Genealogie project persoon weergeven


sr Joost Diericq

voor 1652 - voor 1679
Relatie met: Onbekende partner

Kinderen:

Carolus
- Relatie met: Eva van Liebergen

00-00-1652:
land 145a (omvang ii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145a;
Jan Mees - gebruiker van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3100-00-1656:
land 145a (omvang ii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145a;
Jacob Leenderts - gebruiker van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11200-00-1656:
land 145d (omvang vi hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jacob Leenderts - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11206-05-1656:
Sijmon Cornelis (reeds overleden)
Maritge Cornelis (reeds overleden)
Dirck Cornelis Schoute is sterck gemaexk voor de naegelaetene ende onmondige kinderen
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
Barent Hermans (reeds overleden)
een huis met de erve (waarde 1800 guldens) staende ende leggende inden dorpe

Pieter Gijsbrechts partner van Grietge Sijmons;
Grietge Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jan Sijmons kind van Sijmon Cornelis en Maritge Cornelis;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Barent Hermans partner van wed;
Jan Sijmons - broer van - Grietge Sijmons;
Pieter Gijsbrechts - verkoper van - een huis met de erve;
Grietge Sijmons - verkoper van - een huis met de erve;
Dirck Cornelis Schoute - verkoper van - een huis met de erve;
Joost Diericx - koper van - een huis met de erve;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met de erve;
Willem Reijnderts - belend aan - een huis met de erve;
wed - belend aan - een huis met de erve;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huis met de erve;
de Heerewech - belend aan - een huis met de erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 706-05-1656:
Barent Hermans (reeds overleden)
landt (omvang 160 roeden; waarde 525 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegum

Barent Hermans partner van de weduwe;
Joost Diericx - koper van - landt;
Pieter Jans Poll - belend aan - landt;
Cornelis Reijers - belend aan - landt;
de weduwe - belend aan - landt;
Joost Diericx - belend aan - landt;
Pieter Jans Poll - verkoper van - landt;
de Wildernisse - belend aan - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 806-05-1656:
Catalijntje Jans weduwe
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje (omvang 8 roeden; waarde 225 guldens)

Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Isaac Joosten - voogd van - Catalijntje Jans;
Joost Diericx - koper van - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Catalijntje Jans - verkoper van - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Catalijntje Jans - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Pieter Jans Poll - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;
Joost Diericx - belend aan - een erf ofte landt met een schuijr ende lootsje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 806-05-1656:
Joost Diericxs woonende tot Haerlem
Willem Adriaens van Sgravemade (reeds overleden)
een huijs, erve en boomgaert (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 650 guldens) staende ende gelegen inde dorpe van Hillegom

Willem Adriaens van Sgravemade partner van wed;
Cornelis Joosten van Diest - schuldig aan - Joost Diericxs (in apparte akte dd 6 mei 1656);
Joost Diericxs - verkoper van - een huijs, erve en boomgaert;
Cornelis Joosten van Diest - koper van - een huijs, erve en boomgaert (streckende van de voors wed. haer teelcroft aff tot aan de gemeene bornput);
Jan Adriaens Langevelt - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;
wed - belend aan - een huijs, erve en boomgaert (met haer erff);
wed - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, erve en boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 930-05-1657:
Pieter Jans van Langevelt woonende tot Schoten
Trijntje Jans wed. woonende inde dorpe ende ambachte van Hillegum
Jan Pieter Thijs van Slingerlandt (reeds overleden)
een huijs met een croft teelant (omvang 200 roeden; waarde 725 guldens)

Jan Pieter Thijs van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans van Langevelt - verkoper van - een huijs met een croft teelant;
Trijntje Jans - koper van - een huijs met een croft teelant;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs met een croft teelant;
Cornelis Arijens van Langevelt - belend aan - een huijs met een croft teelant;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs met een croft teelant;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een croft teelant;
den Heerewech - belend aan - een huijs met een croft teelant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1331-05-1657:
Jan Pieter Thijs Slingerland (reeds overleden)
Jacob Jans voogd over de kinderen van Trijntje Jans
Jacob Cornelis Wassenaer voogd over de kinderen van Trijntje Jans
Beatrix Jans meerderjarige ongehouwede persoon woonende tot Hillegum
Aelbert Jans borge
Jacob Jans borge
een huijs en erf, teelant en boomgaerde (omvang 0,5 morgen) gelegen in hillegum, onderpand voor de schuld

