Genealogie project persoon weergeven


Jeroen Jans van der Velde

voor 1660 - na 1676


00-00-1660:
land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 210;
Jeroen Jans van der Velden - gebruiker van - land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 211;
Johan Sicx - eigenaar van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 212;
Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 213 (omvang iii morgen iiii hont lxxvi roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 213;
Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 213;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5615-06-1661:
Gerrit Schouten brouwer
Matheus Bake biersteecker tot Hillegum
Joris Pieters Colijn (reeds overleden)
den Olijphant tot Haerlem
den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge (waarde 2400 car guldens) gelegen aent pleijn van Hillegom

Joris Pieters Colijn partner van wed;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - Gerrit Schouten (2400 car guldens in aparte akte dd 15 juni);
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - Matheus Bake (in aparte akte dd 15 juni);
Gerrit Schouten - brouwer in - den Olijphant;
joff Mechelina Buijtenwech - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
wed - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Matheus Bake - verkoper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Gerrit Schouten - verkoper van - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;
de Pastoorslaen - belend aan - den Gouden Leeuw een huijs met een erff, bepotinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6530-12-1661:
de comparanten verclaerden minnelijck ende vriendelijck metten anderen geschickt, gescheijden en gaccordeert te sijn van alsulcken goederen als Arij Maerts en Neeltje Willems mette doodt ontruijmt ende nagelaten hebben
Trijntje Arijens meerder jarige dochter
Willem Arijens timmerman
Jacob Arijens meerderjarige jongeman
Arij Maerts (reeds overleden)
Neeltgen Willems (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
landt (omvang 8 hondt) gelegen aende weerlaen
de Banneweij (omvang 3 morgen (omtrent))
de Hoeckweij (omvang 2 morgen (omtrent))
Swaentjes Landt (omvang 8 hondt (omtrent))

Cornelis Joosten van Diest de jonge partner van Pietertje Arijens;
Trijntje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Pietertje Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Willem Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jacob Arijens kind van Arij Maerts en Neeltgen Willems;
Jeroen Jans van der Velde - voogd van - Trijntje Arijens;
Jan Gerritz Deijl - belend aan - de Banneweij;
Trijntje Arijens - eigenaar van - landt;
Hans van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Arijens Langevelt - belend aan - landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
Joost Dircxs - belend aan - Swaentjes Landt;
d heer Johan Thiel - belend aan - de Banneweij;
d heer Arijen Kies - belend aan - de Banneweij;
Pietertje Arijens - eigenaar van - de Banneweij;
Willem Arijens - eigenaar van - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Matheus Bake - belend aan - een huijs;
Willem Arijens - eigenaar van - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Jacob Heijn - belend aan - de Hoeckweij;
Sijbrant van Alckema - belend aan - de Hoeckweij;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
d heer Bicker - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Cornelis Pieters Glas - belend aan - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - het Margen;
Jacob Arijens - eigenaar van - Swaentjes Landt;
de Graeffelickheijtsduijn - belend aan - de Banneweij;
de Erffgen - belend aan - landt;
de Weerlaen - belend aan - landt;
s dorps Houttuijn - belend aan - een huijs;
t Molensteechje - belend aan - een huijs;
Margriettelaen - belend aan - de Hoeckweij;
de Dijaconie van Hillegom - belend aan - Swaentjes Landt;
de Leeck - belend aan - Swaentjes Landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7128-07-1662:
Mencxke Cornelis wed
Joris Pieters Cole (reeds overleden)
een erff (omvang 25 roeden; waarde 112 guld 10 stuijvers)

Joris Pieters Cole partner van Mencxke Cornelis;
Jeroen Jans van der Velde - verkoper van - een erff;
Jan Willems van der Linde - koper van - een erff;
joffvrouw Mechelina van Buijtenwech - belend aan - een erff;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een erff;
Mencxke Cornelis - belend aan - een erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10305-02-1663:
een erff (waarde 200 gulden) ten zuijtywesten gelegen van sijn comparants erff ende singel ofte plantagie

Jeroen Jans van der Velde - verkoper van - een erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - koper van - een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10628-03-1663:
Mencxke Cornelis weduwe
Joris Pieters Cole (reeds overleden)
Pieter Jans Poll bode alhier
een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (waarde 1550)

