Genealogie project persoon weergeven


Willem Jans Bierman

voor 1677 - na 1724
Relatie met: Duifje Dirks Bos
Trouwen 15-08-1689: Willem Janse met Duifje Dircks; Hillegom. Getuigen: Jacob Cnelisse en Maritje Claess
Bron: Vogelenzang Tr OLV. 1683 - 1697 Afb. 100
12-05-1677:
Pieter Jans van Campen (reeds overleden), in sijn leven gerechts bode van Hillegom
Lijsbeth Lambertsdr (reeds overleden)
Willem Jansz Bierman woonende alhier
Machtelt Pieters (reeds overleden)
een huijs & erff (waarde 945 guldens)

Lijsbeth kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Daniel kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Wijllemijntje kind van Willem Daniels de Haes en Machtelt Pieters;
Joost Cornelise partner van Maijcken Willems de Haes;
Jacob Mouris partner van Neeltje Pieters;
Cornelis van Geestdorp partner van Maria Pieters;
Lijsbeth kind van Joost Pieters van Campen en Catharina Jans;
Lijsbeth Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Machtelt Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Neeltje Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Maria Pieters kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Joost Pieters van Campen kind van Pieter Jans van Campen en Lijsbeth Lambertsdr;
Arent van der Bijl - voogd van - Lijsbeth Pieters;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Lijsbeth;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Daniel;
Hendrick Jans Schol - voogd van - Wijllemijntje;
Cornelis van Geestdorp - voogd van - Lijsbeth;
Frans Verham - voogd van - Lijsbeth;
Willem Jansz Bierman - schuldig aan - Lijsbeth Pieters (en overige erfgenamen 945 guldens, in aparte akte dd 12-05-1677, geroyeert den 20 november 1697 door Willem Janse Bierman);
Jan Bos - belend aan - een huijs & erff;
Lijsbeth Bruijne - belend aan - een huijs & erff;
Willem Jansz Bierman - koper van - een huijs & erff;
Lijsbeth Pieters - verkoper van - een huijs & erff (en overige erven);
Lijsbeth Pieters - belend aan - een huijs & erff (en overige erven);
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;
een huijs & erff - vrije doorgang tot - den Molesteech;
d Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs & erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaaers);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1629-05-1687:
de helft in twee huisen en erven (waarde 500 gulden)

Gerrit Matheusz Lindenburch - schuldig aan - Huijch Cornelisz van Moerkercken (300 caroli guldens in aparte akte dd 29-5-1687);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - verkoper van - de helft in twee huisen en erven;
Gerrit Matheusz Lindenburch - koper van - de helft in twee huisen en erven;
Willem Jansz Bierman - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Arent van der Bijl - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
Dammis Achius van Dijck - belend aan - de helft in twee huisen en erven;
den Heerenwech - belend aan - de helft in twee huisen en erven;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15420-08-1688:
Gerrit Matheus Lindenburch molenaer alhier
domine Theodorus van Dobben predicant ten Hoorn op Tessel
een korenmolen staende op het duiijn ten noortwesten van het dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met twee gulden erffpacht sjaars
een huijs staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand vooor de schuld

Gerrit Matheus Lindenburch - schuldig aan - domine Theodorus van Dobben (1000 caroli guldens ende in sijn nootoirber verstreckt, op 7 meij 1691 wordt het huijs ontslagen als onderpand);
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een korenmolen;
Gerrit Matheus Lindenburch - eigenaar van - een huijs;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs;
de Graefflicheijt - belend aan - een korenmolen;
den Heerenwech - belend aan - een huijs;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 17508-05-1691:
Gerrit Matheusz Lindenburch molenaer
Anna Coenen wed
Louris Maertens (reeds overleden)
een halff huijs metten erve (waarde 675 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Louris Maertens partner van Anna Coenen;
Gerrit Matheusz Lindenburch - verkoper van - een halff huijs metten erve;
Jacob Mourisz Sluijt - koper van - een halff huijs metten erve;
Anna Coenen - eigenaar van - de weder helft van een huijs metten erve;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een halff huijs metten erve;
Bruijn Arijens van der Bijl - belend aan - een halff huijs metten erve;
Dammis Achias - belend aan - een halff huijs metten erve;
den Heerenwech - belend aan - een halff huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1430-07-1694:
Pieter Pietersz Ousthoorn wonende op Delffsgauw
een huijs & erff (waarde 1575 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Pieter Pietersz Ousthoorn - schuldig aan - Lijsbeth Louris Croon (787 guldens 10 stuijvers in aparte akte dd 30-7-1694);
Jacob Mourisz Sluijt - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft, gereet betaelt);
Lijsbeth Louris Croon - verkoper van - een huijs & erff (voor de helft);
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs & erff;
Bruijn Arents van der Bijl - belend aan - een huijs & erff;
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pietersz Ousthoorn - koper van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4302-05-1695:
ten huijse van Jan Cornelisz Roobol waert int wapen van Vrieslant opten 18 decemb 1694 vercocht
een huijs erff en boomgaert (waarde 1550 caroli guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Jansz van Heemstede - schuldig aan - mr Casparus Baas (1550 caroli guldens in aparte akte dd 2-5-1695);
mr Casparus Baas - verkoper van - een huijs erff en boomgaert;
Dirck Jansz van Heemstede - koper van - een huijs erff en boomgaert;
Huich Moerkercken - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Simon Joosten van Diest - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijts Duijn - belend aan - een huijs erff en boomgaert;
de Graefflicheijt - belast - een huijs erff en boomgaert (met een erffpacht van 6 stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 5112-05-1696:
Joost Huijgen jegenwoordigh molenaer alhier
domine Johannes Swalmius predicant tot Hillegom
een koornmolentie staende op het duijn ten Noortwesten vant dorp van Hillegom, onderpand voor de schuld, belast met 2 gulden erfpacht sjaars
een huijs ende erf jegenwoordigh bewoont werdende bij Joost Huijgen, staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Joost Huijgen - schuldig aan - domine Johannes Swalmius (500 caroli guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Pieter Pietersz Outshoorn - schoonvader van - Joost Huijgen;
Joost Huijgen - eigenaar van - een koornmolentie;
Pieter Pietersz Outshoorn - eigenaar van - een huijs ende erf;
Joost Huijgen - bewoond - een huijs ende erf;
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erf (met sijn gang);
Dammis Achias van Dijck - belend aan - een huijs ende erf;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs ende erf;
de Graeflicheijt - belend aan - een koornmolentie;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erf;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 6500-00-1697:
den 1 novem 1698 ontfan 13-1-8
3 huijse en erven 6-11-0
lant (omvang 645 roeden) 3-7-0
huijs van Jan Janses 2-15-0 en 8-8

