Genealogie project persoon weergeven


Jacob Dammese Langevelt

voor 1652 - voor 1664
Relatie met: de weduwe
00-00-1652:
land 107a (omvang vi hont l roeden)

Jacob Damas - eigenaar van - land 107a;
Jacob Jacobs - gebruiker van - land 107a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2300-00-1652:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Jacob Dammas - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2400-00-1652:
Gerrit Gerrits schout
land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Gerrit Gerrits - eigenaar van - land 128;
Jacob Dammas - gebruiker van - land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 2800-00-1652:
land 143 (omvang ii hont v roeden)

Huich Engels - gebruiker van - land 143;
Jacob Dammas - eigenaar van - land 143;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3100-00-1652:
land 146a (omvang iii hont)

Jacob Damas - eigenaar van - land 146a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 3200-00-1652:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Jacob Damas - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
land 107a (omvang vi hont l roeden)

Jacob Damas - eigenaar van - land 107a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10200-00-1656:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmen Jan Damis - eigenaar van - land 112;
Jacob Damis - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10300-00-1656:
land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Jacob Damas - eigenaar van - land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10800-00-1656:
land 141b (omvang iii hont xxxvii roeden)

Jacob Damis - eigenaar van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11100-00-1656:
land 146a (omvang iii hont)

Jacob Damas - eigenaar van - land 146a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11215-03-1658:
beide stucken verkocht voor 3800 guldens
Albert Mens secrertaris
Leentgen Meessen (reeds overleden)
d heer Pedro Wouters woonende tot Haerlem
d heer Francois Wouters woonende tot Haerlem
Praters Landt een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hont 38 roeden) aen Meerlaen
Land over de vaert (omvang 1 morgen 1 hont 50 roeden) aen suijdt sijde Weerlaendervaert

Cornelis Pieters Glas partner van Maertgen Claes;
Jan Stoffels partner van Grietgen Claes;
Dirck Philps partner van Aeltgen Claes;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Meessen;
Maertgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Grietgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Aeltgen Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Willem Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Jan Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Lijsbeth Claes kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Meessen;
Albert Mens - voogd van - Lijsbeth Claes;
d heer Pedro Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Francois Wouters - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (en overige erfgenamen, 3800 guldens in twee aparte actes dd 15 maart 1658);
d heer Pedro Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffrvou de Bie - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
joffvrou Bas - belend aan - Land over de vaert;
Jacob Dammis - belend aan - Land over de vaert;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Praters Landt een stuck landt (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
d heer Francois Wouters - koper van - Praters Landt een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - Land over de vaert (en mede erfgenamen);
d heer Pedro Wouters - koper van - Land over de vaert;
d heer Francois Wouters - koper van - Land over de vaert;
de Weerlaen - belend aan - Praters Landt een stuck landt;
de Weerlaender vaart - belend aan - Land over de vaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2613-06-1659:
beijde gelegen soo in Hillegum als inde Vennip samen vercocht voor 2600 car guldens
Jacob Dammis Langevelt woonende tot Hillegom
Joost Diericxs woonende tot Haerlem
t Pastoors Crochje een stucke teellandt (omvang 2 hont 50 roeden) streckende met een laen nade Heerewech toe
een stuck weijlandt (omvang 10 hont 50 roeden (omtrent))

Maarten Willems - belend aan - een stuck weijlandt;
joff Buijtenwech - belend aan - een stuck weijlandt;
Joost Diericxs - belend aan - een stuck weijlandt;
Jacob Dammis Langevelt - verkoper van - een stuck weijlandt;
Joost Diericxs - koper van - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Joost Diericxs - koper van - een stuck weijlandt;
joff Buijtenwech - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
joff Buijtenwech - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Neeltje Floris - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
Jacob Dammis Langevelt - verkoper van - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;
t huis daar de predicant woont - belend aan - een stuck weijlandt;
t huis daar de predicant woont - belend aan - t Pastoors Crochje een stucke teellandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4700-00-1660:
land 107a (omvang vi hont l roeden)

