Genealogie project persoon weergeven


Leendert Aalberts van Tent

voor 1659 - na 1724
Relatie met: Lourisje Meese


Relatie met: Lourisje Meese

Kinderen:

Marijtie
- Relatie met: Arij Pieters van Woensel

28-05-1659:
Anna Dircx wed.
Gerrit Meesse (reeds overleden)
Jan Cornelis Croon tot Hillegum
een huijs ende erff (waarde 750 guldens)

Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
Leendert Aelberts van Tent - voogd van - Anna Dircx;
heer Sijpesteijn - belend aan - een huijs ende erff;
Dirck Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Jans Croon - belend aan - een huijs ende erff;
Anna Dircx - verkoper van - een huijs ende erff;
Jan Cornelis Croon - koper van - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4601-05-1664:
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een crochie lant (omvang 325 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de weduwe;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (1200 caroli guldens in aparte acte dd 1 mei 1664);
d heer Johan Verwer - belend aan - een crochie lant;
Hendrick Jacobsz van Claverweij - belend aan - een crochie lant;
de weduwe - belend aan - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een crochie lant;
Leendert Aelbertsz van Tent - verkoper van - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - koper van - een crochie lant;
den Heerenwech - belend door - een crochie lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13011-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14000-00-1668:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 151a;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4000-00-1668:
Leendert Aelberts van Tent bij coop 1656
land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4800-00-1668:
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5200-00-1668:
Lichtshartslandt ofte Langelandt land 224 (omvang ii hont xcvi roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Lichtshartslandt ofte Langelandt land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5803-06-1671:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), timmerman
Reijer Reijers rietdecker
een huijs & erff staende ende gelegen inde Molesteech vande dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (600 caroli guldens);
Reijer Reijers - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - eigenaar van - een huijs & erff;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Hendrick Meesse - heeft - de Kinderen;
Absalon Meijnderts - belend aan - een huijs & erff;
de Kinderen - belend aan - een huijs & erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb 22700-00-1672:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 151a;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13500-00-1672:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 154;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13600-00-1672:
Leendert Aelberts van Tent bij coop 1656
land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14300-00-1672:
de weduwe 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14700-00-1672:
Leendert Aelberts van Tent 1657
Lichtharslandt ofte Langelandt land 224 (omvang v hont xcii roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Lichtharslandt ofte Langelandt land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15300-00-1676:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 151a;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4000-00-1676:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 154;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4100-00-1676:
de weduwe 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5200-00-1676:
Leendt Aelberts van Tent 1657
Richthartslandt ofte Langelandt land 224 (omvang v hont xcii roeden)

Leendt Aelberts van Tent - eigenaar van - Richthartslandt ofte Langelandt land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5803-05-1679:
Grietje Jans weduwe
Floris Pieters Duijndam (reeds overleden)
huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Floris Pieters Duijndam partner van Grietje Jans;
Eeuwout Leenderts van Rommerswael - voogd van - Grietje Jans;
Grietje Jans - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (200 guldens);
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
Jan Bosch - belend aan - huijs & erff;
den Houtthuijn - belend aan - huijs & erff;
den Lijtwecht - belend aan - huijs & erff;
den Molensteech - belend aan - huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3717-05-1679:
alle erffgenamen van Marijtje Jans, opten negenden januarij 1679 vercocht tesamen voor 4300 guldens
Marijtje Jans (reeds overleden), erflater
Jan Pieters (reeds overleden)
Guertje Willems (reeds overleden)
Lijsbet Jeroens (reeds overleden)
een huijs, schuijr, barch (omvang 2228 roeden) met een welbeplante boomgaert en andere potinge en plantinge met een stuck landt, gelegen in Hillegom @ Vennip, volgens de polder caerte geteckent met no 30, 31 & 32 sijnde de voorste parthij
een partije landt (omvang 1472 roeden) gelegen inde Vennip met noch een hoeckje buijten de kade geteeckent no 38 en no 45, belast met acht pen thijns s'jaers

