Genealogie project persoon weergeven


Anna Huijchs

voor 1667 -


Ouders: enRelatie met: Hendrick Jacobs Claverweijde
21-04-1667:
Hendrick Jacobsz van Claverweijde woonende tot Hillegom
Jeroen Jans van der Velde woonende tot Hillegom
Jacob Dammisz Langeveld (reeds overleden)
een huijs ende erff met landt (omvang 5 hont (omtrent); waarde 1600 guld de belasting inbegrepen) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrick Jacobsz van Claverweijde partner van Anna Huijgendr;
Jacob Dammisz Langeveld partner van de weduwe;
Absalon Meijnderts - belast - een huijs ende erff met landt (500 guldens);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - verkoper van - een huijs ende erff met landt;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - een huijs ende erff met landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinje - belast - een huijs ende erff met landt (met 575 guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs ende erff met landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17608-07-1674:
allen kinderen & erffgenaemen
Cornelis Gerrits Langevelt lasthebber van de kinderen en erven
Huich Dircxs (reeds overleden), erflater
Trijn Huijgen (reeds overleden), erflater
een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet (waarde 300 caroli guldens) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Hendrick Jacobs Claverweijde partner van Anna Huijgen;
Arij Huijgen partner van Guertje Claes;
Gerrit Dircxs van der Struijs partner van Trijn Huijgen;
Huich Dircxs partner van Trijn Huijgen;
Dirck Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Anna Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Arij Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Grietje Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Trijn Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Neeltje Huijgen kind van Huich Dircxs en Trijn Huijgen;
Frans Ploech partner van Jannetje Gerrits;
Dirck Gerrits kind van Huich Dircxs;
Cornelis Gerrits Langevelt partner van Neeltje Huijgen;
Arij Dircxs van Leeuwen partner van Grietje Huijgen;
Pr Jans Pol - voogd van - Guertje Claes;
Gerrit Dircxs van der Struijs - voogd van - Maria Gerrits;
Gerrit Dircxs van der Struijs - voogd van - Gerrit Gerrits;
Dirck Gerrits - erfgenaam van - Huich Dircxs;
Huijch Gerritsz - erfgenaam van - Trijn Huijgen;
Dirck Gerrits - erfgenaam van - Trijn Huijgen;
Huijch Gerritsz - erfgenaam van - Huich Dircxs;
Cornelis Gerrits Langevelt - verkoper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet (als lasthebber van de erfgenamen);
Huijch Gerritsz Vogelstruijs - koper van - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
Lambert Cornelis Rijckaert - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
Dorothea Beijers - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
den Heerenwech - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;
t Kerckhoff - belend aan - een huijs met een gemeene plaets, pomp schuijrtje & secreet;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 262