Genealogie project persoon weergeven


Jan Six

voor 1652 - na 1688


00-00-1652:
land 76 (omvang ii morgen iiii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 76;
Jan de Wattines - gebruiker van - land 76;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 1700-00-1656:
land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 11800-00-1656:
land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 177;
Jacob Caerle - gebruiker van - land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12000-00-1656:
land 182a (omvang ii morgen)

Johan Sicx - eigenaar van - land 182a;
Jacob Caerle - gebruiker van - land 182a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12100-00-1656:
land 183a (omvang ii morgen)

Jan Sicx - eigenaar van - land 183a;
Jacob Caerle - gebruiker van - land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12100-00-1656:
land 193 (omvang ii morgen ii hont xcvi roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 193;
Jacob Rous - gebruiker van - land 193;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12400-00-1656:
land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 210;
Arij Jans - gebruiker van - land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12800-00-1656:
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Arij Jans - gebruiker van - land 211;
Johan Sicx - eigenaar van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12800-00-1656:
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 212;
Arij Jans - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12800-00-1656:
Arij Jans Hits oft sijn vader 1656
land 213 (omvang iii morgen iiii hont lxxvi roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 213;
Arij Jans Hits - gebruiker van - land 213;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12900-00-1656:
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

d'heer Johan Sicx - eigenaar van - land 225;
Jan Adriaens Hits - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13210-06-1657:
Maertgen Willems weduwe, woonende tot Antwerpen
Pieter Cornelis van Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
land (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 262 guldens 5 stuijvers) affgesneden door de nieuwe treckvaert van haer landt

Pieter Cornelis van Sijp partner van Maertgen Willems;
Isacq Joosten van Bouckhoulte - voogd van - Maertgen Willems;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
d heer Koussebandt - belend aan - land;
Maertgen Willems - verkoper van - land;
d heer Johan Sicx - koper van - land;
Oudt Arckel - belend aan - land;
de vaert - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 1925-09-1657:
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
een stuck duijn (waarde 315 guldens) sonder recht van waranderije

d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een stuck duijn;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - belend aan - een stuck duijn;
d heer Cornelis van Sijpesteijn - verkoper van - een stuck duijn;
d heer Johan Sicx - eigenaar van - vijff Oostcampen;
d heer Johan Sicx - koper van - een stuck duijn;
vijff Oostcampen - belend aan - een stuck duijn;
vijff Oostcampen - belend aan - een stuck duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2110-10-1657:
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
de Slors een gedeelte uijt het stuck (omvang 160 roeden; waarde 266 guldens 13 stuijvers 5 1/2 penn) raijende van den Heerewech ter breete van vijff roeden

Jacob Cornelis Rous - eigenaar van - de Oostcamp (van Rous);
d heer Johan Sicx - eigenaar van - de Oostcamp (van Sicx);
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Slors het andere gedeelte;
Jacob Cornelis Rous - verkoper van - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
d heer Johan Sicx - koper van - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Oostcamp (van Rous) - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Oostcamp (van Sicx) - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Slors het andere gedeelte - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;
de Heerewech - belend aan - de Slors een gedeelte uijt het stuck;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 2215-03-1658:
d heer mr Adriaen Dorp woonende tot Haerlem
Maertgen Willems wed.
Pieter Cornelis Sijp (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsgterdam
lant (omvang 161 roeden 8 voeten; waarde 362 guldens 5 stuijvers)

Pieter Cornelis Sijp partner van Maertgen Willems;
d heer Johan Sicx - verkoper van - lant (gekocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
d heer mr Adriaen Dorp - koper van - lant;
Maertgen Willems - verkoper van - lant (verkocht op 10 juni 1657 volgens de brief daer van sijnde);
de heer Kousebant - belend aan - lant;
de heer Kousebant - belend aan - lant;
d Oudt Arckel - belend aan - lant;
de vaart - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2516-03-1658:
Anna Dircxdr wed
Gerrit Meessen (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
lant (omvang 2 morgen 44 roeden; waarde 1800 guldens) gelegen in Hillegum
Oudeman huijs tot Haerlem

Gerrit Meessen partner van Anna Dircxdr;
Hendrick Meessen Molesteech - voogd van - Anna Dircxdr;
Anna Dircxdr - verkoper van - lant;
d heer Johan Sicx - koper van - lant;
jofvrou Buijtewech - belend aan - lant;
de vaert - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;
Oudeman huijs - belend aan - lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 2500-00-1660:
land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4500-00-1660:
land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4700-00-1660:
land 183a (omvang ii morgen)

