Genealogie project persoon weergeven


heer Willem van Loon

voor 1651 - voor 1651


Ouders:Relatie met: Margareta Bas

Kinderen:

Anna
- Relatie met: naam niet gevonden
- Relatie met: Willem Blaeu

Maria
- Relatie met: Johanes Nieuwpoort
- Relatie met: Matheus Valkenburg

FrederickRelatie met: Onbekende partner

Kinderen:

Nicolaas
- Relatie met: naam niet gevonden

04-11-1651:
kopie akte
juff Margareta Bas laatst wed
Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven schepenen der stede Amsterledamme
de Parochiekerk alhier
de Weerlaner Wateringe erfpagts gerechtigheit van visserije metten aankleve van dien

Willem van Loon partner van juff Margareta Bas;
sr Joan Vogel - lasthebber van - juff Margareta Bas;
Isaac Joostense van Boekhouten - kerkmeester van - de Parochiekerk;
Jan Gerritse van s'Gravenmade - kerkmeester van - de Parochiekerk;
Gerrit Cornelisse van Sijp - kerkmeester van - de Parochiekerk;
juff Margareta Bas - neemt in erfpacht - de Weerlaner Wateringe erfpagts gerechtigheit van visserije (voor drie guldens van jare te jare ten eeuwigen dage toe);
de Parochiekerk - geeft in erfpacht - de Weerlaner Wateringe erfpagts gerechtigheit van visserije;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 3500-00-1652:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang xvi hont)

Willem van Loon partner van wedue;
wedue - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1652 Afb. 6700-00-1656:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang xvi hont)

Willem van Loon partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1656 Afb. 15723-06-1658:
joffvrou Geertruijt van Loon verkoopt een part
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Hans van Loon (reeds overleden), zaliger
een woninge & lande (waarde 1000 guldens) gelegen aende Beeck onder den ambachte van Hillegom

d heer mr Dirck Graswinckel partner van joffvrou Geertruijt van Loon;
Willem van Loon - heeft - kinderen;
joffvrou Geertruijt van Loon - verkoper van - een woninge & lande;
heer Nicolaes van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Pieter van Loon - koper van - een woninge & lande;
heer Lieven van Loon - koper van - een woninge & lande;
joffvrou Anna van Loon - koper van - een woninge & lande;
Cornelis Joosten van Diest - huurder van - een woninge & lande;
Jan Vogel - heeft - de erffgenamen;
Cornelis Joosten van Diest - belend aan - een woninge & lande;
kinderen - koper van - een woninge & lande;
de Beeck - belend aan - een woninge & lande;
de Meer - belend aan - een woninge & lande;
de erffgenamen - belend aan - een woninge & lande;
den Heerewech - belend aan - een woninge & lande;
d heer Hans van Loon;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 3400-00-1660:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang xvi hont)

wed. - van - Willem van Loon;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1660 Afb. 8423-02-1661:
opten xix aprialis 1660 int openbaer vercocht
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar baron, heere van Warmont, Haserswoude, Qruijnen, Rijnsaterwoude, Leijmuijden, Vriescoop etc
juffvrouw Bas wed.
heer Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Vogel (reeds overleden)
de heer van der Burgh (reeds overleden)
vrouwe Marija van Rijsenburgh vrouwe douagiere
een wooninge mettet landt daer aen behoorende (omvang 24 morgen 1 hondt 30 roeden; waarde 9000 guldens) gelegen in de jurisdictie van Hilgum tussen de Weerlaen ende Vosselaen

de weleedelengebooren heere Jacob Taets van Amerongen partner van vrouwe Anna van Rijsenburgh;
Haeff partner van vrouwe Marija van Rijsenburgh;
heer Willem van Loon partner van juffvrouw Bas;
d' heer Cornelis van der Hooch - heeft in procuratie - de weleedelengebooren heere Jacob Taets van Amerongen;
vrouwe Anna van Rijsenburgh - erfgenaam van - juffvrou Petronella Pijnsen van der Aa;
vrouwe Marija van Rijsenburgh - erfgenaam van - juffvrou Petronella Pijnsen van der Aa;
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - schuldig aan - vrouwe Anna van Rijsenburgh (9000 guldens in aparte akte dd 23 februari 1661);
d' heer Cornelis van der Hooch - heeft in procuratie - vrouwe Marija van Rijsenburgh;
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - schuldig aan - vrouwe Marija van Rijsenburgh (in aparte akte dd 23 februari 1661);
juffvrouw Bas - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
Jacob Dammisz - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
Jan Vogel - heeft - de Kinderen;
de heer van der Burgh - heeft - de Erffgenamen;
vrouwe Anna van Rijsenburgh - verkoper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (verkoopt samen met Marij de helft);
vrouwe Marija van Rijsenburgh - verkoper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (verkoopt samen met Anna de helft);
hoogeedel welgebooren heere Johan van Wassenaar - koper van - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (koopt de helft);
de Weerlaendervaert - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Kinderen - belend door - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Erffgenamen - belend aan - een wooninge mettet landt daer aen behoorende;
de Kercke van Hillegom - belast - een wooninge mettet landt daer aen behoorende (met een jaerlijcxe erffhuijr van 7 gudens);

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb. 5800-00-1664:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang xvi hont)

Willem van Loon partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1664 Afb. 17716-03-1667:
Nota dit landt is genaest bij Jan Jansz Beuijck volgens vonnis van schepenen van Hillegom in dato den thienden augustij 1667
joffvrouw Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden), zalr
Hendrick Pietersz Huijsman (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 4 hondt (ruijm); waarde 900 guldens) gelegen inden ambachte van Hillegom