Will Janse Bierman - eigenaar van - 3 huijse en erven;
Will Janse Bierman - eigenaar van - lant;
Will Janse Bierman - eigenaar van - huijs van Jan Janses;

Bron: Hillegom Verponding 1697 Afb 904-06-1699:
een huijs ende erff (waarde 1800 caroli guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Willem Jansz Bierman - verkoper van - een huijs ende erff;
Willem Jans Molensteech - koper van - een huijs ende erff;
Dirck Jans van Heemstede - belend aan - een huijs ende erff;
Dirck Jans van der Laan - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Graefflicheijt - belend aan - een huijs ende erff;
de Graefflicheijt - belend aan - een huijs ende erff (met een erffpacht van 10 stuijvers sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 8302-06-1702:
opden 10e januarij jongstleden uijtten hant verkogt
Angnietie Jans eerder wedu
Pieter Pieters Ousthoorn (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 740 guld) staende inden dorpe van Hillegom met een thuijn daer agter

Joost Huijgh Cooningsbrugge partner van Marijtie Pieters Ousthoorn;
Cornelis Pieterse Hoogendijck partner van Angnietie Jans;
Pieter Pieters Ousthoorn partner van Angnietie Jans;
Marijtie Pieters Ousthoorn kind van Pieter Pieters Ousthoorn en Angnietie Jans;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - gemagtigd door - Cornelis Pieterse Hoogendijck;
Willem Jans Bierman - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Maerts Sgrama - borg voor - Gerrit Matteusse Lindenburgh;
Willem Jans Bierman - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - belend aan - een huijs metten erve;
Joost Huijgh Cooningsbrugge - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit Matteusse Lindenburgh - koper van - een huijs metten erve;
den Heerewech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 11814-02-1703:
Cornelis Gangeloffse Romeijn woonende opde Glip
Neeltie Pieters van Rhijn wed
Gijsbert Gerbrantse (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 300 carolij guld) staende en gelegen inde Molesteegh in dese dorpe

Gijsbert Gerbrantse partner van Neeltie Pieters van Rhijn;
Willem Jans Bierman - assisteert - Neeltie Pieters van Rhijn;
Neeltie Pieters van Rhijn - koper van - een huijs metten erve (voor reeckeninge van haere minderjaerige kinderen);
Cornelis Gangeloffse Romeijn - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem van der Laen - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;
Aelbert Bensdorp - belend aan - een huijs metten erve;
Dammis van Dijck - onlast - een huijs metten erve (van 800 guld die Cornelis Romeijn op t huijs en koornmoolen bij schultkenninge (4 januarij 1699) heeft gebragt);
de Moolesteegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 12603-01-1706:
Anna Jans wed alhier woonagtigh
Dirck Jans Croon (reeds overleden)
Jan Dircxs Croon alhier woonagtigh
een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn (omvang 1 morgen (omtrent); waarde 1500 guldens) sijnde eertijts een teelcrogt geweest, gelegen in dese ambachte

Dirck Jans Croon partner van Anna Jans;
Jan Dircxs Croon kind van Dirck Jans Croon en Anna Jans;
Willem Jan Bierman - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;
Marijtie Jacobs van Bouckhoutte - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;
Marijtie Jacobs van Bouckhoutte - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn (met haer laen);
den wel eed heere van Zwieten - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;
juffr Levina van Vrijberge - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;
Willem Jan Bierman - belend aan - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn (met een vrije waterlosing tusschen de erven van Willem Bierman & Marijtje Jacobs);
Anna Jans - verkoper van - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;
Jan Dircxs Croon - koper van - een huijs metten erve met een boomgaert ende thuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 3525-06-1707:
Leendert Bruijne van der Bijl (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 500 guldens) staende ende geleegen inden dorpe van Hillegom

Leendert Bruijne van der Bijl partner van wed;
Dammis van Dijck - verkoper van - een huijs ende erve;
Jan Pieterse Vlaanderen - koper van - een huijs ende erve;
Willem Bierman - belend aan - een huijs ende erve (met een gemeene muijr volgens seecker contract tusschen de eerste eijgenaars in dato den 9e feb 1660 daar aff gemaackt ende inde oude obdragtsbrieff van dato den 20e feb 1668);
wed - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
de Heerewegh - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 4525-02-1708:
Jan Pietersse Vlaenderen alhier woonagtigh
Gerrit van den Bosch alhier woonagtigh
een huijs metten erve (waarde 776 guldens) staende en leggende in dese dorpe

