Genealogie project persoon weergeven


Willem Aris Duijndam

voor 1661 - na 1692


Ouders: Arij Maartens Duijndam en Neeltje Willems

30-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7100-00-1664:
10 junij 1661
land 289 (omvang ii morgen iii hont lviii roeden)

Willem Arijaens - eigenaar van - land 289;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16800-00-1668:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden lxxx voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7623-05-1670:
Jan Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
Pieter Louwerisz houtcooper op de Oude Weteringe
een huijs & erff staende & gelegen in de dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom, onderpad voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Pieter Louwerisz (750 car guldens, geroyeert opten 5 meij 1672);
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Jan Louwerisz;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Aelbert Barentsz - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck lant;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck lant;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck lant;
den Houttuijn - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21227-06-1670:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman alhier
een nieu huijs & erff staende & gelegen inden ambachte van hillegom, onderpand voor de schuld
een stuck hoijlandt (omvang 2 morgen (omtrent)) onderpand voor de schuld

Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - Arent van der Bijl (900 car guldens, geroyeert opten vijfde meij 1672);
de heer van Out Alckema - belend aan - een nieu huijs & erff;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Jacob Hendricxs - belend aan - een stuck hoijlandt;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een nieu huijs & erff;
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een stuck hoijlandt;
de Treckvaert - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een nieu huijs & erff;
Margarietenlaen - belend aan - een stuck hoijlandt;
de Treckwech - belend aan - een stuck hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21600-00-1672:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenb 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenb - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17005-05-1672:
een huijs, erff & boomgaert (waarde 1450 car guldens) staende & gelegen in den ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen Haerlem & Leijden

Jacob Hendricxsz Sprockenburch - schuldig aan - Willem Adriaens van Duijndam (niet gedateerd en niet ondertekend, is gereet betaelt);
Bartelmeus Paulus - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Willem Adriaens van Duijndam - koper van - een huijs, erff & boomgaert;
Jacob Hendricxsz Sprockenburch - koper van - een huijs, erff & boomgaert;
de Treckvaert - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de waterlosing van Vogelensangh - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de waterlosing van Vogelensangh - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Margrietenlaen - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23405-05-1672:
Pietertje Adriaens Duijndam wed
Cornelis Joosten van Diest (reeds overleden)
een stuck weij landt (omvang 2 morgen (omtrent); waarde 1800 caroli guldens)

Cornelis Joosten van Diest partner van Pietertje Adriaens Duijndam;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Jacob Hendricxs Sprockenburch - belend aan - een stuck weij landt;
Willem Adriaens van Duijndam - verkoper van - een stuck weij landt;
Pietertje Adriaens Duijndam - koper van - een stuck weij landt;
de dijck van de nieuwe Treckvaert - belend aan - een stuck weij landt;
Margrietenlaen - belend aan - een stuck weij landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23510-12-1672:
Willem Adriaens van Duijndam timmerman tot Hillegom
Cornelis van Leeck (reeds overleden), zal
een huijs ende erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis van Leeck - heeft - d Erffgenamen;
d Petrus van Staveren - voogd van - d Erffgenamen;
Leendert Jans Noelmans - voogd van - d Erffgenamen;
Willem Adriaens van Duijndam - schuldig aan - d Erffgenamen (450 car guldens, betaelt sijnde den 5 april 1679);
Willem Adriaens van Duijndam - eigenaar van - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
Lijdea Bake - belend aan - een huijs ende erff;
den Houtthuijn - belend aan - een huijs ende erff;
den Molensteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24023-01-1673:
Willem Adriaensz Duijndam timmerman alhier
Jacob Jacobsz Croon houtkooper tot Haerlem
een huijs mette erve staende & leggende binnen het dorp van Hillegom, onderpand van de scheld

Willem Adriaensz Duijndam - schuldig aan - Jacob Jacobsz Croon (450 guldens in sijnen noodt oirbaer verstreckt, geroyeert opten 5 april 1679);
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Lijdea Baken - belend aan - een huijs mette erve;
Willem Adriaensz Duijndam - eigenaar van - een huijs mette erve;
den Houttuijn - belend aan - een huijs mette erve;
den Molensteech - belend aan - een huijs mette erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24200-00-1676:
Willem Arijaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Arijaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7600-00-1680:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenb 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenb - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7600-00-1684:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17000-00-1688:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
Jan Mees Aerdenburch 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Mees Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7600-00-1692:
Willem Ariaens Duijndam bij erffenis 1661
land 289a (omvang i morgen v hont iiic roeden xxc voet)

Willem Ariaens Duijndam - eigenaar van - land 289a;
Jan Meesz Aerdenburch - gebruiker van - land 289a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 173