Genealogie project persoon weergeven


Hendrik Meese Molesteech

voor 1656 - na 1672
Relatie met: naam niet gevonden
19-05-1656:
Mathijs Bake woonende tot Hillegom
Hendrick Meeuws Molesteech woonende in Hillegom
Cornelis Jacobs swager van de cooper, staat borg in aparte akte dd 19 mei 1656
Leendert Aelberts swager van de cooper, staat borg in aparte akte dd 19 mei 1656
een huis met crochtge lants (omvang 4 hont 10 roeden (omtrent); waarde 1215 guldens)

Cornelis Jacobs - zwager van - Hendrick Meeuws Molesteech;
Leendert Aelberts - zwager van - Hendrick Meeuws Molesteech;
Mathijs Bake - schuldeiser van - Hendrick Meeuws Molesteech (1215 guldens in aparte akte dd 19 mei 1656);
Dirck Wouters - belend aan - een huis met crochtge lants;
Mathijs Bake - verkoper van - een huis met crochtge lants;
Hendrick Meeuws Molesteech - koper van - een huis met crochtge lants;
ste Maertens laen - belend aan - een huis met crochtge lants;
de Wildernisse - belend aan - een huis met crochtge lants;
de Molesteech - belend aan - een huis met crochtge lants;
het kerkhoff - belend aan - een huis met crochtge lants;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1116-03-1658:
Anna Dircxdr wed
Gerrit Meessen (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
lant (omvang 2 morgen 44 roeden; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegum
Oudeman huijs tot Haerlem

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr;
Hendrick Meessen Molesteech - voogd van - Anna Dircxdr;
Anna Dircxdr - verkoper van - lant;
d heer Johan Sicx - koper van - lant;
jofvrou Buijtewech - belend aan - lant;
de vaert - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2507-06-1658:
een erffken (omvang 8 roeden 9 voeten; waarde 61 guld 5 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegum

Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een erffken;
Pieter Jans Bourgoigne - koper van - een erffken;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een erffken;
Pr Joris Cole - belend aan - een erffken;
Pieter Jans Bourgoigne - belend aan - een erffken;
het kerckhoff - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3207-06-1658:
Corstiaen Arijens de molenaer
een huijs met een crochtge (omvang 1 hont (omtrent); waarde 435 guldens) staende en gelegen in de ambachte van Hillegum

Pieter Jans van Roijen - schuldig aan - Hendrick Meesse Molesteech (435 in aparte acte dd 7 junij 1658);
Hendrick Meesse Molesteech - verkoper van - een huijs met een crochtge;
Pieter Jans van Roijen - koper van - een huijs met een crochtge;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een huijs met een crochtge;
Dirck Wouters de Moor - belend aan - een huijs met een crochtge;
Corstiaen Arijens - belend aan - een huijs met een crochtge;
de wildernis - belend aan - een huijs met een crochtge;
de Molesteech - belend aan - een huijs met een crochtge;
de wildernis - belend aan - een huijs met een crochtge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3316-06-1658:
een erffke (omvang 21 roeden 3 voeten; waarde 148 guld vijftien stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegum

Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Hendrick Meessen Molesteech - belend aan - een erffke;
Pieter Joris Cole - koper van - een erffke;
Pieter Jans Bourgoigne - belend aan - een erffke;
de Molestewech - belend aan - een erffke;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3203-12-1658:
een erffken (omvang 16 roeden 7 1/2 voet; waarde 160 guldens 7 stuijvers 8 pen) gelegen in de ambachte van Hillegum

Hendrick Meesse Molesteech - verkoper van - een erffken;
Cornelis Reijers - koper van - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Hendrick Meesse Molesteech - belend aan - een erffken;
Pieter Joris Cole - belend aan - een erffken;
de Molesteech - belend aan - een erffken;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3911-06-1664:
Anna Dircx weduwe
Gerrit Meesz (reeds overleden)
Pieter Jans Pol bode
Annetje Gerrits onmondige dochter
mr Michiel de With advocaet woont tot Amsterdam
een stuck weij of hoijlandt (omvang 340 roeden; waarde 396 guldens 13 stuijvers) gelegen inden ambachte van Hillegom
t Oude Manhuijs tot Haerlem