Jan Pieter Thijs Slingerland partner van Trijntje Jans;
Trijntje Jans - schuldig aan - Beatrix Jans (400 guldens);
Trijntje Jans - eigenaar van - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Cornelis Arijens van Langevelt - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
de Heerewech - belend aan - een huijs en erf, teelant en boomgaerde;
Jacob Jans;
Jacob Cornelis Wassenaer;
Aelbert Jans;
Jacob Jans;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1801-05-1658:
Willem Reijnderts Croes wagemaecker woonende tot Hillegum
Huich Cornelis van Moerkercken wagemaecker woonende tot Hillegum
Barent Hermans Picaert (reeds overleden)
een huijs ende erve (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Barent Hermans Picaert partner van wed;
wed - belend aan - een huijs ende erve;
Joost Dircks - belend aan - een huijs ende erve;
Joost Dircks - belend aan - een huijs ende erve;
Willem Reijnderts Croes - verkoper van - een huijs ende erve;
Huich Cornelis van Moerkercken - koper van - een huijs ende erve;
de Herewech - belend aan - een huijs ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2726-06-1658:
Joost Diericq burger tot Haerlem
Jeremijas Joosten (reeds overleden)
Catalijntje Jans wed.
Jacob Pieters Romeijn (reeds overleden)
een huis met erve & crocht staende en leggende inde dorpe van Hillegum

Jeremijas Joosten partner van de wed;
Jacob Pieters Romeijn partner van Catalijntje Jans;
Pieter Jan Pol - schuldig aan - Joost Diericq (200 carolus guldens);
Matheus Baecke - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Pol - belend aan - een huis met erve & crocht;
de wed - belend aan - een huis met erve & crocht;
Pieter Jans Bourgoinje - belend aan - een huis met erve & crocht;
Joost Diericq - belend aan - een huis met erve & crocht;
Arent Bruijnen van der Bijl - belend aan - een huis met erve & crocht;
Catalijntje Jans - belend aan - een huis met erve & crocht;
de Wildernisse - belend aan - een huis met erve & crocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3613-06-1659:
beijde gelegen soo in Hillegum als inde Vennip samen vercocht voor 2600 car guldens
Jacob Dammis Langevelt woonende tot Hillegom
Joost Diericxs woonende tot Haerlem
t Pastoors Crochje een stucke teellandt (omvang 2 hont 50 roeden) streckende met een laen nade Heerewech toe
een stuck weijlandt (omvang 10 hont 50 roeden (omtrent))

Maarten Willems - belend aan - een stuck weijlandt;
joff Buijtenwech - belend aan - een stuck weijlandt;
Joost Diericxs - belend aan - een stuck weijlandt;
Jacob Dammis Langevelt - verkoper van - een stuck weijlandt;
Joost Diericxs - koper van - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Joost Diericxs - koper van - een stuck weijlandt;
joff Buijtenwech - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
joff Buijtenwech - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Neeltje Floris - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Jacob Dammis Langevelt - verkoper van - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
t huis daar de predicant woont - belend aan - een stuck weijlandt;
t huis daar de predicant woont - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4700-00-1660:
land 145a (omvang ii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145a;
Jacob Leenderts - gebruiker van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3921-05-1660:
Trijntje Jans ruilt een oud huisje voor een nieuwe huisje met Adriaaan Floris
Trijntje Jans weduwe
Jan Pieters van Slingerlandt (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Adriaen Floris timmerman
een oudt huijsken met een erff gelegen inde dorpe van Hillegum

Jan Pieters van Slingerlandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jans Pol - voogd van - Trijntje Jans;
Joost Dircxs - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
Corn Arijens Langevelt - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
den Vennipperlaen - belend aan - een oudt huijsken met een erff;
een oudt huijsken met een erff - geruild met - een nieuw huiske;
Adriaen Floris;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5425-05-1661:
een huijs met een erff (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inde dorpe van Hillegum

