Genealogie project persoon weergeven


Cornelis Reijers van Moerkerken

voor 1656 - voor 1672
Relatie met: Onbekende partner

Kinderen:

Huigh
- Relatie met: Guurtje Jans Langevelt

Brechje
- Relatie met: Claas Dirks van Schravemade

Willempje
- Relatie met: Dirk Huijchs

Reijer

PieterRelatie met: Stijntje Maartens Croon
00-00-1656:
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Jan Vogel - eigenaar van - land 132;
Corn Reijers - gebruiker van - land 132;
Jacob Jans - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 10901-06-1658:
Floris Floris timmerman
Joris Pieters Colijn (reeds overleden)
Johan van Esch (reeds overleden)
een huijs en erve (waarde 1200 guldens) staende ende gelegen inden ambacht van Hillegum

Joris Pieters Colijn partner van weduwe;
Johan van Esch partner van wed;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erve;
Cornelis Pieters Glas - verkoper van - een huijs en erve;
Aelbert Barents Picquaert - koper van - een huijs en erve;
Jan Mees Hoochcamer - verkoper van - een huijs en erve;
Floris Floris - belend aan - een huijs en erve;
weduwe - belend aan - een huijs en erve;
Johan Vogel - heeft - de erffgenamen;
wed - belast - een huijs en erve;
de erffgenamen - belend aan - een huijs en erve;
de Heerwech - belend aan - een huijs en erve;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3028-05-1659:
lant (omvang 1,5 roede (omtrent); waarde 25 guldens)

Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - lant;
Cornelis Willems Visser - belend aan - lant;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - lant;
Cornelis Willems Visser - koper van - lant;
den Heerenwech - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 4600-00-1660:
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Christijntje Vogels - eigenaar van - land 132;
Corn Reijers - gebruiker van - land 132;
Jacob Jans - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 3625-05-1661:
een huijs met een erff (waarde 700 guldens) staende ende gelegen inde dorpe van Hillegum

Cornelis Arijens Langevelt - verkoper van - een huijs met een erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - koper van - een huijs met een erff;
Adriaen Floris - belend aan - een huijs met een erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs met een erff;
Hendrick Jacobs van Leeuwen - belend aan - een huijs met een erff;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs met een erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6325-05-1661:
een huijs en erff (waarde 1800 guldens) staende ende gelegen inden dorpe van Hillegum

Claes Dircxs partner van Brechje Cornelis;
Dirck Huijgen partner van Willempje Cornelis;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers van Moerkercken;
Huich Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Brechje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Pieter Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Willempje Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Willems Visscher - koper van - een huijs en erff;
Arij Willems - belend aan - een huijs en erff;
Joost Dircxs - belend aan - een huijs en erff;
Huijbertje Willems - belend aan - een huijs en erff;
Jan Dircxsz Roubergh - belend aan - een huijs en erff;
Reijer Cornelis - verkoper van - een huijs en erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs en erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs en erff;
de Graeffelicheijtsduijnen - belend aan - een huijs en erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6425-05-1661:
een hoeckje erffs (omvang 5 roeden (omtrent); waarde 35 guldens) noordtwesten achter t huijs

Cornelis Willems - belend aan - een hoeckje erffs;
Jan Dircxs van der Laen - belend aan - een hoeckje erffs;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een hoeckje erffs;
Jan Dircxs van der Laen - koper van - een hoeckje erffs;
Jan Barents - belend aan - een hoeckje erffs;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6518-02-1662:
(Aechie Jansdr, huisvrouw van Simon Gerrits van Bronsgeest laat in 1693 zien dat de schuld betaald is) tesamen vercoft voor 1850 caroli guldens
Maerten Cornelis Croon (reeds overleden)
Gerrit Sijmons van Bronsgeest woonende tot Amsterdam
een crochje lant (omvang 4 hondt (omtrent))

Cornelis Reijers van Moerkercken partner van Stijntje Maertens Croon;
Cornelis Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Hendrick Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Lauris Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Stijntje Maertens Croon kind van Maerten Cornelis Croon en Lijsbeth Lauris;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Cornelis Maertens Croon (1850 caroli guldens in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Hendrick Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Lauris Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - schuldig aan - Stijntje Maertens Croon (in aparte akte dd 18 februari 1662);
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een huijs ende boomgaert;
Gerrit Sijmons van Bronsgeest - koper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Stijntje Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Jacob Dammis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
mr Johan Verwer - belend aan - een crochje lant;
Leendert Aelbers - belend aan - een crochje lant;
Claas Sijmons van Alckemade - belend aan - een crochje lant;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Cornelis Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
Hendrick Maertens Croon - verkoper van - een crochje lant;
Lauris Maertens Croon - verkoper van - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een huijs ende boomgaert;
de Wildernis - belend aan - een huijs ende boomgaert;
den Heerenwech - belend aan - een crochje lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7712-07-1662:
Jan Willems van der Linde woonende alhier
Maertje Cornelis wed
Cornelis Claes Vrijer (reeds overleden)
Claes Cornelis Vrijer woonende in Sijlck
een huijs met een erffje (waarde 950 gulden) staende ende gelegen inde ambachte van Hillegom

Claes Cornelis Vrijer kind van Cornelis Claes Vrijer en Maertje Cornelis;
Cornelis Claes Vrijer partner van Maertje Cornelis;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erffje;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs met een erffje;
Jan Willems van der Linde - belend aan - een huijs met een erffje;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs met een erffje;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs met een erffje;
Jan Willems van der Linde - verkoper van - een huijs met een erffje;
Maertje Cornelis - koper van - een huijs met een erffje;
Cornelis Claes Vrijer - koper van - een huijs met een erffje;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 10206-06-1663:
Sijmon Jans Langevelt woonende te Schoten
een stuck lant (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 650 guldens)
de Kerk tot Hillegom

Johan van der Burch - belend aan - een stuck lant;
Jan Vogel - heeft - d Erffgen;
Sijmon Jans Langevelt - verkoper van - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - koper van - een stuck lant;
den secretaris Steijn - belend aan - een stuck lant;
de Weerlaen - belend aan - een stuck lant;
de Kerk - belast - een stuck lant;
d Erffgen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11900-00-1664:
16 junij 1660
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Christijntje Vogels - eigenaar van - land 132;
Cornelis Reijers - gebruiker van - land 132;
Jacob Jans - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 12900-00-1664:
13 junij 1663
land 250e (omvang ii morgen)

Corn Reijers van Moerkerke - eigenaar van - land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15811-06-1664:
d heer mr Michiel de With advocaet woonende tot Amsterdam
Cornelis Jacobsz (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 290,5 roeden; waarde 338 guld 18 st 6 pen) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Jacobsz partner van weduwe;
joffvrou Bosvelt - belend aan - een stuck lant;
weduwe - belend aan - een stuck lant;
Cornelis Reijersz van Moerkercken - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Michiel de With - koper van - een stuck lant;
de Treckwech - belend aan - een stuck lant;
de Wateringe - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 14100-00-1668:
acte den 21e februarij 1664
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3000-00-1668:
acte den 16e junij 1660
Cornelis Reijers Moerkercken d'een helft
Jacob Jans Vogel d'ander helft
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Jacob Jans Vogel - gebruiker van - land 132;
Christijntje Vogels - eigenaar van - land 132;
Cornelis Reijers Moerkercken - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3600-00-1668:
Corn Reijers van Moerkercken 1661
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers van Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3900-00-1668:
land 250e (omvang viii hont xvi roeden)

Corn Reijers van Moerkerke - eigenaar van - land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6517-02-1671:
vercocht opten 14 januarij 1670
Aefgen Dieloffs wed
Cornelis Coerts (reeds overleden), backer
Pieter Cornelis minderjarig
Arij Cornelis minderjarig
Claes Cornelis minderjarig
Trijntje Jans wed
Jan Pieters van Slingerslandt (reeds overleden)
een huijs & erff (omvang 30 roeden (omtrent); waarde 200 guldens boven de last)

Cornelis Coerts partner van Aefgen Dieloffs;
Abraham van Doorn partner van Lijsbeth Cornelis;
Jan Cornelis partner van Machtelt Cornelis;
Dirck Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Hendrick Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Lijsbeth Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Machtelt Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Arij Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Claes Cornelis kind van Cornelis Coerts en Aefgen Dieloffs;
Jan Pieters van Slingerslandt partner van Trijntje Jans;
Pieter Jansz Pol - voogd van - Aefgen Dieloffs;
Aefgen Dieloffs - verkoper van - een huijs & erff;
Corn Reijers van Moerkercken - koper van - een huijs & erff;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Trijntje Jans - belend aan - een huijs & erff;
Corn Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
Gerrit Dircxs Smith - belend aan - een huijs & erff (met een gedeelte van sijn erff);
Jacob Jacobs de Vlieger - belend aan - een huijs & erff;
advocaet Groenhout - belast - een huijs & erff (met 600 guldens);
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 20921-03-1671:
een huijs & erff staende & gelegen inden dorpe van Hillegom, onderpand voor de schuld

Jacob Jacobs de Vlieger - schuldig aan - Jacob Lourisz Langevelt (700 caroli guldens);
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs & erff;
Cornelis Reijers van Moerkercken - belend aan - een huijs & erff;
Jacob Jacobs de Vlieger - eigenaar van - een huijs & erff;
den Heerenwech - belend aan - een huijs & erff;
de Vennipperlaen - belend aan - een huijs & erff;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22327-05-1671:
Hendrick Jacobs van Leeuwen (reeds overleden)
Cornelis Vrijer (reeds overleden)
een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge (omvang 80 roeden (omtrent); waarde 900 guldens)

Hendrick Jacobs van Leeuwen partner van de wed;
Cornelis Vrijer partner van de weduwe;
sr Joost Diericq - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de wed - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Pieter Pieters Praem - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
de weduwe - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Cornelis Reijers van Moerkercken - verkoper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
Jacob Claes Langevelt - koper van - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;
den Heerenwech - belend aan - een huijs, erff, boomgaert, potinge & plantinge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 22600-00-1672:
acte den 21e februarij 1664
land 112 (omvang vi hont lxxv roeden)

Cornelis Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 112;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12500-00-1672:
acte den 16e junij 1660
Cornelis Reijers Moerkercken d'een helft
Jacob Jans Vogel d'ander helft
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Christijntje Vogels - eigenaar van - land 132;
Cornelis Reijers Moerkercken - gebruiker van - land 132;
Jacob Jans Vogel - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13100-00-1672:
Corn Reijers Moerkercken 1661
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13400-00-1672:
land 250e (omvang viii hont xvi roeden)

Corn Reijers Moerkerken - eigenaar van - land 250e;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16025-02-1672:
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
weij landt (omvang 7 hondt (omtrent); waarde 625 carolij guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huich Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
Stijntje Maartens - verkoper van - weij landt (en overige erfgenamen);
de heer Steijn - belend aan - weij landt;
mevrou Bas - belend aan - weij landt;
Johan Vogel - heeft - de Erffgenamen;
Maerten Willems van Schravemade - koper van - weij landt;
de Erffgenamen - belend aan - weij landt;
de Weerlaan - belend aan - weij landt;
de Kerck van Hillegom - belast - weij landt (met een erffpacht van 4 gulde sjaers);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23125-02-1672:
Aelbert Jans Croon buerman alhier
d heer advocaet Dorp (reeds overleden)
Stijntje Maartens wed
Cornelis Reijers Moerkercken (reeds overleden), overleden tot Hillegom
eem stuck weij offte hooijlandt (omvang 2 morgen 1 hondt 60 roeden; waarde 927 carolij guldens 10 stuijvers)
de Haverweij over welck landt den cooper sijnen notwech heeft

Cornelis Reijers Moerkercken partner van Stijntje Maartens;
Dirck Huijgens partner van Willempje Cornelis;
Reijer Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Huijch Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Willempje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Brechje Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
Pieter Cornelis kind van Cornelis Reijers Moerkercken;
d heer advocaet Dorp partner van de weduwe;
Claes Dircxs van Schravemade partner van Brechje Cornelis;
Stijntje Maartens - zus van - Cornelis Maartens;
Stijntje Maartens - zus van - Henderick Maartens;
Cornelis Maartens - broer van - Henderick Maartens;
de heer Bosvelt - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
Geertje Mees - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de weduwe - belast - eem stuck weij offte hooijlandt (met een erffpacht van 8 guldens negen stuijvers & 1 penningh);
Stijntje Maartens - verkoper van - eem stuck weij offte hooijlandt (en overige erfgenamen);
Aelbert Jans Croon - koper van - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Haverweij - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;
de Treckvaart - belend aan - eem stuck weij offte hooijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23100-00-1676:
acte den 16e junij 1660
Corn Reijers Moerkercken d'een helft
Jacob Jans Voogel d'ander helft
land 132 (omvang iii morgen v hont lxxvii roeden)

Cristijntje Voogels - eigenaar van - land 132;
Corn Reijers Moerkercken - gebruiker van - land 132;
Jacob Jans Voogel - gebruiker van - land 132;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3600-00-1676:
Corn Reijers Moerkercken 1661
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3900-00-1680:
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3900-00-1684:
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 13400-00-1688:
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4000-00-1692:
Corn Reijersz Moerkercken 1661
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijersz Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 13600-00-1696:
Corn Reijers Moerkercken 1661
land 145a (omvang lxxv roeden)

Corn Reijers Moerkercken - eigenaar van - land 145a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 39