Jan Pietersse Vlaenderen - verkoper van - een huijs metten erve;
Gerrit van den Bosch - koper van - een huijs metten erve;
Willem Bierman - belend aan - een huijs metten erve (met een gemene muur volgens seecker contract van dato den 9 feb 1660 ende inde oude opdragtsbrieff gedateert den 20 feb 1668);
Dirck van Heemstede - belend aan - een huijs metten erve;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve;
de Herewegh - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 5023-07-1709:
Willem Maertensse s'Gramade woonende alhier
Willem Bierman woonende alhier
een huijs metten erve ende een tuijn (omvang 70 roeden; waarde 615 gul) staende en leggende in dese dorpe op de houck van de Vennipper laan

Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
Jan Moerkercke - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
Willem Maertensse s'Gramade - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijn;
Willem Bierman - koper van - een huijs metten erve ende een tuijn;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;
de Vennipper Laan - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6523-07-1709:
Willem Maertensse s'Gramade woonende alhier
Willem Bierman woonende alhier
een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (waarde 330 guldens) staende ende leggende int midden van deses dorpe

Willem Maertensse s'Gramade - verkoper van - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (de geregte helffte, sijnde de wederhelffte de cooper eijgen);
Willem Bierman - koper van - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter (de helffte);
Willem Bierman - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
Bruijn van der Bijl - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
Gerrit van den Bosch - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;
de Heerewegh - belend aan - een huijs metten erve ende een tuijntie daer agter;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 6624-01-1711:
kopie akte goederen geschift, gescheijden ende gedeelt
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Willem Janse Bierman erfgenaam voor een derdepart
Cornelis Janse Bierman erfgenaam voor twee derdeparten
Jan Robol (reeds overleden)
Cornelis Vis (reeds overleden)
Jan Bos (reeds overleden)
land (omvang 3 morgen 200 roeden (omtrent)) gelegen over duijn, een van de drie stukken het noordoostelijkste stuk
het middelste stuk met het huijsje en boogaart
een huijs staande op t dorp van Hillegom
twee stucken land (omvang 6 morgen 300 roeden) met een huijsje en boogaard leggende aan de Trekvaart
een meer camp leggende in de Weerlaander polder
een stuck land (omvang 425 roeden) leggende aan vier akkers in de Roelevaartjesveender polder

Jan Robol partner van de wed Robol;
Cornelis Vis partner van de wed Vis;
Jan Bos partner van de wed Bos;
Willem Janse Bierman - broer van - Jan Janse Bierman;
Cornelis Janse Bierman - broer van - Jan Janse Bierman;
Cornelis Gersen - belend aan - land;
Willem Janse Bierman - is aanbedeeld - land;
de wed Robol - belend aan - een huijs;
de wed Vis - belend aan - een huijs;
de wed Vis - belend aan - een huijs;
Willem Janse Bierman - is aanbedeeld - een huijs;
de heer Druijvesteijn - belend aan - twee stucken land;
Cornelis Janse Bierman - is aanbedeeld - twee stucken land;
de heer Sijpesteijn - belend aan - een meer camp;
de wed Bos - belend aan - een meer camp;
Cornelis Janse Bierman - is aanbedeeld - een meer camp;
Cornelis Janse Bierman - is aanbedeeld - een stuck land;
Huijbertje Jans - bedeeld - een stuck land (bij leven);
de Trekdijk - belend aan - land;
het middelste stuk - belend aan - land;
de Graaflijkheijds Halve Margen - belend aan - land;
de Heereweg - belend aan - een huijs;
het middelste stuk - deel van - twee stucken land;
de Graaflijkheijds Halve Margen - belend aan - twee stucken land;
land - belend aan - twee stucken land;
de Trekdijk - belend aan - twee stucken land;
de Meer - belend aan - een meer camp;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7806-05-1714:
Jan Moerkercke boode alhier
Wijnant Mens schout
een stuckje ofte vackje tuijn (omvang 25 roeden (omtrent); waarde 60 gulde) leggende in desen ambagte aende Vennipper laan

Jan Moerkercke - verkoper van - een stuckje ofte vackje tuijn;
Wijnant Mens - koper van - een stuckje ofte vackje tuijn;
de heer Carolis Dircx - belend aan - een stuckje ofte vackje tuijn;
Jan Moerkercke - belend aan - een stuckje ofte vackje tuijn;
Willem Bierman - belend aan - een stuckje ofte vackje tuijn;
de Venniper Laen - belend aan - een stuckje ofte vackje tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 10930-08-1714:
opden tweeden feb deses jaere binnen desen dorpe publiquelijck verkogt
d heer Maerten Adriaen van Sijpesteijn scheepe en raad der stadt Alkmaer etc
mejuffr Levina van Vrijberge meerderjarige dogter woonende binnen de stadt Middelburgh in Zeelandt
d heer ende mr Wijnant van der Maes d'Avenrode out scheepe en raad der stadt Haarlem mitsgaders bewinthebber vande Oostindische compangie
de wel eed heer van out Haerlem
een boomgaert (omvang 1 morgen (ruim); waarde 750 guldens) leggende in desen ambagte