Cornelis Dircxsz van Schoten partner van Geertje Pieters;
d heer Willem van Loon partner van joffvrouw Margarieta Bas;
Hendrick Pietersz Huijsman partner van de wed;
Jan Jansz Beuijck - belend aan - een stuck landt;
de wed - belend aan - een stuck landt;
jonchr van der Burch - belend aan - een stuck landt;
de wed - belend aan - een stuck landt;
Cornelis Dircxsz van Schoten - verkoper van - een stuck landt;
joffvrouw Margarieta Bas - koper van - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 17200-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Arij Crijnen met t Molestuck tot 3 morgen 3 hont
Jacob Lauris met de Bijl 4 morgen iiii hont 30 roeden
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 88b;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 88b;
Erffgen - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2400-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2500-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 2900-00-1668:
juffv Bas wed
Wilm van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Wilm van Loon partner van juffv Bas;
juffv Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 3100-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8300-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8300-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
land 319 sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt
de Erffgen 1658

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8300-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8400-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8400-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van deselve erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8500-00-1668:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Lauris 1652
de Erffgen 1658
land 326a (omvang x hont) is gereekent onder de elf morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Lauris van voorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 326a;
de Erffgen - eigenaar van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8500-00-1668:
wed. 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1668 Afb. 8500-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Arij Crijnen met t Molestuck tot 3 morgen 3 hont
Jacob Lauris met de Bijl 4 morgen 4 hont 30 roeden
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 88b;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 88b;
Erffgen - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 11900-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12000-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12400-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van joffvr Bas;
joffvr Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 12600-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17700-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17800-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt
de Erffgen 1658

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17800-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17800-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17800-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van deselve erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 17900-00-1672:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 326a (omvang x hont) is gereekent onder de ii morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Lauris van voorn erffgen bruijckt

Jacob Louris - gebruiker van - land 326a;
Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
de Erffgen - eigenaar van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18000-00-1672:
wed. 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1672 Afb. 18022-05-1672:
mevrouw Margarieta Bas wed.
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
de hoffstede Treslong met de aenhoorige landen, gelegen tot Hillegom

d heer Willem van Loon partner van mevrouw Margarieta Bas;
mevrouw Margarieta Bas - betaalt aan - secretaris van de dorpe van Hillegom (1031 guld 5 stuijvers 12 pen, de veertichste penninck);
d heer advocaet Groenhout - lasthebber van - d heer Johan van der Burch;
mevrouw Margarieta Bas - koper van - de hoffstede Treslong;
d heer Johan van der Burch - verkoper van - de hoffstede Treslong;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 23700-00-1674:
Verzoek van Margarieta Bas om het strookje duijn te mogen afhaelen @ met opgaende boomen te beplanten
Margarieta Bas wed
Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en schepen der stadt Amsterdam
een stroockje duijn langs de heerewech bij het dorp van Hillegom van Denijs van Hille laen aff tot aen Gerrit Sijmons abele boomen toe.

Willem van Loon partner van Margarieta Bas;
Margarieta Bas - heeft in erfpacht - een stroockje duijn;
heeren raden @ mr van Reeckeningen de Domeijnen - heeft in erfpacht gegeven - een stroockje duijn;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26902-02-1674:
opten achtsten januarij vercocht
d heer Willem van Loon (reeds overleden), za
een stuckje landt (omvang 8 hondt (omtrent); waarde 659 guldens) gelegen in Hillegom

Claes Jacobs Claverweijde partner van Guertje Cornelis Glas;
Joost Claes van Diest partner van Neeltje Cornelis Glas;
Claes Absalons van Keuijere partner van Aeltje Cornelis Glas;
d heer Willem van Loon partner van de wed;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Leentje Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Mees Jans Langevelt - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Leentje Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Jacob Cornelis Glas;
Pieter Jans van Bourgoinge - voogd van - Dirck Cornelis Glas;
Claes Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
Leentje Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
Jacob Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
Dirck Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
den heere Francoijs Meerman - belend aan - een stuckje landt;
de wed - belend aan - een stuckje landt;
de wed - belend aan - een stuckje landt;
Claes Sijmons van Alckemade - koper van - een stuckje landt;
Guertje Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
Neeltje Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
Aeltje Cornelis Glas - verkoper van - een stuckje landt;
de Weerlaender Vaert - belend aan - een stuckje landt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 24523-03-1674:
Verzoek van Margareta Bas om geestlanden te ruilen jegens gelijcke groote @ quantiteijt
juf Margareta Bas wed. tot Amsterdam
Willem van Loon (reeds overleden)
het Kerckenmergen opde caerte geteijckent met No.2.
een stuck geestlandt (omvang 768 roeden) opde caerte geteijckent met No.1.
geestlandt (omvang 168 roeden) opde caerte geteijckent met No.3.