Jan Sicx - eigenaar van - land 183a;
Dirck Philps - gebruiker van - land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4800-00-1660:
land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 184;
Willem Adriaens - gebruiker van - land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 4800-00-1660:
land 193 (omvang ii morgen ii hont xcvi roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 193;
Dirck Philps - gebruiker van - land 193;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5100-00-1660:
land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 210;
Jeroen Jans van der Velden - gebruiker van - land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 211;
Johan Sicx - eigenaar van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 212;
Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5500-00-1660:
land 213 (omvang iii morgen iiii hont lxxvi roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 213;
Jeroen Jansz van der Velden - gebruiker van - land 213;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5600-00-1660:
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

d'heer Johan Sicx - eigenaar van - land 225;
Dirck Philps - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 5900-00-1660:
land 249d (omvang ii morgen)

heer Jan Sicx - eigenaar van - land 249d;
Dirck Philps - gebruiker van - land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6511-12-1661:
Annetje Hendricx weduwe
Jan Mees Hoochkamer (reeds overleden)
d heer Cornelis Fannius raedt ordinaris inde Hove van Hollandt
weijlant (omvang 3 morgen; waarde 3350 car guldens) gelegen in de ambachte van Hillegum

Jan Mees Hoochkamer partner van Annetje Hendricx;
Hendrick Jans Hoochkamer kind van Jan Mees Hoochkamer;
Willem Jans Hoochkamer kind van Jan Mees Hoochkamer;
Mees Jans Hoochkamer kind van Jan Mees Hoochkamer;
Pr Jans Hoochkamer kind van Jan Mees Hoochkamer;
Claes Engels Hoochwoert - voogt van - Annetje Hendricx;
Floris Huijberts - belend aan - weijlant;
Floris Huijberts - belend aan - weijlant;
Floris Huijberts - belend aan - weijlant;
Leendert Aelbertsz - belend aan - weijlant;
Jan Sicx - belend aan - weijlant;
Annetje Hendricx - verkoper van - weijlant;
Hendrick Jans Hoochkamer - verkoper van - weijlant;
Willem Jans Hoochkamer - verkoper van - weijlant;
Mees Jans Hoochkamer - verkoper van - weijlant;
Pr Jans Hoochkamer - verkoper van - weijlant;
d heer Cornelis Fannius - koper van - weijlant;
de Koikamp - belend aan - weijlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7026-12-1661:
Simon Pieters woonende tot Hoorn
d heer Johan Sicx woonende tot Amsterdam
de Bulte een stuck landt (omvang 1 morgen; waarde 900 gulden) gelegen in de ambachte van Hillegum onder Gerrit Aven Wech en Beecx polder

d heer Johan Sicx - schuldig aan - Simon Pieters (900 car guldens in aparte akte dd 25 december 1661);
d heer raetheer Fannius - belend aan - de Bulte een stuck landt;
Leendert Aelberts - belend aan - de Bulte een stuck landt;
Adriaen van Dorp - belast - de Bulte een stuck landt;
Simon Pieters - verkoper van - de Bulte een stuck landt;
d heer Johan Sicx - koper van - de Bulte een stuck landt;
de Groote Sloot - belend aan - de Bulte een stuck landt;
de Molmsloot - belend aan - de Bulte een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7207-01-1662:
Abraham Mens secrts alhier
Leentgen Mees (reeds overleden)
d heer Johan Sicx woonende tot Amsteerdam
een stuck landt (omvang 2 morgen 5 hondt 50 roeden (omtrent; waarde 2500 guldens)

Cornelis Pieters Glas partner van Maritge Claes Langevelt;
Jan Stoffels partner van Grietje Claes Langevelt;
Dirck Philps partner van Aeltje Claes Langevelt;
Claes Dircxs Langevelt partner van Leentgen Mees;
Maritge Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jacob Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Jan Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Grietje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Aeltje Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Willem Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Lijsbeth Claes Langevelt kind van Claes Dircxs Langevelt en Leentgen Mees;
Abraham Mens - voogd van - Lijsbeth Claes Langevelt;
d heer Johan Sicx - schuldig aan - Claes Dircxs Langevelt (2500 guldens in aparte akte dd 7 januari 1662);
Anna Mees - belend aan - een stuck landt;
Pr Wouters - belend aan - een stuck landt;
d heer de Bie - belend aan - een stuck landt;
Corn Prs Glas - belend aan - een stuck landt;
Claes Dircxs Langevelt - verkoper van - een stuck landt (verklaarde gezamelijk verkocht te hebben);
d heer Johan Sicx - koper van - een stuck landt;
de Weerlaendervaert - belend aan - een stuck landt;
den Heerenwech - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 7328-02-1662:
Gabriel Marcelis commissaris van sijn conincklijcke mayt. van Denemarcken
Balthazar Coijmans ridder heer van Streeffkerck en Leckerlandt
Willem Arijens van Velsen (reeds overleden)
een stuck weij off hoijlandt (omvang 2 morgen 83 roeden; waarde 2050 guldens) gelegen inden banne van Hillegom