Joris Pieters Cole partner van Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Grietge Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
jonge Cornelis Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Anna Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Joris kind van Joris Pieters Cole en Mencxke Cornelis;
Pieter Jans Poll - voogd van - Mencxke Cornelis;
Paulus Pieters - voogd van - Grietge Joris (en oom);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Mencxke Cornelis (en overige erfgenamen 1550 guldens in aparte acte dd 28 maart 1663);
Paulus Pieters - voogd van - jonge Cornelis Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Anna Joris;
Paulus Pieters - voogd van - Pieter Joris;
Mencxke Cornelis - verkoper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (en overige erfgenamen);
Cornelis Jans van Bredenrode - koper van - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Arij Floris - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Barents - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
Jan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Doublet - heeft - de Erffgenamen;
joffvrouw Agatha van Berckenrode - belast - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (een rente van 3 guldens 15 stuijvers sjaars);
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff;
de Erffgenamen - belasten - een huijs, barch huijs, paardestal ende een groot erff (met 3 grooten sjaers erffhuijr);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10721-03-1664:
Jan Koelenbier poorter der stadt Haerlem
een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve onderpand van de schuld, staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Jan van Bredenrode - schuldig aan - Jan Koelenbier (600 guldens);
joffvrou van der Does - heeft - de Erffgen;
Jan Vogel - heeft - de Erffgen;
Arij Florisz - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
Cornelis Jan van Bredenrode - eigenaar van - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Erffgen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Erffgen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, barghuijs, paerdestal ende erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12929-04-1665:
een erffken (omvang 12 roeden; waarde 180 guldens) gelegen inden dorpe van Hillegom tuschen de voorn. comparanten aen d eene ende Jerroen Jansz van der Velden aen d ander zijde

Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - belend aan - een erffken;
Cornelis Jansz van Brederode - verkoper van - een erffken;
Pieter Joris Cole - koper van - een erffken;
den Heerenwech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15008-07-1665:
Aelbert Barentsz Picquaert biersteecker tot Hillegom
Johan Vogel (reeds overleden), zal
de Olijphant tot Haerlem
huijsinge & erve staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - sr Gerrit Schouten (600 guldens);
Cornelis Jans van Bredenrode - schuldig aan - Aelbert Barentsz Picquaert;
sr Gerrit Schouten - brouwer in - de Olijphant;
Jan Willemsz van der Linde - belend aan - huijsinge & erve;
Jeroen Jansz van der Velde - belend aan - huijsinge & erve;
Pieter Jorisz Colijn - belend aan - huijsinge & erve;
Johan Vogel - heeft - de Erffgen;
Jan Barentsz Picquaert - belend aan - huijsinge & erve;
Cornelis Jans van Bredenrode - eigenaar van - huijsinge & erve;
de Heerenwech - belend aan - huijsinge & erve;
de Erffgen - belend aan - huijsinge & erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15701-04-1667:
een huijs ende erff (waarde 1200 guldens) staende & gelegen inden dorpe van Hillegom

Michiel Claes van der Weijde - schuldig aan - Jan Willems van der Linde (1200 guldens in aparte akte dd 1 april 1667);
joffvrou Mechelijna van Buijtenwech - belend aan - een huijs ende erff;
Jeroen Jans van der Velde - belend aan - een huijs ende erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een huijs ende erff;
Jan Willems van der Linde - verkoper van - een huijs ende erff;
Michiel Claes van der Weijde - koper van - een huijs ende erff;
de Pastoorslaen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17421-04-1667:
Hendrick Jacobsz van Claverweijde woonende tot Hillegom
Jeroen Jans van der Velde woonende tot Hillegom
Jacob Dammisz Langeveld (reeds overleden)
een huijs ende erff met landt (omvang 5 hont (omtrent); waarde 1600 guld de belasting inbegrepen) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrick Jacobsz van Claverweijde partner van Anna Huijgendr;
Jacob Dammisz Langeveld partner van de weduwe;
Absalon Meijnderts - belast - een huijs ende erff met landt (500 guldens);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - verkoper van - een huijs ende erff met landt;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - een huijs ende erff met landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinje - belast - een huijs ende erff met landt (met 575 guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs ende erff met landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17621-04-1667:
Jeroen Jansz van der Velde woonende tot Hillegom
Cornelis Willemsz Visscher woonende tot Hillegom
een huijs & erff (waarde 2430 guldens) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs & erff;
Cornelis Willemsz Visscher - koper van - een huijs & erff;
joffvrou Mechelina van Buijtenwech - belend aan - een huijs & erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft - d Erffgenamen;
Pieter Joris Cole - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Jansz van Bredenrode - belend aan - een huijs & erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
d Erffgenamen - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17700-00-1668:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3900-00-1668:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3909-03-1668:
sr Joost Diericq burger tot Haerlem
Jacob Dammas Langevelt (reeds overleden)
een huijs met den erve ende landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende ende leggende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammas Langevelt partner van de weduwe;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - sr Joost Diericq (1400 caroli guldens);
Jeroen Jans van der Velde - eigenaar van - een huijs met den erve ende landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de weduwe - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Gerrit Simonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs met den erve ende landt (575 caroli guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs met den erve ende landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19000-00-1672:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13400-00-1672:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13400-00-1676:
Jeroen Jans van der Velde 1665
land 145d (omvang ii morgen)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - land 145d;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - land 145d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3900-00-1676:
Jeroen Jans van der Velde 1665
Schouts Ackers land 145e (omvang ii hont)

sr Joost Dircxs - eigenaar van - Schouts Ackers land 145e;
Jeroen Jans van der Velde - gebruiker van - Schouts Ackers land 145e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 39