Willem van Loon partner van juf Margareta Bas;
juf Margareta Bas - eigenaar van - een stuck geestlandt;
juf Margareta Bas - belend aan - het Kerckenmergen;
de raden @ mrs van de Reeckeningen de Domeijnen - eigenaar van - het Kerckenmergen;
de Graafelijcheijts Wildernisse - belend aan - een stuck geestlandt (en geestlanden);
geestlandt - eigendom van - de raden @ mrs van de Reeckeningen de Domeijnen;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25429-03-1674:
d heer en mr Willem Blaeu out schepen der stadt Amsterdam
d heer en mr Johanes Nieupoort raedt en rentmeester der generael van de domeijnen van haer ed groot mog
Willem van Loon (reeds overleden)
d heer Lieven van Loon secretaris der stadt Amsterdam
de Tongh een stuck geestlandt (omvang 4 morgen (omtrent); waarde 600 guldens) gelegen inde Hillegommer geest

d heer en mr Willem Blaeu partner van juffvrou Anna van Loon;
d heer en mr Johanes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
juffvrou Maria van Loon kind van Willem van Loon en Margareta Bas;
Jacob Lourisz Langevelt - lasthebber van - d heer en mr Willem Blaeu;
Willem van Loon - onder voogdij van - juffvrou Maria van Loon;
Nicolaes van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
Frederick Willem van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Maria van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - koper van - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
d heer Lieven van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt;
juffvrou Anna van Loon - belend aan - de Tongh een stuck geestlandt (en overige erfgenamen);
juffvrou Anna van Loon - verkoper van - de Tongh een stuck geestlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25102-04-1674:
de Reeckeningen der Domeijnen en Margarieta Bas ruilen land
de heer en mr Johan Nieupoort Raedt @ rentmr generael van Noorthollandt
juffvr Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
een stuck geestlandt (omvang 768 roeden) op de kaerte geteijckent met N 1
de Graeffelicheijds Wildernisse @ Geestlanden op de caerte geteeckent met no 2
geestland (omvang 168 roeden) op de caerte geteeckent met No 3, afgedeelt van de geestlanden van Claes Absalons
het stuck geestland op de caerte geteeckent met No 4

d heer Willem van Loon partner van juffvr Margarieta Bas;
de heer en mr Johan Nieupoort - lasthebber van - ed mo heeren raeden & mr van de Reeckeningen der Domeijnen;
juffvr Margarieta Bas - belend aan - het Kerckenmergen een stuck geestlandt (of hare kinderen);
Claes Absalons - eigenaar van - het stuck geestland (overgedragen door de camer van Reeckening);
juffvr Margarieta Bas - eigenaar van - het Kerckenmergen een stuck geestlandt;
juffvr Margarieta Bas - eigenaar van - geestland;
de Graeffelicheijds Wildernisse @ Geestlanden - belend aan - een stuck geestlandt;
ed mo heeren raeden & mr van de Reeckeningen der Domeijnen - eigenaar van - een stuck geestlandt;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 25530-10-1674:
mr Johan van Nieupoort rentmeester generael van Noorthollt
Margarieta Bas wed
Willem van Loon (reeds overleden)
een stroockje duijnlant gelegen langs de Heerenwech bij het dorp van Hillegom

Willem van Loon partner van Margarieta Bas;
mr Johan van Nieupoort - geautoriseerd door - de raden en mrs van Reeckeningen der Domeijnen;
Margarieta Bas - neemt in erfpacht - een stroockje duijnlant (van 30 schell van twee grooten Vlaems);
de raden en mrs van Reeckeningen der Domeijnen - geeft in erfpacht - een stroockje duijnlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26816-11-1674:
d heer @ mr Johan Nieupoort raed @ rentmr generael van Noorthollt
juffr Margarieta Bas wed
Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt & schepen der stadt Amsterd.
een stroockje duijns (omvang 53 roeden) langs de Heerenwech bij het dorp Hillegom van Denijs van Hille laen aff tot Gerrit Sijmons Bronsgeest abeele boomen toe sijnde t selve een roe off daeromtrent breedt @ dryenvijftich roeden langh

Willem van Loon partner van juffr Margarieta Bas;
d heer @ mr Johan Nieupoort - geauthoriseerd door - den Camere van Reeckeninge;
juffr Margarieta Bas - neemt in erfpacht - een stroockje duijns (van 30 ?? sjaers);
den Camere van Reeckeninge - geeft in erpacht - een stroockje duijns;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 26808-12-1674:
d heer Lieven van Loon secrets der stadt Asterdam
d heer Willem Blau oudt schepen van Amsterdam
Nicolaes van Loon bailliu van Voshol
Johannes van Nieupoort raedt & rentmr genrl van Noorthollandt
d heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), raadt & oudt schepen van Amsterdam
het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant (omvang 5 hondt (omtrent); waarde 100 car guldens)

d heer Willem Blau partner van joffr Anna van Loon;
Johannes van Nieupoort partner van joff Maria van Loon;
joffr Anna van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Nicolaes van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
joff Maria van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
Frederick Willem van Loon kind van d heer en mr Willem van Loon en joffvrou Margareta Bas;
d heer Lieven van Loon - verkoper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joffr Anna van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Nicolaes van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
joff Maria van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;
Frederick Willem van Loon - koper van - het Broeckje een gedeelte van een stuckje geestlant;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27019-12-1675:
d eerbare juff Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven schepen @ raede der stadt Amsterdam
den heer grave van Warfuse
d heer @ mr Johan Nieupoort raedr @ rentmr van graefflicheijts domeijnen van Noorthollt, schoonzoon van Margarieta Bas

