Genealogie project persoon weergeven


Maarten Willems van Schravemade

voor 1666 - voor 1709
Relatie met: Quirina Cornelise van Diest

Kinderen:

Willem
- Relatie met: Quirina Jacobs Langevelt

Guurtje
- Relatie met: Sijme Pieterse van Bourgoigne

19-05-1666:
openbare vercoopinge op den vijffden februarij 1666
heer burgemeester Duijvens tot Haerlem
een huijs ende erff (waarde 370 guldens boven de belastinge) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Arent van der Bijl - in procuratie hebbende - Willem Willems van den Burch;
Maerten Willemsz van Schravenmade - belend aan - een huijs ende erff;
Neeltgen Floris - belend aan - een huijs ende erff;
heer burgemeester Duijvens - belast - een huijs ende erff (met 200 guldens);
Arent van der Bijl - belend aan - een huijs ende erff (met het andere huijs);
Willem Willems van den Burch - verkoper van - een huijs ende erff;
Michiel Claesse van der Weijde - koper van - een huijs ende erff;
de Pastooorslaen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16621-04-1667:
Maijcken Beeckers woonende tot Haerlem
Adriaen Saskers (reeds overleden)
Joost Cornelisz van Diest buijrman tot Hillegom
twee huijsen (waarde 985 catoli guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Adriaen Saskers partner van Maijcken Beeckers;
Jacobus Saskers kind van Adriaen Saskers en Maijcken Beeckers;
Maijcken Beeckers - verkoper van - twee huijsen;
Joost Cornelisz van Diest - koper van - twee huijsen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - twee huijsen;
Maerten Willems - belend aan - twee huijsen;
Neeltgen Floris - belend aan - twee huijsen;
Abraham Rijckaert - belend aan - twee huijsen;
de Pastoorslaen - belend aan - twee huijsen;
den Heerenwech - belend aan - twee huijsen;
de Gemeene Buijrwech - belend aan - twee huijsen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17700-00-1668:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3900-00-1672:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13425-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23100-00-1676:
Maerten Willems Schravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3000-00-1676:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3928-12-1676:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
een huijs & erf (waarde 300 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van wed;
Abraham Cornelis Rijckaert - lasthebber van - Elisabeth Cornelis van Alckemade;
wed - belend aan - een huijs & erf;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs & erf;
Guertje Arijens - belend aan - een huijs & erf;
Elisabeth Cornelis van Alckemade - verkoper van - een huijs & erf;
Mees Jans Langevelt - koper van - een huijs & erf;
Abraham Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs & erf;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs & erf;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erf;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 928-12-1676:
Mees Janse Langevelt woonende alhier
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
de Diaconije Armen tot Hillegom
huisinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van wed;
Harmen Engels Trossel - diaken van - de Diaconije Armen;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - huisinge & erve;
Guertje Arijens - belend aan - huisinge & erve (voor);
Mees Janse Langevelt - schuldig aan - de Diaconije Armen (300 guldens, geroyeert op den 19 september 1724);
Mees Janse Langevelt - eigenaar van - huisinge & erve;
Abram Cornelis Rijckaert - belend aan - huisinge & erve;
wed - belend aan - huisinge & erve;
den Heerewech - belend aan - huisinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1100-00-1680:
Maerten Willems Schrama 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3000-00-1680:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3924-05-1680:
Arij Abrams wonende tot Amersvoort
Jacob Willems van Vianen wonende tot Noortwijck
Pieter Abrams wonende tot Haestrecht
Abram Cornelis Rijckaert (reeds overleden)
Maerten Willems van Sgravemade wonende alhier, die toeganck heeft tot den water put staende op de gront van oude Joost Cornelis van Diest
een huijs & erff (waarde de last van 400 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Willems van Vianen partner van Marijtje Abrams;
Eeuwout Jacobs partner van Jannetje Abrams;
Marijtje Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Jannetje Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Pieter Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Arij Abrams kind van Abram Cornelis Rijckaert;
Jacob Willems van Vianen - lasthebber van - Arij Abrams;
Marijtje Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Jannetje Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Pieter Abrams - verkoper van - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - koper van - een huijs & erff;
Mees Jans Langevelt - belend aan - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - belend aan - een huijs & erff;
Maerten Willems van Sgravemade - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belast - een huijs & erff (met 400 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6616-03-1681:
Leentje Jans wed
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Trijntie Corstiaens onmondig kind
Jan Dircxs Roebergen dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan van den Bosch dijaken van de kerck tot Hillegom
Jan Corstiaens onmondig kind
huijs erff & boomgaert (omvang 1/2 hondt) onderpand voor de schuld
de Dijakeneij Armen alhier