Willem Stilte partner van Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Willem Arijens van Velsen partner van de wed.;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Samuel Sautijn;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Gabriel Marcelis;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Quilhelmo van der Straten;
Reijnier Salde - gesubstiueerde van - Balthazar Coijmans;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Samuel Sautijn;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Gabriel Marcelis;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Quilhelmo van der Straten;
Nicolaes van Lijnhoven - gesubstiueerde van - Balthazar Coijmans;
Samuel Sautijn - lasthebber van - Willem Stilte;
Samuel Sautijn - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Gabriel Marcelis - lasthebber van - Willem Stilte;
Gabriel Marcelis - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Quilhelmo van der Straten - lasthebber van - Willem Stilte;
Quilhelmo van der Straten - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
Balthazar Coijmans - lasthebber van - Willem Stilte;
Balthazar Coijmans - lasthebber van - Duijfgen Outgers van Bouckenroij;
de wed. - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
Willem Stilte - verkoper van - een stuck weij off hoijlandt;
Sijmon Willems van Velsen - koper van - een stuck weij off hoijlandt;
d heer Jan Sicx - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Groote Sloot - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;
de Elstbrouckerlaen - belend aan - een stuck weij off hoijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 8418-05-1663:
Johan Sicx woonende tot Amsterdam
twee stuckjens lant (omvang 9 hont 25 roeden; waarde 1695 guld) gelegen inden ambachte van Hillegom in Gerrit Aeffenbeecpolder

heer raetsheer Fannius - eigenaar van - het Lagevelt;
Jacob Cornelis Rous - eigenaar van - de Oostkamp;
Gijsbert Cornelis Zijp - verkoper van - twee stuckjens lant;
Johan Sicx - koper van - twee stuckjens lant;
heer raetsheer Fannius - belend aan - twee stuckjens lant;
Crijn Lenerts - belend aan - twee stuckjens lant;
Joost Cornelis Joosten - belend aan - twee stuckjens lant;
twee stuckjens lant - heeft vrije noodweg over - het Lagevelt;
twee stuckjens lant - heeft vrije noodweg over - de Oostkamp;
de Molensloot - belend aan - twee stuckjens lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 11600-00-1664:
1656
land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 13800-00-1664:
19 junij 1659
land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 177;
Dirck Philpsz Larum - gebruiker van - land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14000-00-1664:
land 183a (omvang ii morgen)

Jan Sicx - eigenaar van - land 183a;
Dirck Philps - gebruiker van - land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14100-00-1664:
29 junij 1662
land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 184;
Jan Sicx - eigenaar van - land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14100-00-1664:
Dirck Philps 1662
land 193 (omvang ii morgen ii hont xcvi roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 193;
Dirck Philps - gebruiker van - land 193;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14400-00-1664:
land 194 (omvang iii morgen iiii hont xci roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 194;
Dirck Philps - gebruiker van - land 194;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14400-00-1664:
land 195a (omvang ix hont l roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 195a;
Dirck Philps - gebruiker van - land 195a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14400-00-1664:
1662
land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Johan Six - eigenaar van - land 210;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14800-00-1664:
1662
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 211;
Jan Prs van Langevelt - gebruiker van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14800-00-1664:
1662
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 212;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14800-00-1664:
in 2 partijen
Jan Pieters van Langevelt 1662
land 213 (omvang iii morgen iiii hont lxxvi roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - land 213;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 213;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14900-00-1664:
10 junij 1662
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 216;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 14900-00-1664:
19 junij 1659
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

Dirck Philps - gebruiker van - land 225;
Jan Sicx - eigenaar van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15200-00-1664:
land 249d (omvang ii morgen)

heer Jan Sicx - eigenaar van - land 249d;
Dirck Philps - gebruiker van - land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15800-00-1664:
land 326c (omvang ii morgen v hont)

Jan Sicx - eigenaar van - land 326c;
Corn Pieters Glas - gebruiker van - land 326c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17705-03-1664:
Louwerisz Pieters van Blanckenburch weeskind
Aechje Cornelis van Blanckenburch weeskind
Maertje Leenderts (reeds overleden)
Janneke Gerrits (reeds overleden)
Trijntje Leenderts (reeds overleden), erflater
d heer Jan Six commissaris vande zeesaecke woonende tot Amsterdam
de Bulte een stuck landt (omvang 1 morgen 3 hondt 52 roeden; waarde 1665 caroli guldens) en op den polders caerte gen. no 121 ende 122 gelegen in de ambachte van Hillegom