Cornelis Arijens Langevelt - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - koper van - een huijs met een erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs met een erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs met een erff;
Hendrick Jacobs van Leeuwen - belend aan - een huijs met een erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6325-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6430-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7119-05-1662:
Adriaen Floris timmerman
landt (omvang 1 hondt (omtrent); waarde 200 gulden)

Joost Dircxs - belend aan - landt;
Cornelis Reijers - belend aan - landt;
Cornelis Coerts - belend aan - landt;
Jacob Jacobs de Vlieger - belend aan - landt;
Adriaen Floris - verkoper van - landt;
Pieter Pieters de Praem - koper van - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 9811-04-1663:
Marijtgen Claesdr weduwe
Cornelis Pieters Glas (reeds overleden)
Claes Dircxs Langevelt grootvader
Jacob Jans Langevelt neef van s vaders zijde
een stuck lant (omvang 2 morgen; waarde 1800 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Marijtgen Claesdr;
Guertje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Aeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Neeltje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claessie Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Leentje Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Jacob Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Pieters Glas en Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Aeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Neeltje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Claessie Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis;
Jacob Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis;
Pr Jans Pol - voogd van - Marijtgen Claesdr;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Guertje Cornelis;
Claes Dircxs Langevelt - voogd van - Pieter Cornelis;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck lant;
Marijtgen Claesdr - verkoper van - een stuck lant (voor de helfft en de kinderen voor d ander helfft);
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een stuck lant;
sr Joost Dircxs - belend aan - een stuck lant;
de Vosselaen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11103-07-1663:
d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen licentiaet inde rechten woonende tot Haerlem
een huijs ende erff onderpand van de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - d heer mr Barthelmeus de Kies van Wissen (800 guld);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - een huijs ende erff;
Wijnandt van der Maes - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;
de Graeffelicheijts Duijne - belend door - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12100-00-1664:
land 145a (omvang ii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145a;
Jacob Leenderts - gebruiker van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13200-00-1664:
land 145d (omvang vi hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jacob Leenderts - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13200-00-1664:
25 meij 1661
land 146 (omvang iiii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 146;
Jacob Dammasz - gebruiker van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13203-01-1665:
huijs ende erff onderpand voor de schuld

Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Barents Picquaert (300 guldens);
Cornelis Willems Visscher - schuldig aan - Jan Dircxsz Roubergen (150 guldens);
Cornelis Willems Visscher - eigenaar van - huijs ende erff;
Jan Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
Huijbertje Willems - belend aan - huijs ende erff;
Joost Dircxsz - belend aan - huijs ende erff;
sr Wijnandt van der Maes - belend aan - huijs ende erff;
Arij Florisz - belend aan - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;
de Wildernisse - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14429-04-1665:
Barent Hermans (reeds overleden)
sr Joost Diericq burger trot Haerlem
een huijs met een erve ende boomgaert (waarde 2300 guldens) staende & leggende inden dorpe van Hillegom

Barent Hermans partner van de wed.;
Willem Daniels de Haes - schuldig aan - sr Joost Diericq (2000 carolus guldens in aparte akte dd 29 april 1665);
sr Joost Diericq - verkoper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Willem Daniels de Haes - koper van - een huijs met een erve ende boomgaert;
Arent Bruijnen - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Pieter Jans Poll - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Cornelis Willems Visscher - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
Huijch Cornelis van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de wed. - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
de Wildernisse - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een erve ende boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14800-00-1668:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3900-00-1668:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3900-00-1668:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 146;
Jacob Dammis - gebruiker van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3909-03-1668:
sr Joost Diericq burger tot Haerlem
Jacob Dammas Langevelt (reeds overleden)
een huijs met den erve ende landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende ende leggende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammas Langevelt partner van de weduwe;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - sr Joost Diericq (1400 caroli guldens);
Jeroen Jans van der Velde - eigenaar van - een huijs met den erve ende landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de weduwe - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Gerrit Simonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs met den erve ende landt (575 caroli guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs met den erve ende landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19016-01-1671:
Jeroen Jansz van der Velde buerman tot Hillegom
sr Joost Diericq burger der stadt Haerlem
Jan Jansz kleermaecker
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht (omvang 5 hondt (omtrent); waarde 250 guldens boven de belastinge)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de wed;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Jan Jansz - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Grietge Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht (met 575 guld, opten 19 meij 1681 door d heer Carolus Diericq aende erffgenamen van Grietje Jacobs betaalt);
sr Joost Diericq - koper van - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Helpop - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22027-05-1671:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Vrijer (reeds overleden)
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 900 guldens)

