar van - Tuijlsland land 284;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7400-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 288a (omvang ii morgen iii hont)
de Erfgenamen voorn

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Effort - gebruiker van - land 288a;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 7500-00-1736:
den heer Pieter Adrichem van dorp (reeds overleden)
land 288b (omvang ii morgen xxv roeden)

den heer Pieter Adrichem van dorp - heeft - de Erfgenamen;
Jan Leendertse Effort - gebruiker van - land 288b;
de Erfgenamen - eigenaar van - land 288b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1736 Afb. 75