Genealogie project persoon weergeven


d heer Andries Ackersloot

voor 1663 - voor 1670
Relatie met: Dorothea Steijn
23-04-1663:
Marcus Marcusz van der Wal metselaer tot Haerlem
d heer mr Michiel de Witte woonende tot Amsterdam
d heer Andries van Ackersloot secretaris der stede Haerlem
land (omvang 13 hont 50 roeden; waarde 2000 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (2000 guldens in aparte acte dd 23 april 1663);
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
Marcus Marcusz van der Wal - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
d heer mr Michiel de Witte - verkoper van - land;
d heer Andries van Ackersloot - koper van - land;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - land;
Marcus Marcusz van der Wal - koper van - land;
Dirck Wouters - belend aan - land;
d heer mr Adriaen van Dorp - belend aan - land;
Frans Barents Koussebant - belend aan - land;
den Beecklaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1668:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6907-11-1670:
d heer Andries Ackersloot (reeds overleden), secretars der stadt Haerlem
Marcus Marcus van der Walle mr metselaer woont tot Haerlem
Adriaen Cornelis Ackersloot buerman tot Hillegom
de heer mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (omvang 2 morgen 1 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 5000 car guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries Ackersloot partner van joffvrou Dorothea Steijn;
Pieter Jansz Pol - voogd van - joffvrou Dorothea Steijn;
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - joffvrou Dorothea Steijn (5000 guldens in aparte akte dd 7 november 1670, geroyeert opten xvi maert 1681);
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Marcus Marcus van der Walle (in aparte akte dd 7 november 1670);
joffvrou Dorothea Steijn - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
d heer Andries Ackersloot - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Dirck Wouters - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de heer mr Adriaen van Dorp - heeft - Erffgen;
d heer Koussebndt - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Erffgen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de Beecklaen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21800-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
Andries Ackersloot bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1676:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6900-00-1680:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6900-00-1684:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cornelis 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 164