d heer Willem van Loon partner van d eerbare juff Margarieta Bas;
d heer @ mr Johan Nieupoort - machtig gemaakt door - d eerbare juff Margarieta Bas;
den heer;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27900-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Arij Crijnen met t Molestuck tot 3 morgen 3 hont
Jacob Louris met de Bijl 4 morgen 4 hont 30 roeden
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 88b;
Jacob Louris - gebruiker van - land 88b;
Erffgen - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2400-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Jacob Louris Langevelt - gebruiker van - land 89;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2500-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 2900-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van juff Bas;
juff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 3100-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1662
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8300-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1662
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8300-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1662
de Erffgen 1658
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8300-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1662
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8400-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1662
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8400-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van deselve erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8500-00-1676:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jacob Louris 1652
de Erffgen 1658
land 326a (omvang x hont) is gereekent onder de ii morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Lauris van voorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jacob Louris - gebruiker van - land 326a;
de Erffgen - eigenaar van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8500-00-1676:
wed. 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed.;
wed. - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1676 Afb. 8508-01-1676:
d hr @ mr Johan van Nieupoort raed @ rentmr genrl van Noorthollt
juff Margareta Bas wed
d heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raed en schepen der stad amstd
heere Floris van Schagen grave van Warfuse heere der Goudreanen
vrouwe Jacoba Marija van Wassenaer vrouwe van Druijnen
land (omvang 1 morgen 67 roeden; waarde 555 guld 16 st 10 pen) gelegen te suijtoosten de wooninghe @ landen van Floris van Schagen

d heer en mr Willem van Loon partner van juff Margareta Bas;
heere Floris van Schagen partner van vrouwe Jacoba Marija van Wassenaer;
d hr @ mr Johan van Nieupoort - heeft in procuratie - juff Margareta Bas;
juff Margareta Bas - verkoper van - land;
heere Floris van Schagen - koper van - land;
juff Margareta Bas - belend aan - land;

Bron: Hillegom Ora 1656 - 1676 Afb 27811-05-1676:
Maertje Jacobs wed
Gerrit Sijmons van Bronsgeest (reeds overleden)
Jannetje Gerrits minderjarig kind
Sijmon Gerrits minderjarig kind
joffvrou Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
sr Jan Vogels (reeds overleden)
een huijs ende een erff (waarde 700 guldens) staende & gelegen inden ambachte van Hillegom

Gerrit Sijmons van Bronsgeest partner van Maertje Jacobs;
Jannetje Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
Sijmon Gerrits kind van Gerrit Sijmons van Bronsgeest en Maertje Jacobs;
d heer Willem van Loon partner van joffvrou Margarieta Bas;
Pieter Sijmons van Bronsgeest - voogd van - Jannetje Gerrits (en oom);
Pieter Sijmons van Bronsgeest - voogd van - Sijmon Gerrits (en oom);
Jannetje Gerrits - verkoper van - een huijs ende een erff;
Sijmon Gerrits - verkoper van - een huijs ende een erff;
Maertje Jacobs - verkoper van - een huijs ende een erff;
Jacob Lourens Langevelt - koper van - een huijs ende een erff;
mr Johan Verwer - belend aan - een huijs ende een erff;
sr Jan Vogels - heeft - Erffgenamen;
joffvrou Margarieta Bas - belend aan - een huijs ende een erff;
de Backommerlaern - belend aan - een huijs ende een erff;
Erffgenamen - belend aan - een huijs ende een erff;
Erffgenamen - belend aan - een huijs ende een erff;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 224-06-1676:
het stuck landt is toegedeelt aan Trijntie Crijnen nade overlijden van haer man
Hendrik Pieterszoon (reeds overleden), huijsman
Pieter Jans Pol bode
Aeffje Crijnen (reeds overleden)
Dieuwertje Crijnen (reeds overleden)
joffvrouwen Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
joffvrou Hillegonda Bas wed
d heer Casper van Dronckelaer (reeds overleden)
een stuck landt (omvang 2 hont; waarde 220 guld) gelegen inden ambachte van Hillegom

Hendrik Pieterszoon partner van Trijntie Crijnen;
Jan Cornelis Blij partner van Neeltje Willemsdr van Velsen;
Marijtge Willems van Velsen kind van Aeffje Crijnen;
Neeltje Willemsdr van Velsen kind van Aeffje Crijnen;
Cornelisje Willemsdr van Velsen kind van Aeffje Crijnen;
Trijntje Cornelis kind van Gerritje Crijnen;
Cornelis Willems Kaarnemelck partner van Aechte Gerrits Buijs;
Aechte Gerrits Buijs kind van Dieuwertje Crijnen;
d heer Willem van Loon partner van joffvrouwen Margarieta Bas;
d heer Casper van Dronckelaer partner van joffvrou Hillegonda Bas;
Barent Teunisz partner van Cornelisje Willemsdr van Velsen;
Maerten Crijnsz van Bourgoinge - erfgenaam van - Trijntie Crijnen (voor een vijffde part);
Pieter Jans Pol - voogd van - Marijtge Willems van Velsen;
Aeffje Crijnen - erfgenaam van - Trijntie Crijnen (voor een vijffde part);
Crijn Jans van Bourgoinge - vervangt - Anna Jansdr van Bourgoinge;
Gerritje Crijnen - erfgenaam van - Trijntie Crijnen (voor gelijck vijffde part);
Dieuwertje Crijnen - erfgenaam van - Trijntie Crijnen (voor t resterende vijffde part);
Anna Jansdr van Bourgoinge - erfgenaam van - Trijntie Crijnen (voor een vijfde part);
joffvrouwen Margarieta Bas - koper van - een stuck landt;
joffvrou Hillegonda Bas - koper van - een stuck landt;
Maerten Crijnsz van Bourgoinge - verkoper van - een stuck landt (en overige erfgenamen);
Cornelis Willems - belend aan - een stuck landt;
joffvrouwen Margarieta Bas - belend aan - een stuck landt;
joffvrou Hillegonda Bas - belend aan - een stuck landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 501-08-1677:
Sijmetje Cornelis Ackersloot (reeds overleden)
Aechken Jans nadochter
Meinxke Pieters Huijsman (reeds overleden)
Jan Adriaens Langevelt (reeds overleden)
mevrouw Margarieta Bas wed
d heer Willem van Loon (reeds overleden)
een stuck weijlandt (waarde 645 guldens) de gerechten helft, gelegen in den ambachte van Hillegom