Gerrit Jacobs van Bourgonien partner van Lijsbet Gerrits;
Louwerisz Pieters van Blanckenburch kind van Maertje Leenderts;
Aechje Cornelis van Blanckenburch kind van Janneke Gerrits;
Gerrit Jacobs van Bourgonien - lasthebber van - Pieter Jansz van Zijl;
Jan Lourisz van Blanckenburch - voogd van - Louwerisz Pieters van Blanckenburch (en oom);
Jan Lourisz van Blanckenburch - voogd van - Aechje Cornelis van Blanckenburch (en oom);
Pieter Jansz van Zijl - voogd van - Louwerisz Pieters van Blanckenburch (en oom);
Pieter Jansz van Zijl - voogd van - Aechje Cornelis van Blanckenburch (en oom);
d heer Jan Six - schuldig aan - Leendert Leendertsz de Wilde (1665 caroli guldens in aparte acte dd 16 april 1664);
d heer Jan Six - schuldig aan - Gerrit Jacobs van Bourgonien (in aparte acte dd 16 april 1664);
Leendert Leendertsz de Wilde - lasthebber van - Jan Lourisz van Blanckenburch;
Leendert Leendertsz de Wilde - lasthebber van - Pieter Jansz van Zijl;
Gerrit Jacobs van Bourgonien - lasthebber van - Jan Lourisz van Blanckenburch;
d heer raetsheer Cornelis Fannius - belend aan - de Bulte een stuck landt;
d heer Jan Six - belend aan - de Bulte een stuck landt;
d heer Jan Six - belend aan - de Bulte een stuck landt;
d heer Jan Six - belend aan - de Bulte een stuck landt;
Leendert Leendertsz de Wilde - verkoper van - de Bulte een stuck landt;
Gerrit Jacobs van Bourgonien - verkoper van - de Bulte een stuck landt;
d heer Jan Six - koper van - de Bulte een stuck landt;
Trijntje Leenderts;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 12601-05-1664:
Pieter Roelofsz buijrrman tot Rimmegum
Gerrit Cornelis mede voogt van de voors Dievertje
Johan Six commissaris vande zeesaecken tot Amsterdam
Trijntje Adriaens wed
Leendert Engelsz (reeds overleden)
een stuck lant (omvang 14 hondt (omtrent); waarde 1995 guldens) gelegen soo in Hillegom als de Vennip, waervan in Hillegom gelegen is omtrent acht hondt en inde Vennip ses hondt

Dievertje Adriaens kind van Arij Jacobs Bals;
Leendert Engelsz partner van Trijntje Adriaens;
Pieter Roelofsz - lasthebber van - Arij Jacobs Bals;
Pieter Roelofsz - lasthebber van - Louris Cornelisz;
Louris Cornelisz - voogd van - Dievertje Adriaens;
Pieter Roelofsz - erfgenaam van - Adriaen Claes Schenaert;
Arij Jacobs Bals - erfgenaam van - Adriaen Claes Schenaert;
Louris Cornelisz - erfgenaam van - Adriaen Claes Schenaert;
Dievertje Adriaens - erfgenaam van - Adriaen Claes Schenaert;
Gerrit Cornelis - erfgenaam van - Adriaen Claes Schenaert;
Johan Six - schuldig aan - Pieter Roelofsz (1995 guldens en de overige erfgenamen in aparte akte dd 1 mei 1664);
Pieter Roelofsz - verkoper van - een stuck lant (en de mede erfgenamen);
Trijntje Adriaens - belend aan - een stuck lant;
Trijntje Adriaens - belend aan - een stuck lant;
Johan Six - belend aan - een stuck lant;
Trijntje Adriaens - belend aan - een stuck lant;
Johan Six - koper van - een stuck lant;
Gerrit Avenwech - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13500-00-1668:
d heer Jan Six 1662
land 168b (omvang ii hont xxiiii roeden)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 168b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4400-00-1668:
Jan Sicx 1656
Houtcroft land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Houtcroft land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4500-00-1668:
Beresteijns Outskamp land 170a (omvang iiii hont xlii roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Beresteijns Outskamp land 170a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4500-00-1668:
Jan Six 1659
Dirck Philps Larum 1659
land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4700-00-1668:
Jan Six 1659
land 183a (omvang ii morgen)

Jan Six - eigenaar van - land 183a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4800-00-1668:
Dirck Philps Larum 1662
land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 184;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4800-00-1668:
Dirck Philps 1662
Arij Dircx Bulte land 187 (omvang ii morgen iii hont lv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Arij Dircx Bulte land 187;
Dirck Philps - gebruiker van - Arij Dircx Bulte land 187;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4900-00-1668:
Dirck Philps 1662
land 188 (omvang vii hont xiiii roeden)

