Genealogie project persoon weergeven


Pieter Cornelise Son

voor 1652 - na 1680


00-00-1652:
land 209 (omvang iii morgen ii hont xi roeden)

Corn van Sijpesteijn - eigenaar van - land 209;
Pieter Cornelis Son - gebruiker van - land 209;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4400-00-1652:
land 214d (omvang ix hont)

jonchr Corn van Sijpesteijn - eigenaar van - land 214d;
Pieter Son - gebruiker van - land 214d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4500-00-1652:
land 217 (omvang ii morgen xci roeden)

joncheer Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - land 217;
Pieter Son - gebruiker van - land 217;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4600-00-1652:
land 227 (omvang ii morgen iii hont xxxi roeden)

joncheer Cornelis van Sijpesteijn - eigenaar van - land 227;
Pr Son - gebruiker van - land 227;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4800-00-1652:
land 230a (omvang iii morgen l roeden)

Pieter Son - gebruiker van - land 230a;
joncheer Corn van Sijpesteijn - eigenaar van - land 230a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 4800-00-1652:
land 239a (omvang iiii morgen lvi roeden) d'een helft

Adriaen Jans Hits - eigenaar van - land 239a;
Pieter Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5000-00-1652:
land 240a (omvang iii morgen i hont l roeden)

Adriaen Jans Hits - eigenaar van - land 240a;
Pieter Son - gebruiker van - land 240a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5000-00-1652:
land 241a (omvang ix hont)

Pieter Cornelis Son - eigenaar van - land 241a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 5100-00-1656:
land 209 (omvang iii morgen ii hont xi roeden)

d'heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 209;
Pieter Cornelis Son - gebruiker van - land 209;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12800-00-1656:
Pieter Cornelis Son gebruikt iiii morgen
Jacob Kaere de rest
land 214 (omvang viii morgen i hont lxxv roeden)

d'heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 214;
Pieter Cornelis Son - gebruiker van - land 214;
Jacob Kaere - gebruiker van - land 214;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 12900-00-1656:
Pr Son 1 morgen 2 hont
Jacob Rous 1 morgen 2 hont
land 227 (omvang ii morgen iii hont xxxi roeden)

d'heer Sijpesteijn - eigenaar van - land 227;
Pr Son - gebruiker van - land 227;
Jacob Rous - gebruiker van - land 227;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13200-00-1656:
land 239a (omvang iiii morgen lvi roeden) d'een helft

Pieter Son - eigenaar van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13500-00-1656:
land 240a (omvang iii morgen i hont l roeden)

Pieter Son - eigenaar van - land 240a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13500-00-1656:
land 241a (omvang ix hont)

Pr Corn Son - eigenaar van - land 241a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 13600-00-1656:
Pieter Son - eigenaar van - land 266;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165600-00-1656:
Pieter Son - eigenaar van - land 267;

Bron: Hillegom Landkaart A4661 165617-06-1658:
Pieter Cornelis Son woonende in Hillegum
d heer advocaat Willem van Groenhoudt te Haerlem
Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een wooninge met plantagien (omvang 14 morgen (omtrent)) 9 morgen in Hillegum, 5 morgen in Lisse

Pieter Cornelis Son - schuldig aan - d heer advocaat Willem van Groenhoudt (5000 car guldens);
d heer Arent van Duijvenvoorde - heeft - de erffgen;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernis van Sijpesteijn;
Hans van Loon - belend aan - een wooninge met plantagien;
joffvrou Ackersloot - belend aan - een wooninge met plantagien;
de erffgen - belasten - een wooninge met plantagien;
de Wildernis van Sijpesteijn - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Watering - belend aan - een wooninge met plantagien;
de Trekvaert - belend aan - een wooninge met plantagien;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 afb. 3500-00-1660:
land 239a (omvang iiii morgen lvi roeden) d'een helft

Pieter Son - eigenaar van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6200-00-1660:
land 240a (omvang iii morgen i hont l roeden)

Pieter Son - eigenaar van - land 240a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6200-00-1660:
land 241a (omvang ix hont)

Pr Corn Son - eigenaar van - land 241a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 6314-10-1661:
d heer mr Johan Soutman woonende tot Haerlem
een stuck lant (omvang 1 morgen 1 hont 33 roeden; waarde 916 gulden 5 stuijvers) gelegen inde ambachte van Hillegum bewesten de treckvaert van Haerlem op Leijden

Cruijsius - heeft - de Erffgenaemen;
Pieter Cornelis Son - verkoper van - een stuck lant;
d heer mr Johan Soutman - koper van - een stuck lant;
d heer Graswinckel - belend aan - een stuck lant;
d heer mr Johan Soutman - regent van - camere van Catharina Jans;
de sloot aen het treckpadt van de treckvaert - belend aan - een stuck lant;
de Veenwatering - belend aan - een stuck lant;
de Erffgenaemen - belend aan - een stuck lant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 6900-00-1664:
1656
land 239a (omvang iiii morgen lvi roeden) d een helft

Pieter Son - eigenaar van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15500-00-1664:
Pieter Son - eigenaar van - land 240a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 15515-04-1664:
Pieter Cornelisz Son huijsman tot Hillegom
d heer ende meester Paulus Buijs advocaet tot Amsterdam
d heer Graswinckel advocaet
jonchr Cornelis van Sijpesteijn tot Hillegom
juffr Tutelaer tot Uijtrecht
de heer Groenhout advocaet
een wooninge (omvang 13 morgen; waarde 12500 guldens) gelegen voor t grootste gedeelte in Hillegom ende omtrent vijf morgen in Lisse

d heer ende meester Paulus Buijs - schuldig aan - Pieter Cornelisz Son (12500 guldens in aparte acte dd 15 april 1664 (inclusief de 5000 gulden voor de heer Groenhout));
d heer ende meester Paulus Buijs - betaald contant aan - de heer Groenhout (5000 guld contant tot afdoeninge van seeckeren rentebrieff);
heer Doubleth - belast - een wooninge (6 stuijvers jaerlijcx);
Pieter Cornelisz Son - verkoper van - een wooninge;
d heer ende meester Paulus Buijs - koper van - een wooninge;
Johannis Ackersloot - belend aan - een wooninge;
d heer Sijpesteijn - eigenaar van - de Wildernisse;
d heer Graswinckel - belend aan - een wooninge;
juffr Tutelaer - belast - een wooninge (met 50 guldens erfpacht);
jonchr Cornelis van Sijpesteijn - belast - een wooninge (met 11 guldens 10 stuijvers erfpacht);
de Wildernisse - belend aan - een wooninge;
de Treckvaert - belend aan - een wooninge;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 13400-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1668:
den advocaet Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1668:
den advocaet Buijs 1664
Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 6200-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1672:
den advocaet Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advocaet Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1672:
den advocaet Buijs 1664
Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 15700-00-1676:
den advt Paulus Buijs bij coop 1664
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1676:
den advt Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Piet Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1676:
den advocaet Buijs 1664
t Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - t Veentje land 240d;
Piet Son - gebruiker van - t Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 6200-00-1680:
den advt Paulus Buijs bij coop
Pr Corn Son 1666
land 239a (omvang iii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 239a;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 239a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6200-00-1680:
den advt Paulus Buijs 1664
land 240c (omvang ii morgen)

den advt Paulus Buijs - eigenaar van - land 240c;
Pr Corn Son - gebruiker van - land 240c;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 6200-00-1680:
den advocaet Buijs 1664
t Veentje land 240d (omvang vii hont l roeden)

den advocaet Buijs - eigenaar van - t Veentje land 240d;
Pr Corn Son - gebruiker van - t Veentje land 240d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 62