d heer Maerten Adriaen van Sijpesteijn - lasthebber van - mejuffr Levina van Vrijberge;
Willem Bierman - belend aan - een boomgaert;
mejuffr Levina van Vrijberge - verkoper van - een boomgaert;
d heer ende mr Wijnant van der Maes d'Avenrode - koper van - een boomgaert;
Jan Dircxse Croon - belend aan - een boomgaert;
de wel eed heer - belend aan - een boomgaert;
de Beeck - belend aan - een boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 11115-09-1717:
Lidia Matheus Bake onse inwoonster, weduw ende boedelhouster eerst van Aalbert Barendse Pikkaart ende naderhand van Jan van den Bos
Aalbert Barends Pikkaart (reeds overleden)
Jan van den Bos (reeds overleden)
Lenard Cornelisz Vis onsen inwooner
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn bailliuw en dijkgrave van de Beijerlanden
een huijs en erve in desen dorpe, onderpand voor de schuld
twee percelen land in de Vos en Weerlaner polder, onderpand voor de schuld

Aalbert Barends Pikkaart partner van Lidia Matheus Bake;
Jan van den Bos partner van Lidia Matheus Bake;
Jan Abrahamz van Dorp - voogd van - Lidia Matheus Bake;
Lidia Matheus Bake - schuldig aan - Lenard Cornelisz Vis (400 guldens);
Lidia Matheus Bake - eigenaar van - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Pieter Leendertz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
Willem Janz Bierman - belend aan - een huijs en erve;
Bruijn Arendz van der Bijl - belend aan - een huijs en erve;
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn - belend aan - twee percelen land;
Dirk Hendrikz Kroon - belend aan - twee percelen land;
den Houttuijn van den Heereweg - belend aan - een huijs en erve;
de Haarlemmer Meer - belend aan - twee percelen land;
de Weerlaander Vaart - belend aan - twee percelen land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 15508-05-1718:
de Draeij welke voor het huijs over de Beek legt dit huijs in eijgendom toebehoort, soo dat niemand eenig regt heeft om over deselve te passeren, als met gedoogen van den eijgenaar, gelijk ook niemand sonder concent vermag te gaan over het Pad langs de Beek gelegen, maar egter heeft Willem Janse Bierman ende nakomers uijt kragte van sekere koop het regt om het Padt langs de Beek ende Draeij te passeren ende te gebruijken. Ook heeft Jan Henrikse Molesteeg uijt kragte van seker accord van den jare 1688 vollen vrijdom bekomen om de Draeij te passeren en het Pad langs de Beek over te gaaan. Beiden zullen de Draeij voor de helft onderhouden.
Pieter Pieterse de Praam de oude (reeds overleden)
Burgje Na het overlijden van Pieter de Praam de oude getrouwd met Jacob Boukhouten
Eva Barends wed
Aalbert Jacobse van Boukhouten (reeds overleden)
de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi tot Hillegom
een huijs, tuijn (waarde 115 gulden) ende nodweg in desen dorpe afgesand aan de Beek , laatst opgedragen aan Jacob Joosten van Boekhouten op den 15 junij 1635 ende 6 maij 1643.

Jacob Joosten van Boukhouten partner van Burgje;
Aalbert Jacobse van Boukhouten partner van Eva Barends;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - erfgenaam van - Pieter Pieterse de Praam de oude;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - erfgenaam van - Burgje;
Jacob Joosten van Boukhouten - broer van - Maria Jacobs van Boekhouten (van halve bedde);
den eerwaarden heere Johannes van Hasfeld - lasthebber van - Eva Barends;
Jan Hermanse van Son - diaken van - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
Gerrit Dirkse van der Laan - schuldig aan - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi (115 guldens in aparte akte dd, geroijeerd op den eersten decemb 1720);
Pieter Pieterse de Praam de jonge - gealimenteerd door - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
den eerwaarden heere Johannes van Hasfeld - predikant van - de publique Gereformeerde Gemeente Jesu Christi;
Gerrit Dirkse van der Laan - koper van - een huijs, tuijn;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - een huijs, tuijn;
Jan Dirkse Kroon - belend aan - een huijs, tuijn;
Willem Janse Bierman - belend aan - een huijs, tuijn;
Eva Barends - verkoper van - een huijs, tuijn;
Pieter Pieterse de Praam de jonge - verkoper van - een huijs, tuijn;
de Beek - belend aan - een huijs, tuijn;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 16200-00-1720:
t Swaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiiii roeden)

Willem Jansz Bierman - eigenaar van - t Swaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2200-00-1720:
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Willem Jansz Bierman - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 2200-00-1720:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280e (omvang I morgen iii hont lxxv roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Willem Janse Bierman - gebruiker van - land 280e;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 7301-12-1720:
Gerrit Dirkz van der Laan onsen inwoner, weduenaar
Elisabet Lenards Binkhorst (reeds overleden)
Henrik Gerritsz van der Laan (reeds overleden)
Dirkje Gerrits van der Laan minderjarig
Goose Claas schipper tot Woudsend in Vriesland
een huijs, tuijn ende nodweg (waarde 130 guldens 6 st) in desen dorpe, afgezand aan de beek, de draij welke voor het huijs over de beek legt, dit huijs in eijgendom toe behoord