Dirck Philps - gebruiker van - land 188;
Jan Six - eigenaar van - land 188;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4900-00-1668:
Dirck Philps 1662
land 189 (omvang iiii hont xcvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 189;
Dirck Philps - gebruiker van - land 189;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5000-00-1668:
Dirck Philps 1662
Gerrit Florisz Bulte land 190 (omvang vii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Florisz Bulte land 190;
Dirck Philps - gebruiker van - Gerrit Florisz Bulte land 190;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5000-00-1668:
Dirck Philps 1662
Beresteijns Outskamp land 191 (omvang ii morgen lxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Beresteijns Outskamp land 191;
Dirck Philps - gebruiker van - Beresteijns Outskamp land 191;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5000-00-1668:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 3 hont
land 192 (omvang ii morgen lxxxvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 192;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 192;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5000-00-1668:
Dirck Philps Larum 1662
Sijpestijns Ouistcamp land 193a (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpestijns Ouistcamp land 193a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpestijns Ouistcamp land 193a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5100-00-1668:
Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Oustcamp Besuijden de Vaert land 193b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5100-00-1668:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 1 hont 50 roeden 1662
Sijpesteijns Bulte land 194 (omvang iii morgen iiii hont xci roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpesteijns Bulte land 194;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpesteijns Bulte land 194;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5100-00-1668:
Jan Six 1666
Leendert Meesz Lang Bulte land 195a (omvang ix hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Leendert Meesz Lang Bulte land 195a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5100-00-1668:
Jan Six 1664
land 203 (omvang iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 203;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 203;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5300-00-1668:
Jan Six 1664
de Korte Bulte land 204 (omvang vii hont xvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - de Korte Bulte land 204;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - de Korte Bulte land 204;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5300-00-1668:
Jan Six 1664
land 205 (omvang vi hont lxxx roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 205;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 205;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5400-00-1668:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Kercken Oostkamp land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Kercken Oostkamp land 210;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Kercken Oostkamp land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5500-00-1668:
land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 211;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5500-00-1668:
Jan Pieters van Langevelt 1662
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 212;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5500-00-1668:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Jan Lauwen Koekamp land 213b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - Jan Lauwen Koekamp land 213b;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Jan Lauwen Koekamp land 213b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5600-00-1668:
Jan Pieters Langevelt 1662
Aelberts Meesz Koekamp land 214b (omvang ix hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - Aelberts Meesz Koekamp land 214b;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - Aelberts Meesz Koekamp land 214b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5600-00-1668:
Jan Pieters Langevelt 1662
Langelandt land 214c (omvang ii morgen l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Langelandt land 214c;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - Langelandt land 214c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5600-00-1668:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Gerrit Mees Koekamp land 214d (omvang i morgen iii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5600-00-1668:
Jan Pieters Hulp 1662
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 216;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5600-00-1668:
Jan Pieter van Langevelt 1662
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 225;
Jan Pieter van Langevelt - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 5900-00-1668:
Jan Six bij coop 1658
land 230c (omvang i hont lx roeden) uijt de Slors

Jan Six - eigenaar van - land 230c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6000-00-1668:
d heer Jan Six bij coop 1664
Jan Pieters van Langevelt 1664
land 238 (omvang viii hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 238;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 238;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1668:
Gerrit Jacobs Croon 1668
land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6500-00-1668:
Dirck Philps Larum 1663
land 326c (omvang ii morgen v hont l roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 326c;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 326c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8500-00-1672:
d heer Jan Six 1662
land 168b (omvang ii hont xxiiii roeden)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 168b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 13900-00-1672:
Jan Sicx 1656
Houtkroft land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Houtkroft land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14000-00-1672:
Beresteijns Oustkamp land 170a (omvang iiii hont xlii roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Beresteijns Oustkamp land 170a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14000-00-1672:
Jan Six 1659
Dirck Philps Larum 1659
land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14200-00-1672:
land 183a (omvang ii morgen)

Jan Six - eigenaar van - land 183a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14300-00-1672:
Dirck Philps Larum 1662
Gilles Landt land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - Gilles Landt land 184;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Gilles Landt land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14300-00-1672:
Dirck Philps 1662
Arij Dircx Bulte land 187 (omvang ii morgen iii hont lv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Arij Dircx Bulte land 187;
Dirck Philps - gebruiker van - Arij Dircx Bulte land 187;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14400-00-1672:
Dirck Philps 1662
land 188 (omvang vii hont xiiii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 188;
Dirck Philps - gebruiker van - land 188;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14400-00-1672:
Dirck Philps 1662
land 189 (omvang iiii hont xcvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 189;
Dirck Philps - gebruiker van - land 189;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14500-00-1672:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 3 hont 1662
land 190 (omvang vii hont)

