Genealogie project persoon weergeven


Jacob Jans Croon

voor 1652 - voor 1656


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Trijntje Gerrits

Kinderen:

Cornelis

Jan

Gerrit

Hendrik

Maartje
- Relatie met: Pieter Jans Langevelt

Jannetje
- Relatie met: Jacob Joppe

00-00-1652:
land 239b (omvang iiii morgen lvi roeden) d'ander helft

joff Ackersloot - eigenaar van - land 239b;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 239b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5000-00-1652:
land 240b (omvang vi morgen iii hont lviiii roeden)

Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 240b;
joff Ackersloot - eigenaar van - land 240b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1652:
land 241b (omvang iii morgen iii hont xlvi roeden)

joff Ackersloot - eigenaar van - land 241b;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 241b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1652:
land 264b (omvang ii morgen i hont xxv roeden)

Jacob Jans Croon - eigenaar van - land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5500-00-1652:
land 271 (omvang viii hont lxxv roeden)

Jacob Jans Croon - eigenaar van - land 271;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5600-00-1652:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Jacob Damas - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1652:
land 274b (omvang xvi hont)

Jacob Jans Croon - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5700-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
land 252 (omvang iii morgen xcvi roeden)

Jacob Jans Croon - heeft - d' erffgen;
d' erffgen - eigenaar van - land 252;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13800-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
land 271 (omvang viii hont lxxv roeden)

Jacob Jans Croon - heeft - de wed & erffgen;
de wed & erffgen - eigenaar van - land 271;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14300-00-1656:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Pr Woutersz - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
land 274a (omvang xvi hont)

Jacob Jans Croon - eigenaar van - land 274a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 14400-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)

Jacob Jans Croon partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 24;

Bron: Hillegom Landkaart A4663 165600-00-1656:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)

Jacob Jans Croon - heeft - de weduwe en kinderen;
de weduwe en kinderen - eigenaar van - land;

Bron: Hillegom Landkaart A4664 165600-00-1660:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
land 252 (omvang iii morgen xcvi roeden)

Jacob Jans Croon - heeft - d' erffgen;
d' erffgen - eigenaar van - land 252;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6500-00-1660:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
land 271 (omvang viii hont lxxv roeden)

Jacob Jans Croon - heeft - de wed & erffgen;
de wed & erffgen - eigenaar van - land 271;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 7023-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12400-00-1664:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
land 252 (omvang iii morgen xcvi roeden)

Jacob Jans Croon - heeft - d' erffgen;
d' erffgen - eigenaar van - land 252;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15800-00-1664:
Jacob Jansz Croon (reeds overleden)
land 271 (omvang viii hont lxxv roeden)

Jacob Jansz Croon - heeft - de wed & erffgen;
de wed & erffgen - eigenaar van - land 271;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16300-00-1664:
land 273a (omvang iii morgen iii hont)

Pr Wouters - eigenaar van - land 273a;
Jacob Jans Croon - gebruiker van - land 273a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16400-00-1664:
land 274b (omvang xvi hont)

Jacob Jans Croon - eigenaar van - land 274b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 16428-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17130-05-1668:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (reeds overleden), zalr
lant (omvang 3 morgen; waarde 2300 guldens) gelegen ove duijn in Hillegom

Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant;
Pieter Jans Langevelt - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant (en overige erfgenamen);
de weduwe - belend aan - lant;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten - koper van - lant;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
t Heiligeestlant - heeft een noodweg over - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 195