Gerrit Dirkz van der Laan partner van Elisabet Lenards Binkhorst;
Henrik Gerritsz van der Laan kind van Gerrit Dirkz van der Laan en Elisabet Lenards Binkhorst;
Dirkje Gerrits van der Laan kind van Gerrit Dirkz van der Laan en Elisabet Lenards Binkhorst;
Goose Claas - schuldig aan - Gerrit Dirkz van der Laan (125 guldens in aparte akte dd 01-12-1720, geroijeert op den 11 dec 1727);
Gerrit Dirkz van der Laan - verkoper van - een huijs, tuijn ende nodweg (opgedragen op den 8 meij 1718);
Goose Claas - koper van - een huijs, tuijn ende nodweg;
Jan Henrikse Molesteeg - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
Jan Dirksz Kroon - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
Willem Jansz Bierman - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;
de Beek - belend aan - een huijs, tuijn ende nodweg;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 20714-05-1721:
in publicque veijlinge verkogt door overnamne van de belasting mitsgaders het hooftgeld van dusent guldens
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
Jannetje Pieters Hulst wed en boedelhoudster
Jan Cornelisse Robol (reeds overleden)
juffr Maria Freser wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
Jan van Loon procureur
Maria Carolina Freser wonende in de stad Amsterdam
Jan Verburg (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal in desen dorpe, aan Jan Cornelise Roobol opgedragen op den 22 julij 1682
erf (omvang 6 roeden 3 voet)

Jan Cornelisse Robol partner van Jannetje Pieters Hulst;
Joost van Vlaardingen partner van juffr Maria Freser;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Jan Verburg partner van Maria Carolina Freser;
den heer mr Salomon van Egten - lasthebber van - Jannetje Pieters Hulst;
juffr Maria Freser - schuldig aan - den heer mr Salomon van Egten (tien hondert guldens in aparte akte dd 14 mei 1721, afgelost op den 13 februarij 1732);
Maria Carolina Freser - borg voor - juffr Maria Freser;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen;
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Jan Aalbertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (nomine uxoris, cum socus);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een rente van drie guldens vijftien stuijvers aangekomen van juffr Agata van Berkenrode);
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een schuldbrief in capitaal dusent guldens van dato 17 julij 1684);
Jannetje Pieters Hulst - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
juffr Maria Freser - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen;
Jan Willemse van der Linden - koper van - erf (voor desen);
Cornelis Janse van Brederode - verkoper van - erf (voor desen);
Bruijn Lenardse van der Bijl - belend aan - erf;
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s'jaars);
erf - deel van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 627-05-1722:
Carolina Freser wed, wonende in de stad Amsterdam
Jan Vreburg (reeds overleden)
Maria Freser (reeds overleden), overleden in Hillegom in november 1721, wed
Joost van Vlaardingen (reeds overleden)
Arnoldus Bote wonende tegenwoordig tot Muijden
Jan van Loon tot Haarlem
den heer mr Salomon van Egten raad ende burgemeester der stad Haarlem
den heer Eduardus Loiting nomine uxoris, cum socus
Adriaan Florisse (reeds overleden)
Grietje Jans (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Cornelisse Vis (reeds overleden)
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (waarde 200 guldens boven de belasting) in desen dorpe
erf (omvang 6 roeden 3 voeten) voor desen bij Jan Willem van der Linde vant bovenstaande erf van den voorgaanden Eijgenaar Cornelis Janse van Brederode gekogt

Jan van Vlaardingen kind van Joost van Vlaardingen en Maria Freser;
Jan Vreburg partner van Carolina Freser;
Arnoldus Bote partner van Joanna Gerarda van Hemert;
Cornelis Cornelisse Vis partner van Catarina van der Meij;
Carolina Freser - heeft pleegkind - Jan van Vlaardingen;
Jan van Vlaardingen - verkoper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (aan Maria Freser opgedragen op den 14 maij 1721);
Jan van Loon - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (om drie guldens vijftien stuijvers s jaars, als t regt hebbende van juffr Agata van Berkenrode);
Doublet - heeft - Erfgenamen Doublet;
den heer mr Salomon van Egten - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met een custingsbrief in capitaal duijsent guldens);
Jan Albertse Pikkaart - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den heer Eduardus Loiting - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Adriaan Florisse - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Grietje Jans - heeft - de Erfgenamen Florisse;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Catarina van der Meij - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Willem Janse Bierman - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Bruijn Lenards van der Bijl - belend aan - erf;
Arnoldus Bote - koper van - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
Erfgenamen Doublet - belast - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal (met drie grooten s jaars);
de Pastoorslaan - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Erfgenamen Florisse - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
den Heereweg - belend aan - het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal;
de Burengang - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;
het Wapen van Vriesland een huijs, erve ende paarde, ende koestal - belend aan - erf;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 5409-12-1722:
bij publique veijlinge verkogt
Aalbert Willemse van der Laan onse inwoner
Dammis Quirinse Berendregt onse inwoner
Maria Willemse van der Laan onse inwoner
Claas Borrewinkel wonende tot Noordwijk
Lidia Matheus Bake (reeds overleden), laatst wed. van Jan van den Bos ende te voren van Aalbert Barendse Pikkaard
Jan van den Bos (reeds overleden)
Aalbert Barendse Pikkaard (reeds overleden)
Matheus Bake (reeds overleden)
Gerrit Janse van den Bos mede onsen inwoner
Willem Janz Bierman (reeds overleden)
Pieter Janse kleermaker
een huijs ende erve (waarde 435 guldens) int midden van desen dorpe
een kleen gedeelte land in een kroft
de Universiteijd tot Leijden

