Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Gerrits Croon

voor 1662 - na 1696


23-06-1662:
Immetje Hendricx weduwe
Pieter Jans van Roijen (reeds overleden)
Abraham Mens secretaris alhier
een huijs ende erve onderpand voor de schuld

Pieter Jans van Roijen partner van Immetje Hendricx;
Abraham Mens - voogd van - Immetje Hendricx;
Immetje Hendricx - schuldig aan - Cornelis Gerrits Croon (200 gulden);
Hendrick Mees - belend aan - een huijs ende erve;
Dirck Wouters - belend aan - een huijs ende erve;
Corstiaen Arijens Molenaer - belend aan - een huijs ende erve;
Immetje Hendricx - eigenaar van - een huijs ende erve;
de Graeffelicheijt - belend aan - een huijs ende erve;
de Molesteech - belend aan - een huijs ende erve;
de Graeffelicheijt - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10325-07-1663:
de erfgenamen verkopen gezamelijk
Jan Arijensz Corsteman erfgenaam
Maertgen Arijens erfgenaam
Cornelis Gerritsz Croon erfgenaam
Jan Gerritsz Croon erfgenaam
Jan Jacobs erfgenaam
Hendrick Jacobs erfgenaam
Maertgen Jacobs erfgenaam
Jannetge Jacobs erfgenaam
Pieter Quierincxs vervangende sijne susters kinderen
Theunis Jans erfgenaam
Machtelt Jans erfgenaam
Hendrick Jansz Croon erflater
Willem Jansz Croon erflater
Cornelis Jacobs Croon voor een 1/12 deel erfgenaam
lant (omvang 10 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens) gelegen over duijn

Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertgen Arijens;
Jan Arijensz Corsteman kind van Adriaen Adriaens Korsteman en Dievertje Jans Croon;
Maertgen Arijens kind van Adriaen Adriaens Korsteman en Dievertje Jans Croon;
Pieter Jans partner van Maertgen Jacobs;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs;
Pieter Quierincxs - oom van - Theunis Jans;
Pieter Quierincxs - oom van - Machtelt Jans;
d heer van Sijpesteijn - belend aan - lant;
Aechtgen Gerrits - belend aan - lant;
Aechtgen Gerrits - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - koper van - lant;
d heer van Dorp - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
Cornelis Gerritsz Croon;
Jan Gerritsz Croon;
Jan Jacobs;
Hendrick Jacobs;
Hendrick Jansz Croon;
Willem Jansz Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12023-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12413-05-1665:
Alle susters ende broeders kinderen en erffgenamen van erflaters, (gezamelijk verkopers)
Hendrick Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jansz Croon (reeds overleden), erflater
heer mr Johan van Thielt hooghe heemraet van Rhijnlandt ende burgemeester der stadt Haerlem
t Langelant stuck weij ofte hoijlandt (waarde 1850 carolus guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Theunis Jans kind van Jannetgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quierings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertgen Jacobs Croon;
Jacob Coppes partner van Jannetge Jacobs Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannetgen Quierings;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
heer mr Johan van Thielt - koper van - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
d heer van Warmont - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
joffvrou Bas - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Weerlaen - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Leeck - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
Jan Arijens Corsteman;
Hendrick Jansz Croon;
Lijsbeth Jansz Croon;
Willem Jansz Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15011-08-1665:
allen susters & broeders kinderen & erffgenamen
Hendrick Jans Croon erflater
Lijsbeth Jans Croon erflater
Willem Jans Croon erflater
Hendrick Meesz Molesteech woonende alhier
Geertje Meesse wed
Cornelis Jacobs (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zal
Gillis Steffensz van Heussen (reeds overleden)
Foppenlant land (omvang 3 morgen (omtrent); waarde 1700 guldens)