Leendert Aelberts van Tent partner van Lourisje Meesen;
Jacob Pieters Keijser partner van Trijntje Meessen;
Cornelis Jans Duijnkercken partner van Claesje Jacobs;
Gijsbert Willems van Velsen partner van Hillegont Jans Croon;
Claes Jans Prins partner van Stijntje Maertens Croon;
Otto Jans Brughman partner van Maertje Jacobs;
Dirck Cornelis Knol partner van Willempie Garbrants;
Cornelis Sijmons partner van Grietje Garbrants;
Marijtje Jans kind van Jan Pieters en Guertje Willems;
Claes Claes van Schravemade - schuldig aan - Leendert Aelberts van Tent (en overige erven 4300 guldens in aparte akte);
Claes Claes van Schravemade - koper van - een partije landt;
Leendert Aelberts van Tent - verkoper van - een huijs, schuijr, barch (en overige erven);
Leendert Aelberts van Tent - verkoper van - een partije landt (en overige erven);
d heer Vrijbergen - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
d heer Valck - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
d heer Rampius - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Doubleth - heeft - Erffgenamen;
Annetje Gerrits - belend aan - een partije landt;
d heer Vrijbergen - belend aan - een partije landt;
Cornelis Hendricxs Molesteech - belend aan - een partije landt;
Claes Claes van Schravemade - koper van - een huijs, schuijr, barch;
d Abdije van Reijnsburgh - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, schuijr, barch;
Erffgenamen - belast - een huijs, schuijr, barch (met een jaerlijcxe erffhuijr van 14 stuijveers);
de Meer - belend aan - een partije landt;
d Abdije van Reijnsburgh - belend aan - een partije landt;
Aelbert Jansz Croon;
Geertje Meessen;
Hendrick Jacobs Croon;
Kniertje Jacobs Croon;
Jacob Jeroens Sprockenburgh;
Lourisje Jeroens;
Lijsbet Jeroens;
Louris Maertens Croon;
Hendrick Maertens Croon;
Willem Garbrants;
Evert Willems;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3900-00-1680:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 151a;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4000-00-1680:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 154;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4100-00-1680:
Leendert Aelberts van Tent bij coop 1656
Bentkamp land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Bentkamp land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4800-00-1680:
de wed 1664
Gerrit Meesen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meesen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5200-00-1680:
Leendt Aelberts van Tent 1657
Lichtharts Lant ofte Langelant land 224 (omvang v hont xcii roeden)

Leendt Aelberts van Tent - eigenaar van - Lichtharts Lant ofte Langelant land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5801-01-1682:
Phillippijntje Willems weduwe
Cornelis Reijers (reeds overleden), in sijn leven timmerman alhier
een huijs ende erff (waarde 600 gulden (de belasting)) staende ende gelegen inde Molesteech alhier

Cornelis Reijers partner van Phillippijntje Willems;
Maerten Willems van Sgravemade - voogd van - Phillippijntje Willems;
Phillippijntje Willems - verkoper van - een huijs ende erff;
Leendert Aelberts van Tent - koper van - een huijs ende erff (belast met 600 guldens);
Dirck Dircxs van Zanten - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;
Apsalon Meijnderts - heeft - Erfgenamen;
Erfgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8700-00-1684:
Lenaert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 154;
Lenaert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13600-00-1684:
Leendert Aelberts van Tent bij coop 1656
Bentkamp land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Bentkamp land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14300-00-1684:
de wed 1664
Gerrit Meessen (reeds overleden)
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meessen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14700-00-1684:
Leendert Aelberts van Tent 1657
Lichtharts Lant ofte Langelant land 224 (omvang v hont xcii roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Lichtharts Lant ofte Langelant land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 15331-10-1685:
d heer Jan Six heer van Wimmenum en Vromade, oudt schepen en raet der stadt Amsterdam
lant (omvang 4 morgen (ruijm); waarde 3200 guldens, 4 ducaten speldegelt) gelegen in Hillegom in Gerrit Aeffenbeeccx polder

d heer Jan Six - belend aan - lant;
d heer Jan Six - belend aan - lant;
Leendert Aelberts van Tent - verkoper van - lant;
d heer Jan Six - koper van - lant;
de Groote Sloot - belend aan - lant;
de Molensloot - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13910-01-1686:
vercocht tesamen voor 3150 guldens
Annetie Gerrits bejaerde dochter wonende tot Haerlem
Lambert Cornelisz Rijckaert bode alhier
mr Jan Verwer (reeds overleden)
d heer ten Hove pensionaris
Willem Adriaensz van Velsen (reeds overleden)
mr Francoij Valck (reeds overleden)
de Oustkamp lant (omvang 14 hondt (omtrent)) gelegen in Hillegom
t andere parthij lant (omvang 2 morgen (omtrent)) gelegen in Hillegom

Lambert Cornelisz Rijckaert - voogd van - Annetie Gerrits;
d heer Jan Six - belend aan - de Oustkamp lant;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
d heer ten Hove - belend aan - t andere parthij lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - de Oustkamp lant;
Annetie Gerrits - verkoper van - t andere parthij lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - de Oustkamp lant;
Leendert Aelberts van t Endt - koper van - t andere parthij lant;
Willem Adriaensz van Velsen - heeft - d Erffgenamen;
Doublet - heeft - Erffgen;
mr Francoij Valck - heeft - d Erffgen;
Jan Hendricxsz Molesteech - belend aan - de Oustkamp lant;
mr Jan Verwer - heeft - Erffgenamen;
Erffgenamen - belend aan - de Oustkamp lant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oustkamp lant;
den Heerewech - belend aan - de Oustkamp lant;
Erffgen - belast - de Oustkamp lant (11 stuijvers 12 penningen);
d Erffgenamen - belend aan - t andere parthij lant;
d Erffgen - belend aan - t andere parthij lant;
de Elstbroeckerlaen - belend aan - t andere parthij lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 13923-05-1687:
Philips Claes van der Velt (reeds overleden)
Trijntie Jans Croon (reeds overleden)
een huijs metten erve (waarde 650 gulden) staende ende gelegen in Hillegom