Dammis Quirinse Berendregt partner van Maria Willemse van der Laan;
Claas Borrewinkel partner van Lidia Willems van der Laan;
Jan van den Bos partner van Lidia Matheus Bake;
Aalbert Barendse Pikkaard partner van Lidia Matheus Bake;
Lidia Matheus Bake kind van Matheus Bake;
Gerrit Janse van den Bos kind van Jan van den Bos en Lidia Matheus Bake;
Aalbert Willemse van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Maria Willemse van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Lidia Willems van der Laan - dochters kind van - Lidia Matheus Bake;
Matheus Bake - heeft een contract met - Pieter Janse (den kooper sal sig moeten reguleren na dit contract aangegaan 16 februarij 1640);
Aalbert Willemse van der Laan - verkoper van - een huijs ende erve (en overige erfgenamen van der Laan, de helft, aan Matheus Bake opgedragen op den 24 meij 1634);
Aalbert Willemse van der Laan - verkoper van - een kleen gedeelte land (en overige erfgenamen van der Laan, de helft, aan Matheus Bake opgedragen op den 6 maij 1643);
Gerrit Janse van den Bos - koper van - een huijs ende erve (de helft);
Gerrit Janse van den Bos - koper van - een kleen gedeelte land (de helft);
Willem Janz Bierman - heeft - de Erfgenamen Bierman;
Bruijn Lenardz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn Arendz van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve (met de laan);
een huijs ende erve - bevat - een kleen gedeelte land;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
de Erfgenamen Bierman - belend aan - een huijs ende erve;
de Universiteijd - belast - een huijs ende erve (me een erfpagt van tien stuijvers s'jaars);

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 6309-12-1722:
De voogden zijn gemagtigd om namens alle erfgenamen van Willem Jans Biermen en Duijfje Dirks Bos te goederen te verkopen specialijk voor het aandeel van de minderjarige Cornelia en Cornelis
Anna Cornelis Koning wonende tot Amsterdam, wed
Tijs Cornelisse (reeds overleden), geseijd Mathijs Verkoog
Cornelia oud 13 jaren, moeijs kinds kinds kind
Cornelis oud 11 jaren, moeijs kinds kinds kind
Duijf Dirks Bos (reeds overleden), overleden in Hillegom, in haar leven getroud geweest laatst aan wijlen Willem Janse Bierman
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld inwoner van Hillegom
Adriaan Hubertse van den Bos inwoner van Hillegom
land in Hillegom (omvang 3 morgen 200 roeden)
land in Spaarwoude (omvang 7 morgen 200 roeden)
land in Haarlemerliede (omvang 8 morgen 100 roeden)
land in Houtrijk (omvang 2 morgen 200 roeden)

Cornelia kind van Tijs Cornelisse en Anna Cornelis Koning;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse en Anna Cornelis Koning;
Willem Janse Bierman partner van Duijf Dirks Bos;
Cornelia - erfgenaam van - Duijf Dirks Bos;
Cornelis - erfgenaam van - Duijf Dirks Bos;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterse Langeveld - gaat verkopen - vijf huijsen ende erven (namens alle erfgenamen);
Jan Pieterse Langeveld - gaat verkopen - land in Hillegom (namens alle erfgenamen);
Jan Pieterse Langeveld - gaat verkopen - land in Spaarwoude (namens alle erfgenamen);
Jan Pieterse Langeveld - gaat verkopen - land in Haarlemerliede (namens alle erfgenamen);
Jan Pieterse Langeveld - gaat verkopen - land in Houtrijk (namens alle erfgenamen);

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9209-12-1722:
de bezorgers van de armen zijn geautoriseerd om de goederen in het openbaar verkopen
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
Willem Janz Bierman (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden)
land 1 (omvang 3 morgen 200 roeden) in Hillegom
land 2 (omvang 1 morgen 400 roeden) in Hillegom
land 3 (omvang 1 morgen 300 roeden) over duijn, in Hillegom
land 4 (omvang 1 morgen 400 roeden) aan de meer agter de Weerlaner polder, in Hillegom
land 5 (omvang 425,5 roeden) in de Roelevaartjes veen, onder Esselinkerwoude
land in Hillegom (omvang 3 morgen 200 roeden)
land in Spaarwoude (omvang 7 morgen 200 roeden)
land in Haarlemer lede (omvang 8 morgen 100 roeden)
land in Houtrijk (omvang 2 morgen 200 roeden)

Willem Janz Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen in Hillegom;
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen in Hillegom;
Jan Jacobse van Nierop - bewoond - het eene huijs ende erve;
Dammis Quirinse Berendregt - bewoond - het tweede huijs ende erve;
Cornelis Antonise de Baar - bewoond - het derde huijs ende erve;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - het eene huijs ende erve;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - het tweede huijs ende erve;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - het derde huijs ende erve;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - land 1;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - land 2;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - land 3;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - land 4;
Cornelis Janse Bierman - heeft laten gaan - land 5;
Willem Janz Bierman - heeft laten gaan - vijf huijsen ende erven;
Willem Janz Bierman - heeft laten gaan - land in Hillegom;
Willem Janz Bierman - heeft laten gaan - land in Spaarwoude;
Willem Janz Bierman - heeft laten gaan - land in Haarlemer lede;
Willem Janz Bierman - heeft laten gaan - land in Houtrijk;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9319-02-1723:
kopie akte voor notaris Jacobus van Dorp tot Lisse
Pieter Janse Langevelt wonende in Hillegom, over de seventig jaren
Adriaan Hubertse van den Bos wonende in Hillegom
Jan Pieterse Langevelt wonende in Hillegom
Willem Janse Bierman (reeds overleden), overleden in Hillegom

Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langevelt - testament executeur van - Adriaan Hubertse van den Bos;
Jan Pieterse Langevelt - vervangt - Pieter Janse Langevelt;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9505-03-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Janse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerritse Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarwouder Liede, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Tijs Cornelisse (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), eerst wed van Cornelis Henrikz Molesteeg ende daar na huijsvrouwe van Willem Janz Bierman
Cornelis Henrikz Molesteeg (reeds overleden)
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
Wijnant Mens bailliu van Warmenhuijsen, schout ende secretaris van Bennebroek etc
Cornelis Janse Bierman (reeds overleden)
land (omvang 3 morgen 200 roeden; waarde 460 guldens) over duijn in desen ambagte, opgedragen aan Jan Janse Bierman op den 20 maij 1683, Willem Janse aanbedeelt van dato 24 januarij 1711
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden

Cornelia kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis Henrikz Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Jan Janse Bierman - broer van - Willem Janse Bierman;
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Jan Pieterse Langeveld - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - vervangt - Pieter Janse Langeveld (overmits desselfs ouderdom ende swakheijd);
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - land (namens alle erfgenamen);
Wijnant Mens - koper van - land;
Cornelis Gerritse s'Gravenmade - belend aan - land;
de heer Marcelis - belend aan - land;
Cornelis Janse Bierman - heeft - de Boedel;
Jan Jacobse Nierop - huurder van - land (om 48 guldens s'jaars tot kersmis 1727);
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
de Graaflijkheijds Half Margen - belend aan - land;
de Boedel - belend aan - land;
de Trekvaart - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 7501-05-1723:
bij publique veijlinge verkogt, den heer kooper sal eeuwig en erfelijk behouden een voetpad bij t huijs van Goose Klaas heen over de draij tot op de hoogte van t school
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), in haar leven eerst wed van Cornelis Henrikse Molesteeg ende daar na huijsvrouwe van Willem Janse Bierman
den weledelen heer mr Jan Six heere van Vromade, ambagts heer van Hillegom etc, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
Dirk Janz Kroon (reeds overleden)
de heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode burgemeester der stad Haarlem
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Janse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerrits Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarnwouder Lide, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Thijs Cornelisse (reeds overleden)
een huijs ende boomgaard (waarde 375 guldens) mitsgaders een ouden boomgaard ende schuur aan Cornelis Henriks Molesteeg opgedragen op den 19 meij 1682 ende aan Duijfje Dirks aan bedeelt op den 15 november 1688

Cornelis Henrikse Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Cornelia kind van Thijs Cornelisse;
Cornelis kind van Thijs Cornelisse;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - vervangt - Pieter Janse Langeveld (overmit desselfs ouderdom ende swakheijd);
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Gerrits Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - een huijs ende boomgaard (namens alle erfgenamen);
den weledelen heer mr Jan Six - koper van - een huijs ende boomgaard;
Goose Klaas - belend aan - een huijs ende boomgaard;
Dirk Janz Kroon - heeft - de Erfgenamen Kroon;
de heer mr Wijnand van der Maas d'Avenrode - belend aan - een huijs ende boomgaard;
Cornelis Janz Duijvenvoorden - huurder van - een huijs ende boomgaard (tot maij 1726 om 36 gulden s'jaars (voor een gedeelte));
Laurens Klaasse Vlasveld - huurder van - een huijs ende boomgaard (tot maij 1724 om 27 gulden s'jaars (voor een gedeelte));
de Hillegommer Beek - belend aan - een huijs ende boomgaard;
de Erfgenamen Kroon - belend aan - een huijs ende boomgaard;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 8901-05-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janz Bierman (reeds overleden)
Jan Pieters Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Jans Langevelt tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerritse Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarwouder Liede, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Tijs Cornelisse (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), eerst weduwe van Corneliz Henrikz Molesteeg ende daar na huijsvrouwe van Willem Janz Bierman
Cornelis Henrikz Molesteeg (reeds overleden)
Gerrid Janz van den Bos onsen inwoonder
een huijs met den erve (waarde 460 guldens) ende boomgaard daar agter in t midde van dese dorpe, aan Willem Janz opgedragen d eene helfte op den 2 januarij 1702 ende de wederhelfte op den 23 julij 1709

Cornelia kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis Henrikz Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janz Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janz Bierman;
Jan Pieters Langeveld - testament executeur van - Willem Janz Bierman;
Jan Pieters Langeveld - vervangt - Pieter Jans Langevelt;
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieters Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieters Langeveld - voogd van - Cornelis;
Jan Pieters Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - een huijs met den erve (namens alle erfgenamen);
Gerrid Janz van den Bos - koper van - een huijs met den erve;
Gerrid Janz van den Bos - belend aan - een huijs met den erve;
Frans Janz van Vliet - belend aan - een huijs met den erve;
Bruijn Arendse van der Bijl - belend aan - een huijs met den erve;
Pieter Antonisse de Baar - huurder van - een huijs met den erve (tot meij 1724 met een jaar huur tot vijf en dertig guldens);
den Heereweg - belend aan - een huijs met den erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9701-05-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterz Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Janz Langeveld tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerritse Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarwouder Liede, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Tijs Cornelisse (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), eerst wed van Cornelis Henrikse Molesteeg ende daar na huijsvrouwe van Willem Janse Bierman
Cornelis Henrikse Molesteeg (reeds overleden)
Frans Janse van Vliet onsen inwooner
een huijs ende erve (waarde 365 guldens boven de belasting) in t midde van t dorp in desen ambagte aan Willem Janse Bierman opgedragen op den 11 januarij 1677

