Genealogie project persoon weergeven


Dirck Graswinckel

voor 1658 - na 1688
Relatie met: naam niet gevonden
23-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3414-10-1661:
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem
een stuck lant (omvang 1 morgen 1 hont 33 roeden; waarde 916 gulden 5 stuijvers) gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden

Cruijsius - heeft - de Erffgenaemen;
Pieter Cornelis Son - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Johan Soutman - koper van - een stuck lant;
d heer Graswinckel - belend aan - een stuck lant;
d heer mr Johan Soutman - regent van - camere van Catharina Jans;
de sloot aen het treckpadt van de treckvaert - belend aan - een stuck lant;
de Veenwatering - belend aan - een stuck lant;
de Erffgenaemen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6915-04-1664:
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam
d heer Graswinckel advocaet
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom
juffr Tutelaer tot Uijtrecht
de heer Groenhout advocaet
een wooninge (omvang 13 morgen; waarde 12500 guldens) gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse

d heer ende meester Paulus Buijs - schuldig aan - Pieter Cornelisz Son (12500 guldens in aparte acte dd 15 april 1664 (inclusief de 5000 gulden voor de heer Groenhout));
d heer ende meester Paulus Buijs - betaald contant aan - de heer Groenhout (5000 guld contant tot afdoeninge van seeckeren rentebrieff);
heer Doubleth - belast - een wooninge (6 stuijvers jaerlijcx);
Pieter Cornelisz Son - verkoper van - een wooninge;
d heer ende meester Paulus Buijs - koper van - een wooninge;
Johannis Ackersloot - belend aan - een wooninge;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse;
d heer Graswinckel - belend aan - een wooninge;
juffr Tutelaer - belast - een wooninge (met 50 guldens erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - belast - een wooninge (met 11 guldens 10 stuijvers erfpacht);
de Wildernisse - belend aan - een wooninge;
de Treckvaert - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13400-00-1668:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4700-00-1668:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
Bults Laen land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - Bults Laen land 181;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - Bults Laen land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 4800-00-1672:
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14200-00-1672:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 181;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 14300-00-1676:
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4700-00-1676:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
Bultelaen land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - Bultelaen land 181;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - Bultelaen land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 4800-00-1680:
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4700-00-1680:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willemsz van Velsen 1659
Bultelaen land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - Bultelaen land 181;
Jan Willemsz van Velsen - gebruiker van - Bultelaen land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 4800-00-1684:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14200-00-1684:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
Bultelaen land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - Bultelaen land 181;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - Bultelaen land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 14300-00-1688:
Dirck Graswinckel 1658
Jan Willems van Velsen 1659
land 180 (omvang vii hont lxxx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - land 180;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - land 180;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 4800-00-1688:
Dirck Graswinckel 1658
Bultelaan land 181 (omvang ii morgen ii hont xx roeden)

Dirck Graswinckel - eigenaar van - Bultelaan land 181;
Jan Willems van Velsen - gebruiker van - Bultelaan land 181;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 49