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van de wed;
Cornelis Vrijer partner van de weduwe;
sr Joost Diericq - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de weduwe - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Claes Langevelt - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22600-00-1672:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13400-00-1672:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13400-00-1672:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircxs hier uijt 3 hont 1661
Pastoors Krogtjen land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Pastoors Krogtjen land 146;
Jacob Dammis - gebruiker van - Pastoors Krogtjen land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13410-06-1672:
Henderick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
een huijs erff & boomgaert staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Henderick Jacobs van Leeuwen partner van de wed;
Jacob Claes Langevelt - schuldig aan - Arent van der Bijl (430 guld);
Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
sr Joost Diricq - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
de wed - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Claes Vrijer - belend aan - een huijs erff & boomgaert;
Pieter de Praem - belend aan - een huijs erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23610-06-1672:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
een huijs & erff staende inden dorpe van Hillegom, onderpand van de schuld

Cornelis Jansz Sael partner van Lijdea Baken;
Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van de weduwe;
Jacob Claes Langevelt - schuldig aan - Cornelis Jansz Sael (100 guldens);
Pieter de Praem - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Claes Langevelt - eigenaar van - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
sr Joost Diricq - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
de weduwe - belend aan - een huijs & erff;
Claes Vrijer - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23823-05-1675:
Stijntje Maertens wed
Cornelis Reijnders Moerkercken (reeds overleden)
landt (omvang 100 roeden (omtrent); waarde 250 caroli guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom

Cornelis Reijnders Moerkercken partner van Stijntje Maertens;
sr Joost Diericq - belend aan - landt;
Jacob Claes Langevelt - belend aan - landt;
Stijntje Maertens - belend aan - landt;
Jacob Jacobs de Vlieger - belend aan - landt;
Pieter Pieters de Praem - verkoper van - landt;
Jacob Jacobs de Vlieger - koper van - landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27600-00-1676:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3900-00-1676:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3900-00-1676:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircxs hier uijt 3 hont 1661
Pastoors Krogtjen land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Pastoors Krogtjen land 146;
Jacob Dammis - gebruiker van - Pastoors Krogtjen land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3917-05-1679:
allen erffgenamen van Anna Jans
Trijntje Jans (reeds overleden)
Trijntje Leenderts minderjarige dochter
Anna Jans (reeds overleden), erflater
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
sr Joost Diricq (reeds overleden)
Jacob Claes (reeds overleden)
een huijs ende erff (waarde 600 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Dirck Jans Treurniet partner van Maertje Jans;
Pieter Cornelis van Rhijn kind van Trijntje Jans;
Banckje Cornelis kind van Trijntje Jans;
Dirck Jacobs Konijnenbergh partner van Banckje Cornelis;
Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van Anna Jans;
Jacob Claes partner van de weduwe;
Trijntje Leenderts kind van Leuntge Cornelis;
Pieter Cornelis - heeft in administratie - Trijntje Leenderts;
Gerrit Jans Tromp - schuldig aan - Dirck Jans Treurniet (en overige erfgenamen600 guldens, in aparte akte dd 17-05-1679);
Gerrit Jans Tromp - koper van - een huijs ende erff;
Dirck Jans Treurniet - verkoper van - een huijs ende erff (en overige erfgenamen);
sr Joost Diricq - heeft - Erfgen;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs ende erff;
Maerten Willems - belend aan - een huijs ende erff;
Mees Jans - belend aan - een huijs ende erff;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs ende erff;
Erfgen - belend aan - een huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 3800-00-1680:
Joost Dircq 23 junij 1677
Pr Jans Schrama 1677