Gerrit Meesz partner van Anna Dircx;
Annetje Gerrits kind van Gerrit Meesz en Anna Dircx;
Pieter Jans Pol - voogd van - Anna Dircx;
Hendrick Meesses Molesteech - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
Leendert Aelbertsz - oom en voogd van - Annetje Gerrits;
mr Michiel de With - koper van - een stuck weij of hoijlandt;
Anna Dircx - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
Annetje Gerrits - verkoper van - een stuck weij of hoijlandt;
joffvrou Buijtenwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
t Oude Manhuijs - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
den Treckwech - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;
de Oude Vaert - belend aan - een stuck weij of hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14024-09-1664:
Grietje Pieters weduwe
Gijsbert Cornelis van Zijp (reeds overleden)
Pieter Jansz Poll bode alhier
Dirck Woutersz de Moor van Bergen Henegouwen
een huijs, schuijr met een erff (omvang 2 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 1800 guldens)

Gijsbert Cornelis van Zijp partner van Grietje Pieters;
Louris Cornelisz Ackersloot partner van Machtelt Gijsberts;
Machtelt Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Stijntie Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Maertje Gijsberts kind van Gijsbert Cornelis van Zijp en Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor partner van Maertje Gijsberts;
Hendrick Meesz Molesteech partner van Stijntie Gijsberts;
Pieter Jansz Poll - voogd van - Grietje Pieters;
Dirck Woutersz de Moor - koper van - een huijs, schuijr met een erff;
Machtelt Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Stijntie Gijsberts - verkoper van - een huijs, schuijr met een erff;
Jacob Joosten - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
Philps Claes - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;
ontfanger Doubleth - belast - een huijs, schuijr met een erff (met een erfhuur van 3 stuijvers);
de Hillegommer Beeck - belend aan - een huijs, schuijr met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14317-06-1665:
Aelbert Barents Pickaert heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Arent van der Bijl heijligeestmeester vanden ambachte van Hillegom
Gerrit Jansz Monsvelt woonende alhier
een huijs, thuijn en erff (waarde 300 car guldens boven de belasting) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Aelbert Barents Pickaert - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Arent van der Bijl - verkoper van - een huijs, thuijn en erff;
Gerrit Jansz Monsvelt - koper van - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Dirck Woutersz de Moor - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Corstiaen Arijensz Molenaer - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
Hendrick Mees Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff (met 290 guld);
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Wildernisse - belend aan - een huijs, thuijn en erff;
de Molesteech - belend aan - een huijs, thuijn en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15511-08-1665:
allen susters & broeders kinderen & erffgenamen
Hendrick Jans Croon erflater
Lijsbeth Jans Croon erflater
Willem Jans Croon erflater
Hendrick Meesz Molesteech woonende alhier
Geertje Meesse wed
Cornelis Jacobs (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zal
Gillis Steffensz van Heussen (reeds overleden)
Foppenlant land (omvang 3 morgen (omtrent); waarde 1700 guldens)

Theunis Jans kind van Jannitgen Quierings;
Machtelt Jans kind van Jannitgen Quierings;
Jacob Jans Naerdenburch partner van Maertgen Arijens Corsteman;
Pieter Jansz van Langevelt partner van Maertge Jacobs Croon;
Jacob Joppen partner van Jannetje Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs partner van Geertje Meesse;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Pieter Quierings - broer van - Jannitgen Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Quierings;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Pieter Jansz van Langevelt;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Joppen;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Gerritsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Gerrit Jacobs Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Hendrick Jacobs Croon;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Jacobsz Croon;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jan Arijens Corsteman;
Cornelis Gerrits Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
Cornelis Jacobs Croon - lasthebber van - Jacob Jans Naerdenburch;
d heer Corn van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Geertje Meesse - belend aan - Foppenlant land;
Claes Gerrits van Deijl - belend aan - Foppenlant land;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - Foppenlant land;
Gillis Steffensz van Heussen - heeft - d Erffgenamen;
Hendrick Meesz Molesteech - koper van - Foppenlant land;
Cornelis Gerrits Croon - verkoper van - Foppenlant land;
Cornelis Jacobs Croon - verkoper van - Foppenlant land;
de Wateringe - belend aan - Foppenlant land;
de Erffgenamen Croon - belend aan - Foppenlant land;
d Erffgenamen - belast - Foppenlant land (met een erffpacht van 9 guld 19 stuijvers 8 penningen);
Hendrick Jans Croon;
Lijsbeth Jans Croon;
Willem Jans Croon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 15609-07-1666:
Hendrick Meesz Molesteech woonende alhier
d heer Johan Six commissaris van de zeesaecken tot Amsterdam
een voorgedeelte van Outskamp (omvang 73 roeden36 voet; waarde 733 guldens 12 stuijvers) gelegen in Hillegom

Hendrick Meesz Molesteech - belend aan - een voorgedeelte van Outskamp;
d heer Johan Six - belend aan - een voorgedeelte van Outskamp;
d heer Johan Six - belend aan - een voorgedeelte van Outskamp;
Hendrick Meesz Molesteech - verkoper van - een voorgedeelte van Outskamp;
d heer Johan Six - koper van - een voorgedeelte van Outskamp;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 16800-00-1668:
Hendrick Mees Molesteech 1659
Leendert Meesz Lang Bulte land 195b (omvang vi hont l roeden)

Hendrick Mees Molesteech - eigenaar van - Leendert Meesz Lang Bulte land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5125-02-1668:
vercocht in dato den xxvii december 1667, tesamen voor 1000 car guldens
Sijmen Jacobs van Zijp (reeds overleden)
Gerrit Sijmonsz Maijster (reeds overleden), zalr
d heer Corn van Sijpesteijn (reeds overleden), zalr
Jan Jans houtkooper
d heer Bosschaert (reeds overleden)
een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt (omvang 1 morgen (omtrent))
een stuck duijnlandt (omvang 2 hondt (omtrent))

Sijmen Jacobs van Zijp partner van Maertje Reijnen;
Gerrit Sijmonsz Maijster partner van Maertje Reijnen;
Willem Jeroens partner van Maertje Gerrits;
Banckris Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
Maertje Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
Jan Gerrits kind van Gerrit Sijmonsz Maijster;
d heer Bosschaert partner van de wed;
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Maertje Reijnen (1000 car guldens in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Banckris Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Maertje Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Hendrick Meesse Molesteech - schuldig aan - Jan Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Maertje Reijnen (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Banckris Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Maertje Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Joost Cornelis van Diest - schuldig aan - Jan Gerrits (in aparte akte dd 25 februari 1668);
Banckris Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Maertje Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Jan Gerrits - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Hendrick Meesse Molesteech - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
d heer Corn van Sijpesteijn - heeft - de Erffgen;
Jan Jans - voorheen belend ten westen - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de wed - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Doublet - heeft - de Erffgen;
d heer Corn van Sijpesteijn - heeft in erfpacht uitgegeven - een stuck duijnlandt;
Gerrit Sijmonsz Maijster - in erfpacht genomen - een stuck duijnlandt (om 6 guldens sjaers volgens de erffpachtbrieff in dato x martij 1645);
Hendrick Meesse Molesteech - koper van - een stuck duijnlandt;
Joost Cornelis van Diest - koper van - een stuck duijnlandt;
Banckris Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Maertje Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Jan Gerrits - verkoper van - een stuck duijnlandt;
Maertje Reijnen - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
Maertje Reijnen - verkoper van - een stuck duijnlandt;
de Erffgen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de Beeck - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;
de Erffgen - belast - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt (met 5 stuijvers sjaers);
de Erffgen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaerd en crochje teelandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18625-02-1668:
vercocht op 6 januari 1668 tesamen voor 1032 car guldens
Anna Sijmen Schoters weduwe
Leendert Pieters Sackman (reeds overleden)
d heer Cornelis van Sijpesteijn (reeds overleden), zalt
d heer Johannes Bosschaert (reeds overleden)
Doublet (reeds overleden)
een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt (omvang 1 morgen (omtrent))
een stuck duijnlant (omvang 2 hondt)

Leendert Pieters Sackman partner van Anna Sijmen Schoters;
d heer Johannes Bosschaert partner van de weduwe;
Anna Sijmen Schoters - schuldig aan - Hendrick Mees Molesteech (1032 car guldens in aparte akte dd 25 februari 1668, geroyeert opten xii februarij 1671);
Anna Sijmen Schoters - schuldig aan - Joost Cornelis van Diest (in aparte akte dd 25 februari 1668);
d heer Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - de Duijnen;
de weduwe - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Doublet - heeft - de Erffgenamen;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - heeft in erfpacht gegeven - een stuck duijnlant;
Gerrit Sijmonsz Maijster - heeft in erfpacht genomen - een stuck duijnlant (om 6 guldens sjaers volgens den erffpachtsbrieff in dato den x martij 1645);
Anna Sijmen Schoters - koper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Anna Sijmen Schoters - koper van - een stuck duijnlant;
Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Hendrick Mees Molesteech - verkoper van - een stuck duijnlant;
Joost Cornelis van Diest - verkoper van - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
Joost Cornelis van Diest - verkoper van - een stuck duijnlant;
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
de Beeck - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;
de Erffgenamen - belast - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt (een erffpacht van 5 stuijvers sjaars);
de Duijnen - belend aan - een huijs, werff, berch, schuer, boomgaertie mitsgaders een crochje teelandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18800-00-1672:
Henderick Mees Molesteech 1659
land 195b (omvang i morgen l roeden)

Henderick Mees Molesteech - eigenaar van - land 195b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 146