Corstiaen IJsbrantsz van der Drift partner van Leentje Janse Langevelt;
Gerrit Jansz Schravemade partner van Sijmetje Cornelis Ackersloot;
Sijmetje Cornelis Ackersloot kind van Trijntje Jans Langevelt;
Aechken Jans kind van Jan Adriaens Langevelt en Meinxke Pieters Huijsman;
Adriaen Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Sijmon Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Leentje Janse Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
Jan Jansz kind van Jan Adriaens Langevelt;
Trijntje Jans Langevelt kind van Jan Adriaens Langevelt;
d heer Willem van Loon partner van mevrouw Margarieta Bas;
Corstiaen IJsbrantsz van der Drift - heeft in procuratie - Jan Jansz;
mevrouw Margarieta Bas - koper van - een stuck weijlandt;
Adriaen Jans Langevelt - verkoper van - een stuck weijlandt (en overige erven);
Trijntje Adriaens - heeft - de Erffgenamen;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
mevrouw Margarieta Bas - belend aan - een stuck weijlandt;
de Erffgenamen - belend aan - een stuck weijlandt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 1500-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Arij Crijnen met t Molestuck tot 3 morgen 3 hont
Jacob Louris met de Bijl 4 morgen 4 hont 30 roeden
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Arij Crijnen - gebruiker van - land 88b;
Jacob Louris - gebruiker van - land 88b;
Erffgen - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2400-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris den 14 junij 1670
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgenamen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 89;
Erffgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2500-00-1680:
den 23 junij 1677
Willem van Loon (reeds overleden)
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Erffgen - eigenaar van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2500-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 2900-00-1680:
wed 1665
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3000-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van joff Bas;
joff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 3100-00-1680:
Wouter Banckeris 24 junij 1676
Willem van Loon (reeds overleden)
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8300-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckerisz 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckerisz - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8300-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8300-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van deselve erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8400-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgenamen 1658
land 326a (omvang x hont)

Willem van Loon - heeft - de Erffgenamen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 326a;
de Erffgenamen - eigenaar van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8400-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgenamen 1643
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon - heeft - de Erffgenamen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 326d;
de Erffgenamen - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8400-00-1680:
Willem van Loon (reeds overleden)
de Kinderen 24 junij 1676
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem van Loon - heeft - de Kinderen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 329;
de Kinderen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1680 Afb. 8510-09-1680:
de heer Lieven van Loon raet ende oudt schepen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
vrouwe Anna van Loon wed, voor een vijffde part
den heer ende mr Willem Nieupoort (reeds overleden), in sjn leven raet ende rentmeester generaal van de domijnen van Noorthollandt
juffvrou Ammerentia van Veen weduwe
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en schepen der stadt Amsterdam, voor een vijfde part
de heer en mr Willem Blaeu oudt schepen der stadt Amsterdam
de heer en mr Pieter van Loon advocaet voor den hove van Hollandt
d heer Pieter van Loon (reeds overleden), in sijn leven commissaris en bewinthebber van de Oostindische compagnie, voor het resterende vijffde part
d heer Nicolaes van Loon (reeds overleden), in sijn leven bulliu van Vosgel
den heer en mr Johannes Nieupoort raet en rentmeester generaal van de domeijnen van Noorthollndt
de heer en mr Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven raedt en scheppen der stadt Amsterdam, voor een vijffde part
de heer Hans van Loon (reeds overleden), in sijn leven bewinthebber van de Oostindische compagnie
de heer en mr Michiel ten Hove raet en pensionaris der stadt Haerlem mitsgaders hooge heemraedt van Rijnlandt
Anna Dircx wed
Gerrit Meesse (reeds overleden)
twee stucken landt (omvang 3 morgen 4 hondt 26 roeden; waarde 1500 guldens) gelegen aen de Elstbroeckerlaen inde jurisdictie van Hillegom

den heer ende mr Willem Nieupoort partner van vrouwe Anna van Loon;
d heer Nicolaes van Loon partner van juffvrou Ammerentia van Veen;
de heer en mr Willem Blaeu partner van joffvrou Anna van Loon;
de heer Jan Venckel partner van juffvrou Anna van Loon;
joffvrou Anna van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
den heer Johannes van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
juffvrou Maria van Loon kind van de heer en mr Willem van Loon;
de heer Lieven van Loon kind van de heer Hans van Loon;
vrouwe Anna van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Nicolaes van Loon kind van de heer Hans van Loon;
d heer Pieter van Loon kind van de heer Hans van Loon;
de heer en mr Willem van Loon kind van de heer Hans van Loon;
den heer en mr Johannes Nieupoort partner van juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrouw Alida van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
juffvrou Anna van Loon kind van d heer Pieter van Loon;
Gerrit Meesse partner van Anna Dircx;
de heer Lieven van Loon - heeft in procuratie - vrouwe Anna van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - voog over de kinderen van - d heer Nicolaes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - den heer Johannes van Loon;
de heer en mr Frederick Willem van Loon - lasthebber van - juffvrou Maria van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrou Anna van Loon;
de heer Maerten van Loon - lasthebber van - juffvrouw Alida van Loon;
de heer en mr Pieter van Loon - lastgever aan - de heer Maerten van Loon;
de heer Jan Six - eigenaar van - de Vaart;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
Anna Dircx - belend aan - twee stucken landt;
Jan Willems van Velsen - belend aan - twee stucken landt;
de heer Lieven van Loon - verkoper van - twee stucken landt (en overige erfgenamen);
de heer en mr Michiel ten Hove - koper van - twee stucken landt;
d Elstbroeckerlaen - belend aan - twee stucken landt;
de Vaart - belend aan - twee stucken landt;

