Genealogie project persoon weergeven


Adriaan Cornelise Akersloot

voor 1662 - na 1688


Deze persoon komt voor in het verhaal Het Brugweidje
Relatie met: Magdalena Adriaans Erffort

Kinderen:

Claas

Grietje
- Relatie met: Maerten Pauluse van Schooten

28-02-1662:
Adriaen Cornelis van Ackersloot woonende tot Hillegom
een stuck hoij ofte weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 650 guldens) gelegen aende Oostenderlaen, sijnde patrimoniael goet

Adriaen van Thol - lasthebber van - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech (650 guldens in aparte acte dd 28 februari 1662);
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
Laurens Has - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
ed. juffvrouw Machtelt de Bruijn van Buijtenwech - verkoper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - een stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8223-04-1663:
Marcus Marcusz van der Wal metselaer tot Haerlem
d heer mr Michiel de Witte woonende tot Amsterdam
d heer Andries van Ackersloot secretaris der stede Haerlem
land (omvang 13 hont 50 roeden; waarde 2000 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (2000 guldens in aparte acte dd 23 april 1663);
Adriaen Cornelis van Ackersloot - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
Marcus Marcusz van der Wal - schuldig aan - d heer mr Michiel de Witte (in aparte acte dd 23 april 1663);
d heer mr Michiel de Witte - verkoper van - land;
d heer Andries van Ackersloot - koper van - land;
Adriaen Cornelis van Ackersloot - koper van - land;
Marcus Marcusz van der Wal - koper van - land;
Dirck Wouters - belend aan - land;
d heer mr Adriaen van Dorp - belend aan - land;
Frans Barents Koussebant - belend aan - land;
den Beecklaen - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11100-00-1664:
21 junij 1662
land 38 (omvang x hont xcii roeden)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 38;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 10511-02-1665:
stuck hoij ofte weijlandt (omvang 10 hondt 50 roeden; waarde 700 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Lourens Has - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
Adriaen Cornelisz Ackersloot - verkoper van - stuck hoij ofte weijlandt;
Arent van der Bijl - koper van - stuck hoij ofte weijlandt;
de Leeck - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;
de Oostenderlaen - belend aan - stuck hoij ofte weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14610-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot als t landt genaest hebbende opten vierden maert 1667 & bij vonnis van schepenen van Hillegom opten x augustus 1667 toegekent
t Bregweijtjen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hont 4 roeden; waarde 772 guld boven de belastinge)

d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
Jacob Lauris Langevelt - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Cornelis Joosten van Diest de jonge - verkoper van - t Bregweijtjen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - t Bregweijtjen een stuck landt (den cooper sal op het landt houden de somma van 800 guldens);
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtjen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17210-08-1667:
Adriaen Cornelis Ackersloot buijrman tot Hillegom
t Bregweijtgen een stuck landt (omvang 1 morgen 1 hondt 4 roeden) gelegen in Hillegom, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Jacob Lourens Langevelt (800 caroli guldens (afgelost door de huijsvrou van Arij Cornelis op 29 januarij 1683));
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Corn Jooste van Diest de jonge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 18100-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot 1661
land 249a (omvang iiii morgen xli roeden xlv voet) mitsgaders t Kijfhoekje

juffrou Buijtenwech - eigenaar van - land 249a;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6900-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot in erffpacht 1663
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7000-00-1668:
Francsoijs Barents Koussebant (reeds overleden)
Arij Cornelis Ackersloot 1658
land 265b (omvang ii morgen) 2 stucken groot

