Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Jacobs Croon

voor 1663 - na 1696


Ouders: Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits

25-07-1663:
de erfgenamen verkopen gezamelijk
Jan Arijensz Corsteman erfgenaam
Maertgen Arijens erfgenaam
Cornelis Gerritsz Croon erfgenaam
Jan Gerritsz Croon erfgenaam
Jan Jacobs erfgenaam
Hendrick Jacobs erfgenaam
Maertgen Jacobs erfgenaam
Jannetge Jacobs erfgenaam
Pieter Quierincxs vervangende sijne susters kinderen
Theunis Jans erfgenaam
Machtelt Jans erfgenaam
Hendrick Jansz Croon erflater
Willem Jansz Croon erflater
Cornelis Jacobs Croon voor een 1/12 deel erfgenaam
lant (omvang 10 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens) gelegen over duijn

Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertgen Arijens;
Jan Arijensz Corsteman kind van Adriaen Adriaens Korsteman en Dievertje Jans Croon;
Maertgen Arijens kind van Adriaen Adriaens Korsteman en Dievertje Jans Croon;
Pieter Jans partner van Maertgen Jacobs;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs;
Pieter Quierincxs - oom van - Theunis Jans;
Pieter Quierincxs - oom van - Machtelt Jans;
d heer van Sijpesteijn - belend aan - lant;
Aechtgen Gerrits - belend aan - lant;
Aechtgen Gerrits - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - koper van - lant;
d heer van Dorp - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
Cornelis Gerritsz Croon;
Jan Gerritsz Croon;
Jan Jacobs;
Hendrick Jacobs;
Hendrick Jansz Croon;
Willem Jansz Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12023-08-1663:
Hendrick Jans Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jans Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jans Croon (reeds overleden), erflater
Pedro Gutieres woonende tot Haerlem
Jan Gerrits van Schravemade (reeds overleden)
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 3 morgen 172 roeden; waarde 3122 gulden 6 stuijvers 10 pen) gelegen inde ambachte van Hillegom
de Treckvaert tusschen de steden Haerlem ende Leijden

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Theunis Jans kind van Jannetgen Quirings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quirings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetge Jacobs Croon;
Jan Gerrits van Schravemade partner van de weduwe;
Steven Mailljaerts - voogd van - Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon - broer van - Gerrit Jacobs Croon;
Jan Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Gerrit Jacobs Croon - broer van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerrits Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Jannetgen Quirings - zus van - Pieter Qiurincxsz;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Theunis Jans;
Pieter Qiurincxsz - vervangt - Machtelt Jans;
Dirck Pieters van Aerdenburch - belend aan - een stuck lant;
de weduwe - belend aan - een stuck lant;
Pedro Gutieres - koper van - een stuck lant;
Trijntje Gerrits - verkoper van - een stuck lant (voor de helft, de wederhelft wordt verkocht door de zusters en broeders kinderen ende erfgenamen van Hendrick jans Croon, Lijsbeth Jans Croon en Willem Jans Croon);
de Graeffelicheijts Wildernisse - belend aan - een stuck lant;
de Treckvaert - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Gerrits Croon;
Jan Arijensz Korsteman;
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12413-05-1665:
Alle susters ende broeders kinderen en erffgenamen van erflaters, (gezamelijk verkopers)
Hendrick Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Lijsbeth Jansz Croon (reeds overleden), erflater
Willem Jansz Croon (reeds overleden), erflater
heer mr Johan van Thielt hooghe heemraet van Rhijnlandt ende burgemeester der stadt Haerlem
t Langelant stuck weij ofte hoijlandt (waarde 1850 carolus guldens) gelegen inde ambachte van Hillegom

Theunis Jans kind van Jannetgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannetgen Quierings;
Jacob Jansz Naerdenburch partner van Maertge Arijens Korsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertgen Jacobs Croon;
Jacob Coppes partner van Jannetge Jacobs Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobsz Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannetgen Quierings;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobsz Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerritsz Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
heer mr Johan van Thielt - koper van - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
d heer van Warmont - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
joffvrou Bas - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Weerlaen - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
de Leeck - belend aan - t Langelant stuck weij ofte hoijlandt;
Jan Arijens Corsteman;
Hendrick Jansz Croon;
Lijsbeth Jansz Croon;
Willem Jansz Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15011-08-1665:
allen susters & broeders kinderen & erffgenamen
Hendrick Jans Croon erflater
Lijsbeth Jans Croon erflater
Willem Jans Croon erflater
Hendrick Meesz Molesteech woonende alhier
Geertje Meesse wed
Cornelis Jacobs (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zal
Gillis Steffensz van Heussen (reeds overleden)
Foppenlant land (omvang 3 morgen (omtrent); waarde 1700 guldens)

Theunis Jans kind van Jannitgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannitgen Quierings;
Jacob Jans Naerdenburch partner van Maertgen Arijens Corsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs partner van Geertje Meesse;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannitgen Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Geertje Meesse - belend aan - Foppenlant land;
Claes Gerrits van Deijl - belend aan - Foppenlant land;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Gillis Steffensz van Heussen - heeft - d Erffgenamen;
Hendrick Meesz Molesteech - koper van - Foppenlant land;
Cornelis Gerrits Croon - verkoper van - Foppenlant land;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - Foppenlant land;
de Wateringe - belend aan - Foppenlant land;
de Erffgenamen Croon - belend aan - Foppenlant land;
d Erffgenamen - belast - Foppenlant land (met een erffpacht van 9 guld 19 stuijvers 8 penningen);
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15629-08-1665:
Absalon Meijnderts duijnmeijer woont alhier
huijs ende erff staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom, onderpand voor de schuld

Mees Jansz Hoochkamer - schuldig aan - Absalon Meijnderts (400 car guldens);
Huijbert Gerritsz van Elstgeest - belend aan - huijs ende erff;
Jacob Pietersz van Zijp - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Gerritsz - belend aan - huijs ende erff;
Cornelis Jacobsz Croon - belend aan - huijs ende erff;
Mees Jansz Hoochkamer - eigenaar van - huijs ende erff;
den Heerenwech - belend aan - huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15828-02-1666:
geroijeerd op 21 junij 1691 door Cornelis van Schagen
Cornelis Jacobs Croon woonende alhier
lant (omvang 10 hondt 50 roeden) gelegen over duijn, onderpand voor de schuld

Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - Aelbert Barentsz Pickaert;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - Arent van der Bijl;
d heer van Dorp - belend aan - lant (eerst belend de wildernisse, daarna de overige twee ten noord oosten belend);
d heer van Sijpesteijn - heeft - de Erffgenamen;
Aechtgen Gerritsdr - belend aan - lant;
Aechtgen Gerritsdr - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - lant;
Aelbert Barentsz Pickaert - heiligegeest meester van - de Heijligen Geest Armen van Hillegom;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - de Heijligen Geest Armen van Hillegom (700 guldens);
Arent van der Bijl - heiligegeest meester van - de Heijligen Geest Armen van Hillegom;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Erffgenamen - belend aan - lant (eerst belend de wildernisse, daarna de overige twee ten noord oosten belend);
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;
de Wildernisse - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17028-02-1667:
met expresse conditie off Cornelis Jacobs t eeniger tijt vijffentwintich roeden uijt t voors landt begeerde, dat de coopers t selve sullen moeten toestaen, mits betalende voor de roede een rijcxdaelder doch sal deselver roede moeten hebben int viercant tot de Bregge
Trijntje Gerrits wed
Jacob Jans Croon (reeds overleden), zal
t Brechweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden; waarde 1378 guldens 13 stuijvers 5 1/3 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Jacob Jans Croon partner van Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Cornelis Jacobs Croon - voogd van - Trijntje Gerrits;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
Trijntje Gerrits - verkoper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Jacob Lourisz Langevelt - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - koper van - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Brechweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17100-00-1668:
Cornelis Jacobs Croon 1665
Brouwersweij land 250a (omvang ii morgen)

d'heer Corn Sijpesteijn - eigenaar van - Brouwersweij land 250a;
Cornelis Jacobs Croon - gebruiker van - Brouwersweij land 250a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Cornelis Jacobs Croon die ene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6600-00-1668:
land 348a een erff

Cors Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 9110-02-1668:
Cornelis Jacobs Croon woonende inden ambachte van Hillegom
joffvrouw Duijffje Backers weduwe, tot Haerlem
Jan Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, erff & boomgaert (omvang 100 roeden (omtrent)) onderpand voor de schuld

Jan Bosschaert partner van joffvrouw Duijffje Backers;
Cornelis Jacobs Croon - schuldig aan - joffvrouw Duijffje Backers (1000 caroli guldens);
Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert (met 400 gudens);
Mees Jans Hoochkamer - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
Cornelis Gerrits Croon - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff & boomgaert;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18230-05-1668:
Jacob Jans Croon (reeds overleden)
d heer Adriaen van Dorp (reeds overleden), zalr
lant (omvang 3 morgen; waarde 2300 guldens) gelegen ove duijn in Hillegom

Pieter Jans Langevelt partner van Maertje Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Gerrit Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jan Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Hendrick Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Maertje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
Jannetje Jacobs Croon kind van Jacob Jans Croon en Trijntje Gerrits;
d heer Adriaen van Dorp partner van de weduwe;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant;
Pieter Jans Langevelt - belend aan - lant;
Cornelis Jacobs Croon - belend aan - lant (en overige erfgenamen);
de weduwe - belend aan - lant;
wel eed. heere Hendricus van Opt Straten - koper van - lant;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - lant (en overige erfgenamen);
t Heiligeestlant - heeft een noodweg over - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19513-06-1668:
Cornelis Gerrits Croon timmerman woonende alhier
Joost Cornelis van Diest tuijnier woonende tot Hillegom
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Cornelis Gerrits Croon - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (800 guldens, affgelost opten 13 maij 1686);
Cornelis Gerrits Croon - eigenaar van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Jacobs - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Mees Jans - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Pieters van Zijp - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de Beeck - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19300-00-1672:
Cornelis Jacobs Croon die ene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16100-00-1672:
land 348a een erff

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18600-00-1676:
Corn Jacobs Croon d eene helft 1663
Gerrit Jacobs Croon 1664
Boomslandt land 253 (omvang iii morgen xxiiii roeden)

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;
Gerrit Jacobs Croon - eigenaar van - Boomslandt land 253;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6600-00-1676:
land 348a een erff

Cornelis Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 9100-00-1680:
land 348a een erff

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 9000-00-1684:
land 348a een erff

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18500-00-1688:
land 348a een erff

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9100-00-1692:
land 348a een erff

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18800-00-1696:
land 348a een erff

Corn Jacobs Croon - eigenaar van - land 348a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 90