Bron: Hillegom Ora 1676 - 1690 Afb 7100-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgen;
Erffgen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12000-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12400-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12500-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van joff Bas;
joff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 12600-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17700-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17800-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17800-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17800-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17800-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van deselve erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 17900-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 326a (omvang x hont) dit is gereekent onder de 11 morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Louris van voorn erffgen gebruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 326a;
de Erffgen - eigenaar van - land 326a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18000-00-1684:
de weduwe 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18000-00-1684:
Willem van Loon (reeds overleden)
de Kinderen 24 junij 1676
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)

Willem van Loon - heeft - de Kinderen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 329;
de Kinderen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1684 Afb. 18000-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
Jacob Lauris met de Bijl 4 morgen 4 hont 30 roeden
land 88b (omvang viii morgen i hont xxx roeden)

Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 88b;
Willem van Loon - heeft - d Erffgen;
Jacob Lauris - gebruiker van - land 88b;
d Erffgen - eigenaar van - land 88b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2500-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
land 89 (omvang ii morgen vi roeden)

Willem van Loon - heeft - Erffgenamen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 89;
Erffgenamen - eigenaar van - land 89;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2600-00-1688:
de Bijl land 90 (omvang ii morgen v hont lxxxxv roeden)

Willem van Loon - eigenaar van - de Bijl land 90;
Jan Arijens Langevelt - gebruiker van - de Bijl land 90;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 2600-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Floris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3000-00-1688:
wed 1665
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3100-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van joff Bas;
joff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 3200-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Louris van voorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8300-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8400-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8400-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8400-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8400-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
Wouter Banckeris 24 junij 1676
de Erffgen 1658
land 324 (omvang vi hont xl roeden) dit is gereekent onder de elf morgen 1 hont 50 roeden die Jacob Louris vande selve erffgenamen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 324;
de Erffgen - eigenaar van - land 324;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8500-00-1688:
de weduwe 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van de weduwe;
de weduwe - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8600-00-1688:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 329 (omvang vi morgen v hont xxxii roeden)
de Kinderen 24 junij 1676

Willem van Loon - heeft - de Kinderen;
Wouter Banckeris - gebruiker van - land 329;
de Kinderen - eigenaar van - land 329;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1688 Afb. 8623-10-1688:
extract acte van schiftinge, scheijdinge ende deijlinge van de aangekomen goederen van Hans van Loon ende van Margareta ende Hillegonda Bas
Maria van Loon wed
mr Johan Nieuwpoort (reeds overleden)
Hans van Loon (reeds overleden)
Anna Ruijchaver (reeds overleden)
Margareta Bas wed
mr Willem van Loon (reeds overleden)
Hillegonda Bas wed
Casper Baas (reeds overleden)
Casper van Dronkelaar (reeds overleden)
Nicolaas van Loon (reeds overleden)

mr Willem Blaauw partner van Anna van Loon;
mr Johan Nieuwpoort partner van Maria van Loon;
Hans van Loon partner van Anna Ruijchaver;
mr Willem van Loon partner van Margareta Bas;
Casper Baas partner van Hillegonda Bas;
Casper van Dronkelaar partner van Hillegonda Bas;
Maria van Loon - zus van - Nicolaas van Loon;
Anna van Loon - zus van - Nicolaas van Loon;
mr Fredrik Willem van Loon - broer van - Nicolaas van Loon;
Nicolaas van Loon - heeft - de Kinderen;
Willem Blaauw de jonge;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 3600-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gecomen van Frans Florisz

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12600-00-1692:
wed 1665
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12700-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van joff Bas;
joff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 12900-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 317 (omvang vii hont xc roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Louris van voorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 317;
de Erffgen - eigenaar van - land 317;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18000-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Cornelis van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 318 (omvang i hont xii roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Cornelis van Haestrecht - gebruiker van - land 318;
de Erffgen - eigenaar van - land 318;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18100-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 319 (omvang vii morgen iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 319;
de Erffgen - eigenaar van - land 319;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18100-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 320 (omvang iiii hont) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 320;
de Erffgen - eigenaar van - land 320;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18100-00-1692:
Willem van Loon (reeds overleden)
Jan Corn van Haestrecht 13 junij 1685
de Erffgen 1658
land 321 (omvang vi hont lx roeden) sijn gereekent onder de 11 morgen 1 hont l roeden die Jacob Lauris van devoorn erffgen bruijckt

Willem van Loon - heeft - de Erffgen;
Jan Corn van Haestrecht - gebruiker van - land 321;
de Erffgen - eigenaar van - land 321;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18100-00-1692:
wed 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1692 Afb. 18300-00-1696:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gekomen van Flooris Flooris

Willem van Loon partner van de wed.;
de wed. - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 2900-00-1696:
wed 1665
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3000-00-1696:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 116a (omvang vii hont)