Francsoijs Barents Koussebant - heeft - de Erffgen;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 265b;
de Erffgen - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7000-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot 1657
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heussen - eigenaar van - land 268a;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7000-00-1668:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 7107-11-1670:
d heer Andries Ackersloot (reeds overleden), secretars der stadt Haerlem
Marcus Marcus van der Walle mr metselaer woont tot Haerlem
Adriaen Cornelis Ackersloot buerman tot Hillegom
de heer mr Adriaen van Dorp (reeds overleden)
twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (omvang 2 morgen 1 hondt 50 roeden (omtrent); waarde 5000 car guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

d heer Andries Ackersloot partner van joffvrou Dorothea Steijn;
Pieter Jansz Pol - voogd van - joffvrou Dorothea Steijn;
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - joffvrou Dorothea Steijn (5000 guldens in aparte akte dd 7 november 1670, geroyeert opten xvi maert 1681);
Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - Marcus Marcus van der Walle (in aparte akte dd 7 november 1670);
joffvrou Dorothea Steijn - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
d heer Andries Ackersloot - verkoper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Dirck Wouters - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de heer mr Adriaen van Dorp - heeft - Erffgen;
d heer Koussebndt - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - koper van - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt (twee derde parten);
Erffgen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;
de Beecklaen - belend aan - twee kalckovens, twee huijsen ende schuer mitsgaders landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 21800-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot 1661
Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a (omvang iiii morgen xli roeden xlv voet)

juffrou Buijtenwech - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
Andries Ackersloot bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
Andries Ackersloot bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot in erffpacht 1663
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) in twee partijen

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1672:
Francsoijs Barents Koussebant (reeds overleden)
Arij Cornelis Ackersloot 1658
land 265b (omvang ii morgen) 2 stucken

Francsoijs Barents Koussebant - heeft - de Erffgen;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 265b;
de Erffgen - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16400-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot 1657
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heussen - eigenaar van - land 268a;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16500-00-1672:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16600-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1661
Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a (omvang iiii morgen xli roeden xlv voet)

Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;
juff Buijtenwech - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Adriaen Cornelis Ackersloot 1674
Oetjens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetjens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Oetjens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6700-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
Florislouwenlandt land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Florislouwenlandt land 256d;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Florislouwenlandt land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6700-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
Out Arckel land 257 (omvang ix morgen v hont xx roeden)

Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Out Arckel land 257;
Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Kinderen - eigenaar van - Out Arckel land 257;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6800-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
land 258 (omvang ii morgen ii hont xliiii roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 258;
Kinderen - eigenaar van - land 258;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6800-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
land 259 (omvang xi hont xl roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 259;
Kinderen - eigenaar van - land 259;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6800-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
land 260 (omvang x hont xxv roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 260;
Kinderen - eigenaar van - land 260;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6800-00-1676:
Pr van Dorp (reeds overleden)
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
Oudt Arckel land 261 (omvang vi hont lxxxiii roeden)

Pr van Dorp - heeft - Kinderen;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Oudt Arckel land 261;
Kinderen - eigenaar van - Oudt Arckel land 261;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6900-00-1676:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6900-00-1676:
Andries Ackersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Ackersloot bij coop 1663
Marckus Marckus bij coop 1663
de Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Marckus Marckus - eigenaar van - de Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - de Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6900-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1663
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) in twee partijen

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7000-00-1676:
Francsoijs Barents Kousebant (reeds overleden)
Arij Cornelis Ackersloot 1658
land 265b (omvang ii morgen) twee stucken

Francsoijs Barents Kousebant - heeft - de Erffgen;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 265b;
de Erffgen - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7000-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1657
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heusen - eigenaar van - land 268a;
Arij Cornelis Ackersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7000-00-1676:
Arij Cornelis Ackersloot 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Brugweijtgen land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 7130-05-1679:
den heer Matheus Steijn burgemeester & ontfanger van des gemeene landts middelen over de stadt Haerlem
t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge (omvang 1 morgen 1 hont vier roeden) met een stuck landt daer t voors huijs etc opgetimmert is, onderpand voor de schuld
noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (omvang 7 hondt (omtrent)) staende over de beeck, sijnde t voors huijs bij hem Ackersloot opt selve landt getimmert, onderpand voor de schuld