Corstiaen Isbrants van der Drift partner van Leentje Jans;
Gijsbert Pieters partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaensz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Isbrant Corstiaenz kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Willem Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gerrit Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Trijntie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Jan Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift;
Gijsbert Pieters - vervangt - Willem Corstiaens;
Gijsbert Pieters - vervangt - Gerrit Corstiaens;
Arij Jans Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Sijmen Jansz Langevelt - voogd van - Trijntie Corstiaens;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Maarten Willems van Schravenade - belend aan - huijs erff & boomgaert;
Leentje Jans - eigenaar van - huijs erff & boomgaert (en overige erven);
Jan Dircxs Roebergen - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Jan van den Bosch - diaken van - de Dijakeneij Armen;
Leentje Jans - schuldig aan - de Dijakeneij Armen (en overige erven 300 guldens, geroyeert op den 17 octob 1729);
de Backommerlaen - belend aan - huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3201-01-1682:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), in sijn leven timmerman alhier
een huijs ende erff (waarde 600 gulden (de belasting)) staende ende gelegen inde Molesteech alhier

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Maerten Willems van Sgravemade - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - verkoper van - een huijs ende erff;
Leendert Aelberts van Tent - koper van - een huijs ende erff (belast met 600 guldens);
Dirck Dircxs van Zanten - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Apsalon Meijnderts - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8717-10-1683:
Pieternelletie Cornelis weduwe
Adriaen Corstiaens (reeds overleden)
Corstiaen Isbrants van der Drift (reeds overleden)
Leentje Jans (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt; waarde 650 guld) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom
de Diakenij tot Hillegom

Gijsbert Cornelis Rietbroeck partner van Pietertie Corstiaens;
Barthelmeus Jans partner van Simetie Corstiaens;
Adriaen Corstiaens partner van Pieternelletie Cornelis;
Willem Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Jan Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Isbrant Corstiaensz van der Drift kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Pietertie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Simetie Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Adriaen Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Trijntje Corstiaens kind van Corstiaen Isbrants van der Drift en Leentje Jans;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - schuldig aan - Willem Corstiaensz van der Drift (en overige erfgenamen 600 guldens in aparte akte ongedaterrd en ongetekend);
Willem Corstiaensz van der Drift - verkoper van - een huijs erff & boomgaert (en overige erfgenamen);
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Sgravenmade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Gijsbert Cornelis Rietbroeck - koper van - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens verleden op den 16 maert 1681);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 11300-00-1684:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems van Sgravemade - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12500-00-1684:
Maerten Willems van Sgravemade 9 junij 1683
de Kardeweij land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - de Kardeweij land 138b;
Maerten Willems van Sgravemade - gebruiker van - de Kardeweij land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13200-00-1684:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13421-02-1685:
de Diakenij tot Hillegom
een huijs erff & boomgaert (omvang 0,5 hondt (omtrent)) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Gijsbert Cornelisz Rietbroeck - schuldig aan - Dirck Dircxsz van Zanten (100 guldens, spruijtende uijt sake ende coop van gelevert broodt);
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Maerten Willems van Schravemade - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Backommerlaen - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de Diakenij - belast - een huijs erff & boomgaert (met 300 guldens);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13200-00-1688:
Maerten Willems van Sgravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems van Sgravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3100-00-1688:
Maerten Willems van Sgravemade 9 junij 1683
land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - land 138b;
Maerten Willems van Sgravemade - gebruiker van - land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3800-00-1688:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4022-02-1688:
vercocht in de Vergulde Leeuw, uijtgeseijt een cleijn hoeckje aencomende d heer Lieven van Loon
Jacobus Heijblock rector emeritus vande latijnsche schole tot Amsterdam
Lijsbeth Jacobs weduwe
Cornelis Willems Visch (reeds overleden)
twee stucken hoij ende weijlandt (waarde 730 guldens) gelegen nevens malkanderen inden ambachte van Hillegom aende Dwarswech achter Oostende naest Swaenshoeck t eene leggende tegens de Meer buijten de polder ent ander binnen de polder