Theunis Jans kind van Jannitgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannitgen Quierings;
Jacob Jans Naerdenburch partner van Maertgen Arijens Corsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs partner van Geertje Meesse;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannitgen Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Geertje Meesse - belend aan - Foppenlant land;
Claes Gerrits van Deijl - belend aan - Foppenlant land;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Gillis Steffensz van Heussen - heeft - d Erffgenamen;
Hendrick Meesz Molesteech - koper van - Foppenlant land;
Cornelis Gerrits Croon - verkoper van - Foppenlant land;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - Foppenlant land;
de Wateringe - belend aan - Foppenlant land;
de Erffgenamen Croon - belend aan - Foppenlant land;
d Erffgenamen - belast - Foppenlant land (met een erffpacht van 9 guld 19 stuijvers 8 penningen);
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15600-00-1668:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 9110-02-1668:
Cornelis Jacobs Croon woonende inden ambachte van Hillegom
joffvrouw Duijffje Backers weduwe, tot Haerlem
Jan Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, erff & boomgaert (omvang 100 roeden (omtrent)) onderpand voor de schuld

Jan Bosschaert partner van joffvrouw Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffvrouw Duijffje Backers (1000 caroli guldens);
Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert (met 400 gudens);
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18213-06-1668:
Cornelis Gerrits Croon timmerman woonende alhier
Joost Cornelis van Diest tuijnier woonende tot Hillegom
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gerrits Croon - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (800 guldens, affgelost opten 13 maij 1686);
Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19310-06-1671:
Cornelis Jacobs Croon (reeds overleden), zalr
Maertje Gielen (reeds overleden), zalr
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (waarde 2630 gulderns)
de Trompet tot Haerlem

Jacob Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Jan Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Marijtje Cornelis kind van Cornelis Jacobs Croon en Maertje Gielen;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jacob Cornelis;
Gerrit Jacobs Croon - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Jan Cornelis;
Jan Amen van Leeuwen - oom en bloedvoogd van - Marijtje Cornelis;
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Pieter le Febre - belast - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal (met 1000 guldens);
Pieter le Febre - brouwer in - de Trompet;
Pieter Cornelis Schipper - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jacob Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Jan Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
Marijtje Cornelis - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
den Heerewech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge en een bierstal;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22600-00-1672:
land 348b een erff

Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18625-08-1672:
Cornelis Gerritsz Croon timmerman alhier
Machtelt Huijberts sijne dienstmaecht
een huijs, erff & boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis Gerritsz Croon - schuldig aan - Machtelt Huijberts (650 caroli guldens);
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerritsz Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23900-00-1676:
land 348b een erff

Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 9106-05-1676:
Trijntge Huijberts hele suster
Cornelis Huijberts Paerdecalff hele broeder
Aeffgen Jans halve suster
Machtelt Huijberts (reeds overleden), erflaatster, gewesene dienstmaecht van Cornelis Gerrits Croon
Maertje Huijberts mede suster
Cornelis Gerrits Croon timmerman tot Hillegom
een rentebrieff (waarde 650 caroli guldens)
een huijs, erve & boomgaert onderpand voor de rentebrief, staande & gelegen inden meergemelten dorpe

Jan Pieters Oushoorn partner van Trijntge Huijberts;
Jan Jans Bierman partner van Maertje Huijberts;
Cornelis Gerrits Croon - heeft gewezen dienstmaagd - Machtelt Huijberts;
Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - een huijs, erve & boomgaert;
Jan Jans Bierman - koper van - een rentebrieff (voor tweederde part);
Trijntge Huijberts - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part);
Cornelis Huijberts Paerdecalff - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part samen met Aeffgen Jans);
Aeffgen Jans - verkoper van - een rentebrieff (voor eenderde part samen met Cornelis Huijberts);
Cornelis Gerrits Croon - belast door - een rentebrieff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 108-08-1677:
Cornelis Gerritsz Croon timmerman alkhier
Jacob Jacobsz Croon houtkooper tot Haerlem
huijs & erf boomgaert potinge & plantinge staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gerritsz Croon - schuldig aan - Jacob Jacobsz Croon (650 guldens, betaelt opten 23 meij 1681 door Jacobus Croon);
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Pieter Cornelis Schipper - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
d heer burgemeester Duijvens - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
d heer burgemeester Duijvens - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
Cornelis Gerritsz Croon - eigenaar van - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;
de Beeck - belend aan - huijs & erf boomgaert potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 2400-00-1680:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 9000-00-1684:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18500-00-1688:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9100-00-1692:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18800-00-1696:
land 348b een erff

Corn Gerrits Croon - eigenaar van - land 348b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 90