Willem van Loon partner van juff Bas;
juff Bas - eigenaar van - land 116a;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 3100-00-1696:
wed 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1696 Afb. 8527-04-1700:
Verkoop voorwaarden Perceel A en B: met alle het regt den eijgenaar tot en aan de Nijssenlaan soude mogen hebben alsmede het reght en aantaal dat den eijgenaar mede soude mogen hebben tot het houtgewas ende de gront van de poort van de bleeck heenen tot aande dam offte poort van Floris Huijbertses tuijn genaamt de Cleijne Nol. Perceel E: mede met sodanigen reght en aantaal als den eijgenaar t selve alsmeede heefft beseeten gehadt. Vermits deese perceelen leegh leggen sullen deselve aanstonts met het geeven van den palmslagh bij den cooper kunnen werden geaanvaert. Perceel D, G en M: in plaets van een overpad over de bleeck sal in de Vosselaander vaart een brugge gemaakt moeten worden met een reijpat door het stuckje elst heen geteeckent E uijtkoomende in Nijssenlaan. Perceel F: heeft meede sijn notwegh in Nijssenlaan. Peceel G: belast met de verpondingh van een huijsje op het perceel hebbende gestaan alsmede het onderhoud van seecker houten heul leggende inden dam dienende tot waterloosingh. Perceel P: de hr scheepen Willem van Loon is toekomende de halve scheijsloot. Perceel Q: den kooper sal oock soo verre deese tuijn is streckende daaren booven hebben de gront en opstal van elst op de Pastoorslaan. Perceel N: heefft en hout sijn wagenwegt en overpadt gelijck het nu so leijt en is over de perceelen L en K geteeckent. Perceel L: moet gedoogen de wagenwegt van perceel N en heefft een notwegh oock over den dam van letter K. Perceel K: moet gedoogen een notwegh voor de agterleggende twee perceelen letteren N en L. Perceel J en O: den cooper sal oock soo verre dese tuijn is streckende daarenbooven hebben de grondt en opstal van elst als anders op de Pastoorslaan. Het duijntje, tuijntje en geest: de cooper sal hebben een vrije vaart door de Vosselaander vaart.
vrouwe Anna van Loon erfgenaam van alle de perceelen
Maria van Loon wede
de hr en mr Matheus van Valckenburgh (reeds overleden), in sijn leven raed pensionaris der stadt Haarlem
d hr mr Daniel van Genegen cooper van alle de perceelen, als in meijninge daar voor gebooden hebbende de somma van 11290 guldens
den schout van Hillegom
vrouwe Maria van Loon wed
d hr en mr Matheus van Valkenburgh (reeds overleden), raatpensionaris de stat Haarlem
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden), wed
d hr en mr Willem van Loon (reeds overleden), insijn leeven scheepen ende raat der stat Amsterdam
een bleeckerije (omvang 1269 roeden) met een wel doortimmerde huijsinge, washuijs, spoelhuijs ende een bequaame stallinge daarop staande, op de caerte geteeckent A
een tuijn B (omvang 378 rtoeden) geteeckent op de caarte mette letter B
drie houckjens land (omvang 293 roeden) so met elst als willigen beplant langs de Nijssenlaan, op de caerte geteeckent mette letter E
een thuijn D (omvang 580 roeden)
een thuijn G (omvang 310 roeden)
een thuijn M (omvang 481 roeden)
Vrouwe Crofft een perceeltje F (omvang 314 roeden) gelegen aan Nijssenlaan, met de letter F op de caerte geteeckent
Vrouwe Crofft een perceeltje G (omvang 451 roeden)
een tuijn aan de Heerewegh (omvang 890 roeden) geteeckent op de caarte mette letter P
een thuijn meede aan de Heerenwegh (omvang 605 roeden) geteeckent op de caarte mette letter Q
een tuijn N (omvang 640 roeden) op de caarte geteeckent mette letter N
een tuijn L (omvang 466 roeden) geteeckent op de caarte mette letter L
de Cleijne Nol een thuijn K (omvang 337 roeden) geteeckent op de caarte mette letter K
een thuijn geleeghen aande pastoorslaan (omvang 1070 roeden) geteeckent op de caarte mette letter J
een thuijn O (omvang 1252 roeden) geteeckent op de caarte mette letter O
Treslonger Duijn een duijntje als oock een tuijntie groot 328 roeden op de caerte geteeckent mette letter H mitsgaders 4 morgen inde alle die onder Treslonger verkoopinge gehoort hebben

d hr en mr Matheus van Valkenburgh partner van vrouwe Maria van Loon;
d hr en mr Willem van Loon partner van vrouwe Margareta Bas;
vrouwe Anna van Loon kind van vrouwe Margareta Bas;
Jan Janse Ditmer - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Meijndert Declier - borg voor - d hr mr Daniel van Genegen;
Floris Huijbertse - gebruiker van - een thuijn geleeghen aande pastoorslaan;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een thuijn O;
Job Jacobse - pachte eerder - Treslonger Duijn een duijntje;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn D;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn G;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - een thuijn M;
Claas Claasse van der Velt - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje F;
Willem Joosten van Diest - gebruiker van - Vrouwe Crofft een perceeltje G;
vrouwe Maria van Loon - eigenaar van - de thuijnen;
Jacob Gerritse Akersloot - gebruiker van - een thuijn meede aan de Heerenwegh;
Gerrit Jacobse Akersloot - gebruiker van - een tuijn L;
Floris Huijbertse - gebruiker van - de Cleijne Nol een thuijn K;
den schout - eigenaar van - de thuijnen;
Sijmen Gerritse Bronsgeest - eigenaar van - de thuijnen;
Pieter Dircxe Brouwer - gebruiker van - een tuijn aan de Heerewegh;
Cornelis Hendricxe s'Grama;
Maria van Loon;
de hr en mr Matheus van Valckenburgh;
een bleeckerije;
een tuijn B;
drie houckjens land;

Bron: Hillegom Ora 1704 - 1721 Afb 1100-00-1704:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1704 Afb. 11000-00-1712:
Willem van Loon (reeds overleden)
land 106b (omvang ix hont) gekomen van Frans Florisse