Cornelis Willems Visch partner van Lijsbeth Jacobs;
Dirck Claes van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Dammis Achias van Dijck - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Maerten Willemsz van Schravemade - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);
Willem Jansz Beuijck - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
d heer van Loon - belend aan - twee stucken hoij ende weijlandt;
Jacobus Heijblock - verkoper van - twee stucken hoij ende weijlandt;
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - twee stucken hoij ende weijlandt (een vierde part);

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 16014-06-1690:
huijs erff en boomgaert (waarde 555 gulden) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Maarten Jacobs Croon partner van Japie Jans;
Joost Cornelisz van Diest - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maarten Willems van Schravemade - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Mees Jans Langeveld - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maerten Jacobs - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Frans Cornelisz - belend aan - huijs erff en boomgaert;
Maarten Jacobs Croon - verkoper van - huijs erff en boomgaert;
Dammis Aegius van Dijck - koper van - huijs erff en boomgaert;
Cornelis Diricq - belend aan - huijs erff en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 300-00-1692:
Maerten Willemsz van Schravemade 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willemsz van Schravemade - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12800-00-1692:
Maerten Willemsz van Schravemade 9 junij 1683
de Kardeweij land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - de Kardeweij land 138b;
Maerten Willemsz van Schravemade - gebruiker van - de Kardeweij land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13500-00-1692:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems van Schravemade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13622-05-1693:
uijtgeseijt een cleijn hoeckje aencomende d heer Lieven van Loon
stucken soo hoij als weijlandt (waarde 340 caroli guldens) gelegen nevens den anderen inden ambachte van Hillegom aen de Dwerswech achter Oostende, teene leggende tegens de Meer buijten de polder en t ander binnen de polder

Dirck Claesz van Sgravemade - verkoper van - stucken soo hoij als weijlandt;
Dammis Achiasz van Dijck - verkoper van - stucken soo hoij als weijlandt;
Maerten Willems van Sgravemade - koper van - stucken soo hoij als weijlandt (de helft);
Huijch Cornelisz van Moerkercken - koper van - stucken soo hoij als weijlandt (de helft);
d heer van Loon - belend aan - stucken soo hoij als weijlandt;
Jacobus Heijblock - eerdere eigenaar van - stucken soo hoij als weijlandt;
Swaenshoeck - belend aan - stucken soo hoij als weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 2600-00-1696:
Maarten Willems Schravema 16 junij 1694
Huich Moerkercken 16 junij 1694
d'andere helft van t Rottegat land 34 (omvang iii morgen i hont lvii roeden)

Hend van der Camp - eigenaar van - d'andere helft van t Rottegat land 34;
Maarten Willems Schravema - gebruiker van - d'andere helft van t Rottegat land 34;
Huich Moerkercken - gebruiker van - d'andere helft van t Rottegat land 34;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 1100-00-1696:
Maerten Willems Schravema 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maerten Willems Schravema - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3000-00-1696:
Maerten Willems Schramade 9 junij 1683
land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - land 138b;
Maerten Willems Schramade - gebruiker van - land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3700-00-1696:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maerten Willems Schrama - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3900-00-1704:
t Gasthuijs Kamp land 41 (omvang iii morgen iiii hont xl roeden)

Maarten Willemse s'Grama - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Huijgh Corn Moerkerke - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. afb 101 (nr 35)00-00-1704:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maarte Willemse Sgrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11012-02-1709:
kopie akte voor notaris Wijnand Mens te Hillegom, de comparanten verklaarden voor soo veel de onroerende goederen aangaat te hebben gesteld onder twee letters, omme alsoo, bij blinde lootinge onder hun comparanten half en half te werden verdeelt
Willem Maartense s'Gramade voor de geregte helft mede erfgenaam
Maarten Willemse s'Gramade (reeds overleden)
Krijntje Cornelis van Diest (reeds overleden)
Pieter Sijmonse Bourgoigne altans meerderjarig, voor de geregte helft mede erfgenaam
Guertje Maartens van s'Gramade (reeds overleden), eerste huijsvrouwe van Sijmon van Bourgoigne
Frans Aalbertse Croon (reeds overleden)
d heer Dircx (is dit Carolus Dircx?)
een tuijn ofte crogt (omvang 400 roeden) gelegen inden ambagte van Hillegom langs de Pastoorslaan
twee huijsen staande naast den anderen inden dorpe van Hillegom
het huijsje ende schuurftje staande neffens de Pastoorslaan
een huijs ende erve staande in desen dorpe op den houk vande Pastoorslaan
een stuk weijland (omvang 1 morgen 300 roeden (omtrent)) leggende inde Vennipper polder
een stuck land (omvang 750 roeden (omtrent)) gelegen inden ambagte van Hillegom inde Weerlaander polder

