Genealogie project persoon weergeven


Jan Dirks Roebergen

voor 1661 - na 1683


25-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6425-05-1663:
Jan Barentsz Picquaert regeerende Heilige Geest meester
Jan Dircxs van Roubergen regeerende Heilige Geest meester
Michiel Dielofsz (reeds overleden)
H. Geest Armen tot Hillegom
een huijs ende erff onderpand voor de schuld

Michiel Dielofsz partner van weduwe;
Jan Huijbertsz van Wassenaer - schuldig aan - Jan Barentsz Picquaert (500 guldens);
Jan Huijbertsz van Wassenaer - schuldig aan - Jan Dircxs van Roubergen;
Jan Huijbertsz van Wassenaer - eigenaar van - een huijs ende erff;
weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
H. Geest Armen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11800-05-1664:
ongedateerd en ongetekend.
Willem Willemsz van der Burch gewesen backer alhier
een huijs met een erff en een nieuw huijsje (waarde 91 car guldens bove de belasting)

Willem Willemsz van der Burch kind van de moeder;
Jan Dircxsz Roubergen - koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (en belast het huijs met 126 gulden aen materialen ende anders tot opbouw van t nieuwe huijsje);
Jan Gerritsz Cloppenburch - koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (en belast het huijs met 532 guldens 2 stuijvers);
Jan Vogel - heeft - de Erfgen;
de moeder - eerdere koper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (nogh 450 guld schuldich gebleven aan Cornelis Coertsz);
Cornelis Coertsz - eerdere verkoper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
oude Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Neeltgen Floris - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Adriaen Cornelisz Rijckaert - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
Willem Willemsz van der Burch - verkoper van - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
de Erfgen - belast - een huijs met een erff en een nieuw huijsje (met 300 guldens);
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;
de buijrlaen - belend aan - een huijs met een erff en een nieuw huijsje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13703-01-1665:
huijs ende erff onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Barents Picquaert (300 guldens);
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Dircxsz Roubergen (150 guldens);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - huijs ende erff;
Jan Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
Huijbertje Willems - belend aan - huijs ende erff;
Joost Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Arij Florisz - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14402-05-1667:
Catharina Jans weduwe
Gerrit Gerrits Schouten (reeds overleden), zalr
Arij Floris (reeds overleden)
de Vergulde Leeuw tot Hillegom
den Oliphant tot Haerlem
een huijs daer jegenwoordig in woont, als onderpand voor de schuld
noch een huijs staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Gerrit Gerrits Schouten partner van Catharina Jans;
Arij Floris partner van de weduwe;
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Catharina Jans (800 guldens (30 meij 1669 afgelost 400 guldens, 8 november 1698 nogh affgelost 400 guldens bij Corn Visch aen Joacob Schouten));
Cornelis Willems Visscher - waard in - de Vergulde Leeuw;
Gerrit Gerrits Schouten - gewezen brouwer in - den Oliphant;
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs;
joffv Buijtenwech - belend aan - een huijs;
d heer van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs;
Cornelis Jans van Bredenrode - belend aan - een huijs;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - noch een huijs;
Huijbertje Willems - belend aan - noch een huijs;
Willem de Haes - belend aan - noch een huijs;
de weduwe - belend aan - noch een huijs;
de heer Wijnandt van der Maes - belend aan - noch een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
de Erffgen - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;
den Heerenwech - belend aan - noch een huijs;
de Graeffel Wildernisse - belend aan - noch een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17830-05-1669:
Jan Dircxsz Roubergh woonende tot Hillegom
Cornelis Hendricxsz Molesteech woonende tot Hillegom
een huijs ende erff (waarde 1460 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Huijbertje Willems - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Daniels de Haes - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Dircxsz Roubergh - verkoper van - een huijs ende erff;
Cornelis Hendricxsz Molesteech - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20230-05-1669:
Arij Floris (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 1663 guldens) staende ende gelege inden dorpe van Hillegom

Arij Floris partner van de weduwe;
Jan Dircxs Roubergen - belend aan - een huijs ende erff;
Willem Daniels de Haes - belend aan - een huijs ende erff;
sr Wijnant van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Willems Visscher - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Dircxs Roubergen - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20317-05-1676:
vercocht opten tweeden maert 1676
Arent van der Bijl curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Jan Dirxsz Roebergen curator van de geabondonneerde boedel & goederen
Willem Adriaans Duijndam (reeds overleden)
een huijs ende erf (waarde 1300 caroli guldens) staande ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Jan Dirxsz Roebergen - curator van - Willem Adriaans Duijndam;
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (1300 caroli guldens in apart akte dd 17 mei 1676, betaelt sijnde actum den 28 april 1679);
Floris Pieters Duijndam - schuldig aan - Jan Dirxsz Roebergen (in apart akte dd 17 mei 1676);
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs ende erf;
Jan Dirxsz Roebergen - koper van - een huijs ende erf;
Floris Pieters Duijndam - koper van - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
Jan Bosch - belend aan - een huijs ende erf;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erf;
Lijtwech - belend aan - een huijs ende erf;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 311-03-1681:
Lijsbeth Willems (reeds overleden), wed
Jeremijas Jooste van Bochoute (reeds overleden)
Leendert Bruijnen (reeds overleden)
de Diaconij Armen alhier
een huijs & erff (waarde 315 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jeremijas Jooste van Bochoute partner van Lijsbeth Willems;
Leendert Bruijnen partner van de weduwe;
Jan Dircxse Roebergen - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Jan van den Bosch - verkoper van - een huijs & erff (met toestemming van alle crediteuren);
Lijsbeth Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Jans van Bourgoinje - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de Diaconij Armen - koper van - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7811-03-1681:
Dirck Cornelis Glas onmondig weeskint
Jan van den Bosch diacone van de diaconij armen alhier
Jan Dircxsz Roebergen diacone van de diaconij armen alhier
Jacob Cornelis Glas onmondig weeskint
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Maertje Claes (reeds overleden)
mevrouw Maria van der Horn weduwe
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 3 morgen 17 roeden; waarde 1050 guldens)