Joost Dircq - eigenaar van - land 141a;
Pr Jans Schrama - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3800-00-1680:
Joost Dircq 23 junij 1677
Pr Jans Schrama 1677

Joost Dircq - eigenaar van - land 141b;
Pr Jans Schrama - gebruiker van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3800-00-1680:
Joost Dircq 1677
Pr Jans Schrama 1677
land 142b (omvang iiii hont x roeden)

Joost Dircq - eigenaar van - land 142b;
Pr Jans Schrama - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3800-00-1680:
Pr Jansz Schrama 1677
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircq - eigenaar van - land 145d;
Pr Jansz Schrama - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3900-00-1680:
Jeroen Jans 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircq - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3900-00-1680:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircq hier uijt 3 hont 1661
Pr Jans Schrama 1677
Pastoors Krogtien land 146 (omvang iiii hont)

Pr Jans Schrama - gebruiker van - Pastoors Krogtien land 146;
sr Joost Dircq - eigenaar van - Pastoors Krogtien land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3914-05-1681:
Jan Jans alias Lapper
sr Joost Diricq (reeds overleden)
Jacob Claes (reeds overleden)
een huijs erf & boomgaert (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegom

Jacob Claes partner van de wed;
Jan Jans - schuldig aan - Gerrit Jans Tromp (700 guldens in aparte akte dd 15-5-1681 (Afb 83), betaeld en voldaen in julij 1685, actum den 5 julij 1690);
Jan Cornelis van Moerkercken - borg voor - Jan Jans;
Claes Dircxs van Sgravemade - borg voor - Jan Jans;
Gerrit Jans Tromp - verkoper van - een huijs erf & boomgaert;
Jan Jans - koper van - een huijs erf & boomgaert;
sr Joost Diricq - heeft - Erffgen;
de wed - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Joost Cornelis van Diest - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Maerten Willems - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Mees Jans - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Claes Cornelis Vrijer - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
Erffgen - belend aan - een huijs erf & boomgaert;
de Heerenwech - belend aan - een huijs erf & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 8000-00-1684:
Joost Diricx 23 junij 1677
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
land 141a (omvang i hont)

Joost Diricx - eigenaar van - land 141a;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13300-00-1684:
Joost Dircq 1677
Jan Corn Bensdorp 9 junij 1683
land 142b (omvang iiii hont x roeden)

Joost Dircq - eigenaar van - land 142b;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13300-00-1684:
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13400-00-1684:
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircx - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13400-00-1684:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircxs hier uijt 3 hont 1661
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
Pastoors Krogie land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Pastoors Krogie land 146;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - Pastoors Krogie land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13400-00-1688:
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
Joost Diricx 23 junij 1677

Joost Diricx - eigenaar van - land 141a;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3900-00-1688:
Joost Dircq 1677

Joost Dircq - eigenaar van - land 142b;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3900-00-1688:
Jan Corn Bensdorp 9 junij 1683
land 145d (omvang ii morgen)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4000-00-1688:
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

Joost Dircx - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4000-00-1688:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircxs hier uijt 3 hont 1661
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
Pastoors Krogien land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Pastoors Krogien land 146;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - Pastoors Krogien land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4002-03-1691:
De comparant geeft te kennen dat de wooningh en alle de landen gelegen desen ende oock inde banne van de Vennip niet de sullen mogen worden verocht ofte belecht soo lange sij int leven sijn.
d heer mr Carolus Diericqs advocaet woonendt binnen de stadt Haerlem
lant (omvang 1 morgen 3 hondt (omtrent)) protocolle van Vennip folio 1
weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden) protocolle van Vennip folio 21
woningh met lant (omvang 31 mergen 4 hond) protocolle van Noortwijckerhout no 4 fol 24
een partij lant (omvang 1050 roeden) protocolle van Hillegom no A folio 44
een partij lant (omvang 250`roeden) protocolle van Hillegom no A folio 44
een huis, erff, bogaert & teelkrocht (omvang 5 hond (omtrent)) protocolle van Hillegom no A folio 215
een huijs in verscheijdene partijen (omvang 14 morgen) gelegen alhier inde Vennip
lant (omvang 5 morgen) gelegen inde Vennip

d heer mr Carolus Diericqs partner van juffr Eva van Liebergen;
d heer mr Carolus Diericqs kind van d e Joost Diericqs;
woningh met lant;
een partij lant;
een partij lant;
een huis, erff, bogaert & teelkrocht;
lant;
weijlandt;
lant;
een huijs in verscheijdene partijen;