Adriaen Cornelis Ackersloot - schuldig aan - den heer Matheus Steijn (1300 caroli guldens, volgens quitantie betaelt opten 6 november 1687);
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Michiel de With - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
Adriaen Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
Adriaen Cornelis Ackersloot - heeft in erfpacht - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt (met 45 guld);
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
d heer Francoijs Barentz Koussebandt - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
den Treckvaert - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
de Beecklaen - belend aan - t Bregweijtgen huijs bergh schuijr stallinge, potinge @ plantinge;
den Schouwbaer Wateringe - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;
de Hillegommerbeeck - belend aan - noch een huijs barch, schuijr stallinge potinge & plantinge met landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 4600-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot 1661
Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a (omvang iiii hont xli roeden xlv voet)

juff Buijtenwech - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant En T Kijff Hoeckjen land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Adriaen Cornelis Akersloot 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6600-00-1680:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6700-00-1680:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256e;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6700-00-1680:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6900-00-1680:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6900-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot 1663
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) in erfpacht in twee partijen

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7000-00-1680:
Francoijs Barents Koussebant (reeds overleden)
land 265b (omvang ii morgen) twee stucken

Francoijs Barents Koussebant - heeft - de Erffgen;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - land 265b;
de Erffgen - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7000-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot 1656
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heussen - eigenaar van - land 268a;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7000-00-1680:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtien land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtien land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 7119-05-1682:
alle erffgenamen van Dirck de Moor en Maertje Gijssen
Maertje Gijssen (reeds overleden), erflater
de diacone van Sgravenhage
Dirck Wouters de Moor (reeds overleden), erflater
Arijen Cornelis Akersloot met sijn kalckovens
de Diakenij Armen van Hillegom
een thuijn (omvang 2 morgen; waarde 1200 guldens) gelegen in den ambachte van Hillegom dicht aende treckvaert

Stijntie Pieters kind van Pieter Gijsberts;
Dirck Wouters de Moor partner van Maertje Gijssen;
Jan Louweris Akersloot - zusters zoon van - Maertje Gijssen;
Arent van der Bijl - lasthebber van - de diacone;
Philps Cornelisz de Moor - verkoper van - een thuijn (en overige erfgenamen);
joffvrouw Bosschert - belend aan - een thuijn;
joffvrouw van Dorp - belend aan - een thuijn;
Arijen Cornelis Akersloot - belend aan - een thuijn;
Jan van den Bosch - diaken van - de Diakenij Armen;
Gerrit Jans Bosvelt - diaken van - de Diakenij Armen;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Beecklaen - belend aan - een thuijn;
de Diakenij Armen - koper van - een thuijn;
de Hillegommer Beeck - belend aan - een thuijn;
Jan Cornelisz de Moor;
Jan Hendriksz Molesteech;
Baertje Damense de Moor;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 9800-00-1684:
Arij Cornelis Akersloot 1661
Schoudt Roelenlant En T Kijfhoeckie land 249a (omvang iiii hont xli roeden xlv voet)

joffr Buijtenwech - eigenaar van - Schoudt Roelenlant En T Kijfhoeckie land 249a;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - Schoudt Roelenlant En T Kijfhoeckie land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16000-00-1684:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16100-00-1684:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256d van koussebant bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16200-00-1684:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256e;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16200-00-1684:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cornelis 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16400-00-1684:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cornelis 1663
Vrouwe Veen land 264a (omvang ii morgen)

Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264a;
Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;
Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16400-00-1684:
Arij Cornelis Akersloot 1663
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) in erfpacht in twee partijen

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16400-00-1684:
Francoijs Barents Koussebant (reeds overleden)
Arij Cornelis Akersloot 1658
land 265b (omvang ii morgen) twee stucken

Francoijs Barents Koussebant - heeft - de Erffgen;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - land 265b;
de Erffgen - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16400-00-1684:
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heussen - eigenaar van - land 268a;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16500-00-1684:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 16619-09-1684:
lant (omvang 6 morgen (omtrent); waarde 4000 gulden) gelegen aen weder sijde der Treckvaert