Dirck Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
Jacob Cornelis Glas kind van Cornelis Pieters Glas en Maertje Claes;
d heer Cornelis Asconius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Pieter Jansz van Bourgoinje - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Mees Jansz Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Jan van den Bosch - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jansz van Bourgoinje - belend aan - een stuck landt;
mevrouw Maria van der Horn - koper van - een stuck landt;
Dirck Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jacob Cornelis Glas - verkoper van - een stuck landt;
Jan Barentsz Pickaert - belend aan - een stuck landt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - belend aan - een stuck landt;
de Leeck - belend aan - een stuck landt;
de Weerlan - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7916-03-1681:
Leentje Jans wed
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Trijntie Corstiaens onmondig kind
Jan Dircxs Roebergen dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan van den Bosch dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan Corstiaens onmondig kind
huijs erff & boomgaert (omvang 1/2 hondt) onderpand voor de schuld
de Dijakeneij Armen alhier

Corstiaen Isbrants van der Drift partner van Leentje Jans;
Gijsbert Pieters partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaensz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Isbrant Corstiaenz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Willem Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gerrit Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Trijntie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Jan Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gijsbert Pieters - vervangt - Willem Corstiaens;
Gijsbert Pieters - vervangt - Gerrit Corstiaens;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Sijmen Jansz Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Leentje Jans - eigenaar van - huijs erff & boomgaert (en overige erven);
Jan Dircxs Roebergen - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Jan van den Bosch - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Leentje Jans - schuldig aan - de Dijakeneij Armen (en overige erven 300 guldens, geroyeert op den 17 octob 1729);
de Backommerlaen - belend aan - huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3219-05-1682:
Willem Willems van Besouw kuijper wonende tot Haerlem
Jan Dircxsz Roebergen mr timmerman alhier
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs erve en boomgaert (waarde 406 guldens 6 stuijvers) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Willem Willems van Besouw - verkoper van - een huijs erve en boomgaert;
Jan Dircxsz Roebergen - koper van - een huijs erve en boomgaert;
Gerrit Dircxsz Smith - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
oude Joost Cornelisz van Diest - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erve en boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs erve en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9909-06-1682:
Jan Dircxsz Roebergen mr timmerman alhier
Gerrit Dircxsz Vogelstruijs smith mede wonende tot Hillegom
Wijnandt van der Maes schoudt
een huijs erve ende boomgaert (waarde 398 guld 6 stuijvers) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Gerrit Dircxsz Vogelstruijs - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
oude Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
Jan Dircxsz Roebergen - verkoper van - een huijs erve ende boomgaert;
Gerrit Dircxsz Vogelstruijs - koper van - een huijs erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10428-04-1683:
mevrouw Maria van der Horn weduwe
Cornelis Ascanius van Sipesteijn (reeds overleden), in sijn leven bailliuw van Brederode
d heer Lieven van Loon oudt schepen ende raet der stadt Amsterdam
een stuck lant (omvang 361 roeden; waarde 300 gulden) tot verlegging van den Heerenwech

Cornelis Ascanius van Sipesteijn partner van mevrouw Maria van der Horn;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - mevrouw Maria van der Horn;
mevrouw Maria van der Horn - verkoper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - koper van - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
d heer Lieven van Loon - belend aan - een stuck lant;
den nieuwen Heerenwech - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11810-10-1683:
Lijsbeth Pieters weduwe
Leendert Bruijnen van der Bijl (reeds overleden)
Louris Maartse (reeds overleden)
een stroockie lant (omvang 14,25 roeden; waarde 35 gulden 12 stuijvers)

Bruijn Leendert van der Bijl kind van Lijsbeth Pieters;
Louris Maartse partner van wed;
Leendert Bruijnen van der Bijl partner van Lijsbeth Pieters;
Jan Dircxsz Roebergen - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Arent van der Bijl - belend aan - een stroockie lant;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - een stroockie lant;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een stroockie lant;
wed - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
Lijsbeth Pieters - belend aan - een stroockie lant;
de molesteech - belend aan - een stroockie lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 125