Genealogie project persoon weergeven


Gerrit Simons van Bronsgeest

voor 1662 - voor 1676
Relatie met: Maartje Jacobs

Kinderen:

Jannetje
- Relatie met: Willem Pieters Backer

Sijmon

18-02-1662:
(Aechie Jansdr, huisvrouw van Simon Gerrits van Bronsgeest laat in 1693 zien dat de schuld betaald is) tesamen vercoft voor 1850 caroli guldens
Maerten Cornelis Croon (reeds overleden)
Gerrit Sijmons van Bronsgeest woonende tot Amsterdam
een crochje lant (omvang 4 hondt (omtrent))

Cornelis Reijers van Moerkercken partner van Stijntje Maertens Croon;
Cornelis Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Hendrick Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Lauris Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Stijntje Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Cornelis Maertens Croon (1850 caroli guldens in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Hendrick Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Lauris Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Stijntje Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een huijs ende boomgaert;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Jacob Dammis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
mr Johan Verwer - belend aan - een crochje lant;
Leendert Aelbers - belend aan - een crochje lant;
Claas Sijmons van Alckemade - belend aan - een crochje lant;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7704-04-1663:
een huijs ende erff (waarde 850 gulden) staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - schuldig aan - Jacob Jacobsz Langevelt (850 guldens in aparte acte dd 4 april 1663);
mr Jan Verwer - belend aan - een huijs ende erff;
d heer Hans van de Burch - belend aan - een huijs ende erff;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Jacob Jacobsz Langevelt - verkoper van - een huijs ende erff;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - koper van - een huijs ende erff;
de Backummerlaen - belend aan - een huijs ende erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs ende erff;
de Erffgenamen - belend aan - een huijs ende erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10801-05-1664:
een stroockje lant (omvang 65 roeden; waarde 195 car guldens)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - verkoper van - een stroockje lant;
Claes Sijmons van Alckemade - koper van - een stroockje lant;
Claes Sijmons van Alckemade - belend aan - een stroockje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - belend aan - een stroockje lant;
den Heerenwech - belend aan - een stroockje lant;
de Scheijsloot - belend aan - een stroockje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12701-05-1664:
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een crochie lant (omvang 325 roeden (omtrent); waarde 1200 guldens)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de weduwe;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - schuldig aan - Leendert Aelbertsz van Tent (1200 caroli guldens in aparte acte dd 1 mei 1664);
d heer Johan Verwer - belend aan - een crochie lant;
Hendrick Jacobsz van Claverweij - belend aan - een crochie lant;
de weduwe - belend aan - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een crochie lant;
Leendert Aelbertsz van Tent - verkoper van - een crochie lant;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - koper van - een crochie lant;
den Heerenwech - belend door - een crochie lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13021-04-1667:
Hendrick Jacobsz van Claverweijde woonende tot Hillegom
Jeroen Jans van der Velde woonende tot Hillegom
Jacob Dammisz Langeveld (reeds overleden)
een huijs ende erff met landt (omvang 5 hont (omtrent); waarde 1600 guld de belasting inbegrepen) staende ende gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrick Jacobsz van Claverweijde partner van Anna Huijgendr;
Jacob Dammisz Langeveld partner van de weduwe;
Absalon Meijnderts - belast - een huijs ende erff met landt (500 guldens);
Hendrick Jacobsz van Claverweijde - verkoper van - een huijs ende erff met landt;
Jeroen Jans van der Velde - koper van - een huijs ende erff met landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de weduwe - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs ende erff met landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinje - belast - een huijs ende erff met landt (met 575 guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs ende erff met landt;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs ende erff met landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17600-00-1668:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3800-00-1668:
Gerrit Sijmons Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8900-00-1668:
Gerrit Sijmons van Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8909-03-1668:
sr Joost Diericq burger tot Haerlem
Jacob Dammas Langevelt (reeds overleden)
een huijs met den erve ende landt (omvang 5 hondt (omtrent)) staende ende leggende inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Dammas Langevelt partner van de weduwe;
Jeroen Jans van der Velde - schuldig aan - sr Joost Diericq (1400 caroli guldens);
Jeroen Jans van der Velde - eigenaar van - een huijs met den erve ende landt;
Jan Jans Snijder - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de weduwe - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Gerrit Simonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
Grietje Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs met den erve ende landt (575 caroli guldens);
de Helpop - belend aan - een huijs met den erve ende landt;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs met den erve ende landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 19016-01-1671:
Jeroen Jansz van der Velde buerman tot Hillegom
sr Joost Diericq burger der stadt Haerlem
Jan Jansz kleermaecker
Jacob Dammisz Langevelt (reeds overleden)
een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht (omvang 5 hondt (omtrent); waarde 250 guldens boven de belastinge)

Jacob Dammisz Langevelt partner van de wed;
Gerrit Sijmonsz van Bronsgeest - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Jan Jansz - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Grietge Jacobs van Bourgoinge - belast - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht (met 575 guld, opten 19 meij 1681 door d heer Carolus Diericq aende erffgenamen van Grietje Jacobs betaalt);
sr Joost Diericq - koper van - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Jeroen Jansz van der Velde - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
Helpop - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;
de Venniperlaen - belend aan - een huijs, erff, boomgaert & teelcrocht;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22000-00-1672:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13300-00-1672:
Gerrit Sijmons Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18400-00-1672:
Gerrit Sijmons van Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18400-00-1676:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3800-00-1676:
Gerrit Sijmons Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8900-00-1676:
Gerrit Sijmons van Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8911-05-1676:
Maertje Jacobs wed
Gerrit Sijmons van Bronsgeest (reeds overleden)
Jannetje Gerrits minderjarig kind
Sijmon Gerrits minderjarig kind
joffvrou Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
sr Jan Vogels (reeds overleden)
een huijs ende een erff (waarde 700 guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Sijmons van Bronsgeest partner van Maertje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
Sijmon Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
d heer Willem van Loon partner van joffvrou Margarieta Bas;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - voogd van - Jannetje Gerrits (en oom);
Pieter Sijmons van Bronsgeest - voogd van - Sijmon Gerrits (en oom);
Jannetje Gerrits - verkoper van - een huijs ende een erff;
Sijmon Gerrits - verkoper van - een huijs ende een erff;
Maertje Jacobs - verkoper van - een huijs ende een erff;
Jacob Lourens Langevelt - koper van - een huijs ende een erff;
mr Johan Verwer - belend aan - een huijs ende een erff;
sr Jan Vogels - heeft - Erffgenamen;
joffvrou Margarieta Bas - belend aan - een huijs ende een erff;
de Backommerlaern - belend aan - een huijs ende een erff;
Erffgenamen - belend aan - een huijs ende een erff;
Erffgenamen - belend aan - een huijs ende een erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 200-00-1680:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Sijmons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3800-00-1680:
Gerrit Sijmons Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8800-00-1680:
Gerrit Simonsz van Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Simonsz van Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8803-05-1680:
opten 23 januarij 1680 vercocht
Trijntje Jacobs wed
Jan Jans Briole (reeds overleden)
Gerrit Sijmens van Bronsgeest (reeds overleden)
Maartje Jacobs (reeds overleden)
Jacob Jan Stevens (reeds overleden), alhier overleden
Anna Jans (reeds overleden), alhier overleden
d heer Cornelis Duijvens oudt burgemeester der stadt Haerlem
een huijs & erve (waarde 720 guldens) staende & gelegen inde dorpe van Hillegom

Cornelis Willemsz Los partner van Cornelisje Jacobs;
Sijmon Gerrits kind van Gerrit Sijmens van Bronsgeest en Maartje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Sijmens van Bronsgeest en Maartje Jacobs;
Cornelisje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Trijntje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Maartje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
d heer Cornelis Duijvens partner van joffvrouw Aeltje Vogels;
Jan Jans Briole partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - oom van - Jannetje Gerrits;
Dirk Jans - voor - Trijntje Jacobs;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - oom van - Sijmon Gerrits;
joffvrouw Aeltje Vogels - schuldig aan - Cornelisje Jacobs (en overige erfgenamen 720 guldens in aparte akte dd 3-5-1680);
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
joffvrouw Aeltje Vogels - belend aan - een huijs & erve;
Cornelisje Jacobs - verkoper van - een huijs & erve (en overige erven);
joffvrouw Aeltje Vogels - koper van - een huijs & erve;
de Beeck - belend aan - een huijs & erve;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6103-05-1680:
opten 23 januarij 1680 vercocht
Jacob Jan Stevens (reeds overleden)
Anna Jans (reeds overleden)
Trijntje Jacobs wed
Jan Jans Briole (reeds overleden)
Gerrit Simons (reeds overleden)
Maertje Jacobs (reeds overleden)
Cornelis Jacobs Drooch (reeds overleden)
t Meer Campje (waarde 200 guldens) leggende aende Meer inden ambachte van Hillegom

Simon Gerrits kind van Gerrit Simons en Maertje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Simons en Maertje Jacobs;
Cornelisje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Trijntje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Maertje Jacobs kind van Jacob Jan Stevens en Anna Jans;
Cornelis Willems Los partner van Cornelisje Jacobs;
Jan Jans Briole partner van Trijntje Jacobs;
Pieter Simons van Bronsgeest - oom van - Simon Gerrits;
Pieter Simons van Bronsgeest - oom van - Jannetje Gerrits;
Cornelis Jacobs Drooch - heeft - d Erffgen;
Cornelisje Jacobs - verkoper van - t Meer Campje (en overige erven);
Jan Jans Bierman - koper van - t Meer Campje;
d Erffgen - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;
de Meer - belend aan - t Meer Campje;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 6200-00-1684:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Simons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13300-00-1684:
Gerrit Sijmons Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18400-00-1684:
land 342 (omvang i hont)

Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18429-06-1687:
Michiel Pietersz Vosseman van Heemstede woont buijten Amsterdam
een crocht lant (omvang 350 roeden) leggende inden dorpe van Hillegom

Willem Jacobs Langevelt - schuldig aan - Michiel Pietersz Vosseman (400 guldens in sijn nootoirber verstreckt);
Gerrit Simons van Bronsgeest - heeft - de Kinderen;
Willem Jacobs Langevelt - eigenaar van - een crocht lant;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een crocht lant;
d heer Carolus Diricq - belend aan - een crocht lant;
Maertje Jans - belend aan - een crocht lant;
den Heerenwech - belend aan - een crocht lant;
de Kinderen - belend aan - een crocht lant;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 15900-00-1688:
land 140b (omvang vi hont lxxxiiii roeden)

Gerrit Simons van Bronsgeest - eigenaar van - land 140b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3900-00-1688:
Gerrit Simonsz Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Simonsz Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9000-00-1688:
Gerrit Simonsz Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Simonsz Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 9000-00-1692:
Gerrit Simonsz Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Simonsz Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18700-00-1692:
Gerrit Simonsz Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Simonsz Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18700-00-1696:
Gerrit Simons Bronsgeest bij koop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Simons Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8900-00-1696:
Gerrit Simons Bronsgeest bij koop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Simons Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8900-00-1704:
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmonse Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13900-00-1704:
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Simonse Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 13900-00-1712:
Gerrit Sijmonse Bronsgeest 1667
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmonse Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8900-00-1712:
Gerrit Sijmonse Bronsgeest 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmonse Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8900-00-1720:
Gerrit Sijmonz Bronsgeest bij coop 1693
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmonz Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8800-00-1720:
Gerrit Sijmonz Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmonz Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1720 Afb. 8800-00-1724:
Gerrit Sijmonse Bronsgeest bij coop 1663
land 341 (omvang ii hont lx roeden)

Gerrit Sijmonse Bronsgeest - eigenaar van - land 341;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 18200-00-1724:
Gerrit Sijmonse Bronsgeest bij coop 1663
land 342 (omvang i hont)

Gerrit Sijmonse Bronsgeest - eigenaar van - land 342;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1724 Afb. 182