Genealogie project persoon weergeven


Claas Dirks van Schravemade

voor 1661 - na 1672
Relatie met: Brechje Cornelise van Moerkerken
25-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6425-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23125-02-1672:
Aelbert Jans Croon buerman alhier
d heer advocaet Dorp (reeds overleden)
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
eem stuck weij offte hooijlandt (omvang 2 morgen 1 hondt 60 roeden; waarde 927 carolij guldens 10 stuijvers)
de Haverweij over welck landt den cooper sijnen notwech heeft

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huijch Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
d heer advocaet Dorp partner van de weduwe;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
de heer Bosvelt - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
Geertje Mees - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de weduwe - belast - eem stuck weij offte hooijlandt (met een erffpacht van 8 guldens negen stuijvers & 1 penningh);
Stijntje Maartens - verkoper van - eem stuck weij offte hooijlandt (en overige erfgenamen);
Aelbert Jans Croon - koper van - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Haverweij - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Treckvaart - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 231