Genealogie project persoon weergeven


Gerrit Jacobs Croon

voor 1663 - na 1684


Ouders: Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits

23-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12413-05-1665:
Alle susters ende broeders kinderen en erffgenamen van erflaters, (gezamelijk verkopers)
Hendrick Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jansz Croon (reeds overleden), erflater
heer mr Johan van Thielt hooghe heemraet van Rhijnlandt ende burgemeester der stadt Haerlem
t Langelant stuck weij ofte hoijlandt (waarde 1850 carolus guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Theunis Jans kind van Jannetgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quierings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertgen Jacobs Croon;
Jacob Coppes partner van Jannetge Jacobs Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannetgen Quierings;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
heer mr Johan van Thielt - koper van - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
d heer van Warmont - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
joffvrou Bas - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Weerlaen - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Leeck - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
Jan Arijens Corsteman;
Hendrick Jansz Croon;
Lijsbeth Jansz Croon;
Willem Jansz Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15011-08-1665:
allen susters & broeders kinderen & erffgenamen
Hendrick Jans Croon erflater
Lijsbeth Jans Croon erflater
Willem Jans Croon erflater
Hendrick Meesz Molesteech woonende alhier
Geertje Meesse wed
Cornelis Jacobs (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zal
Gillis Steffensz van Heussen (reeds overleden)
Foppenlant land (omvang 3 morgen (omtrent); waarde 1700 guldens)

Theunis Jans kind van Jannitgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannitgen Quierings;
Jacob Jans Naerdenburch partner van Maertgen Arijens Corsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs partner van Geertje Meesse;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannitgen Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Geertje Meesse - belend aan - Foppenlant land;
Claes Gerrits van Deijl - belend aan - Foppenlant land;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Gillis Steffensz van Heussen - heeft - d Erffgenamen;
Hendrick Meesz Molesteech - koper van - Foppenlant land;
Cornelis Gerrits Croon - verkoper van - Foppenlant land;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - Foppenlant land;
de Wateringe - belend aan - Foppenlant land;
de Erffgenamen Croon - belend aan - Foppenlant land;
d Erffgenamen - belast - Foppenlant land (met een erffpacht van 9 guld 19 stuijvers 8 penningen);
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15600-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxii roeden lxii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6300-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6400-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oud Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6400-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1666
land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1668
land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Cornelis Jacobs Croon die ene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6613-02-1668:
joffv Duijffje Backers wed tot Haerlem
Jan Boschaert (reeds overleden), zalr
twee stucken lant (omvang 10 hondt 67 roeden) onderpand voor de schuld

Jan Boschaert partner van joffv Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffv Duijffje Backers (500 guldens, geroyeert opten tweede junij 1691 door Pieter Cornelis van Schagen);
Gerrit Jacobs Croon - belend aan - twee stucken lant;
Trijntje Gerrits - heeft - de Erffgen;
de Wildernisse - belend aan - twee stucken lant;
de Erffgen - belend aan - twee stucken lant;
Out Arckel - belend aan - twee stucken lant;
de Wildernisse - belend aan - twee stucken lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18330-05-1668:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (reeds overleden), zalr
lant (omvang 3 morgen; waarde 2300 guldens) gelegen ove duijn in Hillegom

Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant;
Pieter Jans Langevelt - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant (en overige erfgenamen);
de weduwe - belend aan - lant;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten - koper van - lant;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
t Heiligeestlant - heeft een noodweg over - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19500-00-1672:
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15800-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15900-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15900-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1668
Schoudt Roelen Lant land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Cornelis Jacobs Croon die ene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16100-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1662
st Catharijnen Gasthuijs tot Haerlem 1663
land 241a (omvang i morgen i hont xiiii roeden li voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 241a;
st Catharijnen Gasthuijs - eigenaar van - land 241a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6300-00-1676:
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6400-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6400-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen ii hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oud Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1668
Schoudt Roelen Lant land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Corn Jacobs Croon d eene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6600-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
land 243a (omvang iv morgen iiii hont xxxxiii roeden lxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 243a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 243a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Schouts Looster land 244a (omvang iii morgen iii hont)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schouts Looster land 244a;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schouts Looster land 244a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6300-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Deckers Landt land 245 (omvang iiii morgen xx roeden)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Deckers Landt land 245;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Deckers Landt land 245;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6400-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs bij coop
land 248 (omvang viii hont) uijt dit @ de twee voorgaende partijen

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 248;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - land 248;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6400-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249b (omvang ii morgen vii roeden iic voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Gerrit Jacobs Croon 1666
Schoudt Roelen Lant land 249c (omvang iii morgen i hont xxvii roeden xxxxiii voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249c;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Simon Jacobs jongen Engel d eene helft 26 junij 1675
Gerrit Jacobs Croon d ander helft 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Simon Jacobs jongen Engel - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6623-04-1682:
een stuck lant (omvang 8 hondt) gelegen over duijn in den ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - een stuck lant;
Simon Jacobs jongen Engel - belend aan - een stuck lant;
Arent Bruijnse van der Bijl - armenmeester van - de Buijten Armen;
Dammis Achijas van Dijck - armenmeester van - de Buijten Armen;
Gerrit Jacobs Croon - schuldig aan - de Buijten Armen (300 guldens);
de Duijnen van de Heer Sipesteijn - belend aan - een stuck lant;
de Haverweij - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9307-07-1682:
landt (omvang 8 hont; waarde 681 guldens 6 stuijvers) leggende over duijn

Gerrit Jacobs Croon - verkoper van - landt;
Dirck Claes van Sgravemade - koper van - landt;
Dirck Claes van Sgravemade - belend aan - landt;
Opstraten - heeft - Erffgen;
Simon Jacobs jonge Engel - belend aan - landt (aen welcke sijde dirt landt een nootwech heeft over t landt van Jonge Engel tot aen de wildernis off duijnen van den weled heer van Zwieten te gebruijken als van outs);
de Wildernis - belend aan - landt;
de Haverweij - belend aan - landt;
Erffgen - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 10500-00-1684:
Gerrit Jacobs Croon 1666
t Oude Manhuijs tot Haerlem
Delvendieps Looster land 244b (omvang iii morgen i hont lxxv roeden xxxx voet)

Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Delvendieps Looster land 244b;
t Oude Manhuijs - eigenaar van - Delvendieps Looster land 244b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 158