Willem van Loon partner van de wed;
de wed - eigenaar van - land 106b;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 2900-00-1712:
wed 1665
Willem van Loon (reeds overleden)
land 109 (omvang vi hont xi roeden)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 109;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 3000-00-1712:
wed 1643
Willem van Loon (reeds overleden)
land 326d (omvang ix hont)

Willem van Loon partner van wed;
wed - eigenaar van - land 326d;

Bron: Hillegom Morgenboeken 1712 Afb. 8524-10-1721:
alle gekomen van Fredrik Willem van Loon en Willem van Loon aanbedeeld bij scheijdinge, het geheel verkocht voor 4250 guldens
den heer Willem van Loon wonende in de stad Leijden
den heer Frederik Willem van Loon in sijn leven schepen ende raad der stad Amsterdam
den heer Willem van Loon (reeds overleden), in sijn leven schepen der stad Amsterdam
vrouwe Margareta Bas (reeds overleden)
Reijnhart Vredenburg wonende tot Amsterdam
den heer Lieven Geelvink heere van Castricum etc, raad ende burgemeester der stad Amsterdam
den weledelen heere Gerard Bikker van Zwieten vrijheer van Zwieten, raad der stad Amsterdam, bailliuw van Noordwijkerhout, Hillegom, Lisse ende Voorhout
Weresteijn een hofstede (omvang 5 morgen (ruim)) met sijn huijsinge, boomgaarden en plantagien aan de Heereweg in de Weerlaner polder, aan de weerlaner vaart, daaronder de erven van twee afgebroken huijsen
een huijs, erve, schuur koetshuijs ende andere opstal tegens over de poort van deselve hofstede, kunnende verstrekken voor een tuijnmanshuijs ende stallinge voor beesten
nog een huijs met een boomgaard naast het voorn tuijnmanshuijs, opgedragen op den 1e februarii 1686
een stuck land (omvang 8 morgen (ruim)) in de Weerlaner polder, strekkende met twee kampen van de Weerlaner Kerklaan tegens over de watermolen na de Oostender laan toe ende met een camp tot aan deselve Oostender laan
de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije met den aankleven van dien
de Kerke van Hillegom
land (omvang 3 morgen) opgedragen op den 18 april 1687
nog land (omvang 3 morgen) opgedragen op den eersten novemb 1700
ende nog land (omvang 1 morgen 5 hont 10 roeden) opgedragen op den 18 meij 1701
weijland (omvang 3 morgen (ruim))
nog een weijland (omvang 1 morgen 300 roeden)
bos ofte elstland (omvang 1 morgen 400 roeden (omtrent))
mede bos ofte elstland (omvang 1 morgen 5 hont 50 roeden)

den heer Frederik Willem van Loon kind van den heer Willem van Loon en vrouwe Margareta Bas;
den heer Willem van Loon partner van juffvrouwe Cornelia Laurentius;
den heer Willem van Loon - broers zoon van - den heer Frederik Willem van Loon;
vrouwe Margareta Bas - heeft in erfpacht genomen - de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije;
den heer mr Nicolaas van Loenen - belend aan - Weresteijn een hofstede;
den heer mr Nicolaas van Loenen - belend aan - Weresteijn een hofstede;
den heer mr Daniel van Genegen - belend aan - een huijs, erve, schuur;
den heer mr Daniel van Genegen - belend aan - een huijs, erve, schuur;
den heer Lieven Geelvink - belend aan - nog een huijs met een boomgaard;
Cornelis Nederend - belend aan - nog een huijs met een boomgaard;
Cornelis Nederend - belend aan - nog een huijs met een boomgaard;
den heer Lieven Geelvink - belend aan - weijland;
den weledelen heere Gerard Bikker van Zwieten - belend aan - nog een weijland;
den weledelen heere Gerard Bikker van Zwieten - belend aan - bos ofte elstland;
de heer Francoijs Druijvesteijn - belend aan - mede bos ofte elstland;
de heer Adriaan van Loon - belend aan - mede bos ofte elstland;
den heer Willem van Loon - verkoper van - Weresteijn een hofstede;
den heer Willem van Loon - verkoper van - een stuck land;
den heer Willem van Loon - verkoper van - de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije;
Reijnhart Vredenburg - koper van - Weresteijn een hofstede;
Reijnhart Vredenburg - koper van - een stuck land;
Reijnhart Vredenburg - koper van - de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije;
de Kerke - erfpacht houder van - de Weerlaner Wateringe gerechtigheid van visserije (om een jaarlijkse kanon van drie guldens);
de Weerlaner Vaart - belend aan - Weresteijn een hofstede;
den Heereweg - belend aan - Weresteijn een hofstede;
nog een huijs met een boomgaard - belend aan - een huijs, erve, schuur;
den Heereweg - belend aan - een huijs, erve, schuur;
den Heereweg - belend aan - nog een huijs met een boomgaard;
een huijs, erve, schuur - belend aan - nog een huijs met een boomgaard;
nog een weijland - belend aan - weijland;
de Weerlaner Vaart - belend aan - weijland;
een elstbos - belend aan - nog een weijland;
de Weerlaner Vaart - belend aan - nog een weijland;
de Leek - belend aan - bos ofte elstland;
nog een weijland - belend aan - bos ofte elstland;
weijland - belend aan - bos ofte elstland;
de Oostender Laan - belend aan - mede bos ofte elstland;
de Leek - belend aan - mede bos ofte elstland;
Jan Vogel;

Bron: Hillegom Ora 1721 - 1727 Afb 38