Arij Cornelis Akersloot - schuldig aan - d heer Judocus Koussebandt (3000 gulden in aparte akte dd 19-9-1684);
Arij Cornelis Akersloot - belend aan - lant;
joffvrouw van Dorp - belend aan - lant;
d heer Judocus Koussebandt - verkoper van - lant;
Arij Cornelis Akersloot - koper van - lant;
joffv Johanna Koussebandt - belend aan - lant;
de Watering - belend aan - lant;
de Kalkovens - belend aan - lant;
de Hillegommer Beeck - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 12900-00-1688:
Arij Corn Akersloot 1661
Schoudt Roelenlant Mitsgaders T Kijffhoeckie land 249a (omvang iiii hont xli roeden xlv voet)

joffr Buijtenwech - eigenaar van - Schoudt Roelenlant Mitsgaders T Kijffhoeckie land 249a;
Arij Corn Akersloot - gebruiker van - Schoudt Roelenlant Mitsgaders T Kijffhoeckie land 249a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6600-00-1688:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6700-00-1688:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6800-00-1688:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256e;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 6800-00-1688:
Arij Cornelis Akersloot 13 junij 1685

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7000-00-1688:
land 268a (omvang iiii morgen ii hont xvii roeden xxxvi voet)

Jan van Heussen - eigenaar van - land 268a;
Arij Corn Akersloot - gebruiker van - land 268a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7100-00-1688:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 7200-00-1692:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16400-00-1692:
Adriaen Cornelis Akersloot 1658
Floris Louwenlandt land 256c (omvang vii hont) van Pr Borst bij coop

Francoijs Koussebant - eigenaar van - Floris Louwenlandt land 256c;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlandt land 256c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1692:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlandt land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlandt land 256d;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlandt land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1692:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlandt land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij coop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlandt land 256e;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlandt land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16500-00-1692:
Andries Akersloot bij coop 1663
Arij Corn Akersloot bij coop 1663
Marcus Marcusz bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Arij Corn Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Marcus Marcusz - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16700-00-1692:
Arij Cornelis Akersloot 13 junij 1685

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16700-00-1692:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtie land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtie land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 16900-00-1696:
Adriaen Cornelis Ackersloot 20 junij 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaen van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Adriaen Cornelis Ackersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6600-00-1696:
Adriaen Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenland land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij koop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenland land 256d;
Adriaen Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenland land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6700-00-1696:
Ad Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenland land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij koop

Adriaen van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenland land 256e;
Ad Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenland land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6700-00-1696:
Arij Corn Akersloot 1663
Marcus Marcus bij coop 1663
Vrouwe Veen land 264b (omvang ii morgen)

And Akersloot - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;
Arij Corn Akersloot - gebruiker van - Vrouwe Veen land 264b;
Marcus Marcus - eigenaar van - Vrouwe Veen land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6900-00-1696:
Arij Cornelis Akersloot 1685
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) uijt twee partijen

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6900-00-1696:
Arij Cornelis 13 junij 685
land 265b (omvang ii morgen) twee stucken groot

Arij Cornelis - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 6900-00-1696:
Arij Cornelis Akersloot bij coop 1667
t Brugweijtgen land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cornelis Akersloot - eigenaar van - t Brugweijtgen land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 7100-00-1704:
t Brugweijtje land 271 (omvang viii hont lxxv roeden)

Arij Cornelis Ackersloot - eigenaar van - t Brugweijtje land 271;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13100-00-1712:
Arij Cor Akersloot 20 junij 1674
Oetgens Weij land 255 (omvang viii hont xxxvi roeden)

mr Adriaan van Dorp - eigenaar van - Oetgens Weij land 255;
Arij Cor Akersloot - gebruiker van - Oetgens Weij land 255;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6600-00-1712:
Arij Cor Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256d (omvang ii hont) van koussebant bij koop

Adriaan van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256d;
Arij Cor Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6700-00-1712:
Arij Cornelis Akersloot 20 junij 1674
Floris Louwenlant land 256e (omvang i hont lxi roeden) van Pr Borst bij coop

Adriaan van Dorp - eigenaar van - Floris Louwenlant land 256e;
Arij Cornelis Akersloot - gebruiker van - Floris Louwenlant land 256e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6700-00-1712:
Andries Akersloot bij coop 1667
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cor Akersloot 1663
land 264b (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Marcus Marcus - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - gebruiker van - land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1712:
Andries Akersloot bij coop 1667
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
Marcus Marcus bij coop 1663
Arij Cor Akersloot 1663
land 264b (omvang ii morgen)

Andries Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - eigenaar van - land 264b;
Marcus Marcus - eigenaar van - land 264b;
Arij Cor Akersloot - gebruiker van - land 264b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1712:
Arij Cor Akersloot 13 junij 1685
land 265a (omvang iii morgen i hont lxx roeden) uijt twee partijen

Arij Cor Akersloot - eigenaar van - land 265a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1712:
Arij Cor Akersloot 13 junij 1685
land 265b (omvang ii morgen) twee stucken groot

Arij Cor Akersloot - eigenaar van - land 265b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 6900-00-1712:
Arij Cor Akersloot bij coop 1667
t Bregweijtje land 271a (omvang i morgen lvi roeden xxi voet)

Arij Cor Akersloot - eigenaar van - t Bregweijtje land 271a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 7113-08-1720:
den kooper was de wederhelfte opgedragen op den 5 novemb 1715, int geheel gekomen van Adriaan Cornelisse Akersloot, verkocht voor 2650 guldens
Claas Adriaan Akersloot onsen inwoner
Adriaan Cornelise Akersloot (reeds overleden)
Magdalena Adriaans Erffort (reeds overleden)
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade onsen inwoner
den heer mr Salomon van Egten burgemeester der stad Haarlem
een huijs, erve ende aankleven van dien, als huijsjes, schuren, barg, tuijn ende land, in desen ambachte over de trekvaart benoortoosten de Beeklaan
de Trekvaart tusschen de steden Haarlem ende Leijden
des Gravelijkheijts Laan langs de Beek
een huijs met de kerk (omvang 3 morgen (ruim)) ende het land daar bij in desen ambachte over de trekvaart besuijdwesten de Beeklaan
de Beek (Hillegommer Beek)
drie kalkoven (omvang 5 morgen (ruim)) met twee leshuijsen, sifthuijs, twee schuren, twee huijsen, werven, ende landen, besuijdoosten de trekvaart ende besuijdwesten de Beeklaan
den Armen van Hillegom

Claas Adriaan Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter partner van Grietje Adriaans Akersloot;
Grietje Adriaans Akersloot kind van Adriaan Cornelise Akersloot en Magdalena Adriaans Erffort;
Maarten Paulse Schoter - heeft - de Kinderen Schoter;
Grietje Adriaans Akersloot - heeft - de Kinderen Schoter;
Claas Adriaan Akersloot - heeft een transaktie met - de Kinderen Schoter (opgeregt voor den Notaris Wijnand Mens op den 16 martij 1713);
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
den heer mr Salomon van Egten - belend aan - een huijs, erve;
juffrou Kouseband - belend aan - een huijs met de kerk;
den heer Pieter van Dorp - heeft - de Kinderen van Dorp;
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs, erve (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - een huijs met de kerk (de helft);
Claas Adriaan Akersloot - verkoper van - drie kalkoven (de helft);
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs, erve;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - een huijs met de kerk;
Gerrit Cornelisse van s'Gravemade - koper van - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - een huijs, erve;
des Gravelijkheijts Laan - belend aan - een huijs, erve;
de Beek - belend aan - een huijs met de kerk;
de Trekweg - belend aan - een huijs met de kerk;
de Oude Watering - belend aan - een huijs met de kerk;
de Beek - belend aan - drie kalkoven;
den Armen - belend aan - drie kalkoven;
de Kinderen van Dorp - belend aan - drie kalkoven;
de Trekvaart - belend aan - drie kalkoven;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 201