Jan Six - eigenaar van - land 190;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 190;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14500-00-1672:
Dirck Philps Larum 1662
Seijpesteijns Outs land 191 (omvang ii morgen lxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Seijpesteijns Outs land 191;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Seijpesteijns Outs land 191;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14500-00-1672:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 3 hont 1662
Sijpesteijns Bulte land 192 (omvang ii morgen lxxxvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpesteijns Bulte land 192;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpesteijns Bulte land 192;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14500-00-1672:
Dirck Philps Larum 1662
Sijpestijns Oustkamp land 193a (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpestijns Oustkamp land 193a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpestijns Oustkamp land 193a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14600-00-1672:
Oustcamp Bedragende Vaert land 193b (omvang vii hont l roeden) dit gedeelte is vergroot met 73 roeden tot no 196

Jan Six - eigenaar van - Oustcamp Bedragende Vaert land 193b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14600-00-1672:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 1 hont 50 roeden 1662
Sijpesteijns Bulte land 194 (omvang iii morgen iiii hont xci roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpesteijns Bulte land 194;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpesteijns Bulte land 194;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14600-00-1672:
Jan Six 1666
land 195a (omvang ix hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 195a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14600-00-1672:
Jan Six 1664
land 203 (omvang iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 203;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 203;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14800-00-1672:
Jan Six 1664
de Korte Bulte land 204 (omvang vii hont xvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - de Korte Bulte land 204;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - de Korte Bulte land 204;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14800-00-1672:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Kercken Oostkamp land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Kercken Oostkamp land 210;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Kercken Oostkamp land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15000-00-1672:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Vogels Oostkamppen land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - Vogels Oostkamppen land 211;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Vogels Oostkamppen land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15000-00-1672:
Jan Pieters van Langevelt 1662
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 212;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15000-00-1672:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Jan Louwen Kamp land 213b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - Jan Louwen Kamp land 213b;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Jan Louwen Kamp land 213b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15100-00-1672:
Jan Pieters Langevelt 1662
land 214b (omvang ix hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 214b;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - land 214b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15100-00-1672:
Jan Pieters Langevelt 1662
Langelandt land 214c (omvang ii morgen l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Langelandt land 214c;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - Langelandt land 214c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15100-00-1672:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Gerrit Mees Koekamp land 214d (omvang i morgen iii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15100-00-1672:
Jan Pieters Hulp 1662
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 216;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15100-00-1672:
Jan Pieter van Langevelt 1662
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 225;
Jan Pieter van Langevelt - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15400-00-1672:
Jan Six uijt de Slors bij coop 1658
land 230c (omvang i hont lx roeden) uijt de Slors

Jan Six - eigenaar van - land 230c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15500-00-1672:
d heer Jan Six bij coop 1664
Jan Pieters van Langevelt 1664
land 238 (omvang viii hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 238;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 238;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1672:
Gerrit Jacobs Croon 1668
Schoudt Roelen Lant land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 16000-00-1672:
Dirck Philps Larum 1663
land 326c (omvang ii morgen v hont l roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - land 326c;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 326c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18000-00-1676:
d heer Jan Six 1662
Floortjes Croft land 168b (omvang ii hont xxiiii roeden)

d heer Jan Six - eigenaar van - Floortjes Croft land 168b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4400-00-1676:
Houtkroft land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Houtkroft land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4500-00-1676:
Beresteijns Oustkamp land 170a (omvang iiii hont xlii roeden)

Johan Sicx - eigenaar van - Beresteijns Oustkamp land 170a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4500-00-1676:
Dirck Philps Larum 1659
Debis land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - Debis land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Debis land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4700-00-1676:
Jan Six 1659
Bentskamp land 183a (omvang ii morgen)

