Genealogie project persoon weergevenTrijntje Gerrits

voor 1656 - na 1668


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Jacob Jans Croon

Kinderen:

Cornelis

Jan

Gerrit

Hendrik

Maartje
- Relatie met: Pieter Jans Langevelt

Jannetje
- Relatie met: Jacob Joppe

00-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)

Jacob Jans Croon partner van de weduwe;
de weduwe is eigenaar van land 24;

Bron: Hillegom Landkaart A4663 165623-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts is voogd van Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon is broer van Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon is broer van Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon is broer van Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon is lasthebber van Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings is zuster van Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz vervangt Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz vervangt Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch is zuid west belend aan een stuck lant;
de weduwe is noord oost belend aan een stuck lant;
Pedro Gutieres is koper van een stuck lant;
Trijntje Gerrits is verkoper van een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse is zuid oost belend aan een stuck lant;
de Treckvaert is noord west belend aan een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12428-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon is voogd van Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With is noord west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With is noord oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits is verkoper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge is koper van t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert is zuid oost belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen is zuid west belend aan t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17130-05-1668:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (reeds overleden), zalr
lant (omvang 3 morgen; waarde 2300 guldens) gelegen ove duijn in Hillegom

Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon is zuid oost belend aan lant;
Pieter Jans Langevelt is zuid west belend aan lant;
Cornelis Jacobs Croon is noord west belend aan lant (en overige erfgenamen);
de weduwe is noord oost belend aan lant;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten is koper van lant;
Cornelis Jacobs Croon is verkoper van lant (en overige erfgenamen);
t Heiligeestlant heeft een noodweg over lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 195