Jacob Damas - eigenaar van - land 107a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 2900-00-1660:
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmon Jan Dammisz - eigenaar van - land 112;
Jacob Dammis - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3000-00-1660:
land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Jacob Dammas - eigenaar van - land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3500-00-1660:
land 141b (omvang iii hont xxxvii roeden)

Jacob Dammisz - eigenaar van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3800-00-1660:
land 146a (omvang iii hont)

Jacob Dammasz - eigenaar van - land 146a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3923-02-1661:
opten xix aprialis 1660 int openbaer vercocht
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar baron, heere van Warmont, Haserswoude, Qruijnen, Rijnsaterwoude, Leijmuijden, Vriescoop etc
juffvrouw Bas wed.
heer Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
de heer van der Burgh (reeds overleden)
vrouwe Marija van Rijsenburgh vrouwe douagiere
een wooninge mettet landt daer aen behoorende (omvang 24 morgen 1 hondt 30 roeden; waarde 9000 guldens) gelegen in de jurisdictie van Hilgum tussen de Weerlaen ende Vosselaen

de weleedelengebooren heere Jacob Taets van Amerongen partner van vrouwe Anna van Rijsenburgh;
Haeff partner van vrouwe Marija van Rijsenburgh;
heer Willem van Loon partner van juffvrouw Bas;
d' heer Cornelis van der Hooch - heeft in procuratie - de weleedelengebooren heere Jacob Taets van Amerongen;
vrouwe Anna van Rijsenburgh - erfgenaam van - juffvrou Petronella Pijnsen van der Aa;
vrouwe Marija van Rijsenburgh - erfgenaam van - juffvrou Petronella Pijnsen van der Aa;
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - schuldig aan - vrouwe Anna van Rijsenburgh (9000 guldens in aparte akte dd 23 februari 1661);
d' heer Cornelis van der Hooch - heeft in procuratie - vrouwe Marija van Rijsenburgh;
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - schuldig aan - vrouwe Marija van Rijsenburgh (in aparte akte dd 23 februari 1661);
juffvrouw Bas - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
Jacob Dammisz - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
Jan Vogel - heeft - de Kinderen;
de heer van der Burgh - heeft - de Erffgenamen;
vrouwe Anna van Rijsenburgh - verkoper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (verkoopt samen met Marij de helft);
vrouwe Marija van Rijsenburgh - verkoper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (verkoopt samen met Anna de helft);
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - koper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (koopt de helft);
de Weerlaendervaert - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Kinderen - belend door - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Erffgenamen - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Kercke van Hillegom - belast - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (met een jaerlijcxe erffhuijr van 7 gudens);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5818-02-1662:
(Aechie Jansdr, huisvrouw van Simon Gerrits van Bronsgeest laat in 1693 zien dat de schuld betaald is) tesamen vercoft voor 1850 caroli guldens
Maerten Cornelis Croon (reeds overleden)
Gerrit Sijmons van Bronsgeest woonende tot Amsterdam
een crochje lant (omvang 4 hondt (omtrent))

Cornelis Reijers van Moerkercken partner van Stijntje Maertens Croon;
Cornelis Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Hendrick Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Lauris Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Stijntje Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Cornelis Maertens Croon (1850 caroli guldens in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Hendrick Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Lauris Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Stijntje Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een huijs ende boomgaert;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Jacob Dammis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
mr Johan Verwer - belend aan - een crochje lant;
Leendert Aelbers - belend aan - een crochje lant;
Claas Sijmons van Alckemade - belend aan - een crochje lant;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7719-11-1662:
Arijes Dircxs (reeds overleden)
Lijsbeth Jacobsdr weduwe
de Dijaconie Armen tot Hillegom
een huijsje met een erff (omvang 20 roeden (omtrent); waarde 255 car guldens) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom

Arijes Dircxs partner van Lijsbeth Jacobsdr;
Jan Barents Pickaer - voogd van - Lijsbeth Jacobsdr;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Lijsbeth Jacobsdr - verkoper van - een huijsje met een erff;
Jacob Dammis Langevelt - belend aan - een huijsje met een erff;
Gerrit Sijmons - belend aan - een huijsje met een erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijsje met een erff;
de Dijaconie Armen - koper van - een huijsje met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10400-00-1664:
1656
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Sijmon Jan Dammisz - eigenaar van - land 112;
Jacob Dammisz - gebruiker van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12300-00-1664:
1656
land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Jacob Dammas - eigenaar van - land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12800-00-1664:
1656
land 141b (omvang iii hont xxxvii roeden)

Jacob Dammisz - eigenaar van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13100-00-1664:
25 meij 1661
land 146 (omvang iiii hont)

Joost Dircxs - eigenaar van - land 146;
Jacob Dammasz - gebruiker van - land 146;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13201-05-1664:
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een crochie lant (omvang 325 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de weduwe;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (1200 caroli guldens in aparte acte dd 1 mei 1664);
d heer Johan Verwer - belend aan - een crochie lant;
Hendrick Jacobsz van Claverweij - belend aan - een crochie lant;
de weduwe - belend aan - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een crochie lant;
Leendert Aelbertsz van Tent - verkoper van - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - koper van - een crochie lant;
den Heerenwech - belend door - een crochie lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13006-01-1665:
Absalon Meijndertsz duijnmaijer
Jacob Dammisz (reeds overleden)
huijs en landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende & gelegen inde ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammisz partner van de wed.;
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - schuldig aan - Absalon Meijndertsz (500 guld);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - eigenaar van - huijs en landt;
Jan Jansz Snijder - belend aan - huijs en landt;
de wed. - belend aan - huijs en landt;
mr Jan Verwer - belend aan - huijs en landt;
de Venniperlaen - belend aan - huijs en landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14621-04-1667:
Hendrick Jacobsz van Claverweijde woonende tot Hillegom
Jeroen Jans van der Velde woonende tot Hillegom
Jacob Dammisz Langeveld (reeds overleden)
een huijs ende erff met landt (omvang 5 hont (omtrent); waarde 1600 guld de belasting inbegrepen) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrick Jacobsz van Claverweijde partner van Anna Huijgendr;
Jacob Dammisz Langeveld partner van de weduwe;
Absalon Meijnderts - belast - een huijs ende erff met landt (500 guldens);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - verkoper van - een huijs ende erff met landt;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - een huijs ende erff met landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinje - belast - een huijs ende erff met landt (met 575 guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs ende erff met landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17600-00-1668:
Jacob Dammis Langevelt (reeds overleden)
land 107a (omvang vi hont l roeden)

Jacob Dammis Langevelt partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 107a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2900-00-1668:
Jacob Dammas (reeds overleden)
Papelandt land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Jacob Dammas partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - Papelandt land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3500-00-1668:
land 141b (omvang iii hont lvii roeden)

Jacob Dammis Langevelt - eigenaar van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3809-03-1668:
sr Joost Diericq burger tot Haerlem
Jacob Dammas Langevelt (reeds overleden)
een huijs met den erve ende landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende ende leggende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammas Langevelt partner van de weduwe;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - sr Joost Diericq (1400 caroli guldens);
Jeroen Jans van der Velde - eigenaar van - een huijs met den erve ende landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de weduwe - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Gerrit Simonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs met den erve ende landt (575 caroli guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs met den erve ende landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19000-00-1672:
Jacob Dammis Langevelt (reeds overleden)
land 107a (omvang vi hont l roeden)

Jacob Dammis Langevelt partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 107a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12400-00-1672:
Jacob Dammis (reeds overleden)
Papelandt land 128 (omvang ix hont lv roeden)

Jacob Dammis partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - Papelandt land 128;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13000-00-1672:
land 141b (omvang iii hont lvii roeden)

Jacob Dammis Langevelt - eigenaar van - land 141b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 133