Jan Six - eigenaar van - Bentskamp land 183a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Bentskamp land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4800-00-1676:
Dirck Philps Larum 1662
Gilleslandt land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - Gilleslandt land 184;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Gilleslandt land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4800-00-1676:
Dirck Philps 1662
Arij Dircx Bulte land 187 (omvang ii morgen iii hont lv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Arij Dircx Bulte land 187;
Dirck Philps - gebruiker van - Arij Dircx Bulte land 187;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4900-00-1676:
Dirck Philps 1662
land 188 (omvang vii hont xiiii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 188;
Dirck Philps - gebruiker van - land 188;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4900-00-1676:
Dirck Philps 1662
land 189 (omvang iiii hont xcvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 189;
Dirck Philps - gebruiker van - land 189;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5000-00-1676:
Dirck Philps Larum 1662
Gerrit Florisz Bulte land 190 (omvang vii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Florisz Bulte land 190;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Gerrit Florisz Bulte land 190;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5000-00-1676:
Dirck Philps 1662
Berestijns Outs land 191 (omvang ii morgen lxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Berestijns Outs land 191;
Dirck Philps - gebruiker van - Berestijns Outs land 191;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5000-00-1676:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 3 hont 1662
land 192 (omvang ii morgen lxxxvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 192;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 192;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5000-00-1676:
Dirck Philps Larum 1662
Sijpestijns Oostkamp land 193a (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpestijns Oostkamp land 193a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpestijns Oostkamp land 193a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5100-00-1676:
land 193b (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 193b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5100-00-1676:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 1 hont 50 roeden 1662
Sijpesteijns Bulte land 194 (omvang iii morgen iiii hont xci roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpesteijns Bulte land 194;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpesteijns Bulte land 194;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5100-00-1676:
Jan Six 1666
land 195a (omvang ix hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 195a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5100-00-1676:
Jan Six 1664
land 203 (omvang iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 203;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 203;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5300-00-1676:
Jan Six 1664
de Korte Bulte land 204 (omvang vii hont xvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - de Korte Bulte land 204;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - de Korte Bulte land 204;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5300-00-1676:
Jan Six 1664
land 205 (omvang vi hont lxxx roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 205;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 205;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5400-00-1676:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Kercken Oostkamp land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Kercken Oostkamp land 210;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Kercken Oostkamp land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5500-00-1676:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Voogels Oostkampen land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - Voogels Oostkampen land 211;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Voogels Oostkampen land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5500-00-1676:
Jan Pieters van Langevelt 1662
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 212;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5500-00-1676:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Jan Louwen Coekamp land 213b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - Jan Louwen Coekamp land 213b;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Jan Louwen Coekamp land 213b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5600-00-1676:
Jan Pieters Langevelt 1662
land 214b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - land 214b;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - land 214b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5600-00-1676:
Jan Pieters Langevelt 1662
Langelandt land 214c (omvang ii morgen l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Langelandt land 214c;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - Langelandt land 214c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5600-00-1676:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Gerrit Mees Koekamp land 214d (omvang i morgen iii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Gerrit Mees Koekamp land 214d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5600-00-1676:
Jan Pieters Hulp 1662
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 216;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5600-00-1676:
Jan Pieter van Langevelt 1662
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 225;
Jan Pieter van Langevelt - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 5900-00-1676:
Jan Six uijt de Slors bij coop 1658
land 230c (omvang i hont lx roeden) uijt de Slors

Jan Six - eigenaar van - land 230c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6000-00-1676:
d heer Jan Six bij coop 1664
Jan Pieters van Langevelt 1664
land 238 (omvang viii hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 238;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 238;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1676:
Gerrit Jacobs Croon 1668
Schoudt Roelen Lant land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249d;
Gerrit Jacobs Croon - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6500-00-1676:
Dirck Philps Larum 1663
land 326c (omvang ii morgen v hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 326c;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 326c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8500-00-1680:
Jan Six 26 junij 1680
land 57 (omvang viii morgen i hont xv roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 57;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 1700-00-1680:
d heer Jan Six 1662
Floortis Croft land 168b (omvang ii hont xxiiii roeden)

d heer Jan Six - eigenaar van - Floortis Croft land 168b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4400-00-1680:
Jan Sicx 1656
Hout Croft land 169 (omvang iiii hont xx roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Hout Croft land 169;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4500-00-1680:
Beresteijns Oustcamp land 170a (omvang iiii hont xlii roeden)

Jan Sicx - eigenaar van - Beresteijns Oustcamp land 170a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4500-00-1680:
Dirck Philps Larum 1659
Debis land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - Debis land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Debis land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4700-00-1680:
Jan Six 1659
Bentkamp land 183a (omvang ii morgen)

Jan Six - eigenaar van - Bentkamp land 183a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Bentkamp land 183a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4800-00-1680:
Dirck Philps Larum 1662
Gilleslandt land 184 (omvang iii morgen iii hont liii roeden)

Jan Six - eigenaar van - Gilleslandt land 184;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Gilleslandt land 184;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4800-00-1680:
Dirck Philps 1662
Arij Dircx Bulte land 187 (omvang ii morgen iii hont lv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Arij Dircx Bulte land 187;
Dirck Philps - gebruiker van - Arij Dircx Bulte land 187;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4900-00-1680:
Dirck Philps 1662
land 188 (omvang vii hont xiiii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 188;
Dirck Philps - gebruiker van - land 188;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4900-00-1680:
Dirck Philps 1662
land 189 (omvang iiii hont xcvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 189;
Dirck Philps - gebruiker van - land 189;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5000-00-1680:
Jan Six 1666
Dirck Philps Larum 1662
Gerrit Florisz Bulte land 190 (omvang vii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Florisz Bulte land 190;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Gerrit Florisz Bulte land 190;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5000-00-1680:
Dirck Philps 1662
Beresteijns Oustkamp land 191 (omvang ii morgen lxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Beresteijns Oustkamp land 191;
Dirck Philps - gebruiker van - Beresteijns Oustkamp land 191;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5000-00-1680:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 3 hont 1662
land 192 (omvang ii morgen lxxxvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 192;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 192;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5000-00-1680:
Dirck Philps Larum 1662
Sijpestijns Oustkamp land 193a (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpestijns Oustkamp land 193a;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpestijns Oustkamp land 193a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
Oustkamp land 193b (omvang vii hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Oustkamp land 193b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
Dirck Philps Larum gebruikt 3 morgen 1 hont 50 roeden 1662
Sijpesteijns Bulte land 194 (omvang iii morgen iiii hont xci roeden)