Cornelia kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis Henrikse Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterz Langeveld - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterz Langeveld - vervangt - Pieter Janz Langeveld;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterz Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterz Langeveld - voogd van - Cornelis;
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Jan Pieterz Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - een huijs ende erve (namens alle efgenamen);
Frans Janse van Vliet - koper van - een huijs ende erve;
Gerrid Janse van den Bos - belend aan - een huijs ende erve;
Gerrid Janse van den Bos - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn Arendse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
Bruijn Arendse van der Bijl - belend aan - een huijs ende erve;
den Houttuijn - belend aan - een huijs ende erve;
de Abdije van Leeuwenhorst - belast - een huijs ende erve (met tien stuijvers sjaars);

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 9901-05-1723:
bij publique veijlinge verkogt
Adriaan Hubertse van den Bos tot Hillegom woonagtig
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Jan Pieterse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Pieter Janse Langeveld tot Hillegom woonagtig
Cornelis Gerritse Kroon tot Hillegom woonagtig
Cornelis Cornelisse Schoon wonende op de Spaarwouder Liede, moeijs kinds kinds kind
Cornelia moeijs kinds kinds kind
Cornelis moeijs kinds kinds kind
Tijs Cornelisse (reeds overleden)
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden), eerst weduwe van Cornelis Henrikse Molesteeg ende daarna huijsvrouwe van Willem Janz Bierman
Cornelis Henrikse Molesteeg (reeds overleden)
Catarina van der Meij wed
Cornelis Vis (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 550 guldens) in desen dorpe tussen de twee herberge, opgedragen aan Jan Jans Bierman op den 28 aprilis 1672, aan Willem Janz Bierman bij scheijdinge onder de hand aanbedeelt van dato 24 januarij 1711

Cornelia kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse;
Cornelis Henrikse Molesteeg partner van Duijfje Dirks Bos;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Cornelis Vis partner van Catarina van der Meij;
Adriaan Hubertse van den Bos - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - testament executeur van - Willem Janse Bierman;
Jan Pieterse Langeveld - vervangt - Pieter Janse Langeveld;
Cornelis Cornelisse Schoon - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos (van s'vaders sijde);
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterse Langeveld - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Cornelis Gerritse Kroon - bezorger van - de roomse Armen van Hillegom;
Arnoldus Botee - belend aan - een huijs ende erve;
Christiaan Cock - huurder van - een huijs ende erve (tot meij 1726);
Catarina van der Meij - belend aan - een huijs ende erve;
Catarina van der Meij - belend aan - een huijs ende erve;
Adriaan Hubertse van den Bos - verkoper van - een huijs ende erve (namens alle erfgenamen);
Catarina van der Meij - koper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 10120-10-1723:
Henrik Janse Molesteeg onse inwoner
Maria Joostens van Diest onse inwoner
Joost Cornelisse van Diest (reeds overleden)
Cornelia minderjarig
Cornelis minderjarig
Tijs Cornelisse (reeds overleden), Spaarwoude, geseijd Mathijs Verhoog
Duijfje Dirks Bos (reeds overleden)
Willem Janse Bierman (reeds overleden)
Neeltje Pieters wed
Jan Willemse van Velsen (reeds overleden)
de Haverweijde land (omvang 2 morgen 420 roeden) in de Elstbroeker polder in Hillegom, onderpand voor de schuld, opgedragen aan Joost Cornelisse van Diest op den 19 martij 1687

Henrik Janse Molesteeg partner van Maria Joostens van Diest;
Maria Joostens van Diest kind van Joost Cornelisse van Diest;
Cornelia kind van Tijs Cornelisse en Anna Cornelis Koning;
Cornelis kind van Tijs Cornelisse en Anna Cornelis Koning;
Willem Janse Bierman partner van Duijfje Dirks Bos;
Jan Willemse van Velsen partner van Neeltje Pieters;
Maria Joostens van Diest - schuldig aan - Cornelia (een weesrente van vier en twintig gulden s'jaars met een hooftsom van ses hondert guldens);
Maria Joostens van Diest - schuldig aan - Cornelis (een weesrente van vier en twintig gulden s'jaars met een hooftsom van ses hondert guldens);
Cornelia - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos;
Cornelis - erfgenaam van - Duijfje Dirks Bos;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelia;
Adriaan Hubertse van den Bos - voogd van - Cornelis;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelia;
Jan Pieterse Langeveld - voogd van - Cornelis;
Maria Joostens van Diest - eigenaar van - de Haverweijde land (aanbedeeld bij scheijdinge);
Neeltje Pieters - belend aan - de Haverweijde land;
den weledelen heere Jan Six - belend aan - de Haverweijde land;
den heer Everard Luijting - belend aan - de Haverweijde land (wegens zijn huijsvrouwe ende de kinderen van den heer Nicolaas Geesteranus);
de Elstbroeker Laan - belend aan - de Haverweijde land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 10800-00-1724:
t Zwaansgat land 79 (omvang viii hont xxxiv roeden)

Willem Janse Bierman - eigenaar van - t Zwaansgat land 79;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11600-00-1724:
land 80 (omvang ii morgen ii hont lxviii roeden)

Willem Janse Bierman - eigenaar van - land 80;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 11600-00-1724:
land 143b (omvang lxxv roeden)

Willem Janse Bierman - eigenaar van - land 143b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13200-00-1724:
Jan Janse Bierman (reeds overleden)
land 280e (omvang i morgen iii hont lxxv roeden)

Jan Janse Bierman - heeft - d Erfgenamen;
Willem Janse Bierman - gebruiker van - land 280e;
d Erfgenamen - eigenaar van - land 280e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 167