Bron: Hillegom Ora 1690 - 1704 Afb 1100-00-1692:
Joost Diricx 23 junij 1677
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
land 141a (omvang i hont)

Joost Diricx - eigenaar van - land 141a;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13500-00-1692:
Joost Dircq 1677
Jan Corn Bensdorp 9 junij 1683

Joost Dircq - eigenaar van - land 142b;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13600-00-1692:
Jan Corn Bensdorp 9 junij 1683
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircqs - eigenaar van - land 145d;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13600-00-1692:
Jeroen Jans 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircqs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13600-00-1692:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
sr Joost Dircqs hier uijt 3 hont 1661
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
Pastoors Krochie land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircqs - eigenaar van - Pastoors Krochie land 146;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - Pastoors Krochie land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13700-00-1696:
Joost Diricq 23 junij 1677
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
land 141a (omvang i hont)

Joost Diricq - eigenaar van - land 141a;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3800-00-1696:
Joost Diricx 1677
Jan Corn Bensdorp 9 junij 1683

Joost Diricx - eigenaar van - land 142b;
Jan Corn Bensdorp - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3800-00-1696:
Jacob Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

Joost Dierx - eigenaar van - land 145d;
Jacob Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3900-00-1696:
Jeroen Jans 1665
Schout Ackers land 145e (omvang ii hont)

Joost Diericx - eigenaar van - Schout Ackers land 145e;
Jeroen Jans - gebruiker van - Schout Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3900-00-1696:
t resterende hondt is de pastoors boomgaert
Joost Diericxs hier uijt 3 hond 1661
Jan Cornelis Bensdorp 9 junij 1683
land 146 (omvang iiii hont)

Joost Diericxs - eigenaar van - land 146;
Jan Cornelis Bensdorp - gebruiker van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3900-00-1704:
land 146 (omvang iiii hont)

sr Joost Dircx - eigenaar van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11500-00-1712:
Joost Diricqs 23 junij 1677
Jan Cornelisse Beijnsdorp 5 junij 1683
land 141a (omvang i hont)

Joost Diricqs - eigenaar van - land 141a;
Jan Cornelisse Beijnsdorp - gebruiker van - land 141a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3800-00-1712:
Joost Diricq 1677
Jan Cornelisse Beijnsdorp 9 junij 1683
land 142b (omvang iiii hont x roeden)

Joost Diricq - eigenaar van - land 142b;
Jan Cornelisse Beijnsdorp - gebruiker van - land 142b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3800-00-1712:
Jan Corn Beijnsdorp 9 junij 1683
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Diricqs - eigenaar van - land 145d;
Jan Corn Beijnsdorp - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3900-00-1712:
Jeroen Janse 1665
Schout Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Diricqs - eigenaar van - Schout Ackers land 145e;
Jeroen Janse - gebruiker van - Schout Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3900-00-1712:
t resterende hondt is de pastoors boomgaart
Joost Diricqs hier uijt 3 hond 1661
Jan Corn Beijnsdorp 9 junij 1683
land 146 (omvang iiii hont)

Joost Diricqs - eigenaar van - land 146;
Jan Corn Beijnsdorp - gebruiker van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3900-00-1720:
land 145a (omvang lxxv roeden)

Joost Diericq - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3900-00-1720:
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Diricqs - eigenaar van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 3900-00-1724:
Joost Diriks 1677
land 142 (omvang v hont xxviii roeden)

Joost Diriks - eigenaar van - land 142;
Mees Janse Beijnsdorp - gebruiker van - land 142;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13200-00-1724:
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Diriks - eigenaar van - land 145d;
Mees Janse Beijnsdorp - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 13300-00-1724:
Schouts Akker land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Diriks - eigenaar van - Schouts Akker land 145e;
Mees Janse Bourgoigne - gebruiker van - Schouts Akker land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 133