Genealogie project persoon weergeven


Stijntje Maartens Croon

voor 1662 - na 1672


Ouders: Maarten Cornelise Croon en Lijsbeth LaurenseRelatie met: Cornelis Reijers van Moerkerken
18-02-1662:
(Aechie Jansdr, huisvrouw van Simon Gerrits van Bronsgeest laat in 1693 zien dat de schuld betaald is) tesamen vercoft voor 1850 caroli guldens
Maerten Cornelis Croon (reeds overleden)
Gerrit Sijmons van Bronsgeest woonende tot Amsterdam
een crochje lant (omvang 4 hondt (omtrent))

Cornelis Reijers van Moerkercken partner van Stijntje Maertens Croon;
Cornelis Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Hendrick Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Lauris Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Stijntje Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Cornelis Maertens Croon (1850 caroli guldens in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Hendrick Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Lauris Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Stijntje Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een huijs ende boomgaert;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Jacob Dammis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
mr Johan Verwer - belend aan - een crochje lant;
Leendert Aelbers - belend aan - een crochje lant;
Claas Sijmons van Alckemade - belend aan - een crochje lant;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7725-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23125-02-1672:
Aelbert Jans Croon buerman alhier
d heer advocaet Dorp (reeds overleden)
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
eem stuck weij offte hooijlandt (omvang 2 morgen 1 hondt 60 roeden; waarde 927 carolij guldens 10 stuijvers)
de Haverweij over welck landt den cooper sijnen notwech heeft

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huijch Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
d heer advocaet Dorp partner van de weduwe;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
de heer Bosvelt - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
Geertje Mees - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de weduwe - belast - eem stuck weij offte hooijlandt (met een erffpacht van 8 guldens negen stuijvers & 1 penningh);
Stijntje Maartens - verkoper van - eem stuck weij offte hooijlandt (en overige erfgenamen);
Aelbert Jans Croon - koper van - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Haverweij - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Treckvaart - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 231