Willem Maartense s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
Pieter Sijmonse Bourgoigne kind van Sijme Pieterse van Bourgoigne en Guertje Maartens van s'Gramade;
Frans Aalbertse Croon partner van wed;
Guertje Maartens van s'Gramade kind van Maarten Willemse s'Gramade en Krijntje Cornelis van Diest;
d heer Willem van Loon - belend aan - een stuck land;
juffr van Grieken - belend aan - een stuck land;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een huijs ende erve;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuk weijland;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - is toebedeeld - een stuck land;
d heer Carolus Dirkx - belend aan - een tuijn ofte crogt;
Cornelis Teunisse de Baar - belend aan - twee huijsen;
Jan Pieterse Vlaanderen - belend aan - twee huijsen;
wed - belend aan - twee huijsen;
Neeltje Floris - heeft - het huijsje;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - een tuijn ofte crogt;
Willem Maartense s'Gramade - is toebedeeld - twee huijsen;
Pieter van Schaagen - belend aan - een stuk weijland;
d heer Dircx - belend aan - een stuk weijland;
d heer van Kannenburg - heeft - de Erfgenamen;
de Kaade - belend aan - een stuck land;
de Kerk tot Hillegom - belast - een stuck land (met 4 guldens s'jaars erfpagt);
de Heereweg - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
het huijsje - belend aan - twee huijsen;
de Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;
de Gemene Gang - belend aan - een huijs ende erve;
het huijsje - belend aan - een huijs ende erve;
den Arme van Hillegom - belend aan - een stuk weijland;
de Erfgenamen - belend aan - een stuk weijland;
de Weerlaander Vaart - belend aan - een stuck land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13100-00-1712:
Maarten Willemse Sgrama 16 junij 1693
Huigh Moerkercken 16 junij 1693
d andre helft van t Rottegat land 34 (omvang iii morgen i hont lvii roeden)

Hendrik van der Kamp - eigenaar van - d andre helft van t Rottegat land 34;
Maarten Willemse Sgrama - gebruiker van - d andre helft van t Rottegat land 34;
Huigh Moerkercken - gebruiker van - d andre helft van t Rottegat land 34;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1100-00-1712:
Maarte Willemse Schrama 15 junij 1693
Huigh Moerkercken 15 junij 1693
Cor Willems Vis 9 junij 1694
Cor van Limmen 9 junij 1694
t Gasthuijs Kamp land 41 (omvang iii morgen iiii hont xl roeden)

Maarte Willemse Schrama - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Huigh Moerkercken - eigenaar van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Cor Willems Vis - gebruiker van - t Gasthuijs Kamp land 41;
Cor van Limmen - gebruiker van - t Gasthuijs Kamp land 41;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 1100-00-1712:
Maarte Willemse Sgrama 1671
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Maarte Willemse Sgrama - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3000-00-1712:
Maarte Willemse van Schrama 9 junij 1683
land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - land 138b;
Maarte Willemse van Schrama - gebruiker van - land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3700-00-1712:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maarte Willemse Sgrama - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3902-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmons de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Jan Denies onsen inwooner
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 333 guldens 4 stuijvers) in desen dorpe, gekomen van Claas Hugense van Houten ende Grietje Claas, hebbende regt van water halen uijt een pomp ofte put van Leuntje Joosten van Diest

Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmons de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Cornelis Antonise de Baar - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - een huijs ende erve (opgedragen aan Maarten Willemse s'Gravenmade op den 24 maj 1680, bij scheijdinge aanbedeelt op den 12 februarij 1709);
Jan Denies - koper van - een huijs ende erve;
den Heereweg - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13602-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Willem Maartense s'Gravenmade wed
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gerdijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobse Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een kroft land (omvang 400 roeden; waarde 392 guldens) met sijn boomgaard ende beplantinge, in de Vennipper polder in desen ambagte, gekomen van Floris Franse daar na van Willem Adriaanse s'Gravenmade

Jacob Janse Gerdijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobse Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - een kroft land (Willem Maartens aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Claas Sijmonse de Wit - koper van - een kroft land;
den heer mr Carolus Dieriks - belend aan - een kroft land;
den heer mr Carolus Dieriks - belend aan - een kroft land;
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - een kroft land;
de Pastoorslaan - belend aan - een kroft land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13802-06-1717:
bij publique veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gadijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), bevorens ook geweest wed ende bodelhoudster van Jan Pieterse van Bourgoigne, overleden in Hillegom, eenige overgebleven erfgenaam van Jacob Lourisse Langeveld
Jacob Lourisse Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Jan Pieterse van Bourgoigne (reeds overleden), overleden in Hillegom
Pieter Janse van Bourgoigne (reeds overleden), overleden in Hillegom
den weled gestrengen heere Gerard Bikker van Swieten vrij heer van Swieten, raad der stad Amsterdam, Bailliu van Noortwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout
Catarina van der Meij wed
Cornelis Vis (reeds overleden)
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn heere van Sijpesteijn, bailliu ende dijkgrave van de Beijerlanden
het Lange Stuk land (omvang 8 morgen 200 roeden; waarde 274 gulden 8 stuijvers) in de Weerlaander polder in desen ambagte
land 1 (omvang 3 morgen 284 roeden) opgedragen aan den verkooper op den 5 maj 1696
land 2 (omvang 3 morgen 350 roeden) gekomen van van Pijnsen daar na van Jacob Lourisse Langevelt
land 3 (omvang 1 morgen 190 roeden) opgedragen den 2 maij 1666 aan Pieter Janse van Bourgoigne, op den 28 mai 1682 aanbedeeld aan den verkooper

Willem Maartense s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Quirina Jacobs Langevelt kind van Jacob Lourisse Langevelt;
Jan Pieterse van Bourgoigne partner van Quirina Jacobs Langevelt;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Jacob Janse Gadijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Jan Pieterse van Bourgoigne kind van Pieter Janse van Bourgoigne;
Cornelis Vis partner van Catarina van der Meij;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartense s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartense s'Gravenmade - verkoper van - het Lange Stuk land;
den weled gestrengen heere Gerard Bikker van Swieten - koper van - het Lange Stuk land;
Catarina van der Meij - belend aan - land 1;
den heer Willem van Loon - belend aan - land 1;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - land 3;
Willem Maartense s'Gravenmade - belend aan - land 2;
den weledelen heere Cornelis Ascanis van Sijpesteijn - belend aan - land 2;
het Lange Stuk land - bevat - land 1;
het Lange Stuk land - bevat - land 2;
het Lange Stuk land - bevat - land 3;
de Leek de schouwbare weteringe - belend aan - land 1;
de Weerlaan - belend aan - land 1;
de Leek de schouwbare weteringe - belend aan - land 3;
land 2 - belend aan - land 3;
land 2 - belend aan - land 3;
de Leek de schouwbare weteringe - belend aan - land 2;
land 3 - belend aan - land 2;
land 3 - belend aan - land 2;
de Weerlaan - belend aan - land 2;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 13916-06-1717:
bij publique veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
Pieter Adriaanse Reijnaarde onse inwooner
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
een huijs stallinge hooijberg ende werf (waarde 343 guldens) in desen dorpe

Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartensz s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemz s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartensz s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Frans Aalbertse Kroon partner van de wed;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartensz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemz s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Willem Maartensz s'Gravenmade - verkoper van - een huijs stallinge hooijberg ende werf (hem Willem Maartense aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Pieter Adriaanse Reijnaarde - koper van - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
Cornelis Antonise de Baar - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
de wed - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
Jan Denijs - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;
een pleijn met een gemene nodweg - belend aan - een huijs stallinge hooijberg ende werf;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14516-06-1717:
bij publicque veijlinge verkogt
Claas Sijmonse de Wit wonende tot Haarlem
Cornelia Willems s'Gravenmade wed
Jacob Janse Gardijn (reeds overleden)
Lenard Cornelisse Vis onse inwoner
Pieter Sijmonse van Bourgoigne onse inwoner
Leuntje Joosten van Diest wed
Frans Aalbertse Kroon (reeds overleden)
Maarten Willemse s'Gravenmade (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Cornelis van Diest (reeds overleden), overleden in Hillegom
Quirina Jacobs Langevelt (reeds overleden), overleden in Hillegom
een huijs ende erve met een schuur (waarde 166 guldens 12 stuijvers) in desen dorpe, met regt van Waterhalen uijt een pomp ofte put van Leuntje Joosten van Diest

Jacob Janse Gardijn partner van Cornelia Willems s'Gravenmade;
Frans Aalbertse Kroon partner van Leuntje Joosten van Diest;
Willem Maartense van s'Gravenmade kind van Maarten Willemse s'Gravenmade en Quirina Cornelis van Diest;
Jacobus Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Maarten Willemse s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Cornelia Willems s'Gravenmade kind van Willem Maartense van s'Gravenmade en Quirina Jacobs Langevelt;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Willem Maartense van s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Jacobus Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Maarten Willemse s'Gravenmade;
Claas Sijmonse de Wit - lasthebber van - Cornelia Willems s'Gravenmade;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - koper van - een huijs ende erve met een schuur;
Willem Maartense van s'Gravenmade - verkoper van - een huijs ende erve met een schuur (hem Willem Maartense aanbedeeld bij scheijdinge op den 12 februarij 1709);
Leuntje Joosten van Diest - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
Pieter Sijmonse van Bourgoigne - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
Lenard Cornelisse Vis - koper van - een huijs ende erve met een schuur;
een pleijn met een gemeene nodweg - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;
de Pastoorslaan - belend aan - een huijs ende erve met een schuur;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 14600-00-1720:
land 138b (omvang iiii hont)

mr Johan Verwer - eigenaar van - land 138b;
Maarten Willemz Sgravenmade - gebruiker van - land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3700-00-1720:
land 145f (omvang v hont lx roeden)

Maarten Willemz Sgravenmade - eigenaar van - land 145f;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3928-07-1723:
Pieter Sijmonse Bourgoigne onsen inwoner, eenig kind
Guurtje Maartens van s'Gravenmade (reeds overleden)
Maarten Willemse van s'Gravenmade (reeds overleden)
d heer Jacob van de Capelle wonende in de stad Amstrdam
den weledelen heere Cornelis Askanis van Sijpesteijn heere van Sijpesteijn etc
den weledelen heere Lieve Geelvink heere van Castricum
Swaanshoek twee stukken land (waarde 60 guldens) in desen ambagte agter de Oostenderpolder benevens den anderen aan de Dwersweg, buijten de kade aan de Meer, opgedragen aan Maarten Willemse van s'Gravenmade voor een vierdepart op den 22 februarij 1688 hem Pieter Sijmons Bourgoigne aangeerfd

Pieter Sijmonse Bourgoigne kind van Guurtje Maartens van s'Gravenmade;
Guurtje Maartens van s'Gravenmade kind van Maarten Willemse van s'Gravenmade;
Pieter Sijmonse Bourgoigne - verkoper van - Swaanshoek twee stukken land (de helft, het tweede vierdepart is hem opgedragen op den 27 julij 1710);
d heer Jacob van de Capelle - koper van - Swaanshoek twee stukken land (de helfte, de wederhelft behoort de kooper reeds toe);
den weledelen heere Cornelis Askanis van Sijpesteijn - belend aan - Swaanshoek twee stukken land;
den weledelen heere Lieve Geelvink - belend aan - Swaanshoek twee stukken land;
de Meer - belend aan - Swaanshoek twee stukken land;
den Dwarsweg - belend aan - Swaanshoek twee stukken land;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 10500-00-1724:
Hoogeweij land 138b (omvang iv hont) uijt dit en t' voorgaande partije

mr Johan Verwer - eigenaar van - Hoogeweij land 138b;
Maarten Willemse s'Gravenmade - gebruiker van - Hoogeweij land 138b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 131