Jan Philips van der Velt kind van Philips Claes van der Velt en Trijntie Jans Croon;
Dirck Jansz Croon - oom en voogd van - Philips Claes van der Velt;
Jeroen Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Nanning Claes van der Veldt - oom en voogd van - Jan Philips van der Velt;
Jan Philips van der Velt - verkoper van - een huijs metten erve;
Willem Jansz van der Laen - koper van - een huijs metten erve;
Sijmon Pieters van Bourgoinje - belend aan - een huijs metten erve;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;
Leendert Aelberts van Tent - belend aan - een huijs metten erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs metten erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15700-00-1688:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 151a;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4100-00-1688:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 154;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4200-00-1688:
Leendert Aelberts van Tendt bij coop 1656
Bentkamp land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tendt - eigenaar van - Bentkamp land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4900-00-1688:
Gerrit Meessen (reeds overleden)
de wed 1664
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Gerrit Meessen partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 198;
Leendert Aelberts - gebruiker van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 5300-00-1688:
Leendert Aelberts van Tent 1657
Lichtharts Lant ofte Langelant land 224 (omvang v hont xcii roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Lichtharts Lant ofte Langelant land 224;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 5900-00-1692:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 151a;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13800-00-1692:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannes Rampius - eigenaar van - land 154;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13900-00-1692:
Leendert Aelberts van Tent 11 junij 1687
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14500-00-1692:
Leendert Aelberts van Tent bij coop 1656
Bentkamp land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - Bentkamp land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14600-00-1692:
Leendert Aelberts van Tent 11 junij 1687
land 198 (omvang ii morgen iii hont xviii roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 198;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 14925-04-1694:
ten huijse van Cornelis Visch vercocht
Lourisje Meesen (reeds overleden)
de Oudtskamp een stuck weijlant (omvang 14 hond; waarde 1900 gulden)

Arij Pietersz van Woensel partner van Marijtie Leenderts;
Leendert Aelberts van Tent partner van Lourisje Meesen;
Marijtie Leenderts kind van Leendert Aelberts van Tent en Lourisje Meesen;
Arij Pietersz van Woensel - verkoper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Claes Clase van Sgravemade - koper van - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Jan Hendricxs Molesteech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
d heer Johannes Verwer - heeft - Erffgenamen;
d heer Jan Six - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
Erffgenamen - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de stadt Haerlem - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;
de Heerenwech - belend aan - de Oudtskamp een stuck weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 4100-00-1696:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 151a (omvang i morgen liiii roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 151a;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 151a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4000-00-1696:
Leendert Aelberts van Tent 1656
land 154 (omvang i hont lx roeden)

Johannis Rampius - eigenaar van - land 154;
Leendert Aelberts van Tent - gebruiker van - land 154;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4100-00-1696:
Leendert Aelberts van Tent 11 junij 1687
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4700-00-1696:
Leendert Aelberts van Tent bij koop 1656
land 183b (omvang x hont)

Leendert Aelberts van Tent - eigenaar van - land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 4800-00-1704:
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Leendert Aalberts Tent - eigenaar van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11900-00-1712:
Leendert Aalbertse van Tent 11 junij 1687
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Leendert Aalbertse van Tent - eigenaar van - land 179;
Jan Cor Beijsdorp - gebruiker van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4700-00-1712:
Leendert Aalbertse van Tent bij coop 1656
Bentkamp land 183b (omvang x hont)

Leendert Aalbertse van Tent - eigenaar van - Bentkamp land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 4800-00-1720:
Lenard Aalbertz van der Tent 11 junij 1687
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Lenard Aalbertz van der Tent - eigenaar van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4700-00-1720:
Lenard Aalbertz van Tent bij koop 1656
land 183b (omvang x hont)

Lenard Aalbertz van Tent - eigenaar van - land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 4800-00-1724:
Lenard Aalbertse van den Tent 11 junij 1687
land 179 (omvang ii morgen i hont x roeden)

Lenard Aalbertse van den Tent - eigenaar van - land 179;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 14100-00-1724:
Leendert Aalbertse van Tent bij koop 1656
land 183b (omvang x hont)

Leendert Aalbertse van Tent - eigenaar van - land 183b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 142