Jan Six - eigenaar van - Sijpesteijns Bulte land 194;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Sijpesteijns Bulte land 194;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
Jan Six 1666
Leendert Meesz Lange Bulte Oostkamp land 195a (omvang ix hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Leendert Meesz Lange Bulte Oostkamp land 195a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5100-00-1680:
Jan Six 1664
Jan Pieters Langevelt 23 junij 1677
land 203 (omvang iiii hont lxxxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 203;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - land 203;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5300-00-1680:
Jan Six 1664
Jan Pieters Langevelt 23 junij 1677
de Korte Bulte land 204 (omvang vii hont xvi roeden)

Jan Six - eigenaar van - de Korte Bulte land 204;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - de Korte Bulte land 204;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5300-00-1680:
Jan Six 1664
Jan Pieters Langevelt 1677
land 205 (omvang vi hont lxxx roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 205;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - land 205;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5400-00-1680:
Jan Pieters Langevelt 1662
Kercken Oostkamp land 210 (omvang x hont lxxxv roeden)

Jan Six - eigenaar van - Kercken Oostkamp land 210;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - Kercken Oostkamp land 210;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5500-00-1680:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Vogels Oostkampen land 211 (omvang ii morgen iii hont lxviii roeden)

Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Vogels Oostkampen land 211;
Jan Six - eigenaar van - Vogels Oostkampen land 211;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5500-00-1680:
Jan Pieters van Langevelt 1662
land 212 (omvang ii morgen iii hont v roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 212;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - land 212;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5500-00-1680:
Jan Pieters van Langevelt 1662
Jan Louwen Koekamp land 213b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - Jan Louwen Koekamp land 213b;
Jan Pieters van Langevelt - gebruiker van - Jan Louwen Koekamp land 213b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5600-00-1680:
Jan Prs Langevelt 1662
Aelbert Meessen Koekamp land 214b (omvang ix hont)

Jan Six - eigenaar van - Aelbert Meessen Koekamp land 214b;
Jan Prs Langevelt - gebruiker van - Aelbert Meessen Koekamp land 214b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5600-00-1680:
Jan Prs Langevelt 1662
Langelant land 214c (omvang ii morgen l roeden)

Jan Six - eigenaar van - Langelant land 214c;
Jan Prs Langevelt - gebruiker van - Langelant land 214c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5600-00-1680:
Jan Prs Langevelt 1662
Gerrit Meessen Koekamp land 214d (omvang i morgen iii hont)

Jan Six - eigenaar van - Gerrit Meessen Koekamp land 214d;
Jan Prs Langevelt - gebruiker van - Gerrit Meessen Koekamp land 214d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5600-00-1680:
Jan Pieters Hulp 1662
land 216 (omvang vi hont xxviii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 216;
Jan Pieters Hulp - gebruiker van - land 216;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5600-00-1680:
Jan Prs Langevelt 1662
land 225 (omvang xi hont lxxxvii roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 225;
Jan Prs Langevelt - gebruiker van - land 225;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 5900-00-1680:
Jan Six uijt de Slors bij coop 1658
land 230c (omvang i hont lx roeden) uijt de Slors

Jan Six - eigenaar van - land 230c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6000-00-1680:
d heer Jan Six bij coop 1664
Jan Pieters Langevelt 1664
land 238 (omvang viii hont)

d heer Jan Six - eigenaar van - land 238;
Jan Pieters Langevelt - gebruiker van - land 238;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6200-00-1680:
Claes Adriaens 1678
Schoudt Roelen Lant land 249d (omvang i morgen ii hont xxxxiiii roeden)

heer Jan Sicx - eigenaar van - Schoudt Roelen Lant land 249d;
Claes Adriaens - gebruiker van - Schoudt Roelen Lant land 249d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6500-00-1680:
Dirck Philps Larum 1663
land 326c (omvang ii morgen v hont l roeden)

Jan Six - eigenaar van - land 326c;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - land 326c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8400-00-1684:
Dirck Philps Larum 1659
Debis land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - Debis land 177;
Dirck Philps Larum - gebruiker van - Debis land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14200-00-1688:
Dirck Phillips Larum 1659
Debis land 177 (omvang x hont xx roeden)

Jan Six - eigenaar van - Debis land 177;
Dirck Phillips Larum